Växter som ännu ej säkert identifierats
bakåt


Liknar viburnum lantana men har tunnare blad och dessutom avlånga. Miljöorsak?

Parkolvon är det nog; Känner ej till någon annan liknande odlad art, här. Henry G


En forsythia med avlånga blad. Normalt?

Forsythia är det säkert; Bladformen varierar. (Trädgårds-) Hybrid ! Henry G


Sälgen har fått kottar - något kvalster??

"Videros"är ej ovanlig; angrepp av ett virus, enl. Coulianos/ holmåsen: "Galler", Interpress 1991. ( -Sedd i Össjöa, t.ex. ! På bindvide. ) Henry G


Är det så här trädgårdsiris ser ut? Har dålig koll på Iris-släktet.

Ja, Trädgårdsiris är mkt. mångformig; Blomfärg, m.m Henry G


Amelanchier alnifolia har jag bara tagit en gång tidigare. Men detta ex har blad som bara har taggar mot spetsen av bladet. Kan det vara något annat?

Amelanchier alnifolia är riktig; ´Har kollat, den är ganska spridd här. ( Men, ser den aldrig odlad ! ) Henry G


Det var Ornithogalum divergens - spärrmorgonstjärna - som stod i hamnen. Har bara tagit den en gång förut. Se nedan
Ståndarsträngkaraktären fungerade inte. Men det var denna art i alla fall.

Är det någon som vet vad detta är - den är ganska lik matthiola tycker jag. Närbild.

Matthiola ? Ja, om det är "risk" för trädgårdsavfall, är det rimligen Grekisk lövkoja- det är nog den enda arten som odlas, med detta utseende...
( Annars är Malcolmia-arter snarlika, måste ha´mogen frukt; 
Bladform, tillika... Strandväxter, i Medelhavsreg., sandstränder...

Ska kolla frukter Per W


Har vitgran - picea glauca denna typ av kottar?

OK, Erik L.


Är det någon som vet vad detta är för rhododendron?

Blad vid utkast i en dunge. Vad månde bliva...?

Skulle kunna bli en malörtsambrosia Erik L


Cypresser har jag ingen aning om hur man bestämmer. Följer jag Karlsson-Werners utmärkta handbok om träd och buskar hamnar jag på chamaecyparis lawsoniana - ädelcypress. När jag kollade belägget hittade jag dock utspärrade barr (se längst ned i skuggan till vänster på bilden) - ska det vara så. Närbild.

Cypress ja, men troligen annan art Erik L


Den geranium som jag hittade tidigt i våras växte upp och blev en brunnäva - geranium phaeum. En vacker perenn med märkligt tillbakavikta ståndare.

Dessa exemplar var inte från den ursprungliga lokalen utan från en lokal i Mellbystrand som jag under florainventeringen sänt in belägg på. Den kom aldrig med i boken - vet ej varför.

I tallskogen stod dessa blad som jag inte tidigare sett blomma - rhododendronlika blad 

Kollade nätet och den är lik skimmia

Skimmia? Ja, kanske är den härdig, i Halmstad ! Henry G


Udda gran -tsuga?
"Tsuga" är snarare en upprättväxande f., av Taxus Henry G. o Erik Lj in situ

d:o

Liknar i förstone päron med sina långa bladskaft - men hjärtlik bas på bladen hade jag inte sett.

Päron verkar riktigt- då den svartnar ! Det finns även en Pyrus cordata. ( Hjärtbladig- ) Henry G


Bladen svartnade i pressen = päron?! Prunus-släktet har jag tidigare hoppat över och bara lämnat belägg

Min sambo sade spontant när jag visade växten att detta inte är gullviva. Och nog är det en odlingsvariant eller hybrid!

Kan vara P. elatior eller hybrid Erik L in situ
Jämförde med lundviva i Övedskloster och de överensttämde ELJ


Problemet är att denna viva nu är ordentligt! och rikligt förvildad.

Är det spärr- eller morgonstjärna 

Jomän, det var spärrmorgonstjärna - men ståndarsträngkaraktären höll inte! De blev smalare i tommen i senare läge - hur det nu gick till!!!??
Se här bild.

 


Hittar inga ståndarkaraktärer - men i mina belägg ser morgonstjärnans ståndarsträng ut att smalna av i toppen. Blomman kändes även som "fylligare".

Tittade åter på en morgonstjärna i trädgården den hade ståndarsträngar som var avsmalnande i spetsen. PW


Kan det vara hyacinthoides non-scripta?

Hyacinthoides- ej nonscripta, snarare = hispanica. (Eng. bluebell har mörkblå, smala blom.)  Henry G

Troligen hybriden H x variabilis, Erik Lj


Miljö, d:o 

Kan det vara hyacinthoides Xvariabilis?

Hybrid möjlig; variabel. Henry G
Troligen H. hispanica Erik Lj


Miljö, d:o 

Borde jag kanske kunna?

" ..borde.." = Lilium, trol. martagon; bladig.
Henry G 

d:o Erik L


Spiraea chamaedryfolia är det väl? 

Spirea; Troligen = betulifolia. ( -chamaedrys har ljust gröna blad; långa ståndare.) Henry G

D:o Erik Lj


Hepatica av udda modell. Liknar USA växten H. acutiloba.

Hepatica; ser normal ut; Den am. anses vara samma, som vår art... Henry G
D:o Erik Lj. in situ


Hittade den i närheten av utkast redan på 90-talet i endast ett par ex - nu har den spritt sig och blivit 100-talig. 

Ser cornus sanguineus ut så här?

Cornus sang. ser riktig ut,. Blomtiden, dessutom ! Henry GFörhastade mig, ang. Cornus; ´Har kollat, det är ju alba/ stolonifera som är tidigare; -sanguinea är senare ! Misstag av mig... De kan ha´grön stam; Annrs odlas mest ff. med röd-eller gul stam... ( -Som Salix alba ! )

Cornus alba Erik Lj


Cotoneaster bullatus? (bladen mindre än vanligt i så fall)

Cotoneaster, är uppenbart -lucidus.Henry G
d:o Erik Lj. In situ


Buske med taggar vid grenbaserna (a)

Taggig= troligen en Robinia. Henry G

D:o Erik Lj


Fabaceae-blad? (b)

Bladundersidan var vit (a)

Hoyaliknande-blommor (b)

En solitärbuske på en sandig gräsmark. Inga hus i närheten. Men jag har aldrig tidigare sett något sådant förvildat! (c) 

"Hoya-likn". är, uppenbarligen ! Viburnum carlesii, vårolvon; eller hybrid.. ( Där fick jag ut en veg. buske, jag hittat ! Se de gråludna, sågade bladen... ) Henry G.

Viburnum sp Erik Lj


Bladovansidan var vårtig (d)

Bromus lepidus är väl möjlig här? Men ståndarna var längre än 2 mm och småaxet något hårigt!? 

Erik Ljungstrand var inte riktigt nöjd och placerar den under "kanske B pseudothominii" enligt belägg


D:o vippa
 
Det blev Rysshesperis av den nedan oidentifierade växten - kolla behåringen
 
För mig känns det skånskt -  men kommer inte ihåg vad det är.

Det var Hesperis pycnotricha -Rysshesperis se ovan


Blir det rynkoxbär? Är det ok att bladen är bruna?

"Rynkoxbär" är trolig; Om den har röda bär... ( Du vore också brun, om du övervintrat ute ! ) Henry G.

Erik Lj tveksam - kolla bären!


Berberis thunbergii är det väl ändå

OK Henry o Erik


Was sind das??

Väddklint kanske ? Henry G.

Vet ej, Erik Lj. sett bladbelägg


È de pion

Pion, ser riktigt ut; Kolla bladkanten, med Sten- Mossberg... Henry 
D:o Erik 

 
Den jag gissade skulle bli hyacinthus orientalis - ser väl rätt ut?

OK Henry o Erik


Kommer inte på vad dessa bladen är?

Blad = Näckros; ung, gul- Henry


Tulipa av annorlunda modell - någon som vet??

Tulipa tarda Erik


Muscari har jag inte kläm på - om man tar efter färgen borde det vara armenisk??

ARM. PÄRLHYACINT, BRUKAR HA´AVLÅNGA BLO;
bladig; Många odl. former finns... Henry

Muscari är outrett Erik


d:o

armenisk igen??

Pulmonaria med borsthår på bladen med klump i botten - borde bli affinis - men fläckiga blad på stammen stämmer inte med "moster"?!

Måste ha sommarblad Erik


Får vanlig backsippa se ut så här?

Jo Erik


Saxifraga cespitosa eller hybrid??

Saxifraga, kanske den allm odlade S x arendsii, Rosenbräcka. ( S. rosacea x hypnoides ) Henry

D:o Erik


Scilla forbesii?

OK Erik


Scilla luciliae?

OK Erik men kanske hybrid


Sedum sexangulare?

OK Erik o Henry 
Förresten, det är Henrys egna lokal vi fann på Knäreds ödekyrkogård någon gång i början av 90-talet det handlar om! 


Tulipa greigii?

Varför inte Tulipa gesneriana Erik