Dagbok högsommar 2010

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

bakåt

Träd 
Träd
En ungplanta av träd är alltid svår att identifiera. Vet inte vad detta ska bli...
Foto Per Wahlén, Halmstad hög sommar 2010.

Typha angustifolia - smalkaveldun 
Typha angustifolia - smalkaveldun
Även smalkaveldun ökar sin utbredning i det annars så magra landskapet runt Halmstad. Många gånger är det kulturskapade lokaler....
Foto Per Wahlén, Halmstad hög sommar 2010.

Thymus pulegioides - stortimjan 
Thymus pulegioides - stortimjan
Tror att stortimjan följer med gräsfrö. Och dessa lokaler blir allt vanligare...
Foto Per Wahlén, Halmstad hög sommar 2010.

Torilis japonica - rödkörvel 
Torilis japonica - rödkörvel
Runt Halmstad finns det gott om lokaler med rödkörvel. Men i den mängs som fotot delvis visar har jag inte sett...
Foto Per Wahlén, Halmstad hög sommar 2010.

Sorbus austriaca - österrikisk oxel 
Sorbus austriaca - österrikisk oxel
Hittade ju österrikisk oxel på en upplagsplats i Tönnersjö. Här växte den i en lövdunge vid Fylleån. Miljö på ett ungt exemplar.
Foto Per Wahlén, Halmstad hög sommar 2010.

Sorbus hybrida - finnoxel 
Sorbus hybrida - finnoxel
Har funnit finnoxel på en möjligtvis vild lokal i Träslövsläge (belägg i GB - ELJ!). Nu fann jag en ny lokal men det verkar vara förvildade exemplar. Som den till höger ungplantor...
Foto Per Wahlén, Halmstad hög sommar 2010.

Selinum carvifolia - krusfrö 
Selinum carvifolia - krusfrö
En växt som blir allt ovanligare är krusfrö. På gamla torrmarker trivdes den bäst och de lokalerna växer igen...
Foto Per Wahlén, Halmstad hög sommar 2010.

Senecio cf jacobaea - stånds 
Senecio cf jacobaea - stånds
Tänkte först att det var något nytt jag hittat men det är nog trots allt stånds. Då med vita strålblommor...
Foto Per Wahlén, Halmstad hög sommar 2010.

Raphanus sativus - rättika 
Raphanus sativus - rättika
Odlade växter följer ofta med jordtransporter och här är det rättika. Den har uppblåsta baljor.
Foto Per Wahlén, Halmstad hög sommar 2010.

Rumex maritimus - strandmålla 
Rumex maritimus - strandmålla
Som inlandsväxt blir strandmållan ofta högvuxen. Står i floran att den ska ha släta blad men det stämmer dåligt - de har oftast vågig kant!
Foto Per Wahlén, Halmstad hög sommar 2010.

Platycodon grandiflorus - praktklocka 
Platycodon grandiflorus - jätteblåklocka
Är inte säker på om den verkligen heter praktklocka men det latinska namnet stämmer. Kommer med på "ruderaten".
Foto Per Wahlén, Halmstad hög sommar 2010.

Prickblad 
Prickblad
En araceaväxt som jag borde driva upp för att kunna bestämma. Förmodligen samma som jag och Anders fann i Laholm...
Foto Per Wahlén, Halmstad hög sommar 2010.

Oenothera wratislaviensis - "wratislavanattljus"
Oenothera wratislaviensis - "wratislavanattljus"
Är trots rubriken inte säker på att det är just wratislavanattljus. Mycket troligt att det istället är en ny hybridart med skandinaviskt nattljus som ena föräldern?!. Närbild.
Foto Per Wahlén, Halmstad hög sommar 2010.

Phaseolus vulgaris - trädgårdsböna 
Phaseolus vulgaris - trädgårdsböna
Trädgårdsbönan
kommer med på ruderatexkursionen. Inte helt vanlig ens på ruderatmark... Blomma.
Foto Per Wahlén, Halmstad hög sommar 2010.

Myosotis sp - förgätmigej
Myosotis sp - förgätmigej
Skulle kunna vara den amerikanska varianten av vårförgätmigej. Ska kolla med med några botaniker från Oregon som kommer på besök 2011. Närbild.
Foto Per Wahlén, Halmstad hög sommar 2010.

Nicotiana rustica - bondtobak
Nicotiana rustica - bondtobak
Hittade en förvildad planta av bondtobak som inte kommer med i ruderatexkursionen. Detta då lokalen ej kommer att besökas... Blomma.
Foto Per Wahlén, Halmstad hög sommar 2010.

Lökblomma
Lökblomma
Ännu en "lökblomma" som följt med från planteringen. Någon som vet vad det kan vara.
Foto Per Wahlén, Halmstad hög sommar 2010.

Lycopodiella inundata - strandlummer
Lycopodiella inundata - strandlummer
En som jag förmodar ny lokal med strandlummer. Typisk miljö med fuktig något översilad mark! Grupp. Paus från förinventering till "ruderaten"? Nix - på lokalen finns många ruderatväxter som var intressanta!
Foto Per Wahlén, Halmstad hög sommar 2010.

Helichrysum arenarium - hedblomster
Helichrysum arenarium - hedblomster
En lokal med hedblomster som helt säkert är nyligen (10 år) etablerad. Det är säkert då platsen inte fanns tidigare...
Foto Per Wahlén, Halmstad hög sommar 2010.

Lilium - lilja
Lilium - lilja
Ibland borde man vara trädgårdsmästare! En lilja med krolliljans färg och bladsättning som brandlilja... 
Foto Per Wahlén, Halmstad hög sommar 2010.

Dianthus plumarius ? - fjädernejlika
Dianthus plumarius ? - fjädernejlika
Skulle kunna vara en fjädernejlika - Inte helt säker dock. Satt in den i trädgården.
Foto Per Wahlén, Halmstad hög sommar 2010.

Prunus serotina ? - glanshägg
Prunus serotina ? - glanshägg
Vid en markväg stod denna som jag förmodar glanshägg... Svårt!
Foto Per Wahlén, Halmstad hög sommar 2010.

Yucca?
Yucca?
Utkomna krukväxter har jag svårt för. Yucca eller chlorophytum - det är frågan!
Foto Per Wahlén, Halmstad hög sommar 2010.

Euphorbia lathyris - korstörel
Euphorbia lathyris - korstörel
I detta skick med snart mogna frukter har jag inte sett korstörel innan. Ska kolla om den frösår sig till nästa år... Är förresten inte 100 på att det verkligen är denna art då den ju var tidigt i frukt...
Foto Per Wahlén, Halmstad hög sommar 2010.

Målla 2
Målla 2
En målla med långsmala blad. Och tror ni jag kom ihåg att kolla vid fruktmognaden? - icke!
Foto Per Wahlén, Halmstad högsommar 2010.

Consolida ajacis - romersk riddarsporre
Consolida ajacis - romersk riddarsporre
Här var det tydligt att det måste vara en frösådd romersk riddarsporre eftersom den fanns där 2009...
Foto Per Wahlén, Halmstad hög sommar 2010.

Målla
Målla
Kan vara den i våra trakter ovanliga lungrot. Tyvärr försvann den innan septemberexkursionen. 
Foto Per Wahlén, Halmstad högsommar 2010.

Chenopodium foliosum - fikonmålla
Chenopodium foliosum - fikonmålla
På en lokal en bra bit från staden fann jag denna fikonmålla som kanske är i ökning. Eller har kunnandet blivit större...
Foto Per Wahlén, Halmstad hög sommar 2010.

Anagallis arvensis - rödmire
Anagallis arvensis - rödmire
Var ute med Henry Gudmundson i Stensjö och fick syn på denna växt. Det är inte precis så här man brukar se rödmire. 
Foto Per Wahlén, Falkenberg högsommar 2010.

Cynara - kardon
Cynara - kardon
Gunilla Tochterman fann denna kardon under en förexkursion till "ruderaten" i september. Enligt Ljungstrand andra fyndet i landet...
Foto Per Wahlén, Halmstad högsommar 2010.

Aconogonon weyrichii - gråslide
Aconogonon weyrichii - gråslide
En ny lokal med gråslide var i begynnande. Få se om den klarar sig?!
Foto Per Wahlén, Halmstad högsommar 2010.

Allium sp - lök
Allium sp - lök
Trädgårdstjosan för ruderatexkursionen i september. Men denna lök försvann nog senare på säsongen. Blommor. Blad.
Foto Per Wahlén, Halmstad högsommar 2010.