Dagbok sommar 2010

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

bakåt

Veronica gentianoides - porslinsveronika
Veronica gentianoides - porslinsveronika
Det här är min första lokal för porslinsveronika. Fann den på en upplagsplats under mitt letande efter lämpliga lokaler att visa vid ruderatexkursionen i september. Valde i senare skede bort den. Blomma.
Foto Per Wahlén, Halmstad sommar 2010.

Mynta ?
Mynta ?
Luktade mynta och stod i ett något rikare skogskärr med bl.a. rankstarr. Mynta? Fick aldrig tillfälle att kontrollera. Hade det varit ruderatmark hade gissningen varit en annan...
Foto Per Wahlén, Halmstad sommar 2010.

Chamaecyparis sp - cypress
Chamaecyparis sp - cypress
Har, väl som de flesta, svårt att bestämma cypresser och thujor. Visade växten för Erik Ljungstrand som benämnde den som kanske ärtcypress då den onekligen hade en doft av ärta. Men har även fått ett bud på att det är ädelcypress. Och själv har jag ingen aning... Förvildningen var heller inte speciellt omfattande - den växte som planterad och var förutom småskotten som syns på bilden från ett närbeläget hygge även tillstädes i en dikeskant samt under träden själva. Men det fanns oräkneliga mängder av dem... Odlat träd.
Foto Per Wahlén, Halmstad sommar 2010.

Valerianella locusta - vårklynne
Valerianella locusta - vårklynne
Nu ser man alltfler lokaler med vårklynne! Oftast på gräsmark vid kusten. Tänk vad växtvärlden ändå förändras!
Foto Per Wahlén, Varberg sommar 2010.

Sorbus cf latifolia - bergoxel
Sorbus cf latifolia - bergoxel
Som ni säkert själv märkt har bergoxeln lätt för att förvilda sig. Det var bara att vänta att den skulle komma ut i helt (nästan) naturlig terräng. Här blåbärstallskog... Blad
Foto Per Wahlén, Halmstad sommar 2010.

Stellaria nemorum - lundarv
Stellaria nemorum - lundarv
Många odlar lundarv då den passar om man på tomten har en lövdunge. Och trivs gör den ofta som här i en övergiven trädgård. Förmodligen härstammar de flesta - om inte alla - halmstadslokaler från odling... Underart? Har inte kollat!
Foto Per Wahlén, Halmstad sommar 2010.

Saniculalik
Saniculalik
En trädgårdsflykting med med blad som sårläkan - undrar vad det kan vara. Fick aldrig tillfälle att kolla i blom. 
Foto Per Wahlén, Falkenberg sommar 2010.

Sedum sp - fetknopp
Sedum sp - fetknopp
Kan kanske vara blek fetknopp men jag saknar prickar på bladen och kronbladen har uddspets...
Foto Per Wahlén, Halmstad sommar 2010.

Rumex hydrolaphatum - vattenskräppa
Rumex hydrolaphatum - vattenskräppa
Vattenskräppa
växer naturligt i de norra delarna av landskapet. Då oftast i havsnära kärr och åutlopp... 
Foto Per Wahlén, Varberg sommar 2010.

Serratula tinctoria - ängsskära
Serratula tinctoria - ängsskära
En liten minskning kan man märka av ängsskäran då växtmiljön blir ovanligare för varje år. Men vid denna kända lokal fanns den i hundratals exemplar...
Foto Per Wahlén, Halmstad sommar 2010.

Ranunculus auricomus - majsmörblomma
Ranunculus auricomus - majsmörblomma
Majsmörblomma
ser man ju ofta men är ändå inte att benämna allestädes i Halland. Tittar ofta på och plockar belägg och har märkt att det nog inte finna många "småarter" i Halland. Men detta var ett undantag - har inte någon gång (inte ens bland de många belägg jag tog till Skånes flora) hittat en art med suckulenta blad förrän här! Närbild. Blad
Foto Per Wahlén, Falkenberg sommar 2010.

Rhamnus cathartica - getapel 
Rhamnus cathartica - getapel
I kustlandskapet kan man då och då finna getapel på ofta trevliga lokaler. De här exemplaren växte vid en betesmark. Veckan efter fann jag en lokal till - då i lundterräng...
Foto Per Wahlén, Halmstad sommar 2010.

Ranunculus acris - smörblomma
Ranunculus acris - smörblomma
Smörblomma
med fylld blomma kan man se ibland. Men denna var mer fylld än vanligt - eller hur. 
Foto Per Wahlén, Halmstad sommar 2010.

Pulmonaria affinis - fransk lungört 
Pulmonaria affinis - fransk lungört
Skulle visa en lokal med fransk lungört på vild (någotsånär) lokal i Halland för Anders Svenson för ett antal år sedan - jag återfann den inte. Men i år hittade jag lokalen! 
Foto Per Wahlén, Halmstad sommar 2010.

Prunus laurocerasus - lagerhägg
Prunus laurocerasus - lagerhägg
Lagerhägg
förvildas ofta men sällan i vild terräng. Här står den i Hallands största ekskog. 
Foto Per Wahlén, Halmstad sommar 2010.

Pulmonaria saccharata - broklungört 
Pulmonaria saccharata - broklungört
Oftast träffar man på broklungört på rena komposter och tippar. Sällsynt klarar den sig i mer naturlig miljö. Blad med de upphöjda hårbaserna. Närbild.
Foto Per Wahlén, Halmstad sommar 2010.

Poa supina - trampgröe
Poa supina - trampgröe
Trampgröe
är ju frekvent i skogslandet. Men då och då träffar man på den i kustlandskapet... Ett skiljetecken mot vitgröe är de långa ståndarna!
Foto Per Wahlén, Halmstad sommar 2010.

Primula veris - gullviva
Primula veris - gullviva
En växt man gärna velat se på vilda lokaler är gullviva. Men här i södra Halland är det bara förvildade och oftast kortlivade förekomster man träffar på.
Foto Per Wahlén, Halmstad sommar 2010.

Papaver somniferum - opievallmo
Papaver somniferum - opievallmo
Vallmon
är variabel i utseendet - här har den kronblad med fransar...
Foto Per Wahlén, Halmstad sommar 2010.

Pinguicula vulgaris - tätört
Pinguicula vulgaris - tätört
När jag träffar på en lokal med tätört får jag alltid minnen från mina fjällresor i huvudet...
Foto Per Wahlén, Halmstad sommar 2010.

Carex hartmanii - hartmansstarr
Carex hartmanii - hartmansstarr
Hartmansstarr
fann jag i denna ängslövslund. Tyvärr har den gått bakåt med mindre antal exemplar. Detta trots att miljön är nästintill oförändrad sedan jag gjorde fyndet...
Foto Per Wahlén, Halmstad sommar 2010.

Moneses uniflora - ögonpyrola
Moneses uniflora - ögonpyrola
Alltid trevligt när en lokal med ögonpyrola blommar. Men min kamera har svårt med vitbalansen...
Foto Per Wahlén, Laholm sommar 2010.

Kolkwitzia amabilis - kolkwitzia
Kolkwitzia amabilis - kolkwitzia
Kolkwitzia
har jag satt in en bild av i frukt nedan. Här är växten i blom.
Foto Per Wahlén, Halmstad sommar 2010.

Listera cordata - spindelblomster
Listera cordata - spindelblomster
I tallhedskog är det möjligt att finna spindelblomster i mossan. Eller som här i på nästan bar jord.
Foto Per Wahlén, Laholm sommar 2010.

Ilex aquifolium - järnek
Ilex aquifolium - järnek
Under en exkursion på Kullaberg fick jag visat på förvildade och naturaliserade lokaler av järnek av Richard Åkesson. I mina trakter har det inte varit många gånger jag funnit den som rejält förvildad. På denna lokal i Falkenberg finns det gott om rika bergarter. Och där är förmodligen förklaringen - runt Halmstad är ju skogarna mycket magra och har svårt att klara av en växt som denna!
Foto Per Wahlén, Falkenberg sommar 2010.

Hyacinthoides x variabilis - hybridklockhyacint
Hyacinthoides x variabilis - Hybridklockhyacint
De flesta lokaler med hyacint är troligtvis hybriden. Detta är nog inget undantag. Växtplatsen en lövrik sluttning nära staden.
Foto Per Wahlén, Halmstad sommar 2010.

Helictotrichon pratense - ängshavre
Helictotrichon pratense - ängshavre
När jag återbesöker lokaler med ängshavre kan man tydligt se att den är en tålig växt som motstår igenväxningen bättre än många andra växter. På lokalen fanns gott om backsippa i slutet av 80-talet men nu fanns det bara en grupp kvar...
Foto Per Wahlén, Halmstad sommar 2010.

Hypochoeris maculata - slåtterfibbla
Hypochoeris maculata - slåtterfibbla
Slåtterfibblan
har som namnet anger ingen kulturskapad ståndort kvar att trivas på. Nu är det på naturliga lokaler den kan leva kvar på. 
Foto Per Wahlén, Halmstad sommar 2010.

Equisetum pratense - hybrid
Equisetum pratense - hybrid
Det är sällan man hittar hybrider med ängsfräken inblandad. Och i så fall borde det vara med åkerfräken - men i detta fall verkar det vara med kärrfräken. Närbild på den korta leden...
Foto Per Wahlén, Halmstad sommar 2010.

Geranium pratense - ängsnäva
Geranium pratense - ängsnäva
Ängsnävan
träffar man ju på lite då och då. Troligtvis har de flesta (om inte alla) lokalerna trädgårdsursprung.
Foto Per Wahlén, Halmstad sommar 2010.

Corallorhiza trifida - korallrot
Corallorhiza trifida - spindelblomster
I Halland är företrädesvis lokalerna för korallrot att hitta i skogslandet. Men lite här och där kan man även se arten i kärr vid kusten. 
Foto Per Wahlén, Varberg sommar 2010.

Dryopteris expansa - nordbräken
Dryopteris expansa - nordbräken
Nordbräken
är ibland lätt att identifiera. Här är ett tydligt exempel på detta.
Foto Per Wahlén, Falkenberg sommar 2010.

Carex cespitosa - tuvstarr
Carex cespitosa - tuvstarr
I Halland är tuvstarren inte någon raritet. Inte vanlig men ofta kan man finna den vid ådalarna. Det lilla antalet lokaler beror kanske på att den inte är den lättaste att bestämma. Närbild.
Foto Per Wahlén, Falkenberg sommar 2010.

Carex cf. acuta x cespitosa - vass- x tuvstarr
Carex cf. acuta x cespitosa - vass- x tuvstarr
En anledning till att tuvstarr är svårbestämd är att den kan hybridisera med vasstarr. Har sett hybriden några gånger - bl.a. i Skåne men där har väl förmodligen belägget försvunnit - som mycket annat i deras hantering.
Foto Per Wahlén, Falkenberg sommar 2010.

Kolkwitzia amabilis
Kolkwitzia amabilis - kolkwitzia
En trädgårdsbuske som i motsats till de nedan jag ännu inte funnit i den vilda terrängen är kolkwitzia. Här från en dunge i stadens närhet...
Foto Per Wahlén, Halmstad sommar 2010.

Carex paniculata - vippstarr
Carex paniculata - vippstarr

En växt på spridning är vippstarr. Eller var den förbigången av de "gamla" botanikerna! Här stod den i ett sidlänt kärr vid kusten i Varberg.
Foto Per Wahlén, Varberg sommar 2010.

Amelanchier confusa x lamarckii
Amelanchier confusa x lamarckii - mispel
En trädgårdshybrid som har visat sig klara den vilda terrängen! Att den är under spridning ser man då även nyspridda, enstaka exemplar prunkar... Närbild på de unga bladen som är viktig för bestämningen.
Foto Per Wahlén, Falkenberg sommar 2010.

Aronia melanocarpa - svartaronia
Aronia melanocarpa - svartaronia

En kul grej är svartaronian som jag nu för första gången träffat på i helt vild terräng... Högstammig blåbärstallskog och ett närbeläget hygge är växtplatsen! Man kan alltså redan nu förstå att den kommer att bli en inhemsk art, och en vacker växt i de magra halländska skogarna.
Foto Per Wahlén, Halmstad sommar 2010.