Dagbok juni 2005

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

Bakåt

Dactylorhiza majalis

Nu är det dags för Orchidéer på Hallandsåsen. Detta är majnycklar.
Foto Per Wahlén 7 juni. Fler

Sedum annuum

Nu börjar den lilla fetknoppen blomma. Hällar vid vägen VNV Tiarp. Sydgränsen i Halland går vid Halmstad. Eller...?
Foto Per Wahlén 14 juni.

Dactylorhiza maculata

När man träffar på ett sidlänt kärr med Jungfru Marie nycklar bör man söka slåttergynnade arter. I detta fanns bland annat gräsull, ängs- och loppstarr, nål- och tagelsäv samt kärrsälting.
Foto: Per Wahlén, Lingilt, Tönnersjö 23 juni.

Kjell Georgson ringde och frågade var lokalen fanns - han har nu fått reda på det för rödlistning!

Juncus stygius

Dytåg på nyfunnen lokal i Knäred.
Foto Per Wahlén 30 juni. Mer

Saxifraga tridactylites

Grusbräckan fanns i massbestånd i år. Se här.
Foto Per Wahlén maj -05.