Här lite växter som är på gång just nu!

Foton Per Wahlén

Actaea spicata
Trolldruvan blommar som bäst just nu. Sök den i lövsluttningar med bördig jord.
Hallandsåsen, 28 maj 2006.

Cardaminopsis arenosa

Sandtraven står i full blom just nu. Var finner man den, jo t.ex här
Vallås, Halmstad, 25 maj 2006.

Cerastium glomeratum

Knipparven är också på gång. Märk de vackert rundade bladen som är typiska för denna art. Hitta den på alla typer av störd mark - varför inte ditt egna trädgårdsland.
Vallås, Halmstad, 25 maj 2006.

Geranium sylvaticum

Midsommarblomster är i södra Halland ovanlig. Detta ex är från Ätradalen där den är relativt vanlig. Nu blommar den ett bra tag framåt.
Jonstorp, Okome s:n, 27 maj 2006.

Juncus balticus

Östersjötåget hittas lättast i fuktiga svackor på sandig grund. Inte så sällan hybridiserar den med det allmänna trådtåget. Om ni tittar till höger kan ni se ett fjolårsax som sitter kvar.
Hagön, Halmstad, 29 maj 2006.

Poa supina

OK, jag ser själv att bilden lämnar mycket övrigt att önska, men huvudanledningen till att den kom med är att nu och några veckor framåt är bästa tiden att kunna bestämma den till art. Trampgröet har till skillnad mot vitgröet, förutom de reviga skotten, långa gula ståndare!!
Hallandsåsen, 28 maj 2006.

Trichophorum cespitosum

Tuvsäven står i full blom ute på våra högmossar. Där är det alltid underarten ssp cespitosum som gäller. 
Norremosse 25 maj -06.

Taraxacum obliquum

Dvärgmaskrosen känns igen på sina spretigt stjärnlika blommor. Blommar bara några veckor till.
Hagön, Halmstad, 29 maj 2006.

 

Vaccinium uliginosum

Odonet pryder våra kärriga mossmarker. Blommorna kan skilja i färg och är ofta rödlätta.
Norremosse 25 maj -06.

 

Alchemilla glaucescens

Daggkåpornas månad börjar nu. Om du samlar belägg ska de helst tas i juni för att kunna bestämmas. Här sammetsdaggkåpa.
Jonstorp, Okome s:n, 27 maj 2006.

Botrychium lunaria

Månlåsbräken har precis börjat visa sig på våra välhävdade betesmarker. 
Hagön, Halmstad, 29 maj 2006.

Carex cespitosa

Tuvstarren är redan i frukt. Den är något lik tuvade former av hundstarr - ett bra sätt att skilja dem åt är de röda stråbaserna hos tuvstarren. Miljö här
Jonstorp, Okome s:n, 27 maj 2006.

Equisetum palustre

Kärrfräken syns just nu med sina svarta sporax. Nedersta leden är kortare än tandkransen på stjälken till skillnad mot åkerfräken där den är längre.
Jonstorp, Okome s:n, 27 maj 2006.

Geum rivale

Humleblomster har börjat sprida sin fägring. På bilden även ängsfräken.
Åled, Enslöv s:n, 26 maj 2006.

Ophioglossum vulgatum

Ormtungan har börjat sticka upp på denna en av Halland fåtaliga lokaler för arten. Vulgatum står ju för vanlig, och det stämmer ju för östkusten, men här i Halland borde den heta rarissimus.
Hagön, Halmstad, 29 maj 2006.

Ranunculus flammula

Ältranunkeln kan se ut nästan hur som helst. Så här såg den ut i Åled.
Åled, Enslöv s:n, 26 maj 2006.

Stellaria nemorum

Lundarven har just slagit ut sina första blommor.
Hallandsåsen, 28 maj 2006.