De tre vårstarrarna har flera artskiljande karaktärer!

Jag minns med vilket besvär man försökte skilja vårstarrarna på våra naturbetesmarker åt som nybörjare. Men några ganska enkla saker gör det hela lättare.   

Lundstarr: När det gäller lundstarren är det först miljön hur den växer som man kan notera. Den växer nästan alltid i lövdungar av solöppen typ. Själva växten har smala strå och något mindre ax än de andra. 
Men den viktigaste skillnaden är tveklöst att strået längst ner är tydligt rödfärgat

Vårstarr: Denna starr finns alltid ute på den öppna betesmarken och växer mer luckert tuvad än de övriga.
Det är här det ljust bruna axet - dessutom lite mer lågsträckt än de övriga - som är det säkraste skiljetecknet.

Backstarr: Backstarren växer som vårstarren öppet. En skillnad är att dock att den föredrar torrare sandigare mark.
Man skiljer den lätt åt från vårstarren på det mörka band som finns strax under axet. En annan skillnad framträder när frukterna mognar - då blir honaxet tyligt tvärstrecksrandigt på grund av axtjällens hinnkanter.

Pillerstarr: Detta är en starr som kommer några veckor senare än vårstarrarna. Den är som frisk alltid tydligt tuvad. Den växer både i skogar och på betesmarker. Typiskt för denna art är de klotformigt runda honaxen och att strået tidigt böjer sig och axen ligger på marken. (ingen bild)

Per Wahlén

Carex ericeterum
Man kan tydligt se det mörka bandet på backstarren under axet på exemplaret längst fram till höger.
Foto Per Wahlén, Blomäng, Snöstorp s:n, 5 maj 2006.

Carex montana

Lundstarrens typiskt smala strå och små ax. Den rödfärgade basen syns inte på bilden utan finns under de torra fjolårsbladen.
Foto Per Wahlén, Blomäng, Snöstorp s:n, 5 maj 2006.

Carex caryophyllea

Vårstarren är som man kan se mer ljust brun i axet än de andra två.
Foto Per Wahlén, Blomäng, Snöstorp s:n, 5 maj 2006.