Rorippa amphibia i Skrea

När jag botaniserade i Skrea 1993 träffade jag på en art jag aldrig sett förut. Jag såg att det var ett fräne och kunde trots att den inte blommade nöjaktigt bestämma den till vattenfräne.

Jag har många gånger därefter tittat till växtplatsen men bara ett år såg jag den blommande. Platsen är en näringsrik bäck och fuktmark som mynnar i havet. 

Under inventering för Skånes flora såg jag den och fick den säkert bekräftad. Den är relativt vanlig i Genarpstrakterna söder Lund. 

I somras besökte jag lokalen från Halland flora på sin växtplats i Onsala. Men ingenting var sig likt när den växte i sådan miljö (vägkant). 

Förr var arten tydligen något vanligare - troligen i näringsrika kärr som kanske uppodlats - och arten har därför blivit ovanligare. Den som önskar finna arten bör ge sig ut nu eftersom blomningen är sen.

 

Per Wahlén

Rorippa amphibia

Eftersom jag i år fotograferat halländska växter återbesökte jag lokalen för vattenfräne och fann den i blom! 
Foto Per Wahlén, 9/9 2006.

Rorippa amphibia

Så här vackert blommade vattenfränet i Skrea. Att blomningstiden är så sen och växtplatserna ofta igenvuxna (även i Skåne) gör att arten kanske är förbigången.
Foto Per Wahlén, 9/9 2006.

Rorippa amphibia

Skidan som här ännu inte är mogen sitter på ett rakt utstående skaft.
Foto Per Wahlén, 9/9 2006.