Dagbok augusti 2006

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

Bakåt

Physalis philadelphica

Med ändrade vanor i matlagningen kommer nya arter in som ruderater. Här tomatillo.  
  Foto Per Wahlén, Halmstad s:d 25 augusti -06.
Setaria italica

Kolvhirset sprids främst via fågelfröer. Det är dock sällan den återkommer året efter.   
  Foto Per Wahlén, Heberg 27 augusti -06.
Oxalis dillenii 

Prärieoxalis har blivit ganska vanligt i Halmstad tätort. Ruderatmarker, trädgårdar och gatkanter är favoritväxtplatser. Lättast att skilja den från klöveroxalis är på bladens undersida där sidobladens ena sida är hårig .
  Foto Per Wahlén, Halmstad 24 augusti -06.
Oenothera sp. = Oenothera wratislaviensis

Detta nattljus är en tydlig hybrid - men mellan vilka arter det vet jag inte förrän svaret kommit från av Rostanski granskade belägg - men se upp, det har mycket lätt för att sprida sig (alltså fertil hybrid) för två år sedan 2 ex, ifjol 10-20 st och i år i hundratal på växtplatsen, ett grustag. Det konstiga är att den uppvisar karaktärer från flera arter. Foder - glaziowiana. Frukter - rubricaulis (röda stripor) och depressa/canovirens (även tilltryckta hår). 
O. biennis bladen och normala glandelhår på frukten. Klara den nöten om ni kan!
  Foto Per Wahlén, Snöstorp s:n 23 augusti -06.

Kan nu med hjälp av K. Rostański avslöja att det handlar om Oenothera wratislaviensis - "brokigt nattljus". PW

Epipactis helleborine 

Skogsknipproten har tidigare blivit funnen i Fyllinge av Ola Malm inom Halmstads kommun. Eva-Lena Hernod fann samma växt under en ruderatmarksexkursion lövdunge norr om Halmstad. Minst sex exemplar fanns på platsen.
  Foto Per Wahlén, Halmstad 19 augusti -06.
 Campanula medium

Mariaklockan är ovanlig som förvildad. Någon gång kan man se den på ruderatmarker. Här från ett grustag.
  Foto Per Wahlén, Snöstorp s:n 23 aug -06.
Cotoneaster scandinavicus 

Det röda oxbäret har en mindre vanlig växtplats vid Tylöudde. Oftast brukar man finna den i bergbranter (mest i norra Halland) och inte som här på strandklippor. Fruktsättningen är i år god! 
  Foto Per Wahlén, Söndrum 13 augusti -06.
Elatine hexandra 

Skaftslamkrypan står ofta ganska tätt men vad sägs om dessa samlingar vid en sjö i Laholm - och det fanns mycket mera! Här kan ni titta närmre på den lilla skönheten
  Foto Per Wahlén, Laholm s:n 17 augusti -06.
Cynoglossum amabile 

Kinesisk förgätmigej har fått en ny växtplats vid strandhotellet i Mellbystrand. Det var Lars-Erik Magnusson som fann den vackra (se här ) växten. 
  Foto Per Wahlén, Laholm 9 augusti -06.
 Euphrasia micrantha 

Ljungögontrösten har ju redan fått plats i denna månad - men jag vill gärna ta med den igen. Kolla här!  
  Foto Per Wahlén, Veinge s:n 14 augusti -06.
Falliopa sachalinensis

Jätteslidet blommar nu och det ska bli spännande om den hinner sätta frukt - försåvitt både han och honbuskar finns. Närbild .
  Foto Per Wahlén, Halmstad 8 augusti -06.
 Eupatorium maculatum 

Fläckflockeln har nu i över tio år klarat sig på sin växtplats vid Nissan. Det är så vitt jag vet ovanligt att den naturaliserar sig. Närbild.
  Foto Per Wahlén, Halmstad 11 augusti -06.

Ombestämd av Erik Ljungstrand från mitt egna namnförslag rosenflockel den 19 augusti. Tack!
Euonymus nanus 

Dvärgbenved är mig veterligen inte tidigare funnen i Halland. En förvildad förekomst finns i en lövdunge vid Kärleken. Massförekomst - ja titta på miljöbilden här - så såg det ut på minst 20 kvadratmeter.
  Foto Per Wahlén, Halmstad 7 augusti -06.
 Carex divulsa

Långstarr har alltid varit ovanlig i Halland. Sök den i rika lövskogssluttningar som här på Kämpabjär där den växer tillsammans med lundslok, lundelm och svartoxbär. Närbild på axet.  
  Foto Per Wahlén, Eftra s:n 5 augusti -06.
 
Galega orientalis 

Fodergetruta växer på en lokal vid Himle. Den fanns i otaliga mängder på åkerrenarna. Närbild .
  Foto Per Wahlén, Spannarp s:n 3 augusti -06.
Digitaria ischaemum 

Fingerhirs är ju inte helt ovanlig i det sandiga sydhalland. Anledningen att den kom med här är den ovanliga (för mig) växtplatsen. En skogsväg mitt i Arlösaskogen. Miljöbild ser ni här - och kan på den också se spår av Gudruns härjningar.   
  Foto Per Wahlén, Enslöv s:n 2 augusti -06.
Euphrasia micrantha 

Ljungögontrösten måste man gå riktigt nära för att uppfatta skönheten.   
  Foto Per Wahlén, Harplinge s:n 1 augusti -06.