Dagbok juni 2006

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

Bakåt

Brachypodium sylvaticum

Under en fotograferingsrunda, där Sven Erik Jönsson visade rariteter i Laholms kommun, träffade vi på ett nytt gräs för södra Halland!  Lundskaftingen som aldrig blivit noterad söder om Varbergs kommun, har sina närmaste lokaler strax söder Skånegränsen. Hur det hittat till Hovsmölla vet vi inte, men kanske har det följt med någon botanikers "skofötter" då platsen ju är känd för många rara växter. 
Foto Per Wahlén, Hovsmölla, Ysby s:n 25 juni -06.

 

 

Återfynd efter nästan 200 år!

Om ni vill ha reda på vad Sven-Erik Jönsson funnit efter nästan 200 års frånvaro i landskapet. Klicka här .
Foto Per Wahlén, Laholm s:n 18 juni -06.

Carex sylvatica

Skogsstarren
har också återkommit eller är kanske naturlig på Slottsmöllan. Jag återfann den för något år sedan då den privata muromgärdade marken blev öppen på grund av att en skola inom området startade. Senast rapporterad från Halmstad av P. Söderberg i början av 1900-talet. (Finns även på åsen och 1 lokal i Kungsbacka).
 
Foto Per Wahlén, Slottsmöllan, Halmstad, 15 juni -06.

Carex hartmanii

Ett starr som säkert finns på fler ställen på Vapnö- och Harplingeslätterna är Hartmansstarr. Man ska dock helst vara på plats under den korta tid den är i frukt för att ha någon större chans att finna det.  
Foto Per Wahlén, Brunstorp, Harplinge s:n 16 juni -06.

Pilosella sp

Kvastfibblor
är inte en växt som finns naturligt i Halland. Mer .
 
Foto Per Wahlén, stationen, Harplinge s:n 16 juni -06.

Vulpia myuros

Ett gräs som är på spridning är Råttsvingeln som man allt oftare kan se på grusig mark. Den kommer in som ogräs i vägarnas gräsblandningar. 
Foto Per Wahlén, Museét, Halmstad 13 juni -06.

Conium maculatum

Odörten
hade jag hittat resterna av, för ett antal år sedan, under en senhösttur. Tänkte se den blomma i år under en "hundrastning", men missade som synes blomningen med någon vecka. Den har blivit mycket ovanlig.
 
Foto Per Wahlén, Eftra s:n 14 juni -06.

Mitrula paludosa ??

Man kan ofta se denna svamp i allehanda fuktiga marker. Vad är det för svamp? Kan det vara Äggul klubbmurkla som jag tycker den liknar.
 
Foto Per Wahlén, Ringenäs, Söndrum s:n 11 juni -06.
Visst är det Mitrula paludosa, klubbmurklingen, som inte är helt ovanlig på nedfallna löv i bäckar. Kill P

Lathyrus sylvestris

Backvialen
blommar nu. Denna växt trivs inte särskilt bra i Halland. Det finns bara ett fåtal lokaler i landskapet. Mest i norr. 
 
Foto Per Wahlén, Västra hamnen, Halmstad s:n 13 juni -06.

Veronica montana

En raritet i Hallands växtvärld är  skogsveronikan. Den trivs på åsens kalkrika områden. 
Foto Per Wahlén, Hallandsås, Hasslöv s:n 10 juni -06.

Alchemilla wichurae

Skårdaggkåpan har i Laholms kommun ett antal lokaler. Eftersom det är en nordsvensk art kan man undra vad den gör där. Jag har i vart fall inte sett den på någon naturlig lokal. 
Foto Per Wahlén, Genevad, Tjärby s:n 10 juni -06.

Chamaecytisus purpureus

En art som undertecknad hittade för ett antal år sedan som förvildad på stationsområde är rosenginsten. Den har länge varit obestämd men blev ögonblickligen artbestämd av Erik Ljungstrand. En ginst som inte är gul, hoppsan! Närbild .
Foto Per Wahlén, stationen, Veinge s:n 5 juni -06.

Geum rivale x urbanum

En hybrid som man ganska ofta kan finna är  nejlikrot x humleblomster. Den ses oftast i närheten av bebyggelse där nejlikroten finns, t ex utmed våra floder och åar. Detta betyder också att man inte finner den i skogsmarkernas humleblomster-kärr. 
Foto Per Wahlén, Lagan, Laholms s:n 8 juni -06.

Thermopsis montana

Under en ginstexkursion med några botaniker från norr hittades detta bestånd av lupinväppling i utfyllnadshamnen. Arten har spritt sig kraftigt under senare år, flest lokaler finns i Falkenberg respektive Laholms kommuner. Närbild .
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad s:n 5 juni -06.

Chamaecytisus xversicolor

Brokginsten
är en förvildad släkting till våra vilda ginstarter. Även denna lokal besöktes under ginstexkursionen. Närbild .
Foto Per Wahlén, Kapplet, Veinge 5 juni -06.

Carex vaginata

Slidstarren växer ofta i stora bestånd - men de blommande skotten är jämförelsevis fåtaliga. Fotograferad under exkursion med Semir Maslo i Torup.
Foto Per Wahlén, Nyebro, Torup s:n 4 juni -06.

Bromus lepidus

Finlostan är troligen inkommen som ogräs i gräsfröblandningar. Lämplig att eftersöka just nu.
Foto Per Wahlén, Söndrum 5 juni -06.

Saxifraga granulata

Mandelblomman gör ett egendomligt hopp i utbredningen i Halland. I Halmstad kommun finns den bara på en känd lokal (Tylön). Jag fick åka till Eftra socken för att få denna bild.
Foto Per Wahlén, Ugglarp, Eftra s:n 2 juni -06.

Bromopsis erecta

Raklostor i enorma bestånd står fortfarande kvar på I:16 övningsområde. Det har absolut inte minskat sedan fyndet 1987. Närbild .
Foto Per Wahlén, Halmstad 3 juni -06.

Carex maritima

Var och tittade på hur det står till med bågstarren vid Gullbranna. Den håller fortfarande ställningarna och har nästan lika många blommande ax som då jag, efter 50 års frånvaro (?) i södra Halland, fann den år 2000. Kunde räkna till ca 50 ax.  Närbild
Just nu är den som lättast (? se bild) att finna - om ni är på en fuktig sandig gräsmark vid havet, håll ögonen öppna!!
Foto Per Wahlén, Gullbranna 1 juni -06.

Hierochloë odorata

Ängsmyskgräset har nu fått frukter. Numera verkar de flesta växtplatserna vara vägkanter istället för ängar. Arten klarar konkurrensen mot andra gräs bra.
Foto Per Wahlén, Gullbranna 1 juni -06.