Dagbok oktober 2006

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!
Bakåt

Geranium

Näva med annorlunda utseende. Är det någon som känner igen denna näva. Arbetsnamnet är geranium pyrenaicum men den är annorlunda i så fall. Se här stipler och hela växten
Foto Per Wahlén, Övraby, 24/10--2006.
Lupinus

Detta är en lupin som jag och Sven-Erik Jönsson fann på en grusplan i Mellby tallskog. Här får vi invänta den blomning man kan ana (se blomknopparna i centrum). Sätta frö hinner den ju näppeligen men blir inte kylan för stark kanske den hinner blomma.
Foto Per Wahlén, Laholm, 28/10--2006.
Erigeron annuus
Sommarbinkan håller sitt namn till trots ut fortfarande. Har inte kollat underart.
Foto Per Wahlén, Asige s:n 20/10--2006.
Physalis grisea

Gyllenbär är den ovanligaste physalisarten i Halland . Den förvildas sällan och är troligen ovanlig i butikernas grönsaksdiskar. Hela växten här .
Foto Per Wahlén, Snöstorp s:n 21/10--2006.
Cyathus olla
Denna svamp växte i ett grustag. Vet någon arten. Miljöbild .
Foto Per Wahlén, Asige s:n 20/10--2006.

Blygrå brödkorgsvamp - växer ofta på soptippar ELj

Meconopsis cambrica

Det skulle väl vara trevligt om den Engelska vallmon kunde naturalisera sig även i Halland. Den växer "vilt" på några platser i Norden. Här en närbild på växten som finns förvildad i ett grustag.
Foto Per Wahlén, Snöstorp s:n 16/10--2006.
Papaver atlanticum

Atlasvallmon är en ganska ovanlig trädgårdsrymling. Den har vandrat en lång väg från sin hemort i Atlasbergen i norra Afrika. Detta exemplar var bara i knopp .
Foto Per Wahlén,  Biskopstorp 14/10--2006.
Gypsophila muralis

Grusnejlikan är sent blommande och man kan ofta finna den i grustag. Blomma .
Foto Per Wahlén,  Biskopstorp 14/10--2006.
Mentha x piperita

Pepparmyntan har nog åter kommit i ropet eftersom den står som förvildad på allt fler ställen. Denna är dock från en gammal lokal.
Foto Per Wahlén, Halmstad 8/10 -06.
Linaria repens x vulgaris

En hybrid som allt oftare syns är strim- x gulsporre. Troligtvis en effekt av att strimsporren blir alltmer vanlig.
Foto Per Wahlén, Halmstad 8/10 -06.
Amaranthus hybridus
ssp hypochondriacus


Toppamaranten är ofta röd. Den förvildas ofta men finns oftast inte kvar året efter.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 1/10 -06.
Verbena bonariensis

Jätteverbenan har invaderat Halmstad med omnejd. Den förvildas lätt och är vacker att skåda.
Foto Per Wahlén, Halmstad 4/10 -06.