Dagbok september 2006

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

Bakåt

Lamium confertum
Mellanplister är en sent blommande åker- och ruderatmarksväxt. Den är ganska ovanlig.
Foto Per Wahlén, Veinge 30/9 -06.
 
Festuca pratensis x Lolium perenne
Ängssvingel x engelskt rajgräs är en hybrid som är ovanlig! Liknar rajgräs men har skaftade nedre småax. Se här .
Foto Per Wahlén, Snöstorp 14/9 -06.
Sutera cordata 

Anders Svenson fann mig veterligen en ny växt för Halland på Slottsmöllan. Snöflinga som den heter är något lik veronikorna.
Foto Per Wahlén, Halmstad 24/9 -06.

I augusti 2005 hittade Kill Persson förvildad /Sutera cordata/ vid Länsstyrelsen. KG
Epilobium tetragonum 

Under en exkursion med Lars-Erik Magnusson såg vi några sent blommande exemplar av kantdunört. Arten har ökat i frekvens i Halland och i södra delen är den vid kusten ganska vanlig. Lägg märke till de bladiga utlöparna som är skott för nästa år.
Foto Per Wahlén, Trönninge ängar 21/9 -06.
Calamintha nepeta 

Stenkyndeln förvildas då och då.
Foto Per Wahlén, Halmstad 25/9 -06.
Lotus (pedunculatus) = corniculatus var. sativus

Under en exkursion med Lars-Erik Magnusson fick vi återse en av stor käringtands fåtaliga lokaler i Halmstad kommun. Lokalen som förra gången vi var där var kraftigt igenväxande var nu slåttrad med maskin! Man kan ju önska att detta eller bete fortsätter på platsen.
Foto Per Wahlén, Trönninge ängar 21/9 -06.

Efter närmare efterforskningar tog vi nog fel - det är förmodligen vanlig Lotus corniculatus ssp. sativus - käringtand PW

Lychnis flos cuculi 

Nu börjar tiden då många växter får en andra blomning. Här är det gökblomstret som gör ett nytt försök. Anledningen var dock här att platsen var slåttrad (se stor käringtand).
Foto Per Wahlén, Trönninge ängar 21/9 -06.
Pilularia globulifera 

Under en exkursion med Sven Erik Jönsson fann vi en massförekomst av klotgräs. Anledningen till massförekomsten är att på växtplatsen - en nygrävd damm i ett grustag - fanns ingen konkurrens från andra strandväxter! Även långt ner i vattnet fanns rikligt med algbemängda exemplar.
Foto Per Wahlén, Ålstorp 10/9 -06.
Rorippa amphibia

Vattenfräne är mycket sällsynt i Halland. I Skrea har den emellertid en vild förekomst med många exemplar. Mer .
Foto Per Wahlén, Skrea 9/9 -06.
Potamogeton cf compressus = Potamogeton acutifolius - spetsnate

Detta är kanske en nate som inte varit sedd på många år. Kolla här så så kan ni läsa om svårigheten med att bestämma sterila ex.
Foto Per Wahlén, Skummeslöv s:n 2/9 -06.

Det visade sig vara den än mer ovanliga Potamogeton acutifolius - spetsnate det. Zdenek Kaplan!

Diplotaxis muralis

Under en exkursion med Henry Gudmundson, Sthlm fann vi att mursenapen på Varbergs fästning är "still going strong"!
Foto Per Wahlén, Varberg 5/9 -06.