Dagbok
januari - april 2007

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!
bakåt

Viola reichenbachiana

Lundviolen stod som vanligt bland gulsipporna vid Täppesås.
Foto Per Wahlén, Täppesås, Ö. Karup 26 april -07.
 
Gagea spathacea

Lundvårlöken är ovanlig i Halland utom på Hallandsåsens nordsluttning och den kalkpåverkade slätten i SV. I en tallskog fanns det dock 1000-tals exemplar, 2 ex blommade. Närbild.
Foto Per Wahlén Petersberg, Ö. Karup s:n 19 april -07.
Carex cespitosa

Tuvstarren indikerar skyddsvärda kärrmiljöer. Jesper Lind och jag återfann den vid ett kärr söder Eftra. Men nytt för kärret var carex paniculata, vippstarr som ju också är krävande (givetvis ej i blom nu).
Foto Per Wahlén Eftra, Eftra s:n 22 april -07.
Adoxa moschatellina

Desmeknoppen står i full blom och bildar grågröna mattor. Den är inte speciellt vanlig i Halland, men denna plats var perfekt och 1000-tals exemplar trängdes i tallskogen.
Foto Per Wahlén Petersberg, Ö. Karup s:n 19 april -07.
Thlaspi caerulescens

Backskärvfrö är en inkomling som många gånger dyker upp och efter några år försvinner från sin växtplats. Närbild.
Foto Per Wahlén Kärleken, Halmstad 18 april -07.
Vicia lathyroides

Vårvickern som ju är ganska vanlig i Laholms sandigare trakter, börjar sticka upp.
Foto Per Wahlén Menlösa, Våxtorp s:n 13 april -07.
Pulmonaria obscura

Lungörten var en annan växt BG fick se i full prakt - tyvärr såg vi inga spår av den samtidigt eftersökta underviolen. Är det någon som sett här den sedan 80-talet?
Foto Per Wahlén Karsefors, Ysby s:n 15 april -07.
Euphorbia helioscopia

Revormstöreln är en månad för tidig - men vad gör man när solen värmer så skönt!
Foto Per Wahlén Skottorp, Skummeslöv s:n 10 april -07.
Erodium cicutarium

Skatnävan brukar vara tidig - så även i år.
Foto Per Wahlén Ränneslöv, Ränneslöv s:n 10 april -07.
Arabidopsis thaliana

Blomsäsongen har verkligen kommit tidigt i år - backtraven i blom.
Foto Per Wahlén Ränneslöv, Ränneslöv s:n 10 april -07.
Prunus cerasifera

Körsbärsplommon har slagit ut sina blommor först av släktets arter.
Foto Per Wahlén Skintans dalgång, Harplinge s:n 9 april -07.
Anchusa arvensis

Fårtungan har redan börjat blomma - tror det är rekord för mig.
Foto Per Wahlén Skottorp, Skummeslöv s:n 10 april -07.
Anemone ranunculoides

Gulsippan slår ut sin första blomma - den andra är på gång.
Foto Per Wahlén Skottorp, Skummeslöv s:n 10 april -07.
Asplenium trichomanes

Svartbräken ger en indikation om att basiska bergarter är närvarande. Botanikgruppen tittade på en av de fåtaliga grönstensbranterna i Halmstads kommun.
Foto Per Wahlén Biskopstorp, Kvibille s:n 1 april -07.
Veronica hederifolia ssp lucorum

Skuggveronikan kan vara svår att identifiera ibland. Men när kronan är som på bilden, kan det bara vara skuggveronika. Det är också den underart som ökar kraftigt i södra Halland.
Foto Per Wahlén Slottsmöllan, Halmstad 1 april -07.
Cerastium semidecandrum

Vårarven är på gång på torra sandiga marker - mest vid kusten. Men stödbladens hinnkant är ännu dold.
Foto Per Wahlén Gullbranna, Eldsberga s:n 29 mars -07.
Hepatica nobilis

Blåsippan har inte många lokaler runt Halmstad - botanikgruppen spanade in den i Biskopstorp.
Foto Per Wahlén Biskopstrop, Kvibille s:n 1 april -07.
Luzula campestris
Knippfrylet börjar blomma - så nu börjar det röra på sig.
Foto Per Wahlén Haverdalsstrand, Harplinge s:n 25 mars -07.
Holosteum umbellatum

Fågelarven har börjat blomma men än har den inte fått de typiskt nedåtböjda blomskaften.
Foto Per Wahlén Skedalahed, Snöstorp s:n 24 mars -07.
Polyporus brumalis
Är det någon som kan ge namn åt denna ticka. Funnen under exkursion i naturbete vid lövbryn. Undersida.
Foto Per Wahlén Skedala, Snöstorp s:n 21 jan. -07.

Hej! Tror att det är en vinterticka Polyporus brumalis. Du kan väl kolla. /Jan
Jag vet inte var man kollar men jag gjorde en check på nätet. Resultat: Verkar mycket troligt - bara en sak som differerar: stammen är slät och inte porig som på bilder jag sett där. Vet ej om det är viktigt.
Den utmärkta undersidesbilden bekräftar att det är vinterticka, P. brumalis: kantiga porer som blir större mot foten är typiskt, liksom den smala, fnasiga, brungrå kanten. Foten är vanl. kal på våren och mera tussig o. mörkare på hösten; porer kort nedlöpande precis som på fotot. 
Hälsningar Lilian Ryd, Nissaström
Chimaphila umbellata

Vinterbotanikexkursionerna fick en trevlig avslutning då vinterståndare av rylen påträffades. 15 exemplar fanns - varav denna blommat och bildat tre kapslar. Är det någon som känner till någon annan lokal i Halland?
Foto Per Wahlén Tönnersa, Eldsberga s:n 19 mars -07.
Hirnecola auricula-judae
Judasöra hittades av Lars-Erik Magnusson, under vår exkursion, på en fläder. Den är på spridning utmed kusten mot norr (funnen även i Varberg).
Foto Per Wahlén, Laxvik, Eldsberga s:n 4 feb. -07.
cf. Polytrichum piliferum

Troligen är detta hårbjörnmossa - den växte på en torr berghäll nära havet.
Foto Per Wahlén Laxvik, Eldsberga s:n 4 feb. -07.
Bryum alpinum
Kopparnickmossa var en av de växter vi fann på vinterbotanikexkursionen 4 feb. Närbild.
Foto Per Wahlén Laxvik, Eldsberga s:n 4 feb. -07.
Ängssvamp

Går det att säga vad denna svamp heter eller vilket släkte den tillhör. Naturbete vid havet.
Foto Per Wahlén Laxvik, Eldsberga s:n 4 feb. -07.
  Bacopa monnieri

Vi är ett antal botaniker som sett och brottats med denna portlaklika växt - ingen hade lyckats röna ut vad det rörde sig om förrän nu. Det är Anders Svenson och Erik Emanuelsson i Stockholm som lyckades få namn på den. Det är ett ogräs som i Europa finns i Spanien och Portugal. Namnet är Bacopa - men växtplatsen nära en handelsträdgård tyder på att den här har annat ursprung. Och på nätet ser man att det är en naturmedicin (för minnet) och den finns också som ampelväxt. Växtmiljö.
Foto Per Wahlén Norra Utmarken  9 okt -06