Dagbok
juni 2007

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

Limonium vulgare
 
Marrisp
är mig veterligen aldrig funnen inom Halmstads kommun. I Harplinge stötte jag på den i en vacker grupp. Närbild.
Foto Per Wahlén, Harplinge s:n 30 juni 2007.
 
Dynväxt
 
Vad är det som gömmer sig i dynerna i Frösakull. Titta här.
Foto Per Wahlén, Frösakull, Söndrum s:n 29 juni 2007.
Phedimus spurius
 
Kaukasiskt fetblad
förvildas ibland och föredrar givetvis klippterräng. Närbild.
Foto Per Wahlén, Harplinge s:n 30 juni 2007.
Campanula persicifolia
 
Här ett exempel på när en förvildad art har hamnat alldeles fel. Stor blåklocka har inget här att göra.
Foto Per Wahlén, Frösakull, Söndrum s:n 29 juni 2007.
Melampyrum nemorosum
 
Natt och dag
fungerar i denna miljö och här skulle också stor blåklocka "platsa". Arten har nära nog exploderat i utbredning inom villaområdet. Närbild.
Foto Per Wahlén, Frösakull, Söndrum s:n 29 juni 2007.
Oenanthe aquatica
 
Vattenstäkran
har en mängd lokaler vid Stensån. Det roliga är att de nyskapade dammarna vid Skottorp, för varje år som går, får fler och fler exemplar av arten. Även dyblad, bandnate, kransslinga och smalkaveldun trivs och ökar i numerär i dammarna. Vattenvård blir floravård! 
Foto Per Wahlén, Skottorp, Skummeslöv s:n 27 juni 2007.
Oenothera (cf wienii) = wratislaviensis 
"Wiennattljus" är en hybrid mellan strävt nattljus och pricknattljus. Det skiljer sig från pricknattljus genom att hårbasens glandler är mindre och delvis genomskinliga, kapslarna är inte rödstripiga och att de har liggande hår vid basen. Blomknoppen är i spetsarna utåtvikta och det skiljer den (förutom att den inte har liggande hår på hela kapseln) från strävt nattljus
Jag skriver cf wienii eftersom jag inte fick tillbaka de belägg jag fått bestämda av Rostanski (ligger i Stockholm) och det kanske kan vara frågan om den andra hybriden mellan arterna (den får olika utseende när han- och honplantan byter plats)!
Foto Per Wahlén, Andersberg, Halmstad 28 juni 2007.

Nej, detta är inte O. Wienii - det handlar istället om en art som jag haft mycket dålig koll på! Oenothera wratislaviensis - "brokigt nattljus"
Det. Krzysztof Rostański 2009
Glyceria cf fluitans x notata
 
Där skånskt mannagräs finns uppstår ibland en hybrid med mannagräs. Den blir högvuxen och småaxen blir längre. Problemet är att finna någon som kan mäta pollenförekomst på ståndarna. Det skulle kanske kunna vara blågrönt mannagräs inblandad istället för mannagräs, då den arten även fanns tillstädes.
Foto Per Wahlén, Hasslöv, Hasslöv s:n 27 juni 2007.
Verbascum cf olympicum
 
Jättekungsljus
blir det när jag "nycklar" denna art. De nedre ståndarnas konnektiv är kalt vilket utesluter det allt vanligare praktkungsljuset. Bladens luddhårighet utesluter grenigt kungsljus. Jag får återbesöka lokalen för att se om kapseln är rund - i så fall kan det vara kandelaberkungsljus iställetDet är inte alltid så lätt att vara botaniker. Hela plantan.
Foto Per Wahlén, Petersberg, Ö. Karup s:n 27 juni 2007.
Glyceria notata
 
Skånskt mannagräs
är ovanlig i Halland men i södra Laholm finns en del lokaler. I en nyskapad damm fann jag mängder av arten. Miljöbild.
Foto Per Wahlén, Hasslöv, Hasslöv s:n 27 juni 2007.
Heracleum sphondylium ssp sphondylium
 
Jag har sett att det stått att vit björnloka  ska ha platt flock - men i Hasslöv stämmer inte detta.
Foto Per Wahlén, Hasslöv, Hasslöv s:n 27 juni 2007.
Crepis capillaris
 
Grönfibblan
är ovanlig och sällan har jag sett de mängder som fanns i en grustäkt i Hasslöv. Bladens flikighet och att bladkanten ej är nedvikt skvallrar genast om att det är denna art det handlar om. Närbild.
Foto Per Wahlén, Hasslöv, Hasslöv s:n 27 juni 2007.
Bromus sp
 
I Hasslöv fick jag syn på denna udda modell av kanske luddlosta. Hela detta komplex med underarter och närstående arter är svårt.
Foto Per Wahlén, Hasslöv, Hasslöv s:n 27 juni 2007.
Utricularia ochroleuca
 
Blekbläddran -
här i full blom - fick en ny lokal vid en kraftverksdamm. Jesper och jag gjorde fyndet.
Foto Per Wahlén, Yngeredsfors, Okome s:n 26 juni 2007.
Monotropa hypopitys
 
Tallört
i full blom sågs vid Yngeredsfors. Jag skärskådade fruktämnet-  det var hårigt - alltså den vanliga tallörten.
Foto Per Wahlén, Yngeredsfors, Okome s:n 26 juni 2007.
Epilobium collinum

Backdunört blir vanligare mot norr i Halland. Jesper Lind och jag passade på att titta på arten i knoppstadium vid kraftverksdammen.
Foto Per Wahlén, Yngeredsfors, Okome s:n 26 juni 2007.
Myriophyllum spicatum

Den i östra Sverige så vanliga axslingan är i Halland en raritet. Jesper och jag fann en ny växtplats vid en kraftverksdamm.
Foto Per Wahlén, Yngeredsfors, Okome s:n 26 juni 2007.
Hieracium stenolepis
 
Hällfibblan
är en skogsfibbleart som är distinkt med sina blågröna blad. Denna art lever inte, till skillnad från slåttergubbe och sommarfibbla, farligt då miljön är stabil. Den är lika riklig i området sedan jag fann den 1993.
Foto Per Wahlén, NV Bergslyckan, Okome s:n 24 juni 2007.
Hypericum montanum

Även bergjohannesört har funnits i denna stabila miljö. Sedan -93 har den snarare ökat i antal. Visst är den vacker även i knoppstadium.
Foto Per Wahlén, NV Bergslyckan, Okome s:n 24 juni 2007.
Arnica montana
 
Döende slåttergubbe ser man ibland där det nedlagda betet finns på starkt solbelysta platser. De kämpar en hopplös kamp mot den oundvikliga förintelsen.
Foto Per Wahlén, Mölnevik, Okome s:n 24 juni 2007.
Leontodon hispidus

Även sommarfibblan kämpar för att överleva det moderna lantbruket. Trots att de ibland finns i stora mängder och med god fruktsättning har de ingen plats att ta vägen. En och annan kan kanske rädda sig på vägkanterna.
Foto Per Wahlén, Mölnevik, Okome s:n 24 juni 2007.
Allium scorodoprasum
 
Skogslöken
är nu i full blom och bladen börjar dö och falla av.
Foto Per Wahlén, Gullbrandstorp, Harplinge s:n 23 juni 2007.
Ranunculus lingua

Sjöranunkeln blommar med sina stora kronor på en ny lokal i Lynga.
Foto Per Wahlén, Lynga, Harplinge s:n 23 juni 2007.
Anthemis tinctoria
 
Färgkullan
är sällsynt i Halland och ofta tillfällig på sina växtplatser. Det är alltid roligt att träffa på den.
Foto Per Wahlén, hamnen, Halmstad 22 juni 2007.
Solanum laciniatum

Känguruäpple har jag aldrig sett blomma i vilt tillstånd. Med årets rekordvärme var det dags!
Foto Per Wahlén, hamnen, Halmstad 22 juni 2007.
Poa chaixii 

Parkgröe är ett gräs som gärna etablerar sig på solöppen mark och i skogsbryn. Slidorna är vasst platta och snärpet mindre än en millimeter långt. Närbild.
Foto Per Wahlén, Galgberget, Halmstad 20 juni -07.
Pyrola rotundifolia 

Vitpyrola är ovanlig i Halland men i Tönnersaskog finns den. På denna växtplats stod ett 50-tal exemplar. Närbild.
Foto Per Wahlén, Tönnersaskog, Eldsberga s:n 21 juni -07.
Bryonia dioica
 
Röd hundrova
förvildas ibland och i blom är den lätt åtskild från hundrova. Kronbladen är dubbelt så långa som foderbladen. Närbild.
Foto Per Wahlén, Galgberget, Halmstad 20 juni -07.
Rosa cf columnifera 

En mellanform av äppelros och sydäppelros - som ännu inte fått svenskt namn - hoppas Lars Erik och jag att vi funnit vid golfbaneinventeringen. Få se om Thorsten Elfström visar oss tillrätta?!
Foto Per Wahlén, Tylösand, Söndrum s:n 19 juni -07.

Kan nog vara riktigt - kollar gärna belägg E.LJ.

Linnea borealis
 
Linnean
har aldrig varit vanlig i Halland. Lars-Erik och jag fann dock en rik lokal på golfbanan.
Foto Per Wahlén, Tylösand, Söndrum s:n 19 juni -07.
Elymus caninus 

Lundelmen stod i blom när jag och Lars Erik Magnusson inventerade en golfbana i Tylösand.
Foto Per Wahlén, Tylösand, Söndrum s:n 19 juni -07.
Pyrola media

Klockpyrola är mindre vanlig och blommar ofta inte. Vi hittade en lokal med blommade exemplar i reservatet. Märk det utskjutande stiftet!
Foto Per Wahlén, Långaveka, Eftra s:n 18 juni -07.
Aethusa cynapium cf var. gigantea 

Stor vildpersilja är en variant som är mycket svår att skilja från smal vildpersilja. Stammen är oftast tydligt grådaggig och höjden minst en meter. (närbild).
Foto Per Wahlén, Eftra, Eftra s:n 18 juni -07.
Corallorhiza trifida

Korallroten är mindre vanlig i Hallands kustområde. I ett fattigkärr hittade vi några exemplar i frukt.
Foto Per Wahlén, Långaveka, Eftra s:n 18 juni -07.
Leonurus cardiaca ssp cardiaca

Hjärtstillan är en medicinalväxt som man hittar vid gårdar som kvarstående och förvildad. Vi passade på att besöka en lokal i Eftra.
Foto Per Wahlén, Eftra, Eftra s:n 18 juni -07.
Conium maculatum

Odörten i Vesslunda besökte Jesper Lind och jag. Endast ett exemplar sågs men den var i fint skick.
Foto Per Wahlén, Vesslunda, Eftra s:n 18 juni -07.
Stephanandra incisa

Stefanandra odlas och förvildas ibland. Den brukar sällan ta sig till naturlig terräng. Frågan är om den kan sätta frö över huvud taget. Miljöbild.
Foto Per Wahlén, Kärleken, Halmstad 16 juni -07.
Allium ursinum

Ramslöken odlas och förvildas ibland. Trots den magra marken, vid bäck i tallskog, trivs den utmärkt och har ökat starkt i antal sedan jag först såg den -94. Man ser tydligt på miljöbilden det typiska växtsättet för förvildade växter. 
Foto Per Wahlén, Långenäs, Söndrum s:n 15 juni -07.

Securigera varia

Rosenkronill bildar ofta massbestånd vid vägkanter där den funnits i gräsfröerna. Vid norra infarten har beståndet ökat år från år. Närbild
Foto Per Wahlén, Slottsmöllan, Halmstad 16 juni -07.

 

Oenothera rubricaulis

Denna växt är bestämd till prickigt nattljus. Har haft svårt att se skillnaden till O. Rubricauloides - rödtoppigt nattljus. Enligt Rostanski skall ståndarna vara lika långa som kronbladen hos den senare. 
Foto Per Wahlén, Kårarp, Övraby s:n 14 juni -07.
Lythrum portula

Rödlånken bildar ofta massbestånd på platser som nygrävda dammar. När vegetationen ännu inte stabiliserat sig passar den lilla opportunisten på att sprida sig - här i tusentals exemplar. 
Foto Per Wahlén, Långenäs, Söndrum s:n 15 juni -07.
Viola canina ssp. montana

Norrlandsviol fick Bruno Toftgård och jag se när vi spanade in våra "Blommans dag-marker". Märk de långsmala bladen och de långa stiplerna. Foto Per Wahlén, Gullbrannareservatet, Eldsberga s:n 14 juni -07.
Vicia lutea

Gulvickern i Kistinge frodas och har ökat i antal. Bruno T. och jag passade på att se den sällsynta växten i blom.
Foto Per Wahlén, Kistinge, Snöstorp s:n 14 juni -07.
Thalictrum minus

Kustrutan var i blom när BG "rekade" för blommans dag. Den är stadd i ökning då allt fler lokaler inrapporteras. Nu är en lämplig tid att finna den då blommorna lyser med sina gula ståndarknappar.
Foto Per Wahlén, Skummeslövsstrand, Skummeslöv s:n 13 juni -07.
Botrychium simplex = lunaria

Dvärglåsbräken passade BG på att besöka. Nu är den mogen och säkert bestämd. Röjningen av vresrosbestånden har nog gjort att detta exemplar kunnat gro eftersom den växer där det tidigare fanns buskar.
Foto Per Wahlén, Skummeslövsstrand, Skummeslöv s:n 13 juni -07.

Nja, säkert bestämd, det är nog trots allt en lågvuxen B. lunaria ELj.

Jag checkade mot mitt belägg och han har nog rätt - bladen ska vara annorlunda! PW

Art? = Bupleurum rotundifolium

Hjälp
! Här står jag handfallen och vet inte ens vilket släkte jag ska söka på. Den växer på grusmark. Det är förmodligen något "trädgårdstjosan".
Foto Per Wahlén, hamnen, Halmstad 12 juni -07.

Räknade ståndare och pistiller och kom fram till apiaceae? Hittade då bupleurum rotundifolium - harört i "Moster". PW

Samtidigt kom mail från Semir som ju är mycket kunnig även i mellaneuropas växter!:
Växten från grusmarken är från släktet Bupleurum, troligen Bupleurum rotundifolium, Harört.
MVH Semir

Lilium bulbiferum var. croceum

Saffransliljan är ofta tillfällig men är en prydnad på ruderatmarker och ödetorp.
Foto Per Wahlén, hamnen, Halmstad 12 juni -07.
Eruca sativa

Senapskål har mycket vackra ådror i kronbladen. Förvildas från odling då och då.
Foto Per Wahlén, hamnen, Halmstad 12 juni -07.
Vaccaria hispanica

Åkernejlikan är ganska sällsynt och tillfällig på sina växtplatser. Fodret hos växten är speciellt med sina höga vingar. Närbild.
Foto Per Wahlén, hamnen, Halmstad 12 juni -07.
Vicia villosa ssp. villosa

Luddvicker blir alltmer vanlig med ofta många exemplar. Men ofta brukar den försvinna från lokalerna efter några år. Stamhårigheten skiljer den från kvarnvicker. Blomman är långsmal.
Foto Per Wahlén, Hemmeslöv, Ö Karup s:n 10 juni 2007.
Hieracium sylvaticum

Skogsfibblan bör man samla nu. Torbjörn Tyler tar gärna emot belägg från Halland.
Foto Per Wahlén, Vastad, Eftra s:n 11 juni -07.
Listera cordata

Spindelblomster stod i ett par exemplar på torr mark - därför var blommorna fåtaliga.
Foto Per Wahlén, Hemmeslöv, Ö Karup s:n 10 juni 2007.
Moneses uniflora

Ögonpyrolan blommar just nu på sin klassiska lokal! Helbild.
Foto Per Wahlén, Hemmeslöv, Östra Karup s:n 10 juni -07.
Astragalus glycyphyllos

Sötvedel är sällsynt i södra Halland men blommar just nu i Hemmeslöv.
Foto Per Wahlén, Hemmeslöv, Ö Karup s:n 10 juni 2007.
Hippocrepis cf comosa

Hästskoklöver är inte ofta funnen i Halland. Jag gjorde ett återbesök på en lokal jag fann i Östra Karup är 2000 - och fick den äntligen i blom! Närbild. Bestämningen är lite osäker det kan vara nåt annat, och i så fall sällsyntare.
Foto Per Wahlén, Hemmeslöv, Östra Karup s:n 10 juni -07.

Rätt bestämd! ELj m.fl.

Hesperis matronalis

Hesperis ser man ju ibland i lövlundar som förvildad - men som alkärrsväxt har jag aldrig sett den förrän nu.
Foto Per Wahlén, Fylleån, Snöstorp s:n 7 juni 2007.
Carex pulicaris

Loppstarr är alltid trevlig att se i helt vild terräng där ett nedlagt jordbruk inte har någon betydelse - här kommer den att stå kvar om inte skogsmaskinerna kommer. Närbild.
Foto Per Wahlén, Breared, Breared s:n 9 juni -07.
Malva neglecta

Nu dröjer det inte länge förrän den skära kattostens ihoprullade kronblad vecklar ut sig.
Foto Per Wahlén, Tönnersjö, Tönnersjö s:n 6 juni 2007.
Aira caryophyllea

Vittåteln har i Halland, mig veterligen, inga naturliga förekomster. Ni hittar den på grusiga/sandiga ytor varhelst människan dragit fram. Närbild.
Foto Per Wahlén, Knäred, Knäred s:n 6 juni -07.
Papaver orientale

Orientvallmon är till skillnad från strandirisen sällan förvildad. Troligen blir den inte lika långlivad.
Foto Per Wahlén, Daggarp, Veinge s:n 4 juni -07.
Limnanthes douglasii

Förlorade ägg (se nedan)
Detta är nog en trädgårdsflykting som stod på grusmark i ett sandtag. Är det någon som känner igen detta mästerverk - för vacker är den. Närbild. Frukter.
Foto Per Wahlén, Blomäng, Snöstorp s:n 5 juni 2007.

Nu har du hittat Limnanthes douglasii..."Poached egg"
- En Kalifornisk sumpväxt, "Sumpört", i egen familj; Den odlas, som du misstänker...
I Th. Karlssons´ SBT suppl.3-4 2002, s. 199. Funnen, i Borås, Elsemåla (förståss! - Br. Nelsons´ fröfirma... ) &, f´ståss, av Nilsson, i Karlskoga... Gratulerar !
Henry Gudmundson

Polygonatum verticillatum

Kransrams är ganska vanlig i Nissans dalgång. Oftast uppträder de i fåtaliga grupper, men ibland blir de - som här -  fler. Närbild.
Foto Per Wahlén, Gärdet, Enslöv s:n 2 juni -07.
Iris sibirica

Strandiris har en mycket vacker blomma och växten förvildas lätt. Den brukar härstamma från trädgårdsutkast och blir ofta långlivad. Här har den stått i minst 20 år. Miljö.
Foto Per Wahlén, Daggarp, Veinge s:n 4 juni -07.
Leontodon hispidus

På en något nedgången (gödslad) betesmark hittade vi även denna skönhet. Sommarfibblan är helt klart på tillbakagång så den är alltid rolig att se.
Foto Per Wahlén, Hallandsås, Ö Karup s:n 1 juni -07.
Carex vaginata

Slidstarr är allmän i Nissadalens inre delar. Den står oftast i kanten av källkärr och bäckar.
Foto Per Wahlén, Gärdet, Enslöv s:n 2 juni -07.
  Botrychium (simplex) = lunaria

Dvärglåsbräken hittade jag som ny för Halland samma år som den hittades i Skanör i tusental - här växte det 11 exemplar. Den minskade i antal och försvann - men i år kan det vara två exemplar (inte 100 % säker på bestämningen då den inte var fördigutvecklad).
Foto Per Wahlén, Skummeslövsstrand, Skummeslöv s:n 1 juni -07.

Är Botrychium lunaria - månlåsbräken ELj.

Orchis mascula

Sankt Pers nycklar som var en art jag ville fotografera, hittades för många år sedan under en exkursion. Minst 20 exemplar stod på platsen och visst var väl fotograferingsdagen väl vald.
Foto Per Wahlén, Hallandsås, Ö Karup s:n 1 juni -07.
Listera ovata

Sven-Erik Jönsson och jag gjorde förutom ett fynd av en möjlig hybrid mellan lund- och skogsviol dessutom ett (såvitt han kände till) nyfynd av tvåblad. 8 exemplar av den i Halland så sällsynta växten fanns på plats.
Foto Per Wahlén, Hallandsås, Ö Karup s:n 1 juni -07.
Fagopyrum esculentum

Bovete var hittad av Sven-Erik Jönsson och jag passade på att ta en bild då vi skulle ut på fotosafari. Det var tydligt att den hade sitt ursprung från fågelfrörester.
Foto Per Wahlén, Mellby, Laholm 1 juni -07.
Holosteum umbellatum

Fågelarv var också funnen av Sven-Erik Jönsson och jag fick se den bedagade skönheten in situ. Det verkar som om arten är på ingång i Halland.
Foto Per Wahlén, Nyby, Laholm 1 juni -07.