Dagbok september 2007

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

bakåt
senaste ruderater nytt

Spindel 1

En söt liten sak som gömde sig bland barkflagorna. De randiga benen var häftiga. Vad det är - ingen aning!! Extrabild.
Foto Per Wahlén Laholm k:n 30 september -07.

N.o 1. är troligen en Salticus, Zebraspidel Henry G

Spindel 2 - Opilio cf canestrinii

En långbent sak som klättrade på en sällsynt malva. Har inte hittat någon bra "sajt" med spindlar på nätet, där man kan se vad det är får något - får vänta på nationalnyckeln!
Foto Per Wahlén Laholm k:n 30 september -07.

No.2 en Lockespindel, Phalangium Se: artportalen.se/ småkryp ! Henry G

Tackar - torde efter koll på nätet kunna vara närbesläktade Opilio canestrinii PW

Polanisia dodecandra
Polanisia dodecandra
Morrhårsblomstret från den 18 augusti har satt frukt. Få se om den verkligen kan sprida sig.
Foto Per Wahlén Laholm k:n 30 september -07.
Solanum sarrachoides
Solanum sarrachoides

Klibbnattskatta borde detta väl vara. Trots att den inte luktade tomat var fodret smalflikigt och täckte frukten i tidigt stadium. Blommorna var stora och stammen glandelhårig och hårig. Bladen var nästan helbräddade.
Foto Per Wahlén Laholm k:n 30 september -07.

OK! ELj. i fält 6 oktober.

Ipomoea purpurea
Ipomoea purpurea

Praktvindan har en mycket vacker blomma. Att den slår ut sent är ju inte heller fel.
Foto Per Wahlén Laholm k:n 30 september -07.
Solanum cf americanum
Solanum cf americanum

Amerikansk nattskatta skulle enligt Erik L. ha små blommor och matta frukter. Bladen var mindre buktiga än hos vanlig nattskatta. Den skiljde sig i habitus tydligt från närbelägna nattskattor.
Foto Per Wahlén Laholm k:n 30 september -07.


Det lär förekomma hybrider, mellan Nattskatta &
& bägar- ! SBT.1/ 2005 Henry G.

Tackar! Jag kollade upp artikeln av Annika Wuolo och kom fram till följande.
Bilden på de små blommorna är en "spitting image" av den i SBT. Men - plantan är helt och hållet fertil och har rikligt med fröer. Dessutom var det inga intermediära karaktärer i foderblad eller annat. PW
Och detta sagt av en som ju ofta hänvisar till hybrider!!

Tyvärr var exemplaret borta 6 oktober när ELj. var med. Irriterande.

Cucurbita (cf) maxima
Cucurbita cf maxima
Jättepumpa skulle detta kunna vara. Den ska ha ett fruktskaft som är mycket brett. Får se vad expertisen säger. Blomma.
Foto Per Wahlén Laholm k:n 30 september -07.

"Cucurbita cf maxima": Javisst, Cucurbita maxima, jättepumpa; utmärkt bild! E.Lj.

Tackar och tackar! PW

Lavatera = thuringiaca
Lavatera sp
cf Lavatera xclementii, kanske olbia eller arborea. Detta blir mina förslag då det inte finns någon nyckel att använda. Ytterfodret var lika långt som fodret. Bladen var tjocka och håriga på undersidans nerver. Blomman som alla andra malvablommor. Stammen var stjärnhårig. Tror därmed inte längre på att det är en althea den 18 augusti då det trots blomfärgen nog är samma växt.
Foto Per Wahlén Laholm k:n 30 september -07.

PS. Lavatera x clementii är det nog inte - bladen är mer djupflikiga enligt nätet. PW

Ingen av mina förslag verkar vara rätt då vi nu än en gång besett växten. Det blev troligen Lavatera thuringiaca - gråmalva. Mina irrfärder beror på ytterfodrets längd - när ska det mätas i knopp? i blom? i frukt? - i förhållande till fodret!! Jämför bilden 18 augusti!

Diptera
Diptera
Murgrönan är en välkommen växt för olika dipteraarter då den ju blommar sent. Hundratals flugor var som galna och kämpade mot vinden för att äta. Diptera-arter.
Foto Per Wahlén Halmstad s:n 28-29 september -07.
Gypsophila muralis
Gypsophila muralis
Grusnejlika i ett grustag är väl som det ska. Men jag hade inte sett grusnejlikan i Knäred s:n innan. Närbild.
Foto Per Wahlén Laholm k:n 30 september -07.
Lamium confertum
Lamium confertum

Mellanplister är en växt som man ser mest av på hösten.
Foto Per Wahlén Harplinge s:n 29 september -07.
Pentatoma rufipes

Det är lättare att fotografera insekter på hösten då de blir slöa och inte så rörliga. Här en bärfis som jag tror är rödbent stinkfly.
Foto Per Wahlén Harplinge 29 september -07.
Chrysanthemum sp

En krysantemum som står i ett grustag med blomningstid mycket sent. Närbild.
Foto Per Wahlén Övraby s:n 28 september -07.

Faller nog inom "rubellumgruppen" Chrysanthemum zawadskii  ELj/PW

Aster divaricatus
Aster divaricatus
Denna vita skogsaster hade jag ingen bra bild på de nedre bladen som ju var viktiga för bestämningen. Hjärtformade och otätt taggade gör att jag vågar ta bort cf:et. Från 1 september. Har stått här i över 10 år.
Foto Per Wahlén Harplinge 29 september -07.

Godkänd in situ ELj.

Blomfluga på murgröna 1

På våra nu blommande murgrönor hemma har det blivit besök av ett otal blomflugor (?). Både denna och den jämte hade getinglik bakkropp men denna hade brun päls. Dessutom något märkligt bihang mellan ögonen.
Foto Per Wahlén Halmstad 24 september -07.
Blomfluga på murgröna 2
Eristalis sp

Denna hade mindre päls på framkroppen och saknade bihanget längst fram. Kan nog vara samma art men denna var mer "sliten"?
Foto Per Wahlén Halmstad 24 september -07.

 

Fluga 2. är, troligen, Bilik slamfluga, Eristalis tenax. No. 1. ser jag ej riktigt i detalj.... Henry G

Tackar - Eristalis tenax sökte jag på nätet och fann att den stämde till habitus.
Men såg att den hade en dubbelgångare som heter Eristalis pertinax. Denna skall sakna svart fläck på benet strax ovan "foten". Det borde väl vara den istället. Kolla på denna sida:

http://insektenfotos.de/infos/eristalis.htm

Seriphidium maritimum
Seriphidium maritimum
Strandmalörten
blir ganska grön när den sätter frukt. Men ej blommande skott har kvar sin gråvita färg. Närbild.
Foto Per Wahlén Morup s:n 23 september -07.
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis

Sparrisen har nu satt frukt. Det blir vackert med de röda frukterna! Närbild.
Foto Per Wahlén Halmstad 24 september -07.
Anagallis arvensis
Anagallis arvensis

Rödmiren
är ofta senblommande och pryder nu våra stubbåkrar.
Foto Per Wahlén Morup s:n 23 september -07.
Senecio vernalis
Senecio vernalis

Det är inte bara vitsippan som tjuvstartar med att blomma - vårkorsörten blommar ofta på hösten.
Foto Per Wahlén Morup s:n 23 september -07.
Oenothera cf wienii
Oenothera cf wienii
"Wiennattljus"
är nog en odlad art eftersom man finner den i områden där strävt nattljus saknas. Den har kapslar som liknar pricknattljusets men de nedre har liggande hår vid basen. Knopparnas spetsar är hopstående utom i spetsen. De nedre bladen är platta och de övre starkt vridna. Blomma.
Foto Per Wahlén Östra Karup s:n 22 september -07.
Atriplex sp
Atriplex sp
Skaftmålla
ville jag ha denna målla till - men den ska inte ha utskott eller flikar på ryggen. Men broskmålla som är alternativet skall ha förblad hopväxta till mitten... Blad.
Foto Per Wahlén Morup s:n 23 september -07.

Skaftmålla, ja - men den andra arten är nog snarare flikmålla eller spjutmålla. Båda kan ha dessa typer av bihang på förbladen. ELj. Ja, det är besvärliga saker!

Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus

Svinamarant är oftast lätt att skilja från grönamarant eftersom den är kraftigt hårig strax under blomställningen.
Foto Per Wahlén Östra Karup s:n 22 september -07.
Salix caprea x ?
Salix caprea x ?

Sälghybrid
av något slag borde detta vara. Kan inte räkna ut vad den andra arten är!
Foto Per Wahlén Östra Karup s:n 22 september -07.

Skulle kunna vara ren sälg ELj

"Fotröksvamp"
"Fotröksvamp"

Röksvamp med fot är ju ofta funnen på strandhedarna i södra Halland. Vad detta är har jag ingen aning om - och det måste nog till en sporanalys för att vara säker på arten.
Foto Per Wahlén Östra Karup s:n 22 september -07.
Lycaena phlaeas
Lycaena phlaeas

Mindre guldvinge
trivs på strandängarna i Östra Karup. Den gillar berg- och ängssyra.
Foto Per Wahlén Östra Karup s:n 22 september -07.
Fallopia dumetorum
Fallopia dumetorum
Lövbindan
blir vacker på höstkanten!
Foto Per Wahlén Östra Karup s:n 22 september -07.
(ej Fallopia x bohemica) = Mirabilis jalapa
Fallopia cf x bohemica

(Hybridslide borde det väl vara frågan om här. Allteftersom förädraarterna blir vanligare borde denna väl oftare uppkomma.) Underblomma har jag tidigare sett men här var det inte riktigt läge för trädgårdsväxter och jag kollade inte så noga.
Foto Per Wahlén Östra Karup s:n 22 september -07.

Troligen Mirabilis jalapa. ELj

Epipactis sp = phyllanthes
Epipactis sp

Knipprot som jag först slentrianmässigt bestämde till skogsknipprot. Men väl hemkommen kom jag på att den kala knipproten ju också finns i socknen. De smala bladen tyder på den senare - men de stora kapslarna??
Foto Per Wahlén Östra Karup s:n 22 september -07.

Lutar åt kal knipprot men kolla kapslarnas  hårighet. ELj.

Kollad PW

Exobasidium vaccini
Exobasidium vaccini

Lingonsvulst är vanlig i våra marker. Ibland tar den som här totalt över och hela växten blir lik en fingersvamp. Eller är det två svampar?
Foto Per Wahlén Östra Karup s:n 22 september -07.
Elytrigia juncea x repens
Elytrigia juncea x repens
Strandkvickrot
är ju vanlig utmed södra Hallands sandiga stränder. Även hybriden strand- x kvickrot är vanlig. Man hittar även hybriden där strandkvickrot inte förekommer.
Foto Per Wahlén Östra Karup s:n 22 september -07.
Epilobium cf montanum x roseum
Epilobium cf montanum x roseum

Hösten är en tid då hybrider blir mer "lättfunna" eftersom de blommar längre. Berg- x grendunört hittade redan Carl Blom 1924 i detta område. Märkliga är de stora blommorna som är ljusare än bergdunörtens. Ej med på bild är bladundersidornas hårighet som var håriga på nerverna som grendunörten. Vinterknopparna var inte lik någondera arten stammen upptill hårig. Båda arterna vanliga i området.
Foto Per Wahlén Östra Karup s:n 22 september -07.
Coronopus didymus
Coronopus didymus

Hamnkrassing är inte som namnet anger bundna till hamnar. I Laholms kommun har jag sett den på stationen och här i en grustäkt. Skidor.
Foto Per Wahlén Östra Karup s:n 22 september -07.
cf Crambe maritima
cf Crambe maritima

Normalt är det ju lätt att bestämma strandkål men de här bladen ser inte rätt ut, eller? Miljön var någorlunda rätt: sandstrand på tång.
Foto Per Wahlén Östra Karup s:n 22 september -07.

Tittade närmare på strandkål idag och det är nog den. PW

Blomfluga

Blomflugorna gillar luktastern. Vad det är för blomfluga får någon annan reda ut.
Foto Per Wahlén Asige s:n 21 september -07.

   Flugan på aster´n är uppenbart Allmän Kärrblomfluga, Helophilus pendulus. Långrandig! Henry G

Cirsium cf arvense x oleraceum
Cirsium cf arvense x oleraceum

Hybriden mellan åker- och kåltistel uppstår enligt litteraturen ganska lätt men jag har genom åren aldrig sett den. Nu kan jag ha funnit den då detta exemplar såg rätt ut och hade dålig frösättning. Bladen var också annorlunda och holkarna speciella.
Foto Per Wahlén Östra Karup s:n 22 september -07.

Verkar ändå inte vara hybriden - taggigheten stämmer inte ELj. Synd den inte blommade - då kan man bestämma hybriden på blommornas rosa färg.

Mossa ?

Hittade den här lilla levermossan ?? i en liten vattensamling. Den växte på 5 cm djup och kapslarna innehåller relativt stora sporer (?).
Foto Per Wahlén Asige s:n 21 september -07.

Verkar intressant - har inte sett något liknande. ELj.

Sänder med en närbild på pressade "sporkapslar?" PW

Salix cf x sepulcralis
Salix cf x sepulcralis

Kaskadpil har jag fått denna pil till. Det är svårt att skilja den från fontänpil och även gulpil. Skillnader mot gulpilen är att de hängande grenarna skall ha ett 40-tal blad istället för ca 20 och att de äldre bladen ska vara nästan kala. Till skillnad från fontänpilen ska knopparna ha samma färg (gulbrun) som grenarna. Här är jag osäker eftersom det i "Flora nordica" står att grenarna skall vara svåra att bryta från fästet - här var de mycket lätta att bryta.
Foto Per Wahlén Asige s:n 21 september -07.
Ruppia maritima
Ruppia maritima

En växt som ofta syns i hällkar är hårnating som kan skapa stora bestånd. Den sätter frukt senare än skruvnating och är därför lämplig att söka nu.
Foto Per Wahlén Falkenberg k:n 18 september -07.
Stachys arvensis
Stachys arvensis
En liten följetong i år är åkersyskan som inte är vanlig runt Halmstad. I Övraby har den en en lokal där jag sett den genom åren.
Foto Per Wahlén Övraby s:n 19 september -07.
Tillaea aquatica
Tillea aquatica

Här växer det
fyrling i naturlig miljö. Översilade hällar är en växtplats från tiden innan boskapen gav växten ökade livsbetingelser - emellertid skapade vilda djur kanske en del lokaler. Närbild.
Foto Per Wahlén Falkenberg k:n 18 september -07.
Elatine hydropiper
Elatine hydropiper
Jag känner bara till en slamkrypelokal i Halland där den växer i hällkar. Slamkrypan trivs som synes men det borde vara en osäker livsmiljö. Slamkrypa känns igen med fyrtaligt hylle och krokiga frukter.
Foto Per Wahlén Falkenberg k:n 18 september -07.
Setaria sp
Setaria sp
Tog detta först för att vara setaria viridis var. major (stor kavelhirs) Men som ni ser har det bakre axet pumila-färg på borsten. Dessutom har axet italica-lik sväng i axet!
Foto Per Wahlén Falkenberg 17 september -07.

"Setaria sp": Säkerligen Setaria viridis var. major, stor grön kavelhirs.
Den har INTE pumila-färg på borsten (de är orange), utan rödaktig, vilket ej sällan förekommer hos S. viridis ELj.

Gott, då stämmer allt igen. PW.

Veronica cf opaca
Veronica cf opaca

Luddveronika vill jag ha detta till. Frukterna har bred inskärning, med glandler och hår i kanten. Blomskaften är uppåtriktat krokhåriga och blomman är liten.
Foto Per Wahlén Falkenberg 17 september -07.
Rubus mortensenii
Rubus mortensenii

Lindblomsbjörnbär
är ju Falkenbergs vanligaste "krypis". Ett björnbär som trivs i anslutning till fina betesmarker.
Foto Per Wahlén Skrea s:n 17 september -07.
Sagina cf procumbens x subulata
Sagina cf procumbens x subulata

Kryp- x sylnarv
skulle det kunna vara frågan om i detta fall. Alla hyllen fyrtaliga och utan glandler men med i övrigt mest lika subulata.
Foto Per Wahlén Falkenberg 17 september -07.
Vad är detta

Kan ni lista ut vad detta är? Jag kan ge hjälpen att arten är rödlistad. Svarsbild.
Foto Per Wahlén Falkenberg 17 september -07.
Prunus persica
Prunus persica

Persika kan ibland gro och bli små buskar. Blommar de - ja, inte vet jag. Men de kan klara sig flera år.
Foto Per Wahlén Falkenberg 17 september -07.

Jag har en snart 15-årig persika på Hisingen som blommar varje vår... ELj.

Rumex conglomeratus-hybrid
Rumex conglomeratus-hybrid

Dikeslånken som E.Lj. fann skulle ju fotograferas eftersom min kamera gått sönder vid fyndtillfället. Det fanns rikligt av arten utmed den dikade bäcken! När jag kollade utbredningen av arten hittade jag denna skräppa som troligen är hybriden mellan just dikesskräppa och krusskräppa.
Foto Per Wahlén Onsala 15 september -07.

Ändrar mig till huvudarten Rumex conglomeratus PW

Maureanthemum cf paludosum
Maureanthemum paludosum
Pysslingkrage
kan man se ibland, men aldrig har jag sett någon med strålblommor av disktyp!! Närbild.
Foto Per Wahlén Tönnersjö s:n 16 september -07.
Carex cf distans x viridula
Carex cf distans x viridula
Glesstarr x ärtstarr
har jag tidigare sett i Vallda. Nu hittade jag en lokal även i Onsala i en klippskreva. Båda arterna fanns i närheten. Närbild.
Foto Per Wahlén Onsala 15 september -07.
Epilobium collinum
Epilobium collinum

Backdunört
i klippor direkt vid havet har jag aldrig tidigare sett. Den flankeras av svartbräken och stor fetknopp.
Foto Per Wahlén Onsala 15 september -07.
Digitaria ischaemum
Digitaria ischaemum

Fingerhirsen trivs på allehanda sandiga marker. Här växte den tillsammans med de likaså rödlistade arterna grön kavelhirs, och i en tillfällig damm rödlånke.
Foto Per Wahlén Snöstorp 13 september -07.
Hypochoeris glabra
Hypochoeris glabra

Åkerfibblan växte på samma ställe som arterna till vänster. 4 rödlistade arter på samma ställe är alltid roligt. Fast rödlistningen borde enligt mitt förmenande strykas på samtliga av de nämnda arterna - för att ge mer tid åt de som verkligen behöver stöd och skydd!
Foto Per Wahlén Snöstorp 13 september -07.
Satureja hortensis
Satureja hortensis
Sommarkyndeln som hittades av Erik L. för en månad sedan var nu i frukt.
Foto Per Wahlén Halmstad 13 september -07.
Verbascum lychnitis
Verbascum lychnitis

Grenigt kungsljus
har ofta vita blommor och är lätt att skilja från andra arter. Oftast rör det sig om förvildade förekomster.
Foto Per Wahlén Snöstorp 13 september -07.
Euphrasia micrantha var alba Euphrasia micrantha var alba
Henry Gudmundson och jag såg även den ögontröst som finns på bilden. Den förbryllade oss och fick åka med hem till pressen. Jag tittade senare i "moster" och såg att ljungögontrösten kan ha vita blommor. Mysteriet löst!
Foto Per Wahlén Värö s:n 9 september -07.
Galium aparine
Galium aparine
Snärjmåra
fick bli första objektet med min nya kamera (en prisvärd [?] - 1000-kronorskamera av märket Canon). Som förstabild är den OK men skärpedjupet kunde vara bättre.
Foto Per Wahlén Halmstad 12 september -07.
Rumex conglomeratus
Rumex conglomeratus

Här gick min kamera sönder och jag missade egna bilder på Eriks storfynd av dikesskräppa. Arten har inte varit funnen i Halland på 75 år, vad jag vet.
Visst var väl exkursionen givande!!!
Foto Henry Gudmundson, Onsala s:n 8 september -07.
Elytrigia spElytrigia sp
Henry Gudmundson och jag åkte till det växtrika Värö dagen efter den givande turen i Onsala. Också där kan det vara gammalt - ej på länge sett - på gång. Misstänker att detta är hybriden mellan kvickrot och styv kvickrot. Här får man titta på strävprickar (Hylander) och kanthår på slidorna. Växten var helt klart tuvad med små utlöpare som gjorde att den stod i en tät klunga. Den var helt utan frö och spreds via nämnda utlöpare. Arten skall enligt Erik Ljungstrand växa vilt som här på danska kusten.
Foto Per Wahlén Värö s:n 9 september -07.
Plantago major ssp winteri
Plantago major ssp winteri

Kustgroblad fann jag på en strandäng i Onsala. Det var första gången jag sett ett säkert bestämt ex. (ELj o HG). Kapseln hade till och med mindre frön än den behövde! Närbild.
Foto Per Wahlén Onsala s:n 8 september -07.
Utricularia spUtricularia sp
Har jag tur så fick jag mitt livs fynd i Onsala. Om detta är U. bremii - småbläddra är den ny för Norden. Ska plocka mer material, experten G. Thor ville ha det för att kunna kontrollera arttillhörigheten.
Foto Per Wahlén Onsala s:n 8 september -07.

Svårbestämd tydligen - fortfarande 12 juni 2009 har inte SLU och Göran Thor lyckats ge något namn på växten!

Ranunculus acris spp. friesianus
Ranunculus acris spp. friesianus
Den fridlysta parksmörblomman i Veinge har nästan totalt raderats ut av ommöbleringar på stationsområdet. Henry G och jag fann dock några exemplar som klarat sig.
Foto Per Wahlén Veinge s:n 7 september -07.
Lotus pedunculatus
Lotus pedunculatus

Under en exkursion i Onsala fann Henry Gudmundson stor käringtand i en vägkant. OBS:et skedde från bilen! Arten är mkt sällsynt i detta område. Bästa bestämningskaraktär är de nedvikta foderbladen i knopp.
Foto Per Wahlén Onsala s:n 8 september -07.
Lacerta vivipara = Triturus vulgaris
Lacerta vivipara
Skogsödla (tror jag) har man sällan möjlighet att fotografera. Denna krabat var ganska slö och fastnade på bild.
Foto Per Wahlén Veinge s:n 7 september -07.

Verkar vara mindre vattensalamander ELj.

Ang skogsödlan på din hemsida: tror du har plåtat en mindre vattensalamander i landfas, därav det tröga beteendet. Tror att man skulle kunna hitta sandödla vid banvallen vid Veinge.
Jan Pröjts, Lund

PS. Håll utkik efter strandpaddan vid Vessigesjön, sista lokalen i södra Halland!

Perovskia atriplicifolia
Perovskia atriplicifolia
Henry G. fick syn på en himmelsspira på rymmen. Den hade rotat sig bland gatstenar nära odlingsplatsen där den blommade.
Foto Per Wahlén Veinge s:n 7 september -07.
Dectinus verrucivorus
Dectinus verrucivorus
Vårtbitare är vackra och inte speciellt vanliga. Henry G. och jag såg denna klängande i vegetationen i ett grustag.
Foto Per Wahlén Veinge s:n 7 september -07.
Hylotelephium telephium ssp telephium
Hylotelephium telephium ssp telephium
Röd kärleksört är sedan länge odlad, men den påträffas sällan förvildad. Dessa exemplar växte i ett vägdike.
Foto Per Wahlén Veinge s:n 7 september -07.
Coreopsis verticillata
Coreopsis verticillata
Höstöga gillar lite torrare marker. Henry Gudmundson och jag fann den i ett grustag Veinge.
Foto Per Wahlén Veinge s:n 7 september -07.
Cornus sanguinea
Cornus sanguinea
Skogskornell
är ingen växt som trivs i Halland. Jag har bara sett den ett par gånger. Vi fann den vid en station som kvarstående.
Foto Per Wahlén Veinge s:n 7 september -07.
Begonia sp
Begonia sp
Ibland finner man växter som inte är riktiga utomhusväxter som tillfälligt utkomna. Här en begonia.
Foto Per Wahlén Halmstad 5 september -07.
Vicia villosa ssp varia
Vicia villosa ssp varia
Kvarnvicker har smala blommor om man jämför med luddvicker. Och stammen är mer eller mindre kal.
Foto Per Wahlén Halmstad 6 september -07.
Chenopodium sp
Chenopodium sp
Målla
som kanske till slut hamnar i albakomplexet. Men bladen är speciella och jag får väl invänta fruktmognaden. Den hade ingen lukt!
Foto Per Wahlén Halmstad 5 september -07.

Preliminärt kunde ELj. kalla den C. missouriense - hönsmålla (mest på grund av allmän habitus som inte syns på bilden). Bara att invänta mogna frukter - det går trögt!!

Fragaria sp
Fragaria sp
Smultron
har en mängd odlade och förvildade arter och hybrider. Denna gjorde inte mycket väsen av sig men en sak var speciell. Unga frukter hade fodret överlappande (se längst ner) och äldre nästan bakåtböjda!!
Foto Per Wahlén Halmstad 5 september -07.

Troligen månadssmultron, ELj

Urtica urens
Urtica urens
Etternässlan
blommar oftast också sent. Den är faktiskt ganska vacker i sin enkelhet.
Foto Per Wahlén Holm s:n 4 september -07.
Atriplex cf litoralis
Atriplex cf litoralis
Strandmålla är det namn jag gav denna manshöga målla. En ovanlig form med blomställning i sick-sack. Stödblad högt upp i densamma stör också.
Foto Per Wahlén Halmstad 5 september -07.

Verkligen speciell. ELj. in situ, kan vara något utländskt. Dåligt med förblad och frukt än så länge. Bara att vänta - men det är på gång!

Hypochoeris glabra
Hypochoeris glabra
Åkerfibblan trivs på alla torra underlag, sand eller singel t.ex. Den blommar fortfarande. Mellan blommorna i korgen sitter små fjäll som syns när frukterna är mogna.
Foto Per Wahlén Holm s:n 4 september -07.
Sagina subulata
Sagina subulata
Sylnarven ser man då och då i inlandet. På denna växtplats var det fortfarande en blomma kvar!
Foto Per Wahlén Holm s:n 4 september -07.
Setaria viridis
Setaria viridis
Grön kavelhirs
är märkligt nog rödlistad. Har själv hittat flera hundra lokaler! Den är ju dessutom en opportunist som kommer och går på sina växtplatser.
Foto Per Wahlén Laholm 3 september -07.
Agastache rugosa
Agastache rugosa
Koreansk anisisop blev det av den växt jag hittade 21 augusti.
Foto Per Wahlén Övraby s:n 4 september -07.
Nicotiana langsdorffii
Nicotiana langsdorffii
Klocktobak bör väl detta kunna vara och inte hybriden som kallas 'Tinker bell'. Bladen är icke nedlöpande och det borde inte vara någon hybrid då den satt rikligt med frörika kapslar.
Foto Per Wahlén Halmstad 3 september -07.

Detta är säkert rätt men skulle vilja se ståndarnas färg - de ska vara blå. ELj.

Roligt att man träffar rätt någon gång! Och här är ståndarna.

Silene noctiflora
Silene noctiflora
Nattglim fann jag i rikliga mängder i Hasslöv. Den har i stort sett blommat färdigt och har frökapslarna fulla. Tänk på att klibbigheten avtar med åldern.
Foto Per Wahlén Hasslöv 3 september -07.
Parthenocissus tricuspidata = Vitis vinifera
 Parthenocissus tricuspidata
Rådhusvin är nog den ovanligaste av våra vinsorter. Bladen är treflikiga.
Foto Per Wahlén Halmstad 3 september -07.

Det är Vitis vinifera, vildvin. ELj.

Då är rådhusvin ännu mer ovanlig. Visste inte att vildvin hade klängen. PW

Isolepis setacea
 Isolepis setacea
Borstsäven har nu sin bästa tid och blommar i tusental. Det ensamma axet kan ibland bli flera. Troligen ny inlandslokal.
Foto Per Wahlén Laholm 3 september -07.
Convallaria majalis
Convallaria majalis
Liljekonvaljen gör nu sina sista försök att breda ut sig.
Foto Per Wahlén Våxtorp s:n 3 september -07.
Cornus alba ssp stolonifera
Cornus alba ssp stolonifera
Videkornellen blommar och har samtidigt satt frukt. Det gäller att vara effektiv i konkurrensen. Bilden tagen i Edenberga fere där det skulle stå Skogskornell - med det är fel i Hallands flora (om nu inte den har gått ut och videkornellen tagit dess plats). Blad.
Foto Per Wahlén Ränneslöv s:n 3 september -07.
Stachys arvensis
Stachys arvensis
Åkersyskan som tycks förfölja mig just nu fick bli det enda från en tur i Oskarströmstrakterna. Den är inte ofta av mig noterad så långt in i landskapet. Ett 15 tal ex fanns.
Foto Per Wahlén Enslöv s:n 2 september -07.
Circaea xintermedia
 Circaea xintermedia
Mellanhäxörten blommar fortfarande men snart är blomningen till ända. Dessutom är den ju meningslös då inga frukter blir fertila.
Foto Per Wahlén Våxtorp s:n 3 september -07.
Solanum physalifolium
Solanum physalifolium
Bägarnattskattan är vanligast runt städerna. Men ibland kan man finna den ute i förskingringen.
Foto Per Wahlén Harplinge 1 september -07.
Stachys arvensis
Stachys arvensis
Åkersyskan är som jag skrivit förut inte så vanlig i Halmstads kommun. Men i Harplinge finns den.
Foto Per Wahlén Harplinge 1 september -07.
Mysko 3

Har ingen aning om vad detta kan bli. Är det någon som kan ge mig ett tips?
Foto Per Wahlén Harplinge 1 september -07.

Populus tremula, asp ELj.

Tror inte det är asp! PW.

Men det är nog så och man har lärt sig något på kuppen! PW

Mysko 4

När höstsäsongen börjar är det ofta man står inför något okänt eller glömt. Vad är detta?
Foto Per Wahlén Harplinge 1 september -07.

Weigela sp., prakttry ELj.

Mentha xpiperita = xgracilis
Mentha xpiperita
Pepparmyntan (felbestämd = Ädelmynta) skall vara en hybrid mellan vattenmynta och grönmynta. Men fan tro't - visst ser det ut som om åkermyntan borde vara men i leken. Blommor.
Foto Per Wahlén Harplinge 1 september -07.

Mentha cf. x gracilis, ädelmynta (INTE pepparmynta!) ELj.

Ja, så är det ju - lapsus av mig - och det förklarar ju saken. Ädelmyntan är ju en hybrid mellan åkermynta och grönmynta!! Det är nog en ny sort av de ädelmyntor vi hittat. PW

Kan även vara trippelhybriden Mentha x smithiana. ELj.

Mentha x rotundifolia
Mentha xrotundifolia
Äppelmynta
är en hybrid mellan gråmynta och rundmynta. Förutom äppeldoften (inte alltid) kan man skilja den från rundmynta genom att bladens taggar ej är nedvikta.
Foto Per Wahlén Harplinge 1 september -07.

OK! ELj. in situ

Bistorta major
Bistorta major
Stor ormrot utan blommor. Men ska bladen verkligen vara så här på undersidan?
Foto Per Wahlén Harplinge 1 september -07.

Om växten inte har sådana bladundersidor är det INTE stor ormrot!! ELj.

Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora
Gängel är oftast lättbestämd då den är kal. Men ibland kan den vara mer lik hårgängel och då kan det vara bra att titta på diskfjällen som har tre uddar mot hårgängelns enda!.
Foto Per Wahlén Harplinge 1 september -07.
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Lindmalva fanns med i augusti men enligt "Moster" skall den ha 5 delfrukter - här är det ju fler. Eller?
Foto Per Wahlén Harplinge 1 september -07.
Aster cf divaricatus
Aster divaricatus
Vit skogsaster har jag bara tagit en gång förut. Här är dock de övre bladen otypiska och mer långsträckta. Holkfjäll. Närbild.
Foto Per Wahlén Harplinge 1 september -07.

 Tveksam, kan vara annan art. ELj

6 oktober såg Erik den in situ och godkände den! Skulle haft bättre bild på de nedre bladen!