Ängs-, kärrkavle och hybriden

Kavle har lätt att hybridisera! Förutom denna hybrid finns på östkusten hybriden mellan ängs- och svartkavle och mellan svart- och kärrkavle.

Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis - ängskavle
Ängskavle
är grön eller ibland något blådaggig - dessutom är den hög.
Foto Per Wahlén Eftra s:n 15 maj -08.

 

Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis - ängskavle
Ängskavle
är grön och har mkt svag eller ingen böj i nedre delen av stammen.
Foto Per Wahlén Eftra s:n 15 maj -08.

Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis - ängskavle
Ängskavle
har oftast svagt uppblåst bladslida.
Foto Per Wahlén Eftra s:n 15 maj -08.

Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis - ängskavle
Ängskavle
har långa oftast violettonade ståndare.
Foto Per Wahlén Eftra s:n 15 maj -08.

Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus - kärrkavle
Kärrkavle känner väl de flesta igen. I tidigt skede är den ofta mycket blådaggig. Försvinner i pressen!
Foto Per Wahlén Eftra s:n 15 maj -08.

Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus - kärrkavle

Kärrkavle har nedliggande bas.
Foto Per Wahlén Eftra s:n 15 maj -08.
 

Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus - kärrkavle

Kärrkavle har klart uppblåsta bladslidor.
Foto Per Wahlén Eftra s:n 15 maj -08.

Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus - kärrkavle

Kärrkavle har oftast gultonade ståndare som är kortare..
Foto Per Wahlén Eftra s:n 15 maj -08.

A. geniculatus x pratensis
A. geniculatus x pratensis - kärr x ängskavle

Hybriden är klart högre än kärrkavle och oftast mindre än ängskavle.
Foto Per Wahlén Eftra s:n 15 maj -08.

A. geniculatus x pratensis
A. geniculatus x pratensis - kärr x ängskavle
Hybriden har en tydlig knäck vid basen.
Foto Per Wahlén Eftra s:n 15 maj -08.

A. geniculatus x pratensis
A. geniculatus x pratensis - kärr x ängskavle

Hybriden har även den uppblåsta bladslidor.
Foto Per Wahlén Eftra s:n 15 maj -08.

A. geniculatus x pratensis
A. geniculatus x pratensis - kärr x ängskavle

Hybriden har ståndare med nedsatt fertilitet. Detta får de flesta kontrollera på något offentligt herbarium - först då blir det godkänt i botaniska kretsar.
Foto Per Wahlén Eftra s:n 15 maj -08.