Spindelexkursion med Hans Lindqvist

Här ett axplock av de arter som förevisades under exkursionen. Det blev mycket nytt för en novis som jag själv.

Salticus scenicus
Salticus scenicus - zebraspindel
Zebraspindel är en art inom hoppspindlarna. Den kan ta ett långt hopp ut från väggen för att fånga en fluga eller annat matnyttigt.
Foto Per Wahlén, Björkelund 31 maj -08.

Nuctenea umbratica
Nuctenea umbratica - skuggspindel

Skuggspindeln
satt gömd i en springa på gärdsgårdsstolpen. Den är nattaktiv och spinner sitt nät då för att fånga sin mat.
Foto Per Wahlén, Björkelund 31 maj -08.

Pardosa sp
Pardosa sp
Vargspindeln sprang omkring på marken för att fånga sitt byte.
Foto Per Wahlén, Björkelund 31 maj -08.

Misumena vatica
Misumena vatica - blomkrabbspindel

Blomkrabbspindeln är en mycket vanlig spindel som kan ha olika färgteckning på kroppen. Hannen är bara en tredjedel så stor och oansenlig.
Foto Per Wahlén, Björkelund 31 maj -08.

 

 

Opiliones
Opiliones - lockespindel
Lockespindel är ingen egentlig spindel utan hamnar i gruppen Opiliones. Den skiljer sig från de egentliga spindlarna genom att kroppen är sammanvuxen - ej som hos spindlarna delad.
Foto Per Wahlén, Björkelund 31 maj -08.

Philodromus sp
Philodromus sp - snabbspindel
Snabbspindel
var denna sak som verkligen gjorde skäl för namnet och pilade omkring på gärdsgårdsstolpen.
Foto Per Wahlén, Björkelund 31 maj -08.

Pardosa sp 2?
Pardosa sp 2?

Denna Vargspindel sprang inte längre omkring eftersom den blivit stungen av en stekel. Alla kroppsfunktioner fungerar men den är paralyserad. Nu blir denna rovinsekt själv att byte. Kan vara samma art som till vänster.
Foto Per Wahlén, Björkelund 31 maj -08.

Cicindela campestris
Cicindela campestris - grön sandjägare

Grön sandjägare är förvisso ingen spindel. Men den snabba lilla krabaten blev ändå förevisad. 
Foto Per Wahlén, Björkelund 31 maj -08.