Dagbok december 2008 - mars 2009

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

bakåt

Eftersom min kunskap vad det gäller mossor är minst sagt begränsad, har jag fått arterna kontrollerade av Richard Åkesson. Tack!

Tortula muralis
Tortula muralis - murskruvmossa

I Halland lär nog denna kalkgynnade mossa vara vanligast i våra städer och byar.
Murskruvmossa har nämligen en förkärlek för cementmurar o.dyl.
Foto Per Wahlén, Halmstad januari 2009.

Ulota crispa
Ulota crispa - krushättemossa

Denna mossa växte på en trädstam. Det är krushättemossa som har tydligt hårig mössa.
Foto Per Wahlén, Halmstad januari 2009.

Rhytidiadelphus squarrosus
Rhytidiadelphus squarrosus - hakmossa
En gräsmattemossa som heter duga är hakmossa. Och hitta fertila exemplar visade sig vara fruktlöst. Närbild.
Foto Per Wahlén, Laholm december 2008.

Taxus x media
Taxus x media - hybrididegran

Rikligt blommande hybrididegran har jag inte sett förut. Hanblommorna fanns i tusental.
Foto Per Wahlén, Halmstad januari 2009.

Racomitrium elongatum
Racomitrium elongatum - raggmossa

Den här mossan bestämde jag också fel. Men skillnaden mellan spärraggmossa och raggmossa verkar subtil. Vackra är de i vilket fall med massförekomster i bl.a. grustag.
Foto Per Wahlén, Halmstad januari 2009.

Rhodobryum roseum
Rhodobryum roseum - rosmossa

Rosmossa
är en art som visar på något rikare miljö. Och den är inte särskilt ovanlig. Närbild.
Foto Per Wahlén, Halmstad december 2008.

Pseudobryum cinclidioides
Pseudobryum cinclidioides - källstjärnmossa
Den här mossan bestämde jag till något sällsynt, men blev rättad av Richard Åkesson och det var då källstjärnmossa. Den växer helst i källvatten - därav namnet.
Foto Per Wahlén, Halmstad december 2008.

Ptilidium pulcherrimum
Ptilidium pulcherrimum - tät franslevermossa

Tät franslevermossa
skall man gärna ta en närmare titt på. Bladen är vackert fransade.
Foto Per Wahlén, Halmstad januari 2009.

Plagiothecium undulatum
Plagiothecium undulatum - vågig sidenmossa

Vågig sidenmossa
är något lik bräkenmossan. Den har tydligt vågiga blad och är anspråkslös i sitt val av växtmiljö. Närbild.
Foto Per Wahlén, Halmstad december 2008 och januari 2009.

Pleurozium schreberi
Pleurozium schreberi - väggmossa

Väggmossa
som är mycket allmän - fast då mest i skogslandet.
Foto Per Wahlén, Halmstad januari 2009.

Orthotrichum diaphanum
Orthotrichum diaphanum - hårhättemossa
Denna lilla hårhättemossa är i Sverige vanligast i väster. Namnet har den väl fått av den håriga hättan!
Foto Per Wahlén, Halmstad januari 2009.

Plagiochila asplenoides
Plagiochila asplenoides - bräkenmossa

Denna lilla vackra sak har fått sitt namn eftersom den liknar svartbräken (Asplenium trichomanes). Även det svenska namnet bräkenmossa kommer därifrån. Närbild.
Foto Per Wahlén, Halmstad januari 2009.

Mnium hornum
Mnium hornum - skuggstjärnmossa

Mycket vanlig i våra fuktiga skogar är
skuggstjärnmossa. Vad jag förstår är detta ett hanexemplar.
Foto Per Wahlén, Halmstad december 2008.

Coccinella septempunctata
Coccinella septempunctata - nyckelpiga

Årets första nyckelpiga behövde jag inte vänta på länge. Den 1 januari kröp detta exemplar på en stam.
Foto Per Wahlén, Halmstad januari 2009.

Metzgeria furcata
Metzgeria furcata - bandmossa
Oftast växer
bandmossa på klippor men även trädstammar duger. Nerven i bålen syns när man kommer nära.
Foto Per Wahlén, Halmstad december 2008.

Mnium affine
Mnium affine - skogsstjärnmossa

Under en kall dag träffade jag på skogsstjärnmossa som har fint tandade blad. Närbild.
Foto Per Wahlén, Halmstad januari 2009.

Isotecium myosuroides
Isotecium myosuroides - liten råttsvansmossa

Att
liten råttsvansmossa vill ha hög luftfuktighet kan man ana på bilden. Den är vanligast här i sydväst.
Foto Per Wahlén, Halmstad december 2008.

Leucobryum glaucum
Leucobryum glaucum - falsk vitmossa

När det gäller falsk vitmossa så har den en bladnerv som är nästan lika bred som bladet. Oftast är kudden mycket mer kompakt än här.
Foto Per Wahlén, Halmstad januari 2009.

Eranthis cf hyemalis
Eranthis cf hyemalis - vintergäck

I Halland är det ganska magert med förvildad
vintergäck. Lite mer leriga lundar skulle behövas. Skriver cf eftersom kronbladen är ovanligt smala.
Foto Per Wahlén, Halmstad januari 2009.

Grimmia pulvinata
Grimmia pulvinata - hårgrimmia

En ovanligare mossa, speciellt i Halmstads magra trakter, är hårgrimmia. Seta är ovanligt krökta. Den trivs på kalksubstitutet betong.
Foto Per Wahlén, Halmstad januari 2009.

Dicranella heteromalla
Dicranella heteromalla - smaragdmossa
Lika vacker som vanlig i våra trakter är
smaragdmossan, som här växte vid en källa i mager bokskog. Närbild.
Foto Per Wahlén, Halmstad januari 2009.

Dicranum scoparium
Dicranum scoparium - kvastmossa

En annan vanlig mossa är kvastmossa. Även den anspråkslös i sitt val av växtplats.
Foto Per Wahlén, Halmstad januari 2009.

Campylopus introflexus
Campylopus introflexus - hårnervmossa

Den här mossan,
hårnervmossa, fick ett "usch ja" av Richard Åkesson när han kontrollerade bestämningen. En relativt nyinvandrad art som tränger ut ursprungliga arter. Man känner igen det från kärlväxterna. Närbild.
Foto Per Wahlén, Halmstad januari 2009.

Crocus tommasinianus
Crocus tommasinianus - snökrokus

Detta bör vara snökrokus som blommar tidigare än vårkrokusen. Blomma. Miljö.
Foto Per Wahlén, Halmstad mars 2009.

Blasia pusilla
Blasia pusilla - lerbålmossa
En karaktär hos lerbålmossan är de svarta prickar som man kan se uppe till höger på bilden. Det är blågröna alger. Bild 2.
Foto Per Wahlén, Laholm januari 2009.

Calliergonella cuspidata
Calliergonella cuspidata - spjutmossa
En karakteristisk mossa är spjutmossan med sina spetsiga grenspetsar. Närbild.
Foto Per Wahlén, Halmstad januari 2009.

Abies concolor
Abies concolor - coloradogran

Grenarna och stammen hos coloradogranen är rikligt bemängd med "koppor" som väl innehåller kåda.
Foto Per Wahlén, Halmstad februari 2009.

Abies grandis
Abies grandis - kustgran

Knopparna hos kustgranen är som syns på bilden övertäckta av kåda.
Foto Per Wahlén, Halmstad april 2009.