Dagbok januari - april 2008

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

bakåt
 

Ribes alpinum och stackmyra (?)
Ribes alpinum och stackmyra (?) - måbär
Måbär blommar tidigt och ger tydligen stackmyror nåt gott. Borde inte vara något problem med pollineringen.
Foto Per Wahlén Harplinge s:n 30 april -08

Fel, eftersom måbär har hanblommor på en planta och honblommor på en annan gör nog myran ingen nytta som pollinerare. ELJ

Magnolia
Magnolia

Kom på hemväg förbi Slottsmöllan där jag bor. Uppe i en hårt gallrad bokskogsslänt såg jag toppen av blommande magnolia. Heja - det har jag aldrig sett förvildat förut.
Upp för backen för fotografering.
Men så tittade jag ner och
RIDÅ!
Foto Per Wahlén Harplinge s:n 30 april -08
Buske = Kolkwitzia
Buske

Lite tidigt - men känns denna buske igen - som ni ser är grenarna fästade som en krans runt stammen. Och bladen var håriga.
Foto Per Wahlén Harplinge s:n 30 april -08

Kolkwitzia ELJ - Henry G

Förvildat
Förvildat

Denna växte helt fritt i björkskog mellan villaområden. I närheten fanns ytterligare några ex på utkasthög.
Men vad katten är det! Närbild på tömda frukter.
Foto Per Wahlén Harplinge s:n 30 april -08

Aruncus - honplanta - ELJ Henry G

Jamen visst är det så PW

Amelanchier lamarckii
Amelanchier lamarckii - prakthäggmispel
Även Prakthäggmispel tolererar mager terräng - här i tallhedskog. Foderbladen var kala i övre delen och bladen rödanlupna.
Foto Per Wahlén Harplinge s:n 30 april -08
Amelanchier spicata
(Amelanchier lamarckii-hybrid)
Amelanchier lamarckii-hybrid
Att prakthäggmispel är inblandad i denna mispel verkar klart. Men de misplar som har korta kronblad är uteslutna - alnifolia har lättidentiferbara blad och mispel har gula hår under bladen och hårig spets på foderbladen. Men denna hade tydligt kronblad med högst 2 gånger längd mot bredd. Och alla hybrider är mellan de med långa kronblad.
FAST!
Nej som vanligt hittar jag på min egna hybrid lamarckii x  spicata!
Foto Per Wahlén Harplinge s:n 30 april -08

Ändrar mig och sätter den som A. spicata trots ovannämnda - detta efter att ha sett på andra exemplar att hårtofsen ofta saknas!! Och vita hår på andra ex har jag nu också sett. PW

Cotoneaster sp
Cotoneaster sp - oxbär

Oxbär
är ganska svåra att bestämma - mest på grund av mängden av arter och trädgårdshybrider. Tänkte först på den vanliga divaricatus men bladen är för långa och hade otätt men jämnt spridda hår på bladundersidan. Får ta nytt belägg om någon vecka då blommorna borde ha slagit ut.
Foto Per Wahlén Halmstad 29 april -08

Möjligen cotoneaster dammeri ELJ

Omphalodes verna = cf cappadocicum
Omphalodes verna - ormöga
Det är tur att det finns många växter som klarar mager miljö. Ormögat lyser så vackert upp din skogstur.
Foto Per Wahlén Harplinge s:n 30 april -08

Kan vara en annan art Henry G

 - Omphalodes, det finns en -cappadocicum, Kaukasiskt
ormöga, med varieteten "Starry eyes", som har dessa vita ränder, enl. "Botanica" ! --- Henry G

Saxifraga tridactylites
Saxifraga tridactylites - grusbräcka
Grusbräckan
står fortfarande i 1.000 tals exemplar i Hamnen. Den är på grund av näringsfattigdomen tydligt mindre är exemplar jag sett i Skåne. Bara exemplar som växer vid harlort o.dyl. blir större än så här. Växtplatsen är stor - säkert 500 m i radie.
Foto Per Wahlén Halmstad 29 april -08
Marchantia cf polymorpha
cf marchantia polymorpha - lungmossa

Lungmossan
som jag tror det är - blir grågrön vid torka. Trivs tydligen i mager terräng. Bild underifrån.
Foto Per Wahlén Halmstad 29 april -08

Marchantia ja - men vilken art ELJ

Polygonatum multiflorum x odoratum
Polygonatum multiflorum x odoratum - stor x getrams
Ramshybriden
förvildas allt oftare - speciellt i urban miljö. Den fyrkantiga blomaxstammen röjer arttillhörigheten.
Foto Per Wahlén Halmstad 29 april -08
Spiraea x arguta
Spiraea x arguta - brudspirea

Brudspirean syns ofta som förvildad. Här från en strandtallskog.
Foto Per Wahlén Halmstad 29 april -08

Kan vara cinerea? PW

Myosotis ramosissima
Myosotis ramosissima - backförgätmigej

Backförgätmigej
har mindre och mörkare blå blomma än vårförgätmigej - dessutom har den nästan aldrig stödblad för de nedre blommorna.
Foto Per Wahlén Halmstad 29 april -08
Myosotis stricta
Myosotis stricta - vårförgätmigej
Vårförgätmigej har längre blomax än backförgätmigej.
Foto Per Wahlén Halmstad 29 april -08
Silene dioica
Silene dioica - rödblära
Rödbläran är på gång. I soligare partier har den börjat blomma.
Foto Per Wahlén Snöstorp s:n 28 april -08
Skalbagge
Skalbagge

En skalbagge som inte verkade helt "färdig" kröp omkring när jag grävde i komposten. Efter ett tag verkade den bli blankare i "kostymen" och släppte den slemmiga grejen i bakpartiet.
Foto Per Wahlén Snöstorp s:n 28 april -o8
Veronica serpyllifolia
Veronica serpyllifolia - majveronika

Majveronikan har lämpligt nog börjat blomma nu. Fast man kan se enstaka exemplar blomma mest hela året runt.
Foto Per Wahlén Snöstorp s:n 28 april -08
Paris quadrifolia
Paris quadrifolia - ormbär

Ormbäret
sätter nu på sig sin "bladkostym".
Foto Per Wahlén Snöstorp s:n 28 april -o8
Muscari botryoides
Muscari botryoides - pärlhyacint
Pärlhyacint har kraftigt bakåtrullade flikar i kronan. De nedre blommorna var litet mörkare än de övriga. Närbild.
Foto Per Wahlén Snöstorp s:n 28 april -08
Carex elongata
Carex elongata - rankstarr

Rankstarr
har börjat blomma och visar på rikare kärr. Den är ganska vanlig i kustlandet och mellanbygderna.
Foto Per Wahlén Snöstorp s:n 28 april -08
Taxus baccata
Taxus baccata - idegran

Idegran har ju funnits i Tjuvahålan i långa tider. Då fanns nog inte hybrididegran så här kunde jag vara ganska säker på att det verkligen är T. baccata. Kommentar: knopparna verkar mindre och den har trubbigare fjäll. Nu kan jag nog föra nästan samtliga nyfunna exemplar till hybrididegran. Såg på nätet att det varit "strid" om man kan dela upp dem som arter - redan de som beskrev växten satte dem som olika underarter! Inte konstigt att jag haft problem.
Foto Per Wahlén Tjuvahålan, Söndrum 27 april -08.
Muscari neglectum
Muscari neglectum - mörk pärlhyacint

Mörk pärlhyacint
ser man inte ofta. Jag är inte helt säker på bestämningen men de bladen som var breda och liggande fällde avgörandet. Blommorna hade också en kraftig doft!
Foto Per Wahlén Snöstorp s:n 28 april -08
Stellaria pallida
Stellaria pallida - blekarv
Blekarv är ingen art man bestämmer säkert i fält. Antal ståndare, stiftets längd och fröstorlek är viktiga. Men oftast är färgen på bladen som ni ser på bilden ljusgröngul.
Foto Per Wahlén Tjuvahålan, Söndrum 27 april -08.
Taraxacum brachyglossum
Taraxacum brachyglossum - knoppmaskros

Knoppmaskros
var en vanlig sandmaskros och få se nu om jag träffat rätt. Detta borde också vara den arten. Blad. Närbild.
Foto Per Wahlén Tjuvahålan, Söndrum 27 april -08

OK! ELJ

Amelanchier cf lamarckii
Amelanchier cf lamarckii - prakthäggmispel

Misplar är ett ganska (mycket! se framöver) svårbestämd familj på grund av odlade hybrider. Prakthäggmispel bör detta vara eller en hybrid. Förvildas lätt, ofta och rikligt.
Foto Per Wahlén Tjuvahålan, Söndrum 27 april -08.
Muscari armeniacum
Muscari armeniacum - armenisk pärlhyacint

Armenisk pärlhyacint förvildas lätt. Blomflikarna skall vara utstående.
Foto Per Wahlén Tjuvahålan, Söndrum 27 april -o8
Carex acutiformis
Carex acutiformis - brunstarr
Brunstarren behöver inte så mycket för att trivas - men helst växer den på platser med uppträngande källvatten.
Foto Per Wahlén Laholms k:n 26 april -08.
Acer platanoides
Acer platanoides - lönn

Lönnen blommar på bar kvist. Välkommen näringsplats för tidiga insekter.
Foto Per Wahlén Laholms k:n 26 april -08.
Från en sandig betad slänt
Vicia lathyroides - vårvicker
Södra Halland består till stora delar av sandig terräng som hyser en därtill hörande fauna och flora. Sandsluttning.
Foto Per Wahlén Laholms k:n 26 april -08.
Larix sp
Larix sp - lärk

Lärken förvildas ibland - men eftersom den inte är helt vanlig har jag tittad lite på vad det kan vara för art. Tror detta är hybridlärk eller japansk lärk.
Foto Per Wahlén Laholms k:n 26 april -08.
Veronica filiformis
Veronica filiformis - trådveronika
Trådveronikan
är nu i full blom, Den sprider sig men inte med samma intensitet som skuggveronikan.
Foto Per Wahlén Kärleken 25 april -08.
Viola palustris
Viola palustris - kärrviol

Kärrviolen har en ganska oansenlig blomma men väser ju i ganska färglös terräng. Detta ger vid massförekomst en vacker syn.
Foto Per Wahlén Laholms k:n 26 april -08.
Prunus cf spinosa
Prunus cf spinosa - slån

Slån
kan se väldigt olika ut och kanske har detta exemplar någon annan art inblandad,
Foto Per Wahlén Kärleken 25 april -08.

Mysko - kan vara annan art. Henry G

Vaccinium myrtillus
Vaccinium myrtillus - blåbär

Blåbäret blommar tidigt och pryder nu våra magra backar.
Foto Per Wahlén Kärleken 25 april -08.
Forsythia Xintermedia
Forsythia Xintermedia - hybridforsythia
Hybridforsythia
förvildas ganska sällan trots att den är allmän i odling. Ibland kan den dock stå långt från trädgårdarna - ditkommen via utkast eller frö??
Foto Per Wahlén Kärleken 25 april -08.
Prunus avium
Prunus avium - fågelbär

Fågelbäret har börjat blomma.
Foto Per Wahlén Kärleken 25 april -08.
Picea glauca
Picea glauca - vitgran

Vitgranen
har jag sett att den ofta har gott om kottar. Och på denna bild ser man att den börjar tidigt.
Foto Per Wahlén Söndrum 21 april -08.
Picea pungens
Picea pungens - blågran

Blågranen förvildas här mycket sällan. Och om man jämför med vitgran har jag ännu inte sett den med kottar i det vilda.
Foto Per Wahlén Söndrum 21 april -08.
Trichophorum cespitosum ssp germanicum
Trichophorum cespitosum ssp germanicum - hedsäv
Hedsäven har börjat titta fram. Fuktiga kanter av betade kärr och hällmarker är favorittillhållet.
Foto Per Wahlén 20 april -08.
Viola hirta
Viola hirta - buskviol

Buskviolen är ju som de flesta violer tidigblommande. Njöt en stund av denna syn.
Foto Per Wahlén 20 april -08.
Scilla siberica
Scilla siberica - rysk blåstjärna

Funderade en stund på denna växt som jag hittade i Lyadalen. Trodde först det var något nytt för mig och måste erkänna att det tog en bra stund innan jag kom på att det måste vara en vitblommig rysk blåstjärna - eller heter den då rysk vitstjärna??? Närbild.
Foto Per Wahlén 20 april -08.
Vårväxande svamp
Svamp

Vi har ju inte så många vårväxande svampar. På en sandig strandäng fann jag denna bruna sak.
Foto Per Wahlén 20 april -08.

   - Vårsvamp; Kan möjligen vara en Trådskivling, Inocybe sp.--- Henry G

Saxifraga granulata
Saxifraga granulata - mandelblom
Mandelblom
är också tidigblommande. Hemma runt Halmstad finns den knappt alls - så den är alltid lika rolig som vacker att skåda.
Foto Per Wahlén 20 april -08.
Saxifraga tridactylites
Saxifraga tridactylites - grusbräcka

Även grusbräckan står nu i blom. Har inte sett den i Halmstads hamn i år ännu. Där finns den ju i tusental.
Foto Per Wahlén 20 april -08.
Pilularia globulifera
Pilularia globulifera - klotgräs

Klotgräset
kan man med fördel söka vid denna tid då övrig vegetation är grå och färglös.
Foto Per Wahlén 20 april -08.
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus - knölsmörblomma

Knölsmörblomman ska till att blomma. Detta var den första för mig i år.
Foto Per Wahlén 20 april -08.
Cirsium acaule
Cirsium acaule - jordtistel
Jordtisteln
har liksom spåtisteln en karakteristisk bladrosett.
Foto Per Wahlén 20 april -08.
Cochlearia danica
Cochlearia danica - dansk skörbjuggsört

Dansk skörbjuggsört
brukar sällan bli så här stor. Att den växte i skugga kan vara orsaken?
Foto Per Wahlén 20 april -08.
Carex pulicaris
Carex pulicaris - loppstarr

Loppstarren
är ovanligt tidig i år. Hittade ett bestånd i ett rikkärr.
Foto Per Wahlén 20 april -08.
Carlina vulgaris
Carlina vulgaris - spåtistel
Spåtisteln
är lättast att få syn på just nu. Rosetterna lyser lång väg och tittar man efter får man se vinterståndarna.
Foto Per Wahlén 20 april -08.
Caltha palustris
Caltha palustris - kabbeleka
Kabbelekan
blommar nu. Här trivs den i ett öppet kärr.
Foto Per Wahlén Söndrum 19 april -08.
Carex caryophyllea
Carex caryophyllea - vårstarr

Vårstarren har nu börjat blomma. Den tyder ju på fina betesmarker.
Foto Per Wahlén 20 april -08.
Hedera helix
Hedera helix - murgröna

Murgrönan
behåller sina frukter länge. Så här såg det ut i Ringenäs.
Foto Per Wahlén Söndrum 19 april -08.
Ranunculus hederaceus
Ranunculus hederaceus - murgrönsmöja

Var ute och kollade blomningen på den utplanterade murgrönsmöjan. Bäst möjlighet att se riklig blomning är nog just nu.
Foto Per Wahlén Söndrum 19 april -08.
Pulmonaria rubra
Pulmonaria rubra - röd lungört
Röd lungört ser man inte så ofta förvildad. Här stod den i lövblandskog. Man kunde också se att den emanerade från utkast många år bakåt i tiden.
Foto Per Wahlén Söndrum 17 april -08.
Taraxacum brachyglossum
Taraxacum obliquum - dvärgmaskros

Hade först denna som en dvärgmaskros på grund av den stjärnformiga korgen (info från exkursion) men har av Erik Ljungstrand fått den bestämd - till och med till art! Det är en knoppmaskros i avdelningen sandmaskrosor. Den tidiga blomningen, de violettfärgade ytterholkfjällen samt förekomsten av pollen (den oranga färgen mitt i korgen) var karaktärer som användes. Detta är en vanlig sandmaskros i Halland.
Foto Per Wahlén Söndrum 17 april -08.
Lonicera sp = caerulea
Lonicera sp

Try
av något slag verkar det röra sig om - eller? Tänkte först på rosentry men bladen stämmer inte. Satt i vas för vidare utvärdering.
Foto Per Wahlén Söndrum 17 april -08.

Det blev en blåtry av denna buske! Se 5 maj.

Narcissus sp poëticus
Narcissus sp
Pingstlilja kanske får se ut så här med gult på den inre delen - eller är det en hybrid?
Foto Per Wahlén Söndrum 17 april -08.

Pingstliljan får ha gult på inre delen av kalkbladen ELJ

Cotoneaster dielsianus
Cotoneaster dielsianus - rosenoxbär
Rosenoxbär
är ju numera vanlig som förvildad. Nu är en lämplig tid att studera dess frukter. Som ni ser är frukten något hårig och helt rund (till skillnad mot spärroxbärets lite ovala bär).
Foto Per Wahlén Söndrum 17 april -08.
Helleborus foetidusHelleborus foetidus - klockjulros
Klockjulrosen bestämde Erik Ljungstrand redan på bladen. Det tog ett tag innan jag kom till platsen då den blommade. Givetvis då spridd på utkast.
Foto Per Wahlén Söndrum 17 april -08.
Ribes sanguineum
Ribes sanguineum - rosenribs
Rosenribs
lyser upp i en tid som fortfarande är ganska färglös.
Foto Per Wahlén Falkenberg 13 april -08.
Adoxa moschatellinaAdoxa moschatellina - desmeknopp
Desmeknoppen
blommar fortfarande. Växten ökar i Halland inte minst på grund av att den följer med blåsippeplantor som många vill ha i sin lövlund på hemmaplan.
Foto Per Wahlén Söndrum 17 april -08.
Peziza badia = troligare sippskål
Peziza badia - brunskål
Detta är väl brunskål eller finns det närstående arter? Omväxling till de krångliga barren.
Foto Per Wahlén Falkenberg 13 april -08.

Kanske troligare sippskål ELJ

Prunus cf laurocerasus
Prunus cf laurocerasus - lagerhägg

Har haft bild på denna flera gånger tidigare men här kan det eventuellt vara frågan om något annat. Bladen var lätt taggiga - tittade i "Moster" och såg att det finns sådana typer.
Foto Per Wahlén Falkenberg 13 april -08.
Picea sp
Picea sp
Blågran
som är ganska grön eller gran med trubbiga knoppar och tillbakavikta fjäll. Ser ju inte alls ut som pungens man ser i trädgårdar (har tjockt med blåvita barr runt grenarna). Men knoppfjällen är som blågranens - starkt tillbakavikta. En udda sak var de små kottarna. 10 mm (unga?). Gren.
Foto Per Wahlén Falkenberg 13 april -08.
Picea sp
picea sp
Trots den gröna färgen borde det väl vara blågran i denna. Barr runt om och knoppfjäll som är starkt tillbakavikta. Finns förresten hybriden mellan gran och blågran?? Det är ju ändå så att pungens ofta hybridiserar i sitt ursprungliga område och dessutom har jag uppfattningen att arter som förs tillsammans från helt skilda hemortsområden har lättare för att hybridisera med varandra.
Foto Per Wahlén Falkenberg 13 april -08.
Crocus
crocus sp

Krokus
är minst sagt svårbestämd till art - här verkar det dock vara den vanliga vårkrokusen. Närbild.
Foto Per Wahlén Falkenberg 13 april -08.
Bladquiz = Meconopsis cambrica
bladquiz
Kan det vara meconopsis som förvildats? Jag har inte sett arten i denna typ av miljö. Lövskog.
Foto Per Wahlén Falkenberg 13 april -08.

Jomenvisst! Meconopsis cambrica - engelsk vallmo ELJ

Cardamine hirsuta
Cardamine hirsuta - bergbräsma
Bergbräsma
av den "gamla" typen är alltid rolig att se. Torra hällmarker är favoritmiljö.
Foto Per Wahlén Falkenberg 13 april -08.
Cotoneaster cf bullatus
Cotoneaster cf bullatus - rynkoxbär

Detta är troligen rynkoxbär som nu blir allt vanligare i helt vild miljö. Här är det en torr tallhed som blivit växtplatsen. 
Foto Per Wahlén Falkenberg 13 april -08.
Corydalis solida
Corydalis solida - stor nunneört

Stor nunneört
trivs utmärkt som förvildad i Halland. Som synes på bilden är mager terräng helt OK.
Foto Per Wahlén Falkenberg 13 april -08.
Bergenia sp
Bergenia sp

Ibland kan man få se bergenia ordentligt förvildad (eller kanske från början utkastad). Det syns inte riktigt på bilden men växtplatsen är ett uttorkat dike i skogen.
Foto Per Wahlén Falkenberg 13 april -08.
Abies cf nordmanniana
Abies cf nordmanniana - nordmannsgran

Nordmannsgran
har jag aldrig noterat som vild (troligen p.g. av okunskap) förut. Under min gran-runda i Falkenberg hittade jag några stycken. Barren är som vanligt kamlika men på ovansidan är de framåtriktat upprättstående så de täcker grenen.
Foto Per Wahlén Falkenberg 13 april -08.
Abies cf nordmanniana
Abies cf nordmanniana - nordmannsgran

Här kan man se
de framåtriktat upprättstående barren. Knopparna ska vara kådbemängda och så var också fallet - fast inte på alla knoppar! En sak som skiljer den från de andra närstående ädelgranarna är att den urnupna spetsen är mycket mindre.
Foto Per Wahlén Falkenberg 13 april -08.
Picea glauca
Picea glauca - vitgran
Vitgran
börjar jag få kläm på och ibland står den också tydligt förvildad. Här står den i en vägren där kottarna låg i massor.
Foto Per Wahlén Snöstorp 7 april -08.
Picea cf x lutzii
Picea cf x lutzii - hybridgran

Skrev jag att jag kunde vitgranen? - Vips så stod de här framför mig och jag tänkte slarvigt nog föra den dit också. Men så var den lite annorlunda i "barrsättningen" och jag tog hem ett belägg. I T Tylers nyckel (LBF) hamnade jag på pungens då barren var vassa. Konsulterade Flora Nordica och hamnade även då på pungens. Men det stämde dåligt (denna ska ha barr i alla riktningar) och efter att ha hoppat mellan nycklarna hamnade jag på hybridgran. Efter att ha kollat klyvöppningarna blev jag nästan (som vanligt) säker. Problemet är kanske att glauca har trubbiga och sitchensis vassa barr. Vad får då hybriden?
Då några knoppar hade bakåtriktade fjäll tänkte jag på att det kunde vara en Picea pungens hybrid, men jag hittade först ingen uppgift om sådana. Men tydligen kan pungens hybridisera med sitchensis (Skånes Flora). Visst är det krångligt med "specialare" innan man lärt sig huvudarterna!
Foto Per Wahlén Snöstorp 7 april -08.
Juniperus sabina
Juniperus sabina - sävenbom

Sävenbom har jag inte sett i det vilda förut. Visserligen emanerar den troligen från utkast, men i alla fall.
Foto Per Wahlén Snöstorp 7 april -08.
Juniperus sabina
Juniperus sabina - sävenbom
Först trodde jag det var en cypressart men då fick jag syn på kottarna. Det måste vara en en-släkting kom jag då fram till. Konsulterade "nätet" och det blev just sävenbom. Hanblommorna satt på en annan gren.
Foto Per Wahlén Snöstorp 7 april -08.
Veronica hederifolia ssp lucorum
Veronica hederifolia ssp lucorum - skuggveronika

Skuggveronikan ökar alltjämt. Varje år finns den på en mängd nya platser. Den lilla blomman är ganska anspråkslös och ramlar lätt av.
Foto Per Wahlén Ö Karup 5 april -08.
Lamium purpureum
Lamium purpureum - rödplister
Rödplistern
lyser upp i en i övrigt ganska färgfattig tid. Här har den hittat livsrum i en springa på hällmark.
Foto Per Wahlén Eldsberga 7 april -08.
Mahonia aquifolium
Mahonia aquifolium - mahonia
Mahonian
förvildas allt oftare. Klimatförändring??!!.
Foto Per Wahlén Ö Karup 5 april -08.
Anemone ranunculoides
Anemone ranunculoides - gulsippa

Gulsippan har även den kommit igång med blomningen. Den minskar i antal då växtplatserna eutrofierats.
Foto Per Wahlén Ö Karup 5 april -08.
Doronicum pardalianches
Doronicum pardalianches - klostergemsrot

Klostergemsrot
kan man identifiera innan blomningen. Den har grova utlöpare och hjärtlik bladbas. Här står den på en tidigare utkastplats.
Foto Per Wahlén Ö Karup 5 april -08.
Prunus cf laurocerasus
Prunus laurocerasus - lagerhägg

Lagerhägg på sandmark i gammalt dynområde. Bestämningen är inte helt klar.
Foto Per Wahlén Ö Karup 5 april -08.
Hepatica nobilis
Hepatica nobilis - blåsippa
Blåsippan är nu kommen i blom även på skuggiga lokaler.
Foto Per Wahlén Halmstad 27 mars -08.
Rhododendron sp
Rhododendron sp - rhododendron
Rhododendron
på en plats där den funnits i mer än 15 år. Hamnade en gren i vattnet eller är det en gammal utkastplats? Knopparna visade inga tecken på att spricka upp.
Foto Per Wahlén Halmstad 1 april -08.
Abies concolor
Abies concolor - coloradogran

Koloradogran
ser man inte heller så ofta som förvildad. När man träffar på den är den relativt lättidentifierbar genom de långa bågformigt böjda barren.
Den gran som jag fann under exkursion vid Tjolöholm i fjol bestämdes till denna art. Men efter mer noggrann kontroll borde det i stället vara frågan om abies lowiana oregongran. Denna är ibland förd till underart till concolor och ibland som ett eget taxon.
Foto Per Wahlén Halmstad 27 mars -08.
Abies grandis
Abies grandis - kustgran

Kustgranen har jag inte sett så ofta som förvildad. Här ett exemplar i strandtallskog. Gren. Skott med kådabemängda knoppar.
Foto Per Wahlén Halmstad 27 mars -08.
Corydalis intermedia
Corydalis intermedia - smånunneört
Smånunneörten
missar man lätt på grund av den tidiga blomtiden. Hittade detta exemplar i Östra Karup.
Foto Per Wahlén Östra Karup 20 mars -08.
Luzula pilosa
Luzula pilosa - vårfryle
Vårfryle är nu i full blom.
Foto Per Wahlén Ö Karup 20 mars -08.
Chamaecyparis cf lawsoniana
Chamaecyparis cf lawsoniana - ädelcypress
Ädelcypress
kan man då och då finna som kvarlevande från gamla utkastplatser - här i strandskogsbryn. Närbild. Gren.
Foto Per Wahlén Östra stranden 23 mars -08.
Daphne mezereum
Daphne mezereum - tibast

Tibasten blommar ju tidigt. Även den mest i anslutning till utkastplatser. Ibland kan man dock finna den inne i skogsmark.
Foto Per Wahlén Ö Karup 20 mars -08.
Abies alba
Abies alba - silvergran

Silvergran
checkade jag i Fröllinge som är växtplatsen för der först funna vilda exemplaret. Ungplantorna har tydligt plattad skott medan toppskotten har barr åt alla sidor. Hittade även en kotte.
Foto Per Wahlén Fröllinge 20 mars -08.
Abies alba
Abies alba - silvergran
Silvergran
är ganska speciell i växtsättet. Detta ståtliga exemplar hade klarat både "Gudrun" och "Per".
Foto Per Wahlén Fröllinge 20 mars -08.
Skimmia japonica
Skimmia japonica - vinterbär

Vinterbär blommade med hanblommor den 20 januari. Den finns på en gammal utkastplats i strandtallskog. Borde den inte heta vinterblomma!!
Foto Per Wahlén Söndrum 20 januari -08.
Annan skimmia ??
= Pachysandra terminalis
cf skimmia

Hittade förvildad från närbelägen trädgård denna växt som i blomman liknar skimmia. Fyra ståndare och skilda han- och honplantor. (Blommande exemplar fanns inne i staden i mars). Växtplatsen var strandtallskog.
Foto Per Wahlén Söndrum 20 januari -08.

Pachysandra terminalis - skugg-gröna är det frågan om. Erik Ljungstrand och Henry Gudmundson gav svaret

Taxus x media
Taxus x media - hybrididegran
Hybrididegran
har vad jag förstår barr som spretar åt alla håll. Pratade med Anders Svenson om detta och då krånglade han till det för mig då även Taxus cuspidata (Japansk idegran) odlas. Hur skiljer man dem??
Foto Per Wahlén Söndrum s:n 20 januari -08.
Prunus laurocerasus
Prunus laurocerasus - lagerhägg
Lagerhägg
förvildas ibland. Detta exemplar växte vid en bäck. Skall bli spännande att se om den klarar sig.
Foto Per Wahlén Söndrum 23 mars -08.