Dagbok september 2008

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

bakåt

Fruktquis
Fruktquis

En liten frukt får avsluta månaden. E´ de för nått?
Foto Per Wahlén, Halmstad 30 september 2008.

 

Arctium lappa
Arctium lappa - stor kardborre

Hittade ju stor kardborre som ny för Varbergs kommun härom året. Nu är den - om ingen annan varit framme på sistone - även återfunnen efter mer än 100 års bortvaro i Halmstads kommun. Det är verkligen en ståtlig växt. Och korgarna är verkligen breda.
Foto Per Wahlén, Halmstad 29 september 2008.

Chaenorrhinum minus
Chaenorrhinum minus - småsporre

En lite mindre växt är ju småsporren. Speciellt när den blommar sent!
Foto Per Wahlén, Halmstad 29 september 2008.

Salicornia sp
Salicornia sp - glasört

En glasört med busklik växt hamnade också i sökaren. Kan faktiskt inte säga vilken av de två vanliga det handlar om! Den hade nästan lika stora sidoblommor som den mittre - men är det tillräckligt för att bli den styva.
Foto Per Wahlén, Varberg 28 september 2008.

Symphytum officinale
Symphytum officinale - äkta vallört

Då och då träffar man på äkta vallört. Ett tydligt tecken är de brett vingade och nedlöpande bladen.
Foto Per Wahlén, Halmstad 29 september 2008.

Chenopodium rubrum
Chenopodium rubrum - rödmålla

Fick syn på två små, men ändå i frukt, exemplar av rödmålla. När man gror sent måste man se till att få några frön klara för återväxten.
Foto Per Wahlén, Varberg 28 september 2008.

Rosa (cf) villosa
Rosa cf villosa - hartsros

Det är förmodligen en hartsros (ELj!) jag stötte på. Men jag har aldrig sett den så otroligt luddhårig.
Foto Per Wahlén, Varberg 28 september 2008.

Senecio cannabifolius
Senecio cannabifolius - hampstånds

Blev förevisad en Varbergs-specialare.  hampstånds som ju var en lång rackare. Tyvärr var blomningen över men bladen var desto mer intressanta.
Foto Per Wahlén, Varberg 28 september 2008.

Artemisia maritima
Artemisia maritima - strandmalört

Tog en egen runda på stranden och nu var strandmalörten i blom. Den lär trivas nu när vi människor ger den högre temperatur...
Foto Per Wahlén, Varberg 28 september 2008.

Misopates orontium
Misopates orontium - kalvnos

Torbjörn Vik från Tvååker hade sett en ruderatlokal i Varberg som vi inspekterade. Kalvnos var en av de rödlistade vi hittade. Exemplaren var stora och frodiga men eftersom de var vitblommiga kom de nog från järnvägsstationen. Och återväxten verkade vara säkrad.
Foto Per Wahlén, Varberg 28 september 2008.

Rosa rubiginosa
Rosa rubiginosa - äppelros

En äppelros hamnade också i sökaren på lokalen.
Foto Per Wahlén, Varberg 28 september 2008.

Ruderatexkursion
Ruderatexkursion

Ett gäng stockholmare kom på besök och tittade på lite Hallands-rariteter. I flygande fläng betades de olika lokalerna av - här fotograferas "Bowles mynta". På bilden även en hallänning och skåning.
Foto Per Wahlén, Varberg 28 september 2008.

Fallopia x bohemica
Fallopia x bohemica - hybridslide

Någon i gänget till vänster var det som uppmärksammade ett bestånd av hybridslide. Själv har jag gått förbi växten...
Foto Per Wahlén, Halmstad 28 september 2008.

(Cotoneaster sp) Symphoricarpos x chenaultii
Cotoneaster sp - oxbär

(
Hittade ett oxbär som jag inte känner igen. Har inte gjort efterforskningar.) Bladen liknade hybridsnöbärets och hade nedvikt kant på undersidan.
Foto Per Wahlén, Halmstad 27 september 2008.

När jag bytte papper i pressen förstod jag att det måste vara Symphoricarpos x chenaultii PW

Och ELj konfirmerar!

Blad = Oenothera sp.
Blad

Nu ser man bladrosetter som förmodligen ska blomma nästa år. Kommer inte på något namn på denna växt.
Foto Per Wahlén, Halmstad 27 september 2008.

Oenothera kanske. ELj

Visst är det det! Men då mycket intressant - ingen av de vanliga. PW

Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus - knölsmörblomma

När man hittar en blommande smörblomma av denna typ på hösten hoppas man kanske att det ska vara sydsmörblomma. Men stammen var inte hårig och frukterna hade inte några ringar i kanten. Annars var det dåligt med lökformade rötter. En höstblommande knölsmörblomma fick jag skriva!
Foto Per Wahlén, Falkenberg 26 september 2008.

Salsola kali
Salsola kali - sodaört

Nu kan man studera sodaörtens lite udda frukter. Har aldrig tittad närmre på dem förut.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 26 september 2008.

Silene nutans
Silene nutans - backglim

Tillsammans med det förmodade backsmultronet stod ett bestånd backglim ännu i blom.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 26 september 2008.

Geranium sanguineum
Geranium purpureum - blodnäva

Även blodnävan stod i allmän blom. Men den hade även satt frukt på en del ställen.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 26 september 2008.

(Mycena cf purpureofusca) = cf Coprinus
Mycena cf purpureofusca - purpurhätta

Hade stammen inte varit så fjällig skulle man säkrare kunna benämna denna purpurhätta. På undersidan hade lamellerna en mörk kant. Fast färgen är ju inte purpur precis...
Foto Per Wahlén, Falkenberg 26 september 2008.

Det är troligen en coprinus bläcksvamp Robert Daun

Fragaria cf viridis
Fragaria cf viridis - backsmultron

Tror jag fann ett bestånd backsmultron i Falkenberg. Den brukar ju blomma på våren liksom smultron. Foderbladen täckte frukterna som dock bara var rudimentära.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 26 september 2008.

Atriplex longipes ssp longipes
Atriplex longipes ssp longipes - skaftmålla

En art som finns utmed kusten, men som inte är särskilt vanlig är skaftmållan. Iallafall inte exemplar med så tydligt skaftade frukter/förblad som detta exemplar. Men på den övre halvan av växten såg det ut så här.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 26 september 2008.

Aleuria aurantia
Aleuria aurantia - mönjeskål

På grusplaner ser man ofta mönjeskål. Den är faktiskt ätlig - men jag brukar inte lägga den i korgen.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 26 september 2008.

Digitaria ischaemum
Digitaria ischaemum - fingerhirs

När nu Mora Aronsson var i krokarna hade det varit bra att visa hur ofta man finner den rödlistade fingerhirsen. Lokalen efter det att Mora och Margareta åkt vidare för att passa en tågtid stod den där...
Foto Per Wahlén, Falkenberg 26 september 2008.

Setaria viridis
Setaria viridis - grön kavelhirs

På samma lokal stod även rikligt med grön kavelhirs på en grusplan och åkerkant. En vanlig växt, åtminstone i södra Halland och Skåne. Om den likaledes rödlistade åkerfibblan i alla fall ska vara med så är den ju säkrad då den oftast finns med på de lokalerna. Jag har inget emot rödlistning, men det borde inte - enligt min mening - ödslas tid och resurser på relativt vanliga arter!
Hörde av Mora att EU kanske kommer med en form av bidrag för bönder som inte gödslar och giftbesprutar de yttre kanterna på åkrarna. Mycket bra! Mycket effektivare kan det inte bli och då behöver inte bönderna stå för naturvårdskostnaderna!!!
Foto Per Wahlén, Falkenberg 26 september 2008.

Nicotiana (cf langsdorffii) = N. langsdorffii x sanderae
Nicotiana cf langsdorffii - klocktobak

Ståndarna hos klocktobak skall vara blå enligt ELj. Tog en närbild för att verifiera. Dessa var väldigt mörka och kanske indikerar hybriden.
Foto Per Wahlén, Halmstad 25 september 2008.

Nix, de svarta ståndarna talar om att det är hybriden mellan langsdorffii och sanderae. ELj

Solanum (cf verrogeneum) = bonariense
Solanum cf verrogeneum - berengena
Den taggiga solanumart som "Skåne-Blekinge-gänget" hittade i Falkenberg har faktiskt börjat blomma. Besökte lokalen tillsammans med Mora Aronsson och Margareta Edqvist som varit och tittat på klittnattljuset i Båstad och plattlostan i Halmstad. Nu gick jag ut på nätet och fann ett arbetsnamn på växten. Blomman och taggigheten stämde väl med den mellanamerikanska
berengena, men kanske är denna för hårig. Med tanke på att det finns minst 1500 olika solanumarter kan det vara en närstående. Är det någon som vet vad som säljs av ätliga frukter av detta slag?
Foto Per Wahlén, Falkenberg 26 september 2008.

En specialist på Solanum - Sandra Knapp i London - har sett belägg och kallar den Solanum bonariense.

Polanisia dodecandra
Polanisia dodecandra - morrhårsblomster

En växt på gång är morrhårsblomster som nu åter stod som förvildad på en grusplan med jord.
Foto Per Wahlén, Halmstad 25 september 2008.

Gypsophila muralis
Gypsophila muralis - grusnejlika

Ännu en gång har grusnejlikan förvildats i den moderna formen. Blomman är större än hos den gamla formen .
Foto Per Wahlén, Halmstad 25 september 2008.

Eupatorium purpureum
Eupatorium purpureum - rosenflockel

Hade inga bilder på rosenflockel innan så när jag nu äntligen funnit en blev det flera. Vi har ju haft mer av fläckflockel (se 9 sept.) här i Halmstadstrakten. Stjälken är helt utan fläckar och blommorna större hos rosenflockeln, samt att bladen hade antydan till att bli nedlöpande, var saker jag lade märke till..
Foto Per Wahlén, Halmstad 24 september 2008.

Oxalis dillenii
Oxalis dillenii - prärieoxalis

Hade problem med att bestämma denna prärieoxalis tidigare i höst. Konsulterade Thomas Karlssons nyckel i SBT och kan nu konstatera att det är den vanligare prärieoxalisen. Det som fällde avgörandet var den täthåriga stjälken.
Foto Per Wahlén, Halmstad 24 september 2008.

Svampklump
Svampklump

På en stubbe fanns denna underliga svamp som var väldig trådig i konsistensen. Hittade inte den på nätet då jag inte vet var jag ska börja...
Foto Per Wahlén, Halmstad 24 september 2008.

Myxomycetes ELj

Suillus gravillei
Suillus gravillei - lärksopp

En svamp som jag kunde identifiera var denna lärksopp som mycket riktigt fanns i närheten av en lärksamling. Undersida.
Foto Per Wahlén, Halmstad 24 september 2008.

Crepis sp
Crepis sp - fibbla

Träffade på en underlig crepis-fibbla på en grusplan. Känner inte igen den och bladens maskrosliknande utseende är märkligt. Blommorna och holken var små och det kan ju vara en utländsk art. Men till nöds kan det ju även vara den vanliga grönfibblan som slagit fel.
Foto Per Wahlén, Halmstad 23 september 2008.

Fortfarande ett mysterium efter granskat belägg ELj

Aster lanceolatus
Aster lanceolatus - lancettaster

Har bara en gång sett lancettaster där jag känt mig säker på att den blivit rättbestämd (Anders Svenson). Men denna aster hade holkfjäll som var hinnkantade till spetsen, blad som var långa och smala och inte ens de nedre bladen breda. Blommorna var dessutom nästan helt vita. Det enda som störde något var att bladen var mer stjälkomfattande än de normalt skall vara.
Foto Per Wahlén, Halmstad 23 september 2008.

Typha cf latifolia x laxmannii
Typha cf latifolia x laxmannii - bred- x kanelkaveldun

Det märkliga med kanelkaveldunet nedan, var att det tydligen hybridiserat med bredkaveldun. Några intermediära exemplar stod mellan bestånden. Måste dock få belägget kontrollerat av fackbotaniker.
Foto Per Wahlén, Halmstad 23 september 2008.

Epilobium cf ciliatum × tetragonum
Epilobium cf ciliatum × tetragonum - vit- x kantdunört

Träffade på några exemplar av dunört som jag inte kunde placera. Bladen hade taggighet och form som närmar sig tetragonum samt något nedlöpande blad på stammen. Sen tog det en stund innan jag placerade den uppenbara "motparten". Blommorna var små och vita och basen hade köttiga rosetter - som ciliatum. Det måste alltså vara vit x kantdunört det är frågan om.
Foto Per Wahlén, Halmstad 23 september 2008.

Physalis peruviana
Physalis peruviana - kapkrusbär

Nu blommar det - kapkrusbär på en naturlig strandäng! Har solbadarna haft fruktfest och spottat kärnor i massor. Det var i alla fall rikligt med plantor i området!
Foto Per Wahlén, Halmstad 22 september 2008.

Typha (cf) laxmannii
Typha cf laxmannii - kanelkaveldun

Vid en damm stod det ett bestånd av kanelkaveldun eller någon annan art. Den kan planterats eller följt med vid plantering av pontederia vid samma plats. Iallafall har den har trivts bra och slogs med bredkaveldun om utrymmet. Närbild på kolven.
Foto Per Wahlén, Halmstad 23 september 2008.

Kanelkaveldun OK ELj

Reseda luteolaReseda luteola - färgreseda, vau
Plockade färgresedan första gången i Halland 1987. Sedan dess har den bara ökat och "poppar" nu upp lite varstans.
Foto Per Wahlén, Laholm 21 september 2008.

Urtica dioica var. holosericea
Urtica dioica var. holosericea - skogsnässla

En varietet som är ganska distinkt på en del ställen är skogsnässlan som jag första gången varseblev i början av 1990-talet. Stammen är tätt hårig och endast ett fåtal brännhår finns på nedre delen av stängeln. Den är därmed ganska "nim" att plocka och pressa då den inte bränns. Sökes lämpligast på rikare lövskogslokaler.
Foto Per Wahlén, Halmstad 22 september 2008.

Mentha x piperitaMentha x piperita - pepparmynta
Har börjat samla allsköns myntor för att lättare kunna beta igenom de olika arternas karaktärer. Idag plockade jag pepparmynta.
Foto Per Wahlén, Laholm 21 september 2008.

Physalis alkekengi
Physalis alkekengi - judekörs

Ville ha bättre bild på judekörsens blommor och idag blev de bra.
Foto Per Wahlén, Laholm 21 september 2008.

Eryngium cf planum
Eryngium cf planum - rysk martorn

Är ganska säker på att detta är rysk martorn som jag får se om den blommar nästa år. Påminner lite lätt om strandbetans bladrosett.
Foto Per Wahlén, Laholm 21 september 2008.

OK ELj

Galeopsis ladanum
Galeopsis ladanum - mjukdån

Favoriten bland dånen är helt klart mjukdån som ofta lyser upp när hösten kommit en bit på vägen.
Foto Per Wahlén, Laholm 21 september 2008.

Anthemis arvensis
Anthemis arvensis - åkerkulla

I Laholms kommun är åkerkullan bra mycket vanligare än i mina hemtrakter. Det är ju givetvis den stora rikedomen på sand och grus som förklarar detta.
Foto Per Wahlén, Laholm 21 september 2008.

Coprinus sp
Coprinus sp - bläcksvamp

Noterade denna som en möjlig fjällig bläcksvamp men det är kanske fel eftersom den saknar ring och har en underlig vit fläck längst in på lamellerna.
Foto Per Wahlén, Laholm 21 september 2008.

Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus - svinamarant

En annan av amaranterna har ju varit tillstädes länge - men inte vanlig. Svinamarant som bl. a. har följt med som ogräs i vallfrön. Den har kraftig behåring i blomaxet.
Foto Per Wahlén, Laholm 21 september 2008.

Anagallis arvensis
Anagallis arvensis - rödmire

En art som blivit vanligare är rödmire som man därmed oftare får studera och njuta av den vackra färgen.
Foto Per Wahlén, Laholm 21 september 2008.

Tylophilus felleus
Tylophilus felleus - gallsopp

Soppar är ju bra svampar att plocka eftersom det inte finns några giftiga i våra trakter. Ett undantag är ju förstås gallsoppen som ibland kan stå i mängder och vara frestande. Men checka rören som är rosafärgade hos den vuxna svampen och det grovmaskiga nätet på stammen.
Foto Per Wahlén, Halmstad 19 september 2008.

Amaranthus hybridus ssp powellii
Amaranthus hybridus ssp powellii - grönamarant

Amaranterna har ju verkligen ökat i numerär och grönamarant hittar man lite nu och då.
Foto Per Wahlén, Laholm 21 september 2008.

Russula drimeia el queletii
Russula drimeia el queletii - utan svenskt namn eller krusbärskremla

Det finns en hel mängd med kremlor och eftersom denna var skarp i smaken hamnade den inte i matsvampskorgen. Efter en stunds sökande tror jag det handlar om R. drimeia eller krusbärskremla. Den var röd på stammen och hade lite gulaktiga skivor.
Foto Per Wahlén, Halmstad 19 september 2008.

Skulle kunna vara en tårkremla. Robert Daun

Sparassis crispa
Sparassis crispa - blomkålssvamp

Denna vet jag är ätlig. Men jag brukar inte plocka blomkålssvampen. Ska förresten finnas en närstående art som går på ek. Närbild.
Foto Per Wahlén, Halmstad 19 september 2008.

Cantharellus tubaeformis
Cantharellus tubaeformis - trattkantarell

Nu är verkligen trattkantarellerna som finast. Lagom stora och mums ner i grytan! Är du osäker på denna svamp - kolla att den är ihålig i stammen!
Foto Per Wahlén, Halmstad 19 september 2008.

Pholiota cf squarrosa
Pholiota cf squarrosa - fjällig tofsskivling

Tar ju aldrig svampar som jag är osäker på - och denna kunde jag inte namnge. Tror dock det är fjällig tofsskivling. Den ska vara god men har närstående arter som är giftiga!
Foto Per Wahlén, Halmstad 19 september 2008.

Mentha x gracilis
Mentha x gracilis - ädelmynta

Enligt Thomas Karlsson har ädelmyntan berikats (?) med en hel del nya varianter/sorter! Tror detta är en av de nya! Ståndarna ska vara inneslutna i kronan.
Foto Per Wahlén, Halmstad 18 september 2008.

Buske
Buske

Får som så ofta med förvildat fråga om någon känner igen denna sak.
Foto Per Wahlén, Halmstad 19 september 2008.

Rhododendron sp PW

cf Brugmansia
cf Brugmansia - änglatrumpet

Har svårt att identifiera blad men tror detta är en änglatrumpet. Inte i vild terräng som den 11 september.
Foto Per Wahlén, Halmstad 18 september 2008.

Brugmansia OK. ELj

Oenothera scandinavica
Oenothera cf scandinavica - nordiskt nattljus

Får ha ner detta nordiska nattljus till Rostanski för att kunna ta bort mitt cf. I vinter ska jag gå igenom hela bunten själv först för att bekanta mig med de olika arterna och hybriderna.
Foto Per Wahlén, Halmstad 18 september 2008.

Godkänd Krzysztof Rostański

Sigesbeckia (orientalis) serrata

Nu står den (asiatiska) klibbstjärnan i blom. Och den står i år med ett 50-tal exemplar. Nytt rekord.
Foto Per Wahlén, Halmstad 17 september 2008.

100 ex Semir Maslo

Cymbalaria sp
Cymbalaria sp - reva

Fler flikar på bladen och liten vit blomma hade denna murreva. Troligen en trädgårdsvariant eller kanske hybrid.
Foto Per Wahlén, Halmstad 18 september 2008.

Agastache sp
Agastache sp

Kanske är det inte anisisop som det brukar. Lukten var inte där som den brukar... Och bladen var nästan kala med annorlunda taggar.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 16 september 2008.

cf Nepeta cataria = Calamintha grandiflora
cf Nepeta cataria - kattmynta

Detta skulle kunna vara kattmynta, men jag får invänta blomning så att det inte är en annan nepetaart.
Foto Per Wahlén, Halmstad 17 september 2008.

Calamintha grandiflora - rosenmynta ELj se 3 oktober

Solanum laciniatum
Solanum laciniatum - känguruäpple

Vanligare än tidigare nämnda solanum-växt är känguruäpplet som gärna följer med ut från reningsverken med slam.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 16 september 2008.

Chenopodium schraderianum
Chenopodium schraderianum - drakmålla

"
Long time, no se" kan man säga om drakmållan som jag inte sett på tio år. Men egentligen inte bara se - lukten är också ganska angenäm. Bladen är lika ekens.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 16 september 2008.

Salvia nemorosa
Salvia nemorosa - stäppsalvia

Skrev att stäppsalvia var ovanlig till ruderatexkursionen i Varberg. Men här stod den igen. Närbild.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 16 september 2008.

Setaria pumila
Setaria pumila - grå kavelhirs

Grå kavelhirs
har blivit ganska vanlig. Den emanerar nog mest från fågelfröer - men även i fröblandningar finns den. Och det svenska namnet måste vara ett av de allra sämsta!!!
Foto Per Wahlén, Falkenberg 16 september 2008.

Mentha x piperita
Mentha x piperita - pepparmynta

Denna pepparmynta ser inte ut som den brukar och jag får väl kolla belägget till vintern! Close-up.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 16 september 2008.

Röd sak
Röd sak

Denna röda blomma verkar ha blivit instängslad. Har ingen aning om vad det kan vara.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 16 september 2008.

Portulaca grandiflora, praktportlak ELj

Har jag ju faktiskt sett någon gång, så jag borde haft en aning! PW

Senecio inaequidens
Senecio inaequidens - boerstånds

Samma blek- och skåningar berättade även att de funnit boerstånds på vägen mot Halmstad. Denna växt var jag mest glad för att få nöjet att fotografera. Strålblommorna är speciella på så vis att de rullar in sig efter blomningen och även om man tar ett belägg.
Foto Per Wahlén, Halmstad 16 september 2008.

Guizotia abyssinica
Guizotia abyssinica - negerfrö

Inte heller detta år fick jag blommor med på bilden på negerfröet. Får väl dit om en månad om inte frosten kommit.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 16 september 2008.

Cucumis myriocarpus
Cucumis myriocarpus - krusbärsgurka

När jag träffade Åke, Bengt och Charlotte den 14 september berättade de att de hittat krusbärsgurka i Falkenberg. Jag tackar för att jag fick se och kunde fotografera den udda växten. Här bild på blomman och varför inte den taggiga frukten i närbild.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 16 september 2008.

Solanum sp = bonariense
Solanum sp

De från sydligare nejder hade även funnit denna taggiga potatisväxt. Blommorna var på väg att spricka (men hörde senare att de har svårt för att blomma enligt tidigare erfarenhet).
Foto Per Wahlén, Falkenberg 16 september 2008.

En specialist på Solanum - Sandra Knapp i London - har sett belägg och kallar den Solanum bonariense.

Hypochoeris maculata
Hypochoeris maculata - slåtterfibbla
Slåtterfibblan
blommar ju normalt under sommaren, men om de blir störda på något vis kan blomningen komma senare, som nu. Närbild.
Foto Per Wahlén, Halmstad 15 september 2008.

Minirödalg
Minirödalg

När jag tog hem en tångruska av något slag fann jag en centimeterlång rödalg som hade zonade blad. Det är inte alltid man ser saker i naturen.
Foto Per Wahlén, Halmstad 15 september 2008.

Lonicera?? = Deutzia scabra
Lonicera??

Fann en buske som var lite annorlunda. Sträva blad hade den men vi kunde inte identifiera den. Hemma kunde jag se att den hade mycket speciella bladtandsglandler - de var vända uppåt, som ett stängsel!
Foto Per Wahlén, Halmstad 14 september 2008.

Det måste vara en Deutzia scabra. ELj sa nog något åt det hållet också! PW

Zostera noltii
Zostera noltii - dvärgbandtång

När jag återfann dvärgbandtång i Långenäsviken efter över hundra år i början på 1990-talet visste jag inte om att det fanns en annan smalbladig bandtång att ta hänsyn till. Nu har jag kollat frukter och de är släta som de ska och det är då samma ört som P. Hallberg samlade och lämnade till Lund 1872. Det var ebb och som ni ser på bilden var de lättåtkomliga!
Foto Per Wahlén, Halmstad 15 september 2008.

Hylotelephium cauticola
Hylotelephium cauticola - liten kärleksört
Fann en utkommen sedumart den 18 augusti och tog hem ett exemplar för att se om den skulle blomma. Jo, nu kunde jag ta en bild på liten kärleksört i blom.
Foto Per Wahlén, Halmstad 14 september 2008.

Clematis sp
Clematis sp - Klematis

Var med Åke Svensson, Bengt Nilsson och Charlotte Wigermo på en mycket trevlig och lärorik ruderatrunda i hamnen. Klematis av en annorlunda sort fick vi bland annat se.
Foto Per Wahlén, Halmstad 14 september 2008.

Balanus cf improvisus
Balanus cf improvisus - havstulpan

Dessa små kräftdjur blir man snart varse då man badar från klippor. Det är en sorts rankfoting eller havstulpan men artnamnet kan vara ett annat då den vill ha brackvatten.
Foto Per Wahlén, Halmstad 12 september 2008.

Auriscalpium vulgare
Auriscalpium vulgare - örtaggsvamp

Vi var ett gäng som skulle gått på Kill Perssons exkursion men det var inställt på grund av sjukdom. Vi tog en egen runda som jag tyckte var mycket trevlig. Vi delade med oss av våra kunskaper om dynlandskapets fauna och flora. Kill hade behövts då Gunvor Peterson fann denna taggsvamp. Jag tog med den och kan nu - och för en gång skull utan cf - meddela att det är en örtaggsvamp. Den har filthårig hatt och lever på multnande barr.
Foto Per Wahlén, Halmstad 13 september 2008.

Limosella aquatica
Limosella aquatica - ävjebrodd
Härligt när man hittar något man känner igen! Men denna ävjebrodd har kanske något bredare blad än vanligt. Närbild.
Foto Per Wahlén, Halmstad 12 september 2008.

Ligusticum scoticum
Ligusticum scothicum - strandloka

När hösten kommer och det mesta har blommat över ser man lättare strandlokans rosetter.
Foto Per Wahlén, Halmstad 12 september 2008.

Chara sp
Chara sp - sträfse

Trots tappra försök lyckades jag inte röna ut vilket sträfse detta var. Belägg till Erik Ljungstrand så blir det nog klart - för detta tar man inte på bild!
Foto Per Wahlén, Halmstad 11 september 2008.

Solanaceae
Solanaceae

Kanske något ur potatisväxtfamiljen. Bland enbuskarna växte denna förvildade sak. Stam.
Foto Per Wahlén, Halmstad 11 september 2008.

Brugmansia cf suaveolens, änglatrumpet ELj

Svamp = Entoloma
Svamp
När man kommer till denna sorts svampar är man, som mer än nybörjare, helt "lost"!
Foto Per Wahlén, Halmstad 11 september 2008.

Entoloma Robert Daun

Märklig sak
Märklig sak

Kan det vara en eremitkräfta. Ja, jag har ingen aning vad det var jag fotograferade.
Foto Per Wahlén, Halmstad 11 september 2008.

Troligen en räka och möjligen Crangon crangon - sandräka. ELj

Blad på stranden2
Blad på stranden2

Detta borde väl vara en cucurbitaceae. Kanske en melon följt med golfströmmen - ha-ha - jag bara skojar. Någon solbadare har väl förfriskat sig en varm sommardag?!
Foto Per Wahlén, Halmstad 10 september 2008.

Cucumis melo, melon ELj

Asterias rubens
Asterias rubens - sjöstjärna

Mer normalt på stränderna är väl sjöstjärnan. Här är det nog inte grundfärgerna som gäller då de verkade döda.
Foto Per Wahlén, Halmstad  10 september 2008.

(cf Hygrocybe vitellina) Laccaria
cf Hygrocybe vitellina - kromvaxing
Försökte ta reda på vad denna lilla svamp heter och fann en svamp som det kunde vara - kromvaxing. Men den kanske inte finns i Halland?? Dessutom finns det massor av hygrocybearter.
Foto Per Wahlén, Halmstad 10 september 2008.

Laccaria, vaxskivling - Robert Daun

Blad på stranden
Blad på stranden

Stranden fungerar ibland som en soptipp och allsköns udda växter hittar dit. Tycker mig ha sett växter med detta stuket men kan inte placera den!
Foto Per Wahlén, Halmstad  10 september 2008.

Cucumis melo, melon ELj

(cf Dacrymyces chrysospermus) cf Tremella mesenterica
cf Dacrymyces chrysospermus - plätt

Ta mig inte på orden!!! men denna svamp skall tydligen vara ätbar men används mest för färgens skull - smaken ska vara svag. Den har tydligen inget svenskt namn. En plätt av något slag.
Foto Per Wahlén, Halmstad 10 september 2008.

Kan vara Gullkrös (Tremella mesenterica) Robert Daun

cf Cystoclonium purpureum
cf Cystoclonium purpureum - havsborsting

Skulle kunna tänka mig att detta är havsborsting men jag har bara en översiktlig flora. Den kanske är för jämnt förgrenad? Närmre bild.
Foto Per Wahlén, Halmstad  10 september 2008.

Spindel
Spindel
Tror detta är en krabbspindel med lite annorlunda utseende.
Foto Per Wahlén, Halmstad 9 september 2008.

cf Furcellaria lumbricalis
cf Furcellaria lumbricalis - kräkel

Huru snabbt glömmer man inte. Men tror detta är en kräkel.
Foto Per Wahlén, Halmstad  10 september 2008.

Mentha x piperita
Mentha x piperita - pepparmynta

Papparmyntan är vanlig på ruderatmarker.
Foto Per Wahlén, Halmstad 8 september 2008.

Även denna är troligen v. citrata - Bergamottmynta PW

Lycopodium clavatum
Lycopodium clavatum - mattlummer

Mattlummer är inte så vanlig i våra dyner trots att man kunde tycka att miljön var perfekt.
Foto Per Wahlén, Halmstad 9 september 2008.

Mentha cf x piperita v. citrata
Mentha sp - mynta

Vattenmynta finns, om inte annat, med i denna planta. Bladen var speciellt tvära vid basen. Annars är det en hybrid som jag inte känner till - om det nu inte är Mentha x piperita v. citrata. Närbild.
Foto Per Wahlén, Halmstad 8 september 2008.

Mentha (x rotundifolia) cf x villosa
Mentha x rotundifolia - äppelmynta

En (äppelmynta)  som jag tog ifjol stod fortfarande kvar i stora grupper.
Foto Per Wahlén, Halmstad 8 september 2008.

"mener jeg også er M. x
villosa
" skriver Knud N Flenstad

Efter koll i "Stacen" bör det stämma och då Mentha x villosa var. alopecuroides = Bowles mynta PW

Bovista nigrescens
Bovista nigrescens - äggsvamp

Äggsvampen ser man inte så ofta. Kräver nog speciell miljö...
Foto Per Wahlén, Laholm 7 september 2008.

Amaranthus hybridus ssp hypochondriacus
Amaranthus hybridus ssp hypochondriacus - toppamarant

En amarant som man ser ganska ofta är toppamarant som kan vara både röd och grön.
Foto Per Wahlén, Halmstad 8 september 2008.

Beta maritima
Beta maritima - strandbeta

Inte är väl strandbetan speciell för att ha med. Men detta är en inlandslokal! Fast sanden kommer nog från havsstranden!!
Foto Per Wahlén, Laholm 7 september 2008.

Atriplex cf calotheca x glabriuscula
Atriplex cf calotheca x glabriuscula - flik x broskmålla
Här har jag hittat en flik x broskmålla. Flikmållan går igen på de flikiga förbladen och broskmålla på de långsträckta helbräddade övre bladen. Atriplex-mållorna är ett riktigt hybrid-"hie".
Foto Per Wahlén, Laholm 7 september 2008.

Flikmålla ja, men den andra är troligen en annan art ELj

Goodyera repens
Goodyera repens - knärot

Som hallänning ser man sällan orkidéer så denna
knärot hade en given plats för denna dag..
Foto Per Wahlén, Laholm 7 september 2008.

Chorthippus cf brunneus
Chorthippus cf brunneus - backgräshoppa

Miljön stämde bra för detta som jag tror är en backgräshoppa.
Foto Per Wahlén, Laholm 7 september 2008.

Maianthemum bifolium
Maianthemum bifolium - ekorrbär
Frukterna hos ekorrbär
blir först prickiga innan de går över till helrött.
Foto Per Wahlén, Laholm 7 september 2008.

Sonchus arvensis var glabrescens
Sonchus arvensis var glabrescens - kalmolke

Utmed havet hittar man då och då kalmolke. Men oftast har jag sett den i klapper.
Foto Per Wahlén, Laholm 7 september 2008.

Strimmig skir svamp
Strimmig skir svamp

Skulle kunna vara en Mycena-art
men det är inte enkelt för en amatör. Undersidan gav heller inget för mig att använda i mitt sök på arttillhörighet.
Foto Per Wahlén, Laholm 7 september 2008.

Phytolacca acinosa
Phytolacca acinosa - kermesbär

Hade aldrig sett kermesbär som naturaliserad. Men i dynerna stod den i flera exemplar med frukter som var nästintill mogna (ej på bild). Närbild. Kan det kanske vara en ny vildart för halländska floran.
Foto Per Wahlén, Laholm 7 september 2008.

Geotrupes sp
Geotrupes sp - tordyvel
En
tordyvel av något slag surrade omkring i skogsdunklet och landade i mossan. Ville inte spetsa krabaten för att kunna ta reda på arten.
Foto Per Wahlén, Laholm 7 september 2008.

cf Hygrocybe persistens
cf Hygrocybe persistens - spetsvaxing

Nog kan det väl vara spetsvaxing som växte i mängd på en hed. Namnet verkar som klippt och skuret... Undersidan blev synlig utan att välta svampen när den var mogen.
Foto Per Wahlén, Laholm 7 september 2008.

Aeshna cyanea
Aeshna cyanea - blågrön mosaikslända

En
blågrön mosaikslända for i sin jakt på byte runt, runt i en damm vid havet. Kameran är väl inte lämpad för aktion-foton men denna bild blev OK för nätet.
Foto Per Wahlén, Varberg 6 september 2008.

cf Galeruca tanaceti
cf Galeruca tanaceti - renfanebagge

Mina skalbaggskunskaper är skrala men det skulle kunna vara en renfanebagge som kravlade omkring på heden.
Foto Per Wahlén, Laholm 7 september 2008.

Euphrasia micrantha
Euphrasia micrantha - ljungögontröst
Hittade en grupp
ljungögontröst i en fin beteshage både bland ljung och utan. Möjligen kan det vara hybrid med nemorosa som stod i närheten. Samlade till Thomas Karlsson som där får något att bita i.
Foto Per Wahlén, Varberg 6 september 2008.

Euphrasia nemorosa
Euphrasia nemorosa - grå ögontröst

Grå ögontröst
fanns tillsammans med ljungögontröst och förmodligen hybriden dem emellan.
Foto Per Wahlén, Varberg 6 september 2008.

Troligen inte ren grå ögontröst - kanske hybriden med vanlig ögontröst ELj

Atriplex cf glabriuscula x littoralis
Atriplex cf glabriuscula x littoralis - brosk x strandmålla

Egentligen skall
brosk x strandmålla inte finnas. Men jag tror ändå att det är frågan om detta här. Förbladen bara i botten sammanvuxna och helt örtartade (en del med förlängd spets men det kan bero på insektsangrepp). Dessutom var bladen mer långsmala än hos normal glabriuscula.
Foto Per Wahlén, Varberg 6 september 2008.

Artemisia maritima
Artemisia maritima - strandmalört

Strandmalörten blommade i mängd. Förr var det sällan man såg den blomma - väderförändringar? Topp.
Foto Per Wahlén, Varberg 6 september 2008.

Inte blom - bara knopp ELj

Suaeda maritima
Suaeda maritima - saltmålla
För en sydhallänning är ju alltid saltört
rolig att titta på, då den nästan saknas helt hemma. Märkligt att den inte oftare hittas som tillfällig på liknande lokaler hemma.
Foto Per Wahlén, Varberg 6 september 2008.

Elytrigia juncea x repens
Elytrigia juncea x repens - strandkvickrot x kvickrot

Strandkvickrot x kvickrot
finns till skillnad från saltörten utmed hela kusten i Halland. Ibland med båda, ibland med ena och ibland helt utan föräldraarterna i närheten. Hybriden närmar sig ibland den ene och ibland den andra i utseendet. Nästan alltid växer den i stora grupper tätt tillsammans!
Foto Per Wahlén, Varberg 6 september 2008.

Pedicularis sylvatica
Pedicularis sylvatica - granspira

Det är en del växter som blommar under en lång period. En sådan är
granspiran som ju växer i fuktiga betesmarker - speciellt där korna trampat omkring då den är ganska konkurrenssvag.
Foto Per Wahlén, Varberg 6 september 2008.

Sorbus mougeotii
Sorbus mougeotii - häckoxel
Häckoxeln fick vi lära oss av Erik Ljungstrand under Varbergs-exkursionen i förra veckan, att den blommar och sätter frukt även som telning. Denna information gjorde att jag genast förstod att det var frågan om denna art här (se bladundersidan!). Det var i vildare terräng än hamnen i Varberg. Troligen kommer den att bli vanlig i framtiden!!
Foto Per Wahlén, Varberg 6 september 2008.

Vit svamp = navling
Vit svamp
Sökte fram och tillbaka på nätet efter ett namn på denna lilla sak. Det enda som kunde vara rätt var vitvaxing
Hygrocybe virginea men tunna exemplar??
Foto Per Wahlén, Varberg 6 september 2008.

navling Robert Daun

Linaria purpurea
Linaria purpurea - purpursporre

Purpursporren fann jag ju på ett jordbruksupplag till exkursionen. Här stod den lite vildare i ett nässelbestånd.
Foto Per Wahlén, Varberg 6 september 2008.

Carcinus maenas
Carcinus maenas - vanlig strandkrabba

Fotograferar det mesta i naturen men djuren är för rörliga för min enkla kamera. Till och med denna strandkrabba var nästan för snabb för mig.

Foto Per Wahlén, Varberg 6 september 2008.

Hylotelephium telephium ssp maximum
Hylotelephium telephium ssp maximum - kärleksört

Kärleksörten är ju sen att blomma - men nu står den grann på klapperstränderna.

Foto Per Wahlén, Varberg 6 september 2008.

Anagallis arvensis
Anagallis arvensis - rödmire

Han ni tittat på rödmirens blad lite mer noga. Alldeles brunrödprickiga av glandler.

Foto Per Wahlén, Laholm 5 september 2008.

Atriplex laciniata
Atriplex laciniata - sandmålla

Sandmållan är ju ganska ovanlig och platsar helt klart på rödlistorna. Den skulle annars helt klart vara försvunnen inom några år på denna växtplats. Fast vad är skillnaden - den kommer helt klart inte finnas här om 5-10 år även med rödlistning. Har fått en udda misstanke att den hybridiserar bort sig från växtplatserna!! Ska försöka följa denna växtlokal där den verkar vara helt ren - närbild.
Foto Per Wahlén, Laholm 5 september 2008.

Hypochoeris glabra
Hypochoeris glabra - åkerfibbla
Ännu en lokal av åkerfibblan i Laholms sandiga kusttrakter. Annars är det ofta väl gödslat som inte gynnar arten precis. Blad.

Foto Per Wahlén, Laholm 5 september 2008.

Mentha aquatica
Mentha aquatica - vattenmynta

Har länge misstänkt att det skulle vara den i Halland ovanliga vattenmynta som stod i ett dike. Men det gäller att komma i blomningstider som nu!
Foto Per Wahlén, Laholm 5 september 2008.

Gypsophila muralis
Gypsophila muralis - grusnejlika

Detta är en trädgårdsform av grusnejlika som har mer färgade blommor som dessutom oftast är större.

Foto Per Wahlén, Halmstad 3 september 2008.

Eupatorium maculatum
Eupatorium maculatum - fläckflockel

Ännu en lokal av fläckflockel om det nu är den. Hörde att den är under revision.
Foto Per Wahlén, Halmstad 3 september 2008.

Sigesbeckia (orientalis) = S. Serrata
Sigesbeckia orientalis - asiatisk klibbstjärna
Nu börjar den (asiatiska) klibbstjärnan (bestämd ifjol av Thomas Karlsson - och detta är samma) blomma. Ett femtiotal exemplar stod i startgröparna!

Foto Per Wahlén, Halmstad 2 september 2008.

Ombestämd till Sigesbeckia serrata - klibbstjärna Anders Svenson

Campanula sp
Campanula sp - blåklocka

En blåklocka som stor men med tandade blad. Blomma med någon sorts bikrona.
Foto Per Wahlén, Halmstad 2 september 2008.

Troligen stor blåklocka ELj

Satureja acinos
Satureja acinos - harmynta

Hittade en harmynta vid en rastplats och tog en bild.

Foto Per Wahlén, 1 september 2008.

Chenopodium (cf missouriense) cf album
Chenopodium cf missouriense - hönsmålla

Kan det vara så att hönsmållan från ifjol fröade av sig. Misstänker att den åter finns på plats. Avvaktar fler och bättre fröer för belägg.
Foto Per Wahlén, Halmstad 2 september 2008.

Vid koll av fröna är de för stora ca 1,3 mm - så det är nog vanlig svinmålla PW