Dagbok juni 2009

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

bakåt

Valerianella locusta
Valerianella locusta - vårklynne

Ibland förvildas vårklynne då den hittar sandig mark att leva på. Den var nästan helt utblommad.
Foto Per Wahlén, Halmstad 6 juni 2009.

Tragopogon pratensis ssp. minor
Tragopogon pratensis ssp. minor - småhaverrot

En underart som jag nästan helt negligerat är småhaverrot. Har aldrig tyckt att det funnits någon skillnad dem emellan - åtminstone inte biotopval och blomningstid. Men finns den inte norrut kanske jag ska börja notera den.
Foto Per Wahlén, Halmstad 6 juni 2009.

Polyommatus icarus
Polyommatus icarus - puktörneblåvinge
Har haft med puktörneblåvinge innan men man ser ju inte vad det är för art förrän man kommer hem och granskar fotona. Det passade ju förresten bra med arten under denna bild. Antagligen är denna art helt förhärskande då alla blåvingar jag fotograferat varit denna.
Foto Per Wahlén, Halmstad 6 juni 2009.

Rubus sp.
Rubus sp. - björnbär

Träffade på ett mycket märkligt björnbär. Som synes på bilden var den krypande men hade olika färg på blommorna - som dessutom hade extra antal kronblad. Bladen var som sötbjörnbärets men med annorlunda tandning och oftast tretaliga. Stammen hade olika sorters taggar. Kanske en hybrid mellan sötbjörnbär och blåhallon...
Foto Per Wahlén, Halmstad 6 juni 2009.

Troligen sötbjörnbär trots allt ELJ

Ononis spinosa ssp. maritima
Ononis spinosa ssp. maritima - puktörne

Hittade en för mig ny lokal med puktörne. Men blomningen var skral - detta var den enda blomman i sikte. Har ni tänkt på att denna låga lilla ört har en otroligt kraftig rot. Tänkte nämligen ta med en hem till stenpartiet...
Foto Per Wahlén, Halmstad 6 juni 2009.

Pilosella cymosa ssp. cymosa var. pubescens
Pilosella cymosa ssp. cymosa var. pubescens - mjukhårig kvastfibbla

Äntligen fick jag bild på mjukhårig kvastfibbla som jag bara sett två gånger tidigare i landskapet - båda på stationsområden. Denna lokal stämde allt med beskrivningen i "Moster". Smala rosettblad som hade riklig behåring. Fast holkarna hade fler vitspetsade hår än glandelhår. Att betänka är att mjukhårig kvastfibbla är ett samlingsnamn för flera arter - men ingen har rett ut det ordentligt än!
Foto Per Wahlén, Halmstad 6 juni 2009.

Oenothera wienii
Oenothera wienii - "mjukt nattljus"
Fick i vintras en genomgång av våra nattljus av Krzysztof Rostański. Nu kan jag med säkerhet säga att detta är "mjukt nattljus" (eget namn). Anledningen till mitt namn är att blad och stam har en mycket fin behåring som gör hela växten skönt mjuk.
Foto Per Wahlén, Halmstad 6 juni 2009.

Oenothera wienii
Oenothera wienii - "mjukt nattljus"
Jag hittade en lokal till med "mjukt nattljus" och som kan se är de tidiga i blomningen. Bladen högt uppe i blomställningen har något av strävt nattljus vågiga blad. Nedre blad är jämnt mjuka och raka. Blomfodret har även spetsar som sitter ihop. Jämför gärna med bilderna på de konfirmerade beläggen.
Foto Per Wahlén, Halmstad 6 juni 2009.

Linaria vulgaris
Linaria vulgaris - gulsporre

Alltid lika vacker på de karga markerna är ju gulsporren.
Foto Per Wahlén, Halmstad 6 juni 2009.

Oenothera rubricaulis
Oenothera rubricaulis - pricknattljus

Nu kommer nattljusen och pricknattljus är en av de första.
Foto Per Wahlén, Halmstad 6 juni 2009.

Hieracium pinnatifidum
Hieracium pinnatifidum
Tänkte att här i staden skulle det väl kunna finnas konstiga hagfibblor. Men ack vad jag bedrog mig - detta är en av de vanligaste i Halland. Även om det syns dåligt på bilden var bladen djupt syltandade och holken saknade nästan helt stjärnhår.
Foto Per Wahlén, Halmstad 6 juni 2009.

Bombus cf ruderarius
Bombus cf ruderarius - gräshumla

Gräshumla
fick jag denna svarta humla till. Ett litet frågetecken får stå kvar då det till nöds kan vara b. sylvarum - haghumla. Det latinska namnet ruderarius passar ju bra annars då det handlade om ruderatmarker. Obs! Bakkroppen var tegelröd.
Foto Per Wahlén, Halmstad 6 juni 2009.

Crataegus sp
Crataegus sp - hagtorn

Lite här och där hittar man ofta denna typ av hagtorn. Det är inte så länge de varit i farten så blommande är sällan att finna. Jag tror detta är en Crataegus flabellata. Den hade relativt stora tornar och stiplerna var tandade och sneda. Nu var detta exemplar ganska stort så om några år får man kanske reda på artnamnet och vilken underart.
Foto Per Wahlén, Halmstad 6 juni 2009.

 

Potamogeton polygonifolius
Potamogeton polygonifolius - bäcknate
Nu börjar även bäcknaten blomma. Fast denna fanns vid en forssträcka och är kanske sen i svängarna.
Foto Per Wahlén, Halmstad 5 juni 2009.

Rubus allegheniensis
Rubus allegheniensis - sammetsbjörnbär

Sammetsbjörnbäret
har ofta en kraftig blomning. Det förvildas ganska lätt och blir nog ett vackert inslag i vår natur framöver.
Foto Per Wahlén, Halmstad 5 juni 2009.

Papaver rhoeas
Papaver rhoeas - kornvallmo

Nu blommar kornvalllmon som i Halland mest är av den förvildade "sorten". 
Foto Per Wahlén, Halmstad 5 juni 2009.

Plantago uniflora
Plantago uniflora - strandpryl

Strandprylen
är inte i blom ännu - åtminstone inte när den växer vid vattendrag.
Foto Per Wahlén, Halmstad 5 juni 2009.

Mossa
Mossa
Många mossor är gynnade av stänk och sitter därför ofta vid vattendrag. Har inte försökt ta reda på vad det är.
Foto Per Wahlén, Halmstad 5 juni 2009.

Myriophyllum alterniflorum
Myriophyllum alterniflorum - hårslinga

Nu blommar hårslingan som man mest ser i de magrare vattendragen. Typiskt är att blomaxet nickar i toppen - senare på säsongen brukar den räta på sig.
Foto Per Wahlén, Halmstad 5 juni 2009.

Lysimachia thyrsiflora
Lysimachia thyrsiflora - topplösa

Nu har den vackra topplösan kommit i blom och pryder våra stränder.
Foto Per Wahlén, Halmstad 5 juni 2009.

Malachidae
Malachidae - blåsbagge

En blåsbagge kravlade omkring i en björnbärsblomma. Jag misstänker det är Malachius bipustulatus som är en rovinsekt. Den håller även till godo med pollen.
Foto Per Wahlén, Halmstad 5 juni 2009.

Hieracium subulatidens
Hieracium subulatidens - sylfibbla
Vid Virsehatt finns en stor population med sylfibbla (det. Torbjörn Tyler). Den har alltid hjärtlik bas på de ljusgröna bladen. Korgens fjäll har tydlig stjärnluddrand.
Foto Per Wahlén, Halmstad 5 juni 2009.

Juncus bulbosus
Juncus bulbosus - löktåg

Vid forssträckor brukar man alltid se löktåg som inte går i blom förrän sent på säsongen.
Foto Per Wahlén, Halmstad 5 juni 2009.

Carex elata
Carex elata - bunkestarr

En något krävande starr är bunkestarr som alltid håller till vid vatten. Utmed vissa åsträckor är den vanlig.
Foto Per Wahlén, Halmstad 5 juni 2009.

Carex vaginata
Carex vaginata - slidstarr

Utmed våra vattendrag kan man ofta träffa på slidstarr som alltid står med många sterila plantor och en och annan fertil.
Foto Per Wahlén, Halmstad 5 juni 2009.

Tenthredo campestris
Tenthredo campestris - bladstekel
Har inget svenskt namn på denna stekel men den ingår i gruppen bladsteklar. Och det passar ju bra!
Foto Per Wahlén, Halmstad 3 juni 2009.

Tilia x vulgaris
Tilia x vulgaris - parklind

Så här har jag vant mig att parklind ska se ut. Tjocka läderartade mycket glansiga blad. Och vitt i nervvinklarna...
Foto Per Wahlén, Halmstad 3 juni 2009.

Populus balsamifera
Populus balsamifera - balsampoppel

Kunde identifiera denna som balsampoppel men inte till sort.
Foto Per Wahlén, Halmstad 3 juni 2009.

Silene nutans
Silene nutans - backglim

Strandväxten backglim förvildas också då och då. En refug kan duga.
Foto Per Wahlén, Halmstad 3 juni 2009.

Jasione montana
Jasione montana - monke
Nu har monken gått i blom. Gillar de allra magraste markerna.
Foto Per Wahlén, Halmstad 3 juni 2009.

Parthenocissus quinquefolia
Parthenocissus quinquefolia - klättervildvin

Ordenligt förvildad klättervildvin som inte klättrar. Men finns det inget att klättra i så duger väl marken bra.
Foto Per Wahlén, Halmstad 3 juni 2009.

Carex spicata
Carex spicata - piggstarr
Även piggstarr är klart gynnad av människans rumsterande. Fast denna växte ganska skönt i en lövsluttning.
Foto Per Wahlén, Halmstad 3 juni 2009.

Convolvulus arvensis
Convolvulus arvensis - åkervinda

Utomsocknes tror mig väl inte men åkervindan är faktiskt inte särskilt vanlig runt Halmstad.
Foto Per Wahlén, Halmstad 3 juni 2009.

Arabis glabra
Arabis glabra - rockentrav

Jag gick en runda i staden eftersom jag var utan bil. Rockentrav saknas sällan i människans närhet.
Foto Per Wahlén, Halmstad 3 juni 2009.

Anthemis arvensis
Anthemis arvensis - åkerkulla
Även inom stadens hank och stör finns det rödlistade saker. Givetvis finns det gott om åkerkulla.
Foto Per Wahlén, Halmstad 3 juni 2009.

Veronica peregrina
Veronica peregrina - pilgrimsveronika

Jag passade på att besöka min gamla lokal för pilgrimsveronika på hemvägen. I fjol såg jag inga exemplar men i år hittade jag två pyttesmå exemplar. Fast den är ju lätt att missa...
Foto Per Wahlén, Halmstad 1 juni 2009.

cf Dasytidae
cf Dasytidae

På grund av hårigheten borde det vara en Dasytes sp. Har inget svenskt namn!
Foto Per Wahlén, Halmstad 2 juni 2009.

Cymbalaria sp
Cymbalaria sp
En "murreva" som liknar den vanliga men som hade mycket spröda stjälkar lyste med sin vita blomma. Finns ett otal arter där många är ganska lika vår vanliga murreva...
Foto Per Wahlén, Halmstad 1 juni 2009.

Potentilla cf norvegica
Potentilla cf norvegica - norsk fingerört

Kanske är detta norsk fingerört av den nyinkomna underarten. I vilket fall var bladen annorlunda... Blomma.
Foto Per Wahlén, Halmstad 1 juni 2009.

Anthrenus cf. verbasci
Anthrenus cf. verbasci - "kungsljusänger"

Gick igenom alla ängrar jag kunde hitta på nätet. Den art som verkar mest trolig för denna är "kungsljusänger". En mycket brokig art som dessutom kan ha olika utseende i "pälsen". Och storleken förstår ni om ni jämför med hundkexets blomma!
Foto Per Wahlén, Halmstad 1 juni 2009.

Campanula patula

Har inte sett ängsklockan i Halmstads kommun på minst 15 år. Träffade på ett bestånd där de vackra blommorna lyste ikapp.
Foto Per Wahlén, Halmstad 1 juni 2009.