Dagbok juli 2006

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

bakåt

Leersia oryzoides
Leersia oryzoides - vildris
Vildriset blommar som aldrig förr på grund av den otroligt varma sommaren. Se upp nästa år eftersom den då troligen får många nya lokaler - detta på grund av att den hinner sätta rikligt med frö!!!  
  Foto Per Wahlén, Eldsberga s:n 31 juli -06.

  Lycopodiella inundata
Lycopodiella inundata - strandlummer
En riklig förekomst av Strandlummer som troligen kommer att vara borta nästa år finns vid dammen söder Brukshundsklubben. Varför den försvinner? Jo, eftersom växtplatsen troligen står under vatten nästa år (om sommaren blir normal). Närbild
  Foto Per Wahlén, Snöstorp s:n 30 juli -06.

Cladium mariscus 
Cladium mariscus -gotlandsag
Gotlandsag har bara en känd växtplats i Halland - men där verkar den trivas. Riklig fruktsättning är det som synes i år - men det förstås - var är kalken den helst vill ha? Närbild .
Foto Per Wahlén, Ljungby s:n 29 juli -06.

Leonurus cardiaca 
Leonurus cardiaca -hjärtstilla
Hjärtstillan är ganska tålig och har på sin lokal i Eldsberga klarat sig på åkerkanten - brynet i över 20 år. Dess vackra blommor kan nu beskådas.  
  Foto Per Wahlén, Eldsberga s:n 25 juli -06.

Pedicularis palustris
Pedicularis palustris - kärrspira
Kärrspira av ovanligt utseende påträffades vid Sandsjöbacka under en raritetsguide Jan Kuylenstierna gav mig. Skulle ju kunna vara nordspira! Experthjälp sökes!!! Inget belägg togs då arten bara fanns i ett fåtal ex. Blomma och foder kan ses här (bild ).
  Foto Per Wahlén, Älvsåker s:n 24 juli -06.

Limonium vulgare 
Limonium vulgare - marrisp
Marrisp ska ju ha gula ståndare enligt "Moster". Därför blev jag förvånad när jag tittade igenom bilderna jag tagit under exk. med Jan K. Tydligt rödbruna ståndare både på bild och mitt belägg. Jag har själv mycket liten erfarenhet av arterna - är det fel i boken eller har vi återfunnit bohusmarrisp utan att inse det på lokalen? Hela växten här
  Foto Per Wahlén, Älvsåker s:n 24 juli -06.
Nej förutom ståndarknappsfärgen så är det nog en vanlig. Jan K. (Jan har nog rätt - men jag tycker det bör uppmärksammas att färgen kan vara lila! PW)

Scabiosa columbaria
Scabiosa columbaria - fältvädd
Fältväddens senaste lokal i Halland vid Lejeby är sedan många år borta p g av gödselspridning på betesmarken. 
Sven Erik Jönsson och jag hamnade på Mellby industriområde, som jag ville återbesöka på grund av klätten och riddarsporren som tidigare vuxit där. Med sina skarpa botanikerögon fick Sven Erik syn på vädden och såg genast att det var något annorlunda på gång. Fältvädd!!!
Först trodde vi att förekomsten var nyspridd. Men! - på denna plats var det innan industrietableringen en sandig borsttåtelhed - mycket lik de som jag sett i Vombsänkan i Skåne. Den kan alltså ha stått där i alla år!
  Foto Per Wahlén, Laholm s:n 22 juli -06.

Näckrosart
Nymphoides peltata - sjögull
Denna näckros fick jag syn på under samma exkursion. De ovanligt små bladen fick oss att tänka på dvärgnäckros - nervaturen var också helt OK - men klicka på bilden och se på bladkanterna. Det är väl ganska troligt att det är någon förvildad art?!? Om ni har vägarna förbi (Genevadsåns utlopp, östra kanten av den avsnörpta delen) - titta efter om den blommar. Kolla även nedströms: krus-, borst, trubb- och gropnate. Ävjebrodd, småsärv och nålsäv kan bl a ses. 
  Foto Per Wahlén, Eldsberga s:n 21 juli -06.

Det är Nymphoides peltata - sjögull PW

Sonchus palustris
Sonchus palustris - strandmolke
Strandmolken har ju haft svårt att komma söder om Halmstad. Efter många års spanande fann Lars Erik Magnusson äntligen ett ex på Laxvikstranden. Förutom en inlandsförekomst vid Snapparp är det den sydligaste lokalen i Halland?! 
  Foto Per Wahlén, Eldsberga s:n 21 juli -06.

Zostera noltii
Zostera noltii - dvärgbandtång
Dvärgbandtången är ju vanlig i norra Halland men rar i södra. Under 90-talets första del återfann jag P. Hallbergs lokal i Söndrumbukten. Har dock genom alla åren inte lyckats få den i frukt för helt säker bestämning. En karaktär är klar - den urnupna spetsen på bladet (bild ).
  Foto Per Wahlén, Söndrum s:n 20 juli -06.

Carex otrubae
Carex otrubae - blankstarr
Blankstarren är stadd i ökning - åtminstone i Halmstad kommun. Visserligen försvinner den ibland från sina växtlokaler. Ett undantag är vid Steninge där den nu i ca 15 år ökat från en ensam planta till stora bestånd. Den gynnas här på grund av det kraftiga fårbetet!!!!
  Foto Per Wahlén, Steninge s:n 20 juli -06.

Cirsium acaule
Cirsium acaule - jordtistel
Jordtisteln är ovanlig i Halland. Detta är inte särskilt konstigt eftersom den förutom välhävdad betesmark, föredrar kalkhaltig jord. Denna kombination stämmer här vid Sannarps kvarn.
  Foto Per Wahlén, Vessige s:n 19 juli -06.

Vicia lutea
Vicia lutea - gulvicker
Gulvickern trodde jag var en art som inte klarade det svenska klimatet. Men snart är det 15 år sedan jag först träffade på arten - och den sätter fortfarande rikligt med frö! 
  Foto Per Wahlén, Snöstorp 18 juli -06.

Rubus allegheniensis
Rubus allegheniensis - sammetsbjörnbär
Sammetsbjörnbäret förvildas allt oftare och följer gärna järnväg och vanliga vägar. Ett sätt att identifiera arten är förutom den speciella gröna färgen på årsskotten, glandlerna i blomställningen och på bladskaften. 
  Foto Per Wahlén, Enslöv s:n 17 juli -06.

Avena fatua
Avena fatua - flyghavre
Flyghavren var på tillbakagång på grund av duktiga lantbrukare. Numera är man inte så noga med att rensa sina åkrar och man träffar på den allt oftare. Jag har sett samma fenomen i Skåne.
  Foto Per Wahlén, Halmstad 17 juli -06.

Hypochoeris glabra
Hypochoeris glabra - åkerfibbla
Åkerfibblan är ju inte speciellt ovanlig i södra Halland, på grund av de sandiga markerna. Men den är ändå svår att få syn på. Blommorna öppnar sig knappt och blomningstiden är kort.
  Foto Per Wahlén, Morup s:n 16 juli -06.

Elatine hydropiper
Elatine hydropiper - slamkrypa
Slamkrypan är på gång! Nu är det dags att söka denna doldis vid våra sjöar och floder. Denna växt måste man ta död på för att vara helt säker på vilken art det är i familjen. Ta upp ett exemplar och kolla utseendet på fröerna i kapseln .
  Foto Per Wahlén, Falkenberg 16 juli -06.

Carex pauciflora
Carex pauciflora - taggstarr
Taggstarren har ju gått tillbaka kraftigt i Skåne. Jag hade då i minnet de otaliga lokaler vi har i Halland - kan det vara möjligt? Men efter att ha sökt den på flera gamla lokaler är jag rädd för att det är samma här. Orsaken tror jag i så fall är kvävenedfallet, som gör att de fattiga sidlänta kärr där den växer tas över av växter som gynnas av detta. 
  Foto Per Wahlén, Holm s:n 15 juli -06.

Scorzonera hispanica
Scorzonera hispanica - svartrot
Svartroten är inte vanlig, men när den odlas kan den klara sig kvar och komma åter efter åtskilliga år, i detta fall ca 15 år. Sven Erik Jönsson visade på detta exemplar som räddat sig kvar i en äppelträdsplantering. Det var ett ogräs han inte gärna rensade bort! Närbild .
  Foto Per Wahlén, Laholm s:n 14 juli -06.

Echinops sphaerocephalus
Echinops sphaerocephalus - bolltistel
Bolltisteln odlas nog inte ofta eftersom den sällan ses förvildad. Karin Seger uppmärksammade dock dessa på en grässlänt i Laholm. Vacker är den - se närbild .
  Foto Per Wahlén, Laholm s:n 14 juli -06.

Utricularia ochroleuca
Utricularia ochroleuca - blekbläddra
Blekbläddran har haft ett gott år och blommat som aldrig förr. Alla bläddror har nog gynnats av den ihållande värmen. 
  Foto Per Wahlén, Kvibille s:n 12 juli -06.

Digitaria sanguinalis
Digitaria sanguinalis - blodhirs
...strax intill växte detta gräs som jag först tog för blodhirs men som troligen är ett hundtandgräs av någon sort. Efteråt höll Jan  med om att även om det inte har något med miljö och natur att göra finns det en viss spänning i att besöka platser som denna.
  Foto Per Wahlén, Fjärås s:n  11 juli -06.

Vid återbesök fanns välutvecklade blommor - och trots sin kalhet - gav examineringen vid handen att det var den först förmodade blodhirsen.

Amaranthus cf blitium
Amaranthus cf blitium - mållamarant
Jan Kuylenstierna är inte särskilt pigg på att besöka ruderatmarker. Men när han förevisade mig (fotografen) västkustros, nämnde han att alldeles intill hade jordmassor deponerats. Då propsade jag på att ta en snabb titt. Bland det första Jan noterade var mållamaranten som inte setts vildväxande i Halland sedan 1800-talet. Och vidare... (se bild till höger)
  Foto Per Wahlén, Fjärås s:n 11 juli -06.

Carex chordorrhiza
Carex chordorrhiza - strängstarr
Strängstarren hittar man här och där på mossekärr i skogslandet. Se upp lite extra när ni beundrar myrliljans vackra blommor.  
  Foto Per Wahlén, Tönnersjö s:n  6 juli -06.

Radiola linoides
Radiola linoides - dvärglin
Dvärglin ju allmänt utmed kusten - men mer sällan ser man den i betesmarker med fuktig, sandig grund. Här på betesmark i Breared.  
  Foto Per Wahlén, Halmstad 4 juli -06.

Salix x alopecuroides
Salix x alopecuroides - kavelpil
Kavelpil  är på gång ut i naturen. Än så länge är den ovanlig längre från staden. Liknar grönpil men har stora stipler!   
  Foto Per Wahlén, Halmstad 3 juli -06.

Oenothera canovirens
Oenothera canovirens - gråvitt nattljus
Gråvitt nattljus är rikligt spridd i Halmstad. Men många av lokalerna har många hybrider runt rena exemplar. Det blir en riktig sörja av hybrider där även samma moder- och fadersexemplar kan ge olika avkommor.  
  Foto Per Wahlén, Halmstad 3 juli -06.

Carex sp
Carex sp
Starr
som jag inte kan identifiera. Fanns i stort bestånd som växte vid åstranden. Den liknar habituellt klubbstarr men har bara två märken och har hanblommorna i nedre delen av axet. 
 
Foto Per Wahlén, Fylleån 1 juli -06.

Oreopteris limbosperma
Oreopteris limbosperma - bergbräken
Jesper Lind i full färd att fotografera bergbräken i sitt kärnområde.
Lite om växten klicka här
Foto Per Wahlén, Slättåkra s:n 1 juli -06.