Dagbok oktober 2006

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!
bakåt

Geranium
Geranium - näva
Näva med annorlunda utseende. Är det någon som känner igen denna näva. Arbetsnamnet är geranium pyrenaicum men den är annorlunda i så fall. Se här stipler och hela växten
Foto Per Wahlén, Övraby, 24/10--2006.
Lupinus
Lupinus - lupin
Detta är en lupin som jag och Sven-Erik Jönsson fann på en grusplan i Mellby tallskog. Här får vi invänta den blomning man kan ana (se blomknopparna i centrum). Sätta frö hinner den ju näppeligen men blir inte kylan för stark kanske den hinner blomma.
Foto Per Wahlén, Laholm, 28/10--2006.
Erigeron annuus Erigeron annuus - sommarbinka
Sommarbinkan håller sitt namn till trots ut fortfarande. Har inte kollat underart.
Foto Per Wahlén, Asige s:n 20/10--2006.
Physalis grisea
Physalis grisea - gyllenbär
Gyllenbär är den ovanligaste physalisarten i Halland . Den förvildas sällan och är troligen ovanlig i butikernas grönsaksdiskar. Hela växten här .
Foto Per Wahlén, Snöstorp s:n 21/10--2006.
Cyathus olla Cyathus olla - blygrå brödkorgsvamp
Denna svamp växte i ett grustag. Vet någon arten. Miljöbild .
Foto Per Wahlén, Asige s:n 20/10--2006.

Blygrå brödkorgsvamp - växer ofta på soptippar ELj

Meconopsis cambrica
Meconopsis cambrica - engelsk vallmo
Det skulle väl vara trevligt om den Engelska vallmon kunde naturalisera sig även i Halland. Den växer "vilt" på några platser i Norden. Här en närbild på växten som finns förvildad i ett grustag.
Foto Per Wahlén, Snöstorp s:n 16/10--2006.
Papaver atlanticum
Papaver atlanticum - atlasvallmo
Atlasvallmon är en ganska ovanlig trädgårdsrymling. Den har vandrat en lång väg från sin hemort i Atlasbergen i norra Afrika. Detta exemplar var bara i knopp .
Foto Per Wahlén,  Biskopstorp 14/10--2006.
Gypsophila muralis
Gypsophila muralis - grusnejlika
Grusnejlikan är sent blommande och man kan ofta finna den i grustag. Blomma .
Foto Per Wahlén,  Biskopstorp 14/10--2006.
Mentha x piperita
Mentha x piperita - pepparmynta
Pepparmyntan har nog åter kommit i ropet eftersom den står som förvildad på allt fler ställen. Denna är dock från en gammal lokal.
Foto Per Wahlén, Halmstad 8/10 -06.
Linaria repens x vulgaris
Linaria repens x vulgaris - strim- x gulsporre
En hybrid som allt oftare syns är strim- x gulsporre. Troligtvis en effekt av att strimsporren blir alltmer vanlig.
Foto Per Wahlén, Halmstad 8/10 -06.
Amaranthus hybridus
ssp hypochondriacus

Amaranthus hybridus ssp hypochondriacus - toppamarant
Toppamaranten är ofta röd. Den förvildas ofta men finns oftast inte kvar året efter.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 1/10 -06.
Verbena bonariensis
Verbena bonariensis - jätteverbena
Jätteverbenan har invaderat Halmstad med omnejd. Den förvildas lätt och är vacker att skåda.
Foto Per Wahlén, Halmstad 4/10 -06.