Dagbok
januari - april 2007

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!
bakåt

Viola reichenbachiana
Viola reichenbachiana - täppesås
Lundviolen stod som vanligt bland gulsipporna vid Täppesås.
Foto Per Wahlén, Täppesås, Ö. Karup 26 april -07.
Bacopa monnieri
Bacopa monnieri - bacopa
Vi är ett antal botaniker som sett och brottats med denna portlaklika växt - ingen hade lyckats röna ut vad det rörde sig om förrän nu. Det är Anders Svenson och Erik Emanuelsson i Stockholm som lyckades få namn på den. Det är ett ogräs som i Europa finns i Spanien och Portugal. Namnet är Bacopa - men växtplatsen nära en handelsträdgård tyder på att den här har annat ursprung. Och på nätet ser man att det är en naturmedicin (för minnet) och den finns också som ampelväxt. Växtmiljö.
Foto Per Wahlén Norra Utmarken  9 okt -06
Gagea spathacea
Gagea spathacea - lundvårlök
Lundvårlöken är ovanlig i Halland utom på Hallandsåsens nordsluttning och den kalkpåverkade slätten i SV. I en tallskog fanns det dock 1000-tals exemplar, 2 ex blommade. Närbild.
Foto Per Wahlén Petersberg, Ö. Karup s:n 19 april -07.
Carex cespitosa
Carex cespitosa - tuvstarr
Tuvstarren indikerar skyddsvärda kärrmiljöer. Jesper Lind och jag återfann den vid ett kärr söder Eftra. Men nytt för kärret var carex paniculata, vippstarr som ju också är krävande (givetvis ej i blom nu).
Foto Per Wahlén Eftra, Eftra s:n 22 april -07.
Adoxa moschatellina
Adoxa moschatellina - desmeknopp
Desmeknoppen står i full blom och bildar grågröna mattor. Den är inte speciellt vanlig i Halland, men denna plats var perfekt och 1000-tals exemplar trängdes i tallskogen.
Foto Per Wahlén Petersberg, Ö. Karup s:n 19 april -07.
Thlaspi caerulescens
Thlaspi caerulescens - backskärvfrö
Backskärvfrö är en inkomling som många gånger dyker upp och efter några år försvinner från sin växtplats. Närbild.
Foto Per Wahlén Kärleken, Halmstad 18 april -07.
Vicia lathyroides
Vicia lathyroides - vårvicker

Vårvickern som ju är ganska vanlig i Laholms sandigare trakter, börjar sticka upp.
Foto Per Wahlén Menlösa, Våxtorp s:n 13 april -07.
Pulmonaria obscura
Pulmonaria obscura - lungört
Lungörten var en annan växt BG fick se i full prakt - tyvärr såg vi inga spår av den samtidigt eftersökta underviolen. Är det någon som sett här den sedan 80-talet?
Foto Per Wahlén Karsefors, Ysby s:n 15 april -07.
Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia - revormstörel
Revormstöreln är en månad för tidig - men vad gör man när solen värmer så skönt!
Foto Per Wahlén Skottorp, Skummeslöv s:n 10 april -07.
Erodium cicutarium
Erodium cicutarium - skatnäva
Skatnävan brukar vara tidig - så även i år.
Foto Per Wahlén Ränneslöv, Ränneslöv s:n 10 april -07.
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana - backtrav
Blomsäsongen har verkligen kommit tidigt i år - backtraven i blom.
Foto Per Wahlén Ränneslöv, Ränneslöv s:n 10 april -07.
Prunus cerasifera
Prunus cerasifera - körsbärsplommon
Körsbärsplommon har slagit ut sina blommor först av släktets arter.
Foto Per Wahlén Skintans dalgång, Harplinge s:n 9 april -07.
Anchusa arvensis
Anchusa arvensis - fårtunga
Fårtungan har redan börjat blomma - tror det är rekord för mig.
Foto Per Wahlén Skottorp, Skummeslöv s:n 10 april -07.
Anemone ranunculoides
Anemone ranunculoides - gulsippa
Gulsippan slår ut sin första blomma - den andra är på gång.
Foto Per Wahlén Skottorp, Skummeslöv s:n 10 april -07.
Asplenium trichomanes
Asplenium trichomanes - svartbräken
Svartbräken ger en indikation om att basiska bergarter är närvarande. Botanikgruppen tittade på en av de fåtaliga grönstensbranterna i Halmstads kommun.
Foto Per Wahlén Biskopstorp, Kvibille s:n 1 april -07.
Veronica hederifolia ssp lucorum
Veronica hederifolia ssp lucorum - skuggveronika

Skuggveronikan kan vara svår att identifiera ibland. Men när kronan är som på bilden, kan det bara vara skuggveronika. Det är också den underart som ökar kraftigt i södra Halland.
Foto Per Wahlén Slottsmöllan, Halmstad 1 april -07.
Cerastium semidecandrum
Cerastium semidecandrum - vårarv
Vårarven är på gång på torra sandiga marker - mest vid kusten. Men stödbladens hinnkant är ännu dold.
Foto Per Wahlén Gullbranna, Eldsberga s:n 29 mars -07.
Hepatica nobilis
Hepatica nobilis - blåsippa
Blåsippan har inte många lokaler runt Halmstad - botanikgruppen spanade in den i Biskopstorp.
Foto Per Wahlén Biskopstrop, Kvibille s:n 1 april -07.
Luzula campestrisLuzula campestris - knippfryle
Knippfrylet börjar blomma - så nu börjar det röra på sig.
Foto Per Wahlén Haverdalsstrand, Harplinge s:n 25 mars -07.
Holosteum umbellatum
Holosteum umbellatum - fågelarv
Fågelarven har börjat blomma men än har den inte fått de typiskt nedåtböjda blomskaften.
Foto Per Wahlén Skedalahed, Snöstorp s:n 24 mars -07.
Polyporus brumalis Polyporus brumalis - vinterticka
Är det någon som kan ge namn åt denna ticka. Funnen under exkursion i naturbete vid lövbryn. Undersida.
Foto Per Wahlén Skedala, Snöstorp s:n 21 jan. -07.

Hej! Tror att det är en vinterticka Polyporus brumalis. Du kan väl kolla. /Jan
Jag vet inte var man kollar men jag gjorde en check på nätet. Resultat: Verkar mycket troligt - bara en sak som differerar: stammen är slät och inte porig som på bilder jag sett där. Vet ej om det är viktigt.
Den utmärkta undersidesbilden bekräftar att det är vinterticka, P. brumalis: kantiga porer som blir större mot foten är typiskt, liksom den smala, fnasiga, brungrå kanten. Foten är vanl. kal på våren och mera tussig o. mörkare på hösten; porer kort nedlöpande precis som på fotot. 
Hälsningar Lilian Ryd, Nissaström
Chimaphila umbellata
Chimaphila umbellata - ryl
Vinterbotanikexkursionerna fick en trevlig avslutning då vinterståndare av rylen påträffades. 15 exemplar fanns - varav denna blommat och bildat tre kapslar. Är det någon som känner till någon annan lokal i Halland?
Foto Per Wahlén Tönnersa, Eldsberga s:n 19 mars -07.
Hirnecola auricula-judae Hirnecola auricula-judae - judasöra
Judasöra hittades av Lars-Erik Magnusson, under vår exkursion, på en fläder. Den är på spridning utmed kusten mot norr (funnen även i Varberg).
Foto Per Wahlén, Laxvik, Eldsberga s:n 4 feb. -07.
cf. Polytrichum piliferum
cf. Polytrichum piliferum - hårbjörnmossa
Troligen är detta hårbjörnmossa - den växte på en torr berghäll nära havet.
Foto Per Wahlén Laxvik, Eldsberga s:n 4 feb. -07.
Bryum alpinum Bryum alpinum - kopparnickmossa
Kopparnickmossa var en av de växter vi fann på vinterbotanikexkursionen 4 feb. Närbild.
Foto Per Wahlén Laxvik, Eldsberga s:n 4 feb. -07.
Ängssvamp
Ängssvamp
Går det att säga vad denna svamp heter eller vilket släkte den tillhör. Naturbete vid havet.
Foto Per Wahlén Laxvik, Eldsberga s:n 4 feb. -07.