Dagbok
juli 2007

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!
bakåt

senaste ruderater

Betula nana
Betula nana - dvärgbjörk

Dvärgbjörk fotograferade jag vid Kullås (i trakterna av Krister Larssons rika lokal i ett kärrdråg). Vissa växter måste man jobba för att få bild på! Bladet.
Foto Per Wahlén Ränneslöv s:n 30 juli -07.
 
Isolepis setacea
Isolepis setacea - borstsäv

Borstsäven har just börjat blomma. Den trivs bäst i sidlänta kärr där markytan är öppen.
Foto Per Wahlén Ränneslöv s:n 30 juli -07.
Potamogeton obtusifolius
Potamogeton obtusifolius - trubbnate
Trubbnaten har nu fått frukter. Stammen är platt vilket gör den lättidentifierad.
Foto Per Wahlén Ränneslöv s:n 30 juli -07.
Radiola linoides
Radiola linoides - dvärglin
Dvärglinet blommar just nu och är en prydnad - fast väldigt liten - på tillfälligt öppna markytor.
Foto Per Wahlén Eftra s:n 29 juli -07.
Verbascum cf pulverulentum
Verbascum cf pulverulentum - kandelaberkungsljus

Kandelaberkungsljus får jag detta kungsljus till. Ståndarknapparna är symmetriskt fästade och de nedre ståndarnas konnektiv är inte hårigt. Växten är luddigt gråluden och foderbladen är korta. Blad. Men ser den ut så här?
Foto Per Wahlén Slöinge s:n 29 juli -07.
Lathyrus japonicus ssp maritimus
Lathyrus japonicus ssp maritimus - strandvial

Nu är det tid att gå på havsstränderna. Jag hittade en ny lokal med strandvial i Eftra. Bortemot 100 individ kunde jag räkna till!
Foto Per Wahlén Eftra s:n 29 juli -07.
Epilobium cf adenocaulon x obscurum
Epilobium cf adenocaulon x obscurum - amerikansk x mörk dunört
Amerikansk x mörk dunört tror jag detta är. Mörk dunört är säkert inblandad på grund av mycket grova utlöpare vid roten. Amerikansk dunört noterar jag mest på grund av att det är den vanligaste arten i området. Får försöka få en expert att titta på den.
Foto Per Wahlén Eftra s:n 29 juli -07.
Beta vulgaris ssp maritima
Beta vulgaris ssp maritima - strandbeta
Strandbetan är lättast att få syn på just nu. När den växer som här är det ännu lättare.
Foto Per Wahlén Eftra s:n 29 juli -07.
Catabrosa aquatica
Catabrosa aquatica - källgräs

Källgräs växer ofta på bar sand med inslag av sötvatten. På denna växtplats har den flyttat omkring inom en radie på 200 m under mer än 10 år.
Foto Per Wahlén Eftra s:n 29 juli -07.
Geranium himalayense
Geranium himalayense - praktnäva

Praktnävan blommar på sitt tredje år i Falkenbergs hamn. Den har förvildats från odling. Här en närbild.
Foto Per Wahlén Falkenberg 28 juli -07.
 Mentha sp = Mentha x villosa
 Mentha sp
Myntorna inom suaveolens och longifolia-komplexet är mycket svåra att bestämma. Denna mynta som jag sett ett antal år vid Fajans ingår bland de obestämda. Här en närbild.
Foto Per Wahlén Falkenberg 28 juli -07.

Det är Mentha x villosa det handlar om (en hybrid mellan grön- och rundmynta) PW

Crepis capillaris
Crepis capillaris - grönfibbla
Grönfibblan är kanske på ökning. Jag träffade på dessa exemplar på en grusplan vid Ätran.
Foto Per Wahlén Falkenberg 28 juli -07.
Dianthus armeria
Dianthus armeria - knippnejlika

Knippnejlikan ser man inte så ofta. Men nu blommar den vid sin växtplats i Skrea. Denna bild är tagen i solljus - när jag på kvällen kom åter hade blommorna slutit sig och den var praktiskt taget osynlig.
Foto Per Wahlén Falkenberg 28 juli -07.
Epilobium obscurum
Epilobium obscurum - mörk dunört

Mörk dunört är ju, på grund av regnandet och rikliga kärr, ganska vanlig i Halland. Den ser ut som ett mellanting av amerikansk- och kärrdunört. Det som lättast avslöjar arttillhörigheten är de - jämfört med kärrdunörtens smala - breda utlöparna. Det var Jesper Lind och jag som gick i kärret.
Foto Per Wahlén Lindhult, Slättåkra s:n 27 juli -07.
Calamagrostis hybrid
Calamagrostis
Rören har ju ganska lätt för att hybridisera. Det stod några exemplar av dessa hybrider i Falkenberg. Eftersom madrör inte finns i området bör det vara berg- x grenrör. Att det är en hybrid syns på ståndarna som är I-formiga och ljusa i färgen.
Foto Per Wahlén Falkenberg 28 juli -07.
Vicia sp
Vicia sp - vicker

Vicker är ett släkte med många arter och ibland klarar jag inte av att identifiera vad det är frågan om. Detta exemplar var som ett mellanting av kråk- och kvarnvicker. Kronan för kort för kvarnvicker och inte lik kråkvicker. Baljan kal. Någon som vet?
Foto Per Wahlén Oskarström 26 juli -07.
Rubus scissus
Rubus scissus nålbjörnbär
Nålbjörnbär är ett björnbär som nog har flest förekomster i Sverige just i Halland. Den har en blomma som är mycket liten och en stam med rikliga taggar. Bladen är dessutom oftast 7-taliga.
Foto Per Wahlén Gräsås, Slättåkra s:n 27 juli -07.
Pimpinella saxifraga
Pimpinella saxifraga - bockrot
Bockrot är ju vanlig på de flesta håll. Bladen har som så ofta i detta släkte olika form.
Se Blad 1. Blad 2. Blad 3.
Foto Per Wahlén Oskarström 26 juli -07.
Verbascum sp
Verbascum sp

Kungsljus är ett artrikt släkte med många hybrider. Detta exemplar skulle kunna vara Verbascum chaixii eller en V. nigrumhybrid.
Ståndarna har lila behåring med vita hår överst som hybriden mörkt kungsljus x praktkungsljus men konnektivet är ej hårigt. Bladen är ej nedlöpande (men stammen har lister) så nigrum x thapsus kan det ej vara. Usch, så svårt!
Foto Per Wahlén Oskarström 26 juli -07.
Achillea millefolium
Achillea millefolium - röllika

Röllika kan ibland komma från förädlat material. Här är en modell.
Foto Per Wahlén Oskarström 26 juli -07.
Cichorium intybus
Cichorium intybus - cikoria

Cikorian har med den ökade odlingen av växten förvildats oftare än förr. Vilken underart det är frågan om har jag ej kollat än.
Foto Per Wahlén Oskarström 26 juli -07.
Peucedanum ostruthium
Peucedanum ostruthium - mästerrot
Mästerroten står fortfarande i blom men sprider sig mest via rötterna.
Foto Per Wahlén Veinge s:n 25 juli -07.
Carex pauciflora
Carex pauciflora - taggstarr

Taggstarren blommar fortfarande och är som vanligt ganska fåtalig på växtplatsen. Här en närbild.
Foto Per Wahlén Veinge s:n 25 juli -07.
Juncus articulatus x bulbosus
Juncus articulatus x bulbosus - ryl- x löktåg

Hybriden mellan ryl- oh löktåg är inte vanlig. Sven Snogerup är detektor som jag plockat och lämnat in flera gånger sedan 1992 då jag först fann den. Närbild på stödblad.
Foto Per Wahlén Veinge s:n 25 juli -07.
Juncus articulatus x bulbosus
Juncus articulatus x bulbosus - ryl- x löktåg
Blommorna är speciella och frösättningen dålig. Den sprider sig dock genom rötterna! Här en bild på bladbasen där bladet är svagt septerade.
Foto Per Wahlén Veinge s:n 25 juli -07.
Holodiscus discolor
Holodiscus discolor - vippspirea
Vippspirea ser man inte så ofta förvildad eller kvarstående. Vid denna lokal har den stått i 15 år.
Foto Per Wahlén Veinge s:n 25 juli -07.
Hypericum maculatum
Hypericum maculatum - johannesört

Detta var en gräddgulfärgad johannesört som jag inte säkert kan identifiera. Närbild. En odlad form av maculatum?
Foto Per Wahlén Veinge s:n 25 juli -07.
Buske

Den här busken med något örtartad stam vill jag inte minnas att jag sett förut. Här närbild. Är det någon som vet?
Foto Per Wahlén Veinge s:n 25 juli -07.
Euphrasia micrantha
Euphrasia micrantha - ljungögontröst
Var och kollade den rika lokalen av ljungögontröst i Veinge. Lokalen sträcker sig med enorma bestånd i ca 1 kilometer. En uträkning ger vid handen att det finns minimum 50.000 exemplar men det troligaste antalet blir nog ca en halv miljon.
Foto Per Wahlén Veinge s:n 25 juli -07.
Epipactis palustris
Epipactis palustris - kärrknipprot
Kärrknipproten står med sina sista blommor just nu.
Foto Per Wahlén Halmstad 24 juli -07.
Torilis japonica
Torilis japonica - rödkörvel

Rödkörveln har har blommat ett tag och har fått sina första kroktaggiga frukter.
Foto Per Wahlén Halmstad 24 juli -07.
Sherardia arvensis
Sherardia arvensis - åkermadd

Åkermadd är ett ovanligt åkerogräs som inte tål för mycket gifter. Stötte på den i Eftra i en sädesåker tillsammans med åkerfibla och grön kavelhirs. Den var inte sällsynt på platsen utan fanns i oräkneligt antal. Tog även en närbild.
Foto Per Wahlén Eftra s:n 20 juli -07.
 Acorus calamus
Acorus calamus - kalmus
Kalmus har verkligen lyckats invadera Halland. Nu står den i frukt (eller bara i blom) - men den sprider sig bara via rötterna.
Foto Per Wahlén Halmstad 24 juli -07.
Inula salicina
Inula salicina - krissla
Krisslan var funnen senast i början av 1900-talet i Halmstad kommun då jag år 2000 hittade en ny lokal i Trönninge. Den växte i kanten av en åker mot ett järnvägsdike. Jag lämnade in uppgifter för rödlista och Lars-Erik Magnusson kontaktade lantbrukaren. Året efter plöjdes den bort! Åtminstone var det det man trodde - i år var jag på återbesök - och den fanns kvar i ett 20 tal exemplar i järnvägsdiket! Kul!
Foto Per Wahlén Östergården, Trönninge s:n 19 juli -07.
 Sonchus arvensis var glabrescens
Sonchus arvensis var glabrescens - kalmolke

Kalmolke hittar man på havsstränder som vild. I Halland är den ovanlig och finns då oftast på ruderatmark. Den har helt kala korgar - se här.
Foto Per Wahlén Gullbranna, Trönninge s:n 18 juli -07.
Centaurium pulchellum
Centaurium pulchellum - dvärgarun

Dvärgarun växer ofta på fuktiga, något trampade stigar. Den gynnas tydligt av människors kärlek till havet - då den många gånger kan växa på stigar långt från de ursprungliga lokalerna (strandängar). Närbild där man tydligt ser den arttypiska kronpipen.
Foto Per Wahlén Gullbranna, Trönninge s:n 18 juli -07.
 Lotus tenuis
 Lotus tenuis - smalbladig käringtand

Smalbladig käringtand växte vid Genevadsån när Lars-Erik och jag inventerade inför vår utflykt dit. Den hade blad som var ordentligt smala - här var det ingen tvekan om vilken art det var frågan om.
Foto Per Wahlén Gullbranna, Trönninge s:n 18 juli -07.
Typha angustifolia
Typha angustifolia - smalkaveldun
Smalkaveldun av en form som jag inte sett förut hittade jag för något år sedan. Honkolven var 35 cm och hankolven detsamma. Trodde det kunde vara en annan art men den får enligt E.Lj. vara så lång.
Foto Per Wahlén Halmstad 11 juli -07.
 Heliopsis helianthoides
Heliopsis helianthoides - dagöga

Dagöga finner man ofta i grustag och andra ruderata miljöer. Oftast försvinner den igen men på denna växtplats har den stått några år.
Foto Per Wahlén Kårarp, Övraby s:n 12 juli -07.
Splachnum ampullaceum
Splachnum ampullaceum - blek komossa

Jag brukar inte fotografera mossor - men denna bleka komossa kunde jag inte motstå. Förmodligen finns det en gammal "komocka" där den står.
Foto Per Wahlén Bölarp, Veinge s:n 10 juli -07.
 Sparganium cf emersum x glomeratum
Sparganium cf emersum x glomeratum - igelknopp x gyttrad igelknopp

Igelknoppar hybridiserar nog ganska ofta. Ibland blir det som jag ser det tydligt! Om denna hybrid och andra i Veinge s:n ser ni här.
Foto Per Wahlén Bölarp, Veinge s:n 10 juli -07.
Danthonia decumbens
Danthonia decumbens - knägräs
Knägräs är ju vanlig på magra marker och är därför allmän i åtminstone södra Halland. När jag inventerade i Skåne blev jag utan den i många rutor!
Foto Per Wahlén Bölarp, Veinge s:n 10 juli -07.
Trifolium aureum
Trifolium aureum - gullklöver
Gullklöver är inte vanlig i Halland - därför är det roligt att den finns kvar på några lokaler i Veinge s:n! Bladen är ju en karaktär för bestämning - men som man ser på bilden är den ju lättbestämd även utan.
Foto Per Wahlén Bölarp, Veinge s:n 10 juli -07.
Stachys macrantha
Stachys macrantha - praktbetonika
Praktbetonikan förvildas då och då via utkast. Den fortlever och ökar i numerär genom rotskott. Här står den i en grässlänt mot sädesåker.
Foto Per Wahlén Åled, Enslöv s:n 6 juli -07.
Papaver atlanticum
Papaver atlanticum - atlasvallmo
Atlasvallmo förvildas sällsynt men kan kvarstå länge eftersom den är flerårig. När det som nu regnat vill man inte gärna gå i buskmark - då kan man passa på att syssla med botanik som ej rör naturvård. Varför inte besöka ett grustag.
Foto Per Wahlén Biskopstorp, Kvibille s:n 7 juli -07.
Galeopsis ladanum
Galeopsis ladanum - mjukdån
Mjukdånet har börjat blomma. Fast detta exemplar är inte arttypiskt. Skulle kunna vara en hybrid (favoritlösning) men det finns inte någon känd i Norden med ladanum inblandad.
Foto Per Wahlén Åled, Enslöv s:n 6 juli -07.
Thymus pulegioides
Thymus pulegioides - stortimjan
Stortimjan kommer ibland in med gräsfrö. Här har den hittat till en parkartad gräsmatta i Åled.
Foto Per Wahlén Åled, Enslöv s:n 6 juli -07.
Sedum anglicum
Sedum anglicum - engelsk fetknopp
Engelsk fetknopp fotograferades under minisemester i Varbergs norra del.
Foto Per Wahlén Varberg, 1 juli -07.
Gilia achilleifolia
Gilia achilleaeifolia - fjädergilia
Fjädergilia förvildas tillfälligt. Denna gång var det i hamnen som fyndet skedde. 
Foto Per Wahlén hamnen, Halmstad 4 juli -07.