Dagbok juli 2008

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

bakåt

Cicuta virosa
Cicuta virosa - sprängört

Nu har sprängörten mogna frukter färdiga att invadera näringsrika, kärriga flodstränder.
Foto Per Wahlén, Torup 31 juli 2008.

 

Carex paleacea
Carex paleacea - strandstarr
Nu släpper strandstarren sina frukter och blir därmed svårare att få syn på. Istället för att gå på IKEA och handla passade jag på att besöka en strandäng.
Foto Per Wahlén, Kungsbacka 28 juli 2008.

Eleocharis parvula
Eleocharis parvula - dvärgsäv

Dvärgsäv
blir ovanligare ju längre mot söder man kommer I Halland. Den blommar sällen utan sprider sig genom de små knopparna som man kan se på bilden.
Foto Per Wahlén, Kungsbacka 28 juli 2008.

Odontites sp
Odontites sp

Britt Snogerup har nog svårt med rödtopporna som verkar komma med många typer. Skulle gärna vilja se de belägg som finns för strandrödtoppa i Halland. Detta exemplar har grundutseende för en sådan men mellanrummet mellan bladparen är för korta. Närbild.
Foto Per Wahlén, Kungsbacka 28 juli 2008.

Malva alcea x moschata
Malva alcea x moschata - rosen- x myskmalva

Rosen-
x myskmalva är en ganska vanlig hybrid som ursprungligen odlats. Huruvida naturlig hybridisering förekommer vet jag ej.
Foto Per Wahlén, Kungsbacka 28 juli 2008.

Zannichellia palustris
Zannichellia palustris - hårsärv
Tror nog att hårsärven trivs med den varma sommaren. Nu har den precis börjat få frukter.
Foto Per Wahlén, Halmstad 27 juli 2008.

Sonchus arvensis x palustris
Sonchus arvensis x palustris - åker- x strandmolke

En hybrid som jag tagit belägg på ända sedan 1992 är åker- x strandtistel. Jag har även tagit den i Skåne under 2000-talet. Den verkar återkorsa sig så framöver lär mellantyper finnas på stränderna.
Foto Per Wahlén, Halmstad 27 juli 2008.

Senecio cf vernalis x sp
Senecio cf vernalis x sp - vårkorsörtshybrid

Ibland träffar man på vanliga växter som inte stämmer. Då får man försöka bena ut vad det är. Om det inte vore för blommorna skulle jag genast döpa den till korsört. Kollade med var. hibernicus men den stämde inte med strålblomsbredd och ytterholkens svarta toppar. Vårkorsört fanns också i beräkningen trots att habitus var helt fel och bladen kala och annorlunda, dessutom var blommorna för små. När jag såg de utblommade korgarna med inrullade strålblommor gick tankarna till bergkorsört. Min gissning är att det handlar om hybriden (fertiliteten kass) mellan berg- och vårkorsört. Men den finns inte (kanske nu) och då återstår inget annat än korsört x vårkorsört. PS Senecio squalidus fanns också med i beräkningen men det var många saker som inte stämde - bladflikar, inga smala högblad...
Foto Per Wahlén, Snöstorp 24 juli 2008.

Ibland ser vårkorsört ut så här - kanske är den självsteril (dålig fertilitet) ELj

Oenothera depressa x glazioviana
Oenothera depressa x glazioviana - jätte x strävt nattljus

I år är jag än mer säker på att det nattljus jag funnit i en grusgrop i Snöstorp är den okända hybriden jätte x strävt nattljus som åtminstone inte är känd i Sverige. Foderbladen är typiska för jättenattljus men blomstorleken och det korta stiftet är fel. Kapslarna har liggande hår och bladen på stammen är vridna. Voila! Hybriden är identifierad och tydligen livskraftig då den växer i stora ruggar. Blomställningen.
Foto Per Wahlén, Snöstorp 24 juli 2008.

Rostanski var osäker och skrev Oenothera depressa - hybrid

Jag tror nog att den kan vara mitt först föreslagna art/hybrid. PW

Atriplex hortensis
Atriplex hortensis - trädgårdsmålla
Trädgårdsmålla
kan man se lite då och då som förvildad. När den ser ut som på bilden har jag inga problem med namnsättningen. Bladen är ofta runda. När den inte är i frukt ser den ut så här.
Foto Per Wahlén, Snöstorp 24 juli 2008.

Atriplex sp
Atriplex sp - trädgårds- glansmålla

För några år sedan blev denna målla benämnd trädgårdsmålla och det stör mig då den till habitus är totalt skild från den till vänster. Bladen är smalare, dubbelvikta och något vitmjöliga. Nedre blad är trekantiga och har ibland bladflikar (se bladet uppe till höger). Om det inte är glansmålla skulle det ju kunna vara en odlad hybrid dem emellan??!!
Foto Per Wahlén, Snöstorp 24 juli 2008.

Arion lusitanicus
Arion lusitanicus - spansk skogssnigel

Spansk skogssnigel
- även kallad "mördarsnigel" har jag faktiskt inte sett så många gånger trots att jag ibland vistas på ruderatlokaler men kompost och dylikt.
Foto Per Wahlén, Halmstad 23 juli 2008.

Artemisia cf vulgaris
Artemisia cf vulgaris - gråbo ?

Vet inte om det är en albino gråbo eller något annat. Ni ser vanlig gråbo strax bakom dessa exemplar. Bladen var ganska lika men var smalflikigare. Blomman i korgarna var också annorlunda - gråbo hade krona med nedåtböjda spetsar medan denna var rak och dessutom mycket mindre.
Foto Per Wahlén, Halmstad 23 juli 2008.

Albinistisk gråbo ELj

Delphinium sp
Delphium sp - riddarsporre

Hittade denna riddarsporre som jag inte känner igen. Har försökt identifiera den men några nycklar finns inte att tillgå. Den hade stora fingrade blad och blomman var öppen. Håren på stammen var nedåtvända och några glandler fanns i blomställningen.
Foto Per Wahlén, Halmstad 23 juli 2008.

Euonymus fortunei var. radicans
Euonymus fortunei var. radicans - klätterbenved

Klätterbenved
har jag hittat många gånger som förvildad - men denna gång var den i frukt.
Foto Per Wahlén, Halmstad 23 juli 2008.

Polygonatum verticillatum
Polygonatum verticillatum - kransrams
Kransrams
finns mest utmed de stora åarna och floderna. Även denna art minskar i frekvens i det magra skogslandet. Just denna växtplatsen är klart hotad då den växte vid en upplagsplats för jordbruksredskap och jord. Närbild på fertilt exemplar.
Foto Per Wahlén, Skavböke, Enslöv s:n 22 juli 2008.

Apera spica-venti
Apera spica-venti - åkerkösa

Åkerkösan
följer ibland med jord- och växttransporter. Det är inte ofta med ser den mitt i skogslandet!
Foto Per Wahlén, Skavböke, Enslöv s:n 22 juli 2008.

Spiraea xrosalba
Spiraea xrosalba - torpspirea

Torpspirea
är som förvildad vanlig i Skavböke. Vägkanterna är förnäma växtplatser för arten.
Foto Per Wahlén, Skavböke, Enslöv s:n 22 juli 2008.

Arnica montana
Arnica montana - slåttergubbe

Slåttergubben
borde ju vara ett nöje att träffa på. Men då de som här snart är försvunna från reträttplatsen i vägrenen - blir man bara nedstämd.
Foto Per Wahlén, Kragared, Enslöv s:n 22 juli 2008.

Calla palustris
Calla palustris - kalla
Kalla
är också en karaktärsart i skogslandet.
Foto Per Wahlén, Kragared, Enslöv s:n 22 juli 2008.

Carex vaginata
Carex vaginata - slidstarr
Slidstarren
är en karaktärsart i det inre av Halmstad och Laholms kommuner. Ute i skogslandet är den dock sällsyntare. Fann ett bestånd vid ett kärr utmed en bäck. Runtomkring fanns planterad granåker, planterad granåker, planterad granåker och planterad granåker! Man kunde ju önska att skogsägarna kunde spara en liten lövbård utmed bäckarna!!
Foto Per Wahlén, Kragared, Enslöv s:n 22 juli 2008.

Carex pulicaris
Carex pulicaris - loppstarr
Hittade även en ny lokal för loppstarr i sökandet efter slankstarren. Skrev för någon vecka sedan att den släppt många frukter - men det gäller inte vilda lokaler där den ju står i skugga!!
Foto Per Wahlén, Halmstad 21 juli 2008.

Utricularia intermedia
Utricularia intermedia - dybläddra

Dybläddran
är utan tvekan den vanligaste bläddran i Halland. I år har blomningen varit skral. Detta är den första jag sett i blom.
Foto Per Wahlén, Kragared, Enslöv s:n 22 juli 2008.

Sorbus aria (coll)
Sorbus aria coll - vitoxel coll
Kallar detta träd för vitoxel coll men det kan mycket väl handla om någon annan art. Fann den i tidigt 90-tal och hoppades nu finna frukter för bättre belägg. Nix, den var helt steril. Bladen är avlånga och vita under.
Foto Per Wahlén, Halmstad 21 juli 2008.

Det är arten Sorbus aria ELj

Carex flacca
Carex flacca - slankstarr

Slankstarr
hade jag också hittat för länge sedan under en vintertur. Men eftersom jag inte var helt säker passade jag på att söka den igen. Jomen, den stod kvar i ett skogskärr - alltså en vild lokal! Närbild.
Foto Per Wahlén, Halmstad 21 juli 2008.

Echinochloa crus-galli
Echinochloa crus-galli - åkerfibbla
Även hönshirs brukar numera finnas på samma lokaler som åkerfibblan.
Foto Per Wahlén, Halmstad 21 juli 2008.

Anagallis arvensis
Anagallis arvensis - rödmire

Rödmire
är också en följeart till åkerfibblan. Men det är mest i Falkenbergs kommun detta är vanligt.
Foto Per Wahlén, Halmstad 21 juli 2008.

Hypochoeris glabra
Hypochoeris glabra - åkerfibbla
Nu är åkerfibblan färdig att spridas med vinden.
Foto Per Wahlén, Halmstad 21 juli 2008.

Setaria viridis
Setaria viridis - grön kavelhirs
Grön kavelhirs
är en art som brukar uppträda på samma lokaler som åkerfibblan.
Foto Per Wahlén, Halmstad 21 juli 2008.

Salix myrsinifolia ?
Salix myrsinifolia - svartvide
Svartvide
är inte vanligt i Halland. Den är nog ofta förbigången - inte minst av mig - då Henry Gudmundson genast identifierade den när vi gick på platsen för några år sedan. Kvist. Blad.
Foto Per Wahlén, Halmstad 21 juli 2008.

Detta ex knappast artrent Henry Gudmundson

(Aloe sp) Bromeliaceae
Aloe sp
Aloe av något slag tror jag detta är. Bladen var glandelprickiga och hade vågig kant. Även blomställningen var glandelprickig. Ett tiotal exemplar fanns och härstammar troligen från parkförvaltningen.
Foto Per Wahlén, Halmstad 20 juli 2008.

Nix, troligen någon art i Bromeliaceae (ananasväxter) från Syd- eller Nordamerika. ELj

Eucomis vandermerwei - hybrid bör det vara kanske med Eucomis 'pinapple lily'
(Henry G) PW

Fuchsia sp
Fuschia sp
Verkar vara en ovanlig fuchsia. När blomningen blir bättre kanske man kan bestämma den.
Foto Per Wahlén, Halmstad 20 juli 2008.

Rudbeckia sp
Rudbeckia sp

Rudbeckia som jag först tog för sträv. Den ser dock inte ut som den brukar - kanske är det R. fulgida. Holkfjäll. Stam med blad.
Foto Per Wahlén, Halmstad 20 juli 2008.

Rudbeckia hirta var det iallafall - vet ej underarten. ELj

Euphrasia nemorosa
Euphrasia nemorosa - grå ögontröst
Grå ögontröst
känner jag mig iallafall säker på att detta är. Den är ganska vanlig i samma område som ljungögontrösten.
Foto Per Wahlén, Mästocka skjutfält, Veinge s:n 19 juli 2008.

 

Euphrasia cf micrantha x stricta
Euphrasia cf micrantha x stricta - vanlig x ljungögontröst

Vanlig x ljungögontröst var inte den hybrid jag sökte. Egentligen var det hybriden med den i området ganska vanliga grå ögontröst jag sökte hämta nya belägg på. Men de spetsiga bladflikarna med bladudd tyder på att det är den hybriden det handlar om. Dessutom fanns det oskaftade glandler på kapsel och foder som spökar. För att inte tala om de nedlöpande korvlika bladkanterna som även finns till städes. Ärligt talat vet jag inte vad det är jag hittat längre!! Få se om Thomas Karlsson (dit beläggen ska sändas) kan bringa reda i detta.
Foto Per Wahlén, Mästocka skjutfält, Veinge s:n 19 juli 2008.

Flera belägg lämnat till Thomas Karlsson - rapport kommer!

Euphrasia cf micrantha x stricta
Euphrasia cf micrantha x stricta - vanlig x ljungögontröst
Huvudmålet med min exkursion var ljungögontrösten och dess hybrid som jag fann för många år sedan. Men lokalen hade förändrats då ljungen hade dött i mängder på grund av torkan tidigare i år och det gjorde (min gissning) att de 100.000 tals exemplar som fanns 2006 hade decimerats till endast några 1000-tal. Detta kan kanske förändras då nya skott av ljung redan var på väg upp.
Foto Per Wahlén, Mästocka skjutfält, Veinge s:n 19 juli 2008.

Flera belägg lämnat till Thomas Karlsson - rapport kommer!

Lycopodium clavatum
Lycopodium clavatum - mattlummer

Mattlummer
blir mycket vacker då den sätter rikligt med fertila skott. Sporaxen jag såg var allt från en till fem stycken på samma skaft. Ibland sitter de oregelbundet.
Foto Per Wahlén, Mästocka skjutfält, Veinge s:n 19 juli 2008.

Lycopodiella inundata
Lycopodiella inundata - strandlummer
Till skillnad från de tidigare nämnda örterna från min "mossarunda" är strandlummern mer frekvent. I år fanns det många lokaler - en del med rikligt antal och andra med enstaka exemplar. I år verkar den trivas och sätter många fertila skott.
Foto Per Wahlén, Mästocka skjutfält, Veinge s:n 19 juli 2008.

Epilobium lamyii x  tetragonum
Epilobium lamyii x  tetragonum - grå- x fyrkantig dunört
Grå- x fyrkantig dunört är heller ingen art som man ser ofta i dessa trakter. På samma plats fanns även andra ovanliga örter som åkerfibbla, sparvvicker och piggstarr.  
Foto Per Wahlén, Mästocka skjutfält, Veinge s:n 19 juli 2008.

Scirpus sylvaticus
Scirpus sylvaticus - skogssäv
Egentligen är ju inte skogssäv ovanlig. Men i mossabygderna finns den knappt. Hur ofta ser man den tillsammans med myrliljan (i bak-grunden)? Eftersom näringen är låg är exemplaren smalbladiga och låga!
Foto Per Wahlén, Mästocka skjutfält, Veinge s:n 19 juli 2008.

Logfia minima
Logfia minima - spenslig ullört
I Hallands mossabygder mot Småland är inte den spensliga ullörten vanlig. Men militären transporterar allehanda konstigheter även dit.
Foto Per Wahlén, Mästocka skjutfält, Veinge s:n 19 juli 2008.

Förvildad
Förvildad
Här en växt jag inte kan placera. Kanske rhododendron i tidigt skede? Stammen var full med körtlar.
Foto Per Wahlén, Halmstad 17 juli 2008.

Verkar vara just rhododendron ELj

Phytolacca acinosa
Phytolacca acinosa - kermesbär

Kermesbär
är inte heller så vanlig i det vilda. Nu blommar den för fullt!
Foto Per Wahlén, Halmstad 17 juli 2008.

Kan vara annan art - eventuellt P. americana ELj

Datura stramonium
Datura stramonium - spikklubba
Spikklubban är redan i frukt. Den verkar öka som förvildad i Halland. Och det gäller båda underarterna!
Foto Per Wahlén, Halmstad 17 juli 2008.

Verbascum phoeniceum
Verbascum phoeniceum - violkungsljus
Violkungsljus
är ganska ovanlig som förvildad. Har faktiskt aldrig sett den på någon lokal flera år i följd.
Foto Per Wahlén, Halmstad 17 juli 2008.

Rorippa x armoracioides
Rorippa x armoracioides - vägfräne
Vägfräne blir allt vanligare. Bilden i "Moster" är inte typisk för hur växten ser ut i Halland. Den har mer blad som liknar de som finns i samma bok för vattenfräne
Foto Per Wahlén, Halmstad 17 juli 2008.

Ipomoea purpurea
Ipomoea purpurea - praktvinda
Praktvinda
växer nu på min balkong. Grejen är att jag år 2000 tog den på en lokal i Laholm. Det var dock sent på säsongen och belägget var därefter (ELj ville inte ge säkert namn på den) - när jag i våras plockade bland dessa ej säkert bestämda belägg som ligger i drivor ramlade några fröer ur kapslarna. Då fick jag idén att försöka få dem att gro. Och det lyckades! Nu kan jag säkert notera i databasen att det var praktvinda.
Foto Per Wahlén, Laholm 2000.

Sparganium glomeratum
Sparganium glomeratum - gyttrad igelknopp
Gyttrad igelknopp trivs i magra marker där vattnet ger något mera näring. Oftast står den utmed diken och bäckar.
Foto Per Wahlén, Laholm 14 juli 2008.

Pteridium aquilinum ssp aquilinum
Pteridium aquilinum ssp aquilinum - slokörnbräken

Slokörnbräken
är inte speciellt vanlig i Halland. Förutom det trappstegsliknande växtsättet bör man kolla den första primärfliken som inte skall vara längre än den andra. Dessutom är småbladflikarna raka istället för trekantiga och undersidan skall vara hårig även bredvid nerven. Men se opp - många mellanformer finns!
Foto Per Wahlén, Laholm 14 juli 2008.

Carex pulicaris
Carex pulicaris - loppstarr

Loppörten
har snart släppt alla frukter och blir sedan näst nog omöjliga att få syn på..
Foto Per Wahlén, Laholm 13 juli 2008.

Sagina nodosa
Sagina nodosa - knutnarv

Knutnarven blommar nu som mest. Där den växer kan många andra rara växter finnas.
Foto Per Wahlén, Laholm 13 juli 2008.

Galeopsis ladanum
Galeopsis ladanum - mjukdån
Mjukdånet
är ett vackert ogräs. Den har blomställningen tätt översållad med glandler.
Foto Per Wahlén, Årstad s:n 12 juli 2008.

Erysimum strictum
Erysimum strictum - bergkårel

Bergkårel
blir vanligare uppåt i landet. I Halland är det en ganska rar växt. Skidorna sitter tätt mot stjälken i toppen.
Foto Per Wahlén, Eftra s:n 12 juli 2008.

Hypochoeris glabra
Hypochoeris glabra - åkerfibbla

Åkerfibblan
är rödlistad men är ganska allmän i södra Halland. Hittade en ny lokal i en välbesprutad åker. Eftersom den växte i ett hörn hade väl inte giftsprutan kommit åt där! Hundratals exemplar fanns väl dolda i grönskan.
Foto Per Wahlén, Årstad s:n 12 juli 2008.

Hordeum vulgare var. vulgare
Hordeum vulgare var. vulgare - sexradigt korn

Sexradigt korn
är mycket ovanligare än det tvåradiga som förvildad. Det försvinner dock lika snabbt från sina växtplatser.
Foto Per Wahlén, Årstad s:n 12 juli 2008.

Diplolepis rosae
Diplolepis rosae - sömntorn
Sömntorn
är en allmän gallstekel som bildar galler på nyponros. Som synes på bilden går det även bra med daggros.
Foto Per Wahlén, Årstad s:n 12 juli 2008.

Hypericum montanum
Hypericum montanum - bergjohannesört

Bergjohannesörten
är ganska ovanlig i Halland och det är alltid roligt att träffa på den på nya lokaler. Men när ska jag ha turen att hitta exemplar i full blom!!?.
Foto Per Wahlén, Årstad s:n 12 juli 2008.

cf Puccinia scirpi
Puccinia scirpi - sävrost

Sävrost
har sina sommar- och vintersporer på säv. Men rostsvampen har sina galler på Sjögull. Coulianos - Holmåsen skriver i sin bok "Galler" som gavs ut -91 att den då bara fanns i Uppland och Västmanland. Men eftersom Sjögullet förvildas alltmer blir den troligen vanligare. (Ej helt säker bestämning)
Foto Per Wahlén, Halmstad 11 juli 2008.

Medicago Xvaria
Medicago Xvaria - mellanlusern
Mellanlusern
har nog många gånger bestämts som blålusern i den halländska inventeringen och senare. Det var Erik Ljungstrand som fick mig att bortse från blomfärgen och istället studera baljorna mer noggrant. Tydligen odlas hybriden eftersom vi ju inte har mycket gullusern i Halland.
Foto Per Wahlén, Årstad s:n 12 juli 2008.

Conium maculatum
Conium maculatum - odört

Odört
har jag länge väntat på som skräpmarksväxt i Halmstad. Äntligen stod den där i 2 exemplar på en jordhög. Väl inte funnen här sedan 1918!
Foto Per Wahlén, Halmstad 10 juli 2008.

Apera spica-venti
Apera spica-venti - åkerkösa

Åkerkösan
som ju är ett fruktat ogräs i Hallands sandrika marker blommar nu som allra vackrast!
Foto Per Wahlén, Halmstad 10 juli 2008.

Reseda lutea
Reseda lutea - gulreseda
Bladen hos gulreseda är flikiga och med vågig kant. Här från en lokal där den vuxit i mer än 20 år.
Foto Per Wahlén, Halmstad 10 juli 2008.

Cucurbita pepo
Cucurbita pepo - pumpa

Pumpan är en tvåbyggare med olika han och honblommor. Honblomman skall ha femkantigt skaft. Ovanligt flikiga blad.
Foto Per Wahlén, Halmstad 9 juli 2008.

Logfia sp
Logfia sp - ullört

Ibland kan det vara stört omöjligt att skilja spenslig ullört från ullört.
Foto Per Wahlén, Halmstad 9 juli 2008.

Ser ut som ullört ELj

Förvildat = Nicotiana x sanderae
Förvildat

Är det petunia eller blomstertobak? Blommorna liknar mest blomstertobak. I vilket fall udda utseende.
Foto Per Wahlén, Halmstad 9 juli 2008.

Utan tvekan blomstertobak ELj

Alcea sp
Alcea sp - stockros
Stockros som för andra året i rad står på sin växtplats. Det märkliga är att den är helt kal på stjälken och rachis men har hår på knopp och blomskaft. Bladen är fingrade. Eftersom det finns hårig stockros borde det ju finnas kal stockros också...
Foto Per Wahlén, Halmstad 9 juli 2008.

Verbascum cf phlomoides x thapsus
Verbascum cf phlomoides x thapsus - läke- x kungsljus

Det är inte ovanligt att kungsljus hybridiserar. Denna kan man se har läkekungsljus i sig men den andra arten kanske inte är kungsljus utan praktkungsljus??! Blomma med de nedre ståndarna som är så viktiga för bestämningen.
Foto Per Wahlén, Halmstad 9 juli 2008.

cf Acer
cf Acer

Alla dessa blad och buskar gör mig konfys. Kanske är det Acer negundo - asklönn?
Foto Per Wahlén, Halmstad 9 juli 2008.

Potamogeton obtusifolius
Potamogeton obtusifolius - trubbnate
Vi passade på att besöka en lokal med som jag tidigare tyckt avvikande trubbnate. Men den var helt vanlig.
Foto Per Wahlén, Stafsinge s:n 3 juli 2008.

Rumex sp
Rumex sp - skräppa
Skräppan på bilden blev vi inte kloka på och har tagit belägg. Närmast bland de vanliga arterna är ju gårdsskräppa men bladen och knölen i blomman är inte helt rätt. Skulle kanske kunna vara en spenatskräppa - Rumex patientia.
Foto Per Wahlén, Skummeslöv s:n 1 juli -08.

Ser inte ut som spenatskräppa - kanske en hybrid ELj

Rubus caesius x idaeus
Rubus caesius x idaeus - blåhallon x hallon
Det första björnbär jag visade Ulf Ryde hade jag inte kollat så noga tidigt i våras. Jag såg nu genast att det inte var något krypbjörnbär utan hybriden blåhallon x hallon. Här stam och blad.
De flesta andra lokalerna var dock krypbjörnbärslokaler - t.ex. den jag visat Erik Lj. den 12 juni. De var rörande ense om den lokalen!!
Foto Per Wahlén, Eldsberga 3 juli 2008.

Potamogeton (compressus) = acutifolius
Potamogeton acutifolius - spetsnate
(Bandnaten) = Spetsnaten stod kvar vid sin växtplats - men klart undanträngd av kransslingan. Och tror ni den var i blom?! - icke!!! Ska nu sända en kollekt till en expert i Tjeckien för att utesluta att det är en hybrid (dålig fertilitet).
Foto Per Wahlén, Skummeslöv s:n 1 juli -08.

Zdenek Kaplan (specialist på nate) har nu granskat belägg och det är spetsnate (även ELj hade den som trolig) - men även eventuella hybrider fanns med mina belägg. Skall ta färska exemplar för analys! Stort tack till Zdenek!

Sorbaria cf kirilowii
Sorbaria cf kirilowii - stor rönnspirea

En sorbaria som jag skulle tagit för rönnspirea visar sig troligen vara fel. Henry som ju är särskilt kunnig i buskar av alla de slag menade på att det nog var frågan om stor rönnspirea istället. Och den yviga vippan har jag inte tänkt på tidigare. Något att se upp för i framtiden!! Henry skulle undersöka saken.
Foto Per Wahlén, Veinge s:n 1 juli 2008.

"Snäcka"
"Snäcka"
En vad jag antar inte fullbildad snäcka hamnade i sökaren då Henry Gudmundson och jag återbesökte bandnatelokalen i Skottorp.
Foto Per Wahlén, Skummeslöv s:n 1 juli -08.

Festuca cf arundinacea x pratensis
Festuca cf arundinacea x pratensis - rör- x ängssvingel

Rör x ängssvingel var ett gräs vi fick syn på i en åkerkant. Henry som är van vid rörsvingeln protesterade då jag började tala om den. Då vi dividerat en stund blev vi klara över att den måste kontrolleras av expert. Eftersom tuvorna stod i en åkerkant kan de kanske vara rest från tidigare odling - om hybriden nu överhuvudtaget odlas?! Vippa.
Foto Per Wahlén, Skummeslöv s:n 1 juli -08.