Dagbok juni 2008

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

bakåt

Cuscuta europaea
Cuscuta europaea - näselsnärja

Nässelsnärjan finns nästan bara i norra Halland och är alltid rolig att se för en sydhallänning.
Foto Per Wahlén, Värö s:n 30 juni 2008.

Elytrigia atherica x repens
Elytrigia atherica x repens - styv kvickrot x kvickrot

Ett av huvudmålen för resan till Värö var att återbesöka den av Thomas Karlsson godkända lokalen för styv kvickrot x kvickrot. Det var meningen att jag skulle ta friskare exemplar - men trots att det var ett par veckor tidigare än i fjol var den längre kommen!! Får väl dit i maj nästa år!
Foto Per Wahlén, Värö s:n 30 juni 2008.

Isolepis fluitans
Isolepis fluitans - flytsäv
Flytsäv är inte helt vanlig och har två utbredningsområden. Som denna lokal i kärrdamm vid kusten. Resten finner man tätast i Falkenbergs k:ns inland utmed vattendrag och i sjöar. Miljö.
Foto Per Wahlén, Värö s:n 30 juni -08.

Hieracium sect  vulgata
Hieracium sect  oreadea - klippfibbla
En hagfibbla i ett kärr. Henry hittade den och jag tog belägg som ska vidare till Torbjörn Tyler. Blad o bas. Korg.
Foto Per Wahlén, Värö s:n 30 juni 2008.

Platanthera bifolia
Platanthera bifolia - nattviol
Även nattviol har minskat men den bör klara sig i kustnära kärr.
Foto Per Wahlén, Värö s:n 30 juni -08.

Prunella vulgaris var. alba
Prunella vulgaris var. alba - brunört

En kuriositet vi träffade på var den vita brunört som jag fotograferat. Den växte i ett vägdike.
Foto Per Wahlén, Värö s:n 30 juni 2008.

Chara sp = virgata
Nitella sp - slinke

Även räfse växte i kärret. Jag lämnar alla dessa till Erik Ljungstrand och det ska bli roligt att få lämna en kollekt med fertila exemplar!!
Foto Per Wahlén, Värö s:n 30 juni -08.

Är nog en chara-art - har inga greniga kransgrenar ELj.

Chara virgata ELj efter kontroll av belägg

Ononis arvensis
Ononis arvensis - stallört

En art som minskat betydligt är stallört. Kommer ihåg att den växte i mängder i vägkanter i Värö förr. Helt borta är den dock inte som synes.
Foto Per Wahlén, Värö s:n 30 juni 2008.

Carex acuta x elata
Carex acuta x elata - vass x bunkestarr

En starrhybrid som inte är alltför sällsynt i Halland är vass x bunkestarr. Det växer bara, till skillnad från vass x hundstarr endast i närheten av föräldraarterna enligt min erfarenhet.
Foto Per Wahlén, Breared s:n 29 juni -08.

Svamp i kärr
Svamp i kärr
I ett något rikare kärr med trindstarr och tagelsäv hittade vi denna svamp.
Foto Per Wahlén, Värö s:n 30 juni -08.

 

Oenothera canovirens
Oenothera canovirens - gråvitt nattljus

Rostanski skriver att det gråvita nattljuset brukar försvinna från sina växtplatser. Det verkar som om han har rätt även i Halmstad. På den bästa lokalen hittade jag nu bara ett exemplar. Blomma. Knopp.
Foto Per Wahlén, Övraby f:g 25 juni -08.

Carex sp
Carex sp - starr

Vi passade på att besöka en lokal för en märklig starr. Inga skilda han och honax. Det kan ju vara frågan om en missbildning men det som talar emot att det finns många tuvor i åstrandkanten. Henry skulle försöka fresta Thomas Karlsson att titta på "saken".
Foto Per Wahlén, Breared s:n 29 juni 2008.

Papaver sp
Papaver sp - vallmo
Tänkte först att det var en kornvallmo med klarröd färg. Men övre delen av stammen hade halvliggande hår. Blomman och bladen var relativt ordinära.
Foto Per Wahlén, Övraby f:g 25 juni -08.

Sedum cf montanum ssp orientale
Sedum cf montanum ssp orientale - bergfetknopp

Ifjol hittade jag en fetknopp av stor fetknoppstyp men eftersom den inte var i blom plockade jag hem den. Den blommar nu och det visade sig vara en bergfetknopp. Närbild. Basen.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 2007.

Campanula sp
Campanula sp - blåklocka

Blåklocka
som liknar stor blåklocka men med små blommor och rikligt bladig nedtill. Vet alltså inte vad jag ska ge den för namn.
Foto Per Wahlén, Övraby f:g 25 juni -08.

Centaurea cyanus
Centaurea cyanus - blåklint

Blåklint
eller kanske violettklint. Ja, vad kan inte hortonomerna hitta på.
Foto Per Wahlén, Övraby f:g 25 juni -08.

Clarkia amoena
Clarkia amoena - atlasblomma

Atlasblomma
som klarat sig på sin växtplats hade jag inte sett förut. Men här hade den återkommit i många exemplar.
Foto Per Wahlén, Övraby f:g 25 juni -08.

Apera spica-venti
Apera spica-venti - åkerkösa

Åkerkösan
är ju ganska vanlig i våra sandiga trakter. Nu skall den till att blomma.
Foto Per Wahlén, Övraby f:g 25 juni -08.

Vicia villosa
Vicia villosa - luddvicker

Luddvicker
ser man ganska ofta i södra Halland. Erik Ljungstrand förmälde att den annars är ovanlig. Är det månne sanden här som gynnar arten?
Foto Per Wahlén, Övraby f:g 25 juni -08.

Reseda luteola
Reseda luteola - färgreseda

Färgreseda
hittade jag i Hamnen redan -87! Den har spritt sig till flera platser men verkar inte vara helt stabil. Jag har nu sett den i alla kommuner utom Kungsbacka.
Foto Per Wahlén, Övraby f:g 25 juni -08.

Lychnis chalcedonica
Lychnis chalcedonica - studentnejlika
Studentnejlikan
förvildas rätt sällan. Ser man på bilden kan man önska annorledes, eller hur.
Foto Per Wahlén, Övraby f:g 25 juni -08.

Nepeta xfaassenii
Nepeta xfaassenii - kantnepeta

Kantnepeta
förvildas mer sällan än bergnepeta i mina hemtrakter. Bladen är tvära i basen och har vassare taggar. Annars är de mycket snarlika varandra!
Foto Per Wahlén, Övraby f:g 25 juni -08.

Veronica scutellata
Veronica scutellata - dyveronika

Dyveronikan
har vid närmare beskådning vackra kapslar.
Foto Per Wahlén, Eftra 24 juni -08.

Rubus radula
Rubus radula - raspbjörnbär

Raspbjörnbär
finns som känt bara på en lokal i Halmstads kommun. Jag fann det på nyårsafton 1991. Jag brukar botanisera även "off season". Då jag går där vid Underlund och botaniserar möter jag Kjell Georgson i sin bil. Han stannar och undrar "att det finns väl inget att hitta nu?!"
Jojomensan, svarar jag och innan jag hinner tänka mig för, säger jag att: -Där växer krypbjörnbär (ovanlig just här) och därborta växer "blekingebjörnbär" (mitt namn på radula).
Då han inte ser övertygad ut ger jag honom mitt belägg: "Se på detta då!" Han tar belägget med tillägg att det får jag titta närmare på.
När han åkt kommer jag till mina sinnens fulla bruk och förstår att han hade rätt i sin startfras - jag hade inte funnit någonting (kolla bara "Flugsvampen" = Hallands flora)!
Vid en analys är det nog så att han träffade på så många andra botaniker på hemvägen så han glömde att han fått belägget av mig!!! Eller vad tror ni??
Foto Per Wahlén, Underlund 24 juni -08.

Potamogeton polygonifolius
Potamogeton polygonifolius - bäcknate

Bäcknate
klarar sig även då vattnet torkat ut. Men det får givetvis inte bli alltför torrt.
Foto Per Wahlén, Eftra 24 juni -08.

Juncus sp
Juncus sp - tåg

Här tror jag det handlar om någon form av angrepp som gett tåget detta utseende. Vad det är för art som finns bakom är jag mycket osäker på. Närbild.  
Foto Per Wahlén, Eftra 24 juni -08.

Carex pseudocyperus x rostrata
Carex pseudocyperus x rostrata - slok- x flaskstarr
Slok- x flaskstarr
var den art jag särskilt var ute efter då belägget från mars -93 ju inte var särskilt snyggt. Ärligt talat trodde jag först att det var någon starrart jag inte kände till, men nu i optimalt läge kom jag dock snart fram till att det måste vara den ovanliga hybriden det handlade om. Hela beståndet var tydligt smalbladigt och honaxen hade framåtriktade fruktgömmen som var tomma.
Foto Per Wahlén, Eftra 24 juni -08.

Belägg är nu lämnat till Thomas Karlsson - spännande att se vad han kommer fram till.

Eleocharis cf uniglumis
Eleocharis cf uniglumis - agnsäv

Agnsäv
växer i mängder tillsammans med knapp- och veksäv i området. Att jag skriver cf uniglumis beror på att just den här samlingen var otypisk och min vana trogen misstänker jag att det är en hybrid. Ståndarna ser skrumpna ut och något av de nedre axfjällen omslöt inte helt strået. Kan kanske bero på parasitangrepp el.dyl.  
Foto Per Wahlén, Eftra 24 juni -08.

Carex pseudocyperus
Carex pseudocyperus - slokstarr

Slokstarr
växte på en lokal som närmar sig kalkfuktängarna i Skåne och som fanns i krokarna. Det är givetvis ingen kalk utan snarare grönsten som ger lokalen dess utseende. Översilning samt rikligt med näring ger ju alltid speciella arter. Fann lokalen mars -93 (ej inlämnat till floraprojektet då p.g. av oegentligheter) och tänkte det kunde vara tid för ett återbesök.
Foto Per Wahlén, Eftra 24 juni -08.

Carex paniculata
Carex paniculata - vippstarr

Vippstarr
finns också rikligt företrädd. Tuvorna är något mindre än på de lokaler där de står i vatten.
Foto Per Wahlén, Eftra 24 juni -08.

Hieracium sylvaticum coll
Hieracium sylvaticum coll - skogsfibbla
Skogsfibblor
lämnade jag ett antal belägg och lokalangivelser till K Georgson 2002. Alla lokaler har inte blivit undersökta och jag tittade till en lokal i Eftra. Det är ett stenbrott som tydligen har grönsten i berget. Provade med Torbjörn Tylers nyckel i LBF:s medl.blad 98:2. Kom till H. lepistoides som ju enligt texten där skall vara funnen i grannsocknen Getinge. Speciellt med fibblan var de ovanligt långsmala holkfjällen, kala blad med kilformig bas på de ovanligt stora stjälkbladen. Stjälken var tätt stjärnhårig. Några exemplar hade håriga blad och kan ju vara en annan art?!
Foto Per Wahlén, Eftra 24 juni -08.

Hieracium vulgatum coll
Hieracium vulgatum coll - hagfibbla

Hagfibbla
som var något snarlik skogsfibblan t.v. fanns på samma ställe. Försökte inte bestämma den. Blommor.
Foto Per Wahlén, Eftra 24 juni -08.

Platanthera chlorantha
Platanthera chlorantha - grönvit nattviol

Grönvit nattviol
finns nu i snart sagt alla miljötyper. Det är ju egentligen märkligt att den var ovanlig förr - vad är det om gör att den nu trivs så bra?
Foto Per Wahlén, Eftra 24 juni -08.

Carex flacca
Carex flacca - slankstarr

Slankstarr
som den ska se ut i skogsmiljö. Det är något annat som jag hittat på nyårsåsen!!
Foto Per Wahlén, Eftra 24 juni -08.

Erica tetralix
Erica tetralix - klockljung

Klockljungen
är ju vanlig men ibland träffar man på exemplar med vita blommor.
Foto Per Wahlén, Eftra 24 juni -08.

Rubus cf hallandicus
Rubus cf hallandicus - hallandsbjörnbär

Hallandsbjörnbär
är ett krypbjörnbär som är vanlig i Söndrum och Harplinge. Norrut blir den ovanligare. Ryde har sett arten sent på säsongen och tror det är detta björnbär. Men när jag nu kollade var det några saker som inte stämde, bl.a. var kronbladen i knopp rosafärgade (ej på bild - på mitt belägg) och stammen var rikligt glandelbemängd (fjolårs). Bladen hade breda taggar med udd. Toppskott i skugga.
Foto Per Wahlén, Eftra 24 juni -08.

Alchemilla sp
Alchemilla sp - daggkåpa
Daggkåpan
på bilden tog jag först för en jättedaggkåpa som den ser ut på mager mark. Men då bladflikarna var överlappande blev jag fundersam - ängsdaggkåpan kan ju också vara gulaktig men här stämde inte behåringen på kapslarna som var tydligt håriga. Fast!!
Foto Per Wahlén, Eftra 24 juni -08.

Avena fatua
Avena fatua - flyghavre

Flyghavre
är ovanlig som ogräs numera. Men då man träffar på den kan man bli stående länge och beundra dess vackra vippa.
Foto Per Wahlén, Eftra 24 juni -08.

Hemerocallis lilioasphodelus
Hemerocallis lilioasphodelus - gul daglilja

Gul daglilja
kan stå kvar länge på sina växtplatser. Detta exemplar kan kanske vara en annan hybrid eller art.
Foto Per Wahlén, Halmstad 23 juni -08.

Holcus mollis
Holcus mollis - lentåtel

Har ni tittat på lentåteln lite mer ordentligt. De har mycket vackra småax.
Foto Per Wahlén, Halmstad 23 juni -08.

Deutzia scabra
Deutzia scabra - strävdeutzia
Strävdeutzia
ser man ibland som förvildad. På denna lokal är det fyllda små blommor. Det är kanske en odlad hybrid då den inte ser ut som vanligt.
Foto Per Wahlén, Halmstad 23 juni -08.

Heliopsis helianthoides
Heliopsis helianthoides - dagöga
Dagöga är också vanlig som förvildad. Men den står oftast bara kvar något år. Ovanligt smala strålblommor var det på detta exemplar.
Foto Per Wahlén, Halmstad 23 juni -08.

Vulpia myuros
Vulpia myuros - råttsvingel

Råttsvingeln
sprider sig som jag tidigare skrivit snabbt i Halmstad och idag fann jag ännu en rik lokal med ovanligt välväxta exemplar med tydliga och långa sidogrenar.
Foto Per Wahlén, Halmstad 23 juni -08.

Poa chaixii
Poa chaixii - parkgröe

Parkgröet är nog mer odlat nu då nya lokaler inte är vanliga. Slidorna är ju som känt platta och från sidan blir de nästan vassa. Ett tydligt tecken är att fjolårsbladen finns kvar i tuvan. Småaxen är inte särskilt stora.
Foto Per Wahlén, Halmstad 23 juni -08.

Rosa sp
Rosa sp
Rosor hade jag tänkt bli årets grupp för inlärning. Kanske inte så svårt som jag tänkt mig men här stod jag pall. Den liknar rosa x alba men det kan handla om någon annan odlad hybrid. Foderbladen var flikiga och blomskaftet långt och med glandler. Miljöbild.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 22 juni -08.

Tanacetum macrophyllum
Tanacetum macrophyllum - röllikekrage

Röllikekragen fick ett snabbt återseende från en lokal här i Halmstad. Den är som synes ännu ej i blom.
Foto Per Wahlén, Halmstad 23 juni -08.

Angelica archangelica ssp litoralis
Angelica archangelica ssp litoralis - strandkvanne

Strandkvanne
kan ibland stå i vägdiken en bit in i landet. Detta är ett exempel på en sådan lokal där den stått i minst 10 år.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 22 juni -08.

Crepis paludosa
Crepis paludosa - kärrfibbla

Kärrfibblan är ett vackert inslag vid åstränder och alkärr. Nu blommar den för fullt.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 22 juni -08.

Silybum marianum
Silybum marianum - mariatistel
Mariatistel
kan man ofta se i ruderata miljöer men jag har sällan sett den i blom. Idag fann jag ett vackert blommande exemplar
Foto Per Wahlén, Halmstad 19 juni -08.

Blad i lövterräng
Blad i lövterräng

Dessa blad känner jag inte igen. Under midsommarfirandet tog jag en sväng och vid en bäck stod den. Kan inte placera den direkt. Kan kanske vara en flockblomstrig.
Foto Per Wahlén, 21 juni -08.

Björnloka ELJ

Ceratochloa cathartica
Ceratochloa cathartica - plattlosta

Plattlosta var tydligen ovanligare än jag anat. Erik Lj. hade bara sett den en gång i Sverige och för något år sedan i Oslo. Pratade även med Joakim Ekman som studerat denna grupp inom lostorna - han hade faktiskt bara sett den från herbarier. Det fanns någon snarlik art som kunde komma i fråga som skiljdes bl.a. på borstets längd (mkt kort). Miljö. Strå.
Foto Per Wahlén, Halmstad 19 juni -08.

Ceratochloa cf sitchensis
Ceratochloa cf sitchensis - sloklosta

Sloklosta skulle också kunna vara tillstädes på samma lokal. Den har långa borst och mindre småax. Denna var inte synlig då Erik Lj. kollade in lokalen. Hittade den dock igen idag men bara som precis nyutstucken ur bladslidorna. Jag vet att den tydligt vippade då den var i full blom den 3:e juni. Snärpet är uppslitsat i hår och nedre bladslidor var kala.
Foto Per Wahlén, Halmstad 19 juni -08.

Larix kaempferi
Larix kaempferi - japansk lärk
Japansk lärk verkar kunna förvilda sig ganska lätt. I vägdiket stor många telningar och de verkade trivas.
Foto Per Wahlén, Tönnersjö 18 juni -08.

Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium - fikonmålla

Fikonmållan verkar vara årlig numera. Hittade ett trettiotal, ganska små, exemplar vid en damm.
Foto Per Wahlén, Halmstad 19 juni -08.

Rosa cf canina x dumalis
Rosa cf canina x dumalis - stenros x nyponros
Stenros x nyponros
var anledningen jag åkte till Fröböke. Jag kom vid platsen ihåg att KG visade skillnaden mellan huvudarterna under en exkursion. Knappt någon skillnad sa jag och pekade på denna med frågan om vad det var i så fall. Han plockade åt sig ett belägg och det visade sig att det var hybriden (T. Elfström). Skillnaden är dock inte stor, bladen något felfärgade för dumalis och stiftsamlingarna (ej på bild) är faktiskt intermediära.
Foto Per Wahlén, Breared 18 juni -08.

Trichophorum alpinum
Trichophorum alpinum - snip

Snip finns här och där i de inre delarna av Halmstads kommun. Nu står den som vackrast i kärren.
Foto Per Wahlén, Breared 18 juni -08.

Rosa cf dumalis ssp. dumalis
Rosa cf dumalis ssp. dumalis - kal nyponros

Kal nyponros
var en av arterna som ställde till problem. Eftersom bladens skaft var något håriga men bladen kala kan det vara hybrid med  ssp. coriifolia. Blomman hade stiftsamling av just dumalistyp. Stammen ordinär och kronan hade flikiga ytterfoderblad..
Foto Per Wahlén, Breared 18 juni -08.

Rosa canina ssp dumetorum
Rosa canina dumalis - hörig stenros

Hårig stenros
var nästa på samma lokal som föregående. Bladen var som de skulle med håriga skaft - närbild där man ser hårigheten. Knopp. Stam.
Foto Per Wahlén, Breared 18 juni -08.

Rosa sherardii
Rosa sherardii - luddros
Luddros
var en av anledningarna till Brearedsrundan. Ska försöka ge mig in i detta "hie" och vill gärna se bestämda exemplar. Detta var i Hule. Stammen var trädlik nedtill, och bladen håriga och doftande av glandler. Närbild. Nyponen var dock kvarsittande och verkade döda. Troligen utplanterade eller förvildade i beteshagen.
Foto Per Wahlén, Breared 18 juni -08.

Rosa cf majalis 'Foecundissima'
Rosa cf majalis 'Foecundissima' - bukettros

Bukettros
skulle detta kunna vara - det var en ros som jag mindes från en av arbetsexkursionerna på 90-talet vid en mur mot bete. Bladen håriga och blåaktiga på undersidan. Stammen tättaggig nere (kanske inte tillräcklig för att vara denna art = möjlig hybrid) och ordinär upptill. Närbild. Nypon.
Foto Per Wahlén, Breared 18 juni -08.

Arnica montana
Arnica montana - slåttergubbe

Slåttergubben
som man knappt höjde ögonbrynen för på 80-90 talen är numera ovanliga och dessa exemplar kommer snart att vara ett minne blott.
Foto Per Wahlén, Breared 18 juni -08.

Älg
Älg

Älgen
på bilden var ganska irriterad och jag backade undan.
Foto Per Wahlén, Breared 18 juni -08.

Agrostemma githago
Agrostemma githago - klätt
I Gårdshult har man sått ut en del gamla ogräs som t.ex. klätt. Det är ju inte ofta man hittar den i det vilda - och då inte helt vild utan som medföljande i vägkantsinsåningar. Letade efter råglostan som skall vara inplanterad men fann inget exemplar!
Foto Per Wahlén, Breared 18 juni -08.

Carex pulicaris
Carex pulicaris - loppstarr

Loppstarren
fanns klar vid Gårdshult men jungfru Marie nycklar är det sämre beställt med - 1985 fanns den i rikliga mängder men nu såg jag bara ett blommande ex. Bättre var det med granspiran som fortfarande är rikligt förekommande. Området var väl skött med slåtter.
Foto Per Wahlén, Breared 18 juni -08.

Calamagrostis purpurea
Calamagrostis purpurea - brunrör

Nu och några veckor framåt är bästa tiden för att hitta och identifiera brunröret. Ni kan se de gula I-formade ståndarna och snärpet som är långt.
Foto Per Wahlén, Övraby 17 juni -08.

Leersia oryzoides
Leersia oryzoides - vildris
Vildriset
har nu börjat synas på öppna ställen utmed våra vattendrag.
Foto Per Wahlén, Övraby 17 juni -08.

Fågelunge
Fågelunge
Trots mammans ivriga varningar pilade denna fågelunge omkring på näckrosbladen. Det är inte bara människobarn som är olydiga. Tyvärr är min kamera inte lämplig för avståndsbilder. Tror det kan vara en rörhöna eller sumphöna.
Foto Per Wahlén, Snöstorp s:n 17 juni -08.

 

Barbarea stricta
Barbarea stricta - strandgyllen

Strandgyllen
är en växt som också som namnet anger gillar stränder. Den står vid tilloppet till nedre sjön.
Foto Per Wahlén, Snöstorp s:n 17 juni -08.

Carex pseudocyperus
Carex pseudocyperus - slokstarr

Slokstarr
fanns också i Vallåssjön. Detta vackra halvgräs planteras ibland vid dammar och kan vara så men den finns ju vild i märgelgravar i närheten så det är omöjligt att säga hur den kommit dit.
Foto Per Wahlén, Snöstorp s:n 17 juni -08.

 

Carex paniculata
Carex paniculata - vippstarr

I samma sjö/damm som föregående växte även vippstarr som också är ganska ovanlig - men stadd i ökning. Tuvan är iögonfallande där de står i vattenbrynet.
Foto Per Wahlén, Snöstorp s:n 17 juni -08.

Limosella aquatica
Limosella aquatica - ävjebrodd

Nu ska ävjebrodden snart blomma även som undervattenslevande. Dessa lokaler är ofta en intressant miljö för en botaniker..
Foto Per Wahlén, Trönninge s:n 16 juni -08.

 

Ranunculus peltatus
Ranunculus peltatus - sköldbladsmöja
Sköldbladsmöja
var det som växte i Vallåssjön! Detta är ett svar till den dam vid namn Persdotter (glömde skriva förnamn) som var med på Blommans dag i Skedalahed. Denna växt föll mig inte in då den är ganska ovanlig i Halmstads kommun. Bladen som syns i bakgrunden var annars väl beskrivna men hade hon/du nämnt de smalflikiga undervattensbladen hade jag inte kunnat missa vad det var. Miljöbild.
Foto Per Wahlén, Snöstorp s:n 17 juni -08.

Carex vacillans
Carex vacillans - saltstarr

Saltstarren
är när den är ren ganska lätt att identifiera men hybriderna är värre. Men jag gjorde en koll på växtplatsen vid Fylleåns/Trönningeåns mynning.
Foto Per Wahlén, Snöstorp s:n 16 juni -08.

Elatine hydropiper
Elatine hydropiper - slamkrypa

Nu har slamkrypan blommat och fröna börjar växa till sig. Om några veckor är den bäst att studera då mogna frön är nödvändiga för att skilja den från nordslamkrypan.
Foto Per Wahlén, Trönninge s:n 16 juni -08.

Rosa Xalba
Rosa Xalba - jungfruros

Jungfruros
fann Åke Svensson i full blom. Jag var mycket tacksam då jag inte hade foto på arten. Arten har oftast fyllda blommor (oftast inte helt), 5-7 småblad.
Foto Per Wahlén, Snöstorp s:n 14 juni -08.

Vaccinium sp
Vaccinium sp
Då vi tittade på det ovanliga björnbäret (se 9 juni) fick jag och Erik syn på denna växt. Amerikanskt blåbär är ju funnet vilt någon gång men enligt Erik är det en annan art. Kollade SKUD - men inget annat stort blåbär fanns med. Miljö. Blad.
Foto Per Wahlén, Snöstorp s:n 14 juni -08.

"Vaccinium": Varför inte - Enkianthus... Klocklika blommor, kan likna bär, som skrumpna... Henry G

Hittade ingen på nätet som passade - de flesta hade naggade bladkanter. Men inte heller i Vacciniumfamiljen fanns det något som helt passade - mest då det amerikanska. PW

Thymus sp =pulegioides
Thymus sp - timjan

Timjan
av något slag fann jag medan jag väntade på besök av botaniker från annat håll. Kunde inte placera in den och hoppades på att de skulle kunna ge svaret. Men denna gång gick det ej - ingen kände igen det udda utseendet. Får invänta blomningen och ta nytt belägg då. Miljö.
Foto Per Wahlén, Eldsberga s:n 14 juni -08.

= Thymus pulegioides av udda sort PW

Cirsium helenioides
Cirsium helenioides - borsttistel
Borsttistel
är så vacker att den måste med i dagboken så fort den blommar - vilket är nu!.
Foto Per Wahlén, Tönnersjö s:n 14 juni -08.

Carex flacca
Carex flacca - slankstarr

Slankstarr fann jag på nyårsåsen redan tidigt 90-tal men ville inte lämna belägg då det då troligen inte hade varit jag som hittat den utan troligen huvudmannen i den botaniska stöldligan som älskade att stjäla just starrlokaler.
Jag har ofta funderat på om dessa personer har tänkt på att de vid dödsbädden inte bör hoppas på ett himmelrike. För finns det så... De har väl inte läst sin Dante!
Foto Per Wahlén, Vapnö s:n 12 juni -08.

Alnus cf viridis
Alnus cf viridis - al

Denna al var en annan växt som jag fann i väntan. Erik gav ett cf viridis. Det är ett träd som växer i Alperna. Min förmodade hybridalm som de skulle titta på var däremot bara Ulmus glabra av konstig form.
Foto Per Wahlén, Eldsberga s:n 14 juni -08.

Alnus...: Grönal, -viridis, är en buske, på sur mark, i Alperna; Enligt egen erfarenhet, tunna blad, gröna unga kvistar, (-böjliga.. för snötäcket ! ) Med rundad bas... Dubbelsågade... Varför inte - rugosa... Henry G

Alnus viridis efter kontroll underart fortfarande ett frågetecken Anders Svenson

Carex flacca cf hybrid
Carex flacca cf hybrid

Slankstarrlokaler i Halmstads kommun är lätträknade. På denna lokal tycker jag mig ha funnit en hybrid mellan slankstarr och hirsstarr. Men hybriden finns inte!!! Close.
Foto Per Wahlén, Vapnö s:n 12 juni -08.

ELJ kollade mina nytagna belägg och var först undrande - men efter ett tag satte han den som en ren slankstarr. Men jag är själv inte riktigt övertygad ännu.

Rubus mortensenii
Rubus mortensenii - lindblomsbjörnbär
Björnbär som var krypande och rotslående. Blommorna var vita men något rödlätta i knopp. Stammen hade små ynkliga taggar. Bladen var inte sågade vid basen och något långsträckta. Miljön skogsväg vid bäck i lövskog.
Foto Per Wahlén, Vapnö s:n 12 juni -08.

ELJ har en annan mening vid kontroll i fält - jag skriver dock inte det förrän "krypisspecialisten" Ryde kollar växten (om jag kan få honom dit)

Nu har Ulf Ryde spanat in lokalen (3 juli) och kommit fram till samma sak som Erik Ljungstrand!! Det är en skuggform av Rubus mortensenii - lindblomsbjörnbär! Det blir alltså den sydligaste kända lokalen för arten i Halland?

Stachys sylvatica
Stachys sylvatica - stinksyska
Stinksyskan skvallrar om något rikare miljö. Blomningen har just börjat för växten som ju är ett nöje att träffa på.
Foto Per Wahlén, Vapnö s:n 12 juni -08.

 

Silene vulgaris
Silene vulgaris - smällglim

Smällglim
med raka stammar av detta slag har jag aldrig träffat på. Antagligen är konkurrensen om solen stor på platsen.
Foto Per Wahlén, Snöstorp s:n 9 juni -08.

Spinacia oleraceaSpinacia oleracea - spenat
Spenat är väl ingen vildväxande art? Jo, men bara tillfälligt!!
Foto Per Wahlén, Snöstorp s:n 9 juni -08.

Rubus sp = gratus
Rubus sp

Björnbär
med både vita och rosa blommor på samma växtställe kan väl inte stämma. Jag har troligen träffat på två arter! Bladen jag fotograferade var eventuellt också av två typer. Detta blad har mycket udda form och detta något vanligare. Revor som var 4 meter långa fanns men jag kan ändå tänka mig att det är minst ett äkta björnbär på grund av de normala taggarna. Tog dock bara ett belägg!!
Foto Per Wahlén, Snöstorp s:n 9 juni -08.

Vid kontroll i fält med Erik, Eva-Lena, Åke, Bengt och Charlotte står vi fortfarande med ett stort frågetecken - något odlat björnbär som följt med till grusvallen enligt närboende.
Erik kunde sätta in den som ett äkta björnbär i gruppen vintergröna björnbär. Det fick för närvarande stanna vid det. PW

Rubus gratus Alf Oredsson

Konstigt gräs
Konstigt gräs
Detta gräs som hade storlek av en kraftig ängssvingel hade mycket märkliga småax. Krokig axel och ibland skaftade blommor. Festuca brukar enligt ELJ ha "konstigheter" för sig men snärpet är inte festucalikt.
Felslagen!?
Foto Per Wahlén, Snöstorp s:n 9 juni -08.

Ängssvingel eller ängssvingel x rajgräs i udda form. ELJ vid beläggkoll

Epilobium parviflorum
Epilobium parviflorum - luddunört

Luddunört
är i Halmstad kommun sällan funnen på vilda lokaler som i Laholm. Antagligen räcker inte näringen till?!
Foto Per Wahlén, Snöstorp s:n 9 juni -08.

Vitis sp
Vitis sp

Vinranka
som är annorlunda än den vanliga. De övre bladen vithåriga på undersidan och relativt kraftiga klängen.
Foto Per Wahlén, Snöstorp s:n 9 juni -08.

Vitis kan vara samma art som jag (ELJ) hittade i Skåne i fjol. Har inte fått något namn på den.

Rubus 'Bedford Giant'(/pruinosa coll)
Rubus 'Bedford Giant'/pruinosa coll

'Bedford Giant' är ett krypbjörnbär som odlas och är en hybrid mellan flera arter. Anledningen till att jag för den hit är att bladen till största delen var tre- till femtaliga. Andra arter med "pruinosa" drag har oftast 7-taliga. Men taggigheten var inte som här i Halmstad så jag är mycket osäker. Blommorna hos 'Bedford Giant' skall dock vara små - och det stämmer ju inte här. Den liknar även rubus onsalaënsis och kan därför vara extra intressant då den småarten behöver lokal från annat håll för att kunna registreras som art.
Bara en sak att göra - belägg till expertisen!!
Foto Per Wahlén, Varberg, 8 juni -08.

'Bedford Giant' Ulf Ryde In situ

Rosa glauca
Rosa glauca - daggros
Daggrosen
blommar sällan som vildväxande. Åtminstone jag har letat länge efter blommande exemplar.
Foto Per Wahlén, Varberg, 8 juni -08.

Lepidium ruderale
Lepidium ruderale - gatkrassing
Gatkrassingen verkar inte ha några som helst problem med torkan.
Foto Per Wahlén, Varberg, 8 juni -08.

Onopordum acanthium
Onopordum acanthium - ulltistel

Nu börjar ulltisteln blomma. Men det är ju inte blommorna som är växtens förnämsta attribut.
Foto Per Wahlén, Varberg, 8 juni -08.

Potentilla sp
Potentilla sp

Tänkte genast på finsk fingerört. Men  det är något som inte stämmer. Ingen basal rosett och blommorna för stora! Får granska belägget till vintern.
Foto Per Wahlén, Varberg, 8 juni -08.

Finsk fingerört ELJ - kan vara utan bladrosett!

Laburnum X watereri
Laburnum X watereri - hybridgullregn
När det är dålig fruktsättning kan det vara frågan om hybridgullregn. Och efter en koll av bladen visar det sig stämma.
Foto Per Wahlén, Varberg, 8 juni -08.

Hyoscyamus niger
Hyoscyamus niger - bolmört

Inte får man väl besöka fästningen utan att kolla bolmörten.
Foto Per Wahlén, Varberg, 8 juni -08.

Potentilla recta
Potentilla recta - styv fingerört

Blad kan vara tydliga som t.ex. hos styv fingerört. Men andra arter kan vara svåra. Här en samling oidentifierade växter.
Foto Per Wahlén, Varberg, 8 juni -08.

Beta vulgaris ssp maritima
Beta vulgaris ssp maritima - strandbeta

Strandbetan
har ibland väldigt udda växtplatser. Eller vad sägs om denna??!!
Foto Per Wahlén, Varberg, 8 juni -08.

Symphytum X uplandicum
Symphytum cf asperum - fodervallört
(Än en gång tar jag med en eventuell fodervallört. Bladen har inga nedlöpande lister och blommorna har rätt blå färg.) Men ska sanningen fram så har jag ännu inte hittat gränsen till den uppländska.
Foto Per Wahlén, Varberg, 8 juni -08.

Nej uppländsk ELJ fodervallört är mycket "raspig" tas med handskar!

Symphytum officinale
Symphytum officinale - äkta vallört

Äkta vallört
är jag säker på att detta är. Märk den bleklila färgen på blommorna - detta räcker dock inte utan bladen måste vara kraftigt nedlöpande.
Foto Per Wahlén, Varberg, 8 juni -08.

Sorbus mougeotii
Sorbus mougeotii - häckoxel

Häckoxeln
verkar vara på spridning i Halland. Ibland kan man se den långt från urbana miljöer. Men så dock inte här.
Bladen är fastare än vitoxelns och vitare på undersiden än oxelns. Den är utan tvekan mest lik oxel och har gärna små flikar i nedre delen av bladen.
Foto Per Wahlén, Varberg, 8 juni -08.

Briza media
Briza media - darrgräs

Darrgräs
har inte många lokaler i Halmstads närhet. På denna lokal som är den enda jag känner till finns den dessutom bara med i år 5 exemplar!
Foto Per Wahlén, Halmstad, 7 juni -08.

Avena fatua
Avena fatua - flyghavre
Det förr så fruktade ogräset flyghavre har kommit i blom. Märk de vid nedre delen brunsvarta borsten.
Foto Per Wahlén, Halmstad, 7 juni -08.

Elatine triandra
Elatine triandra - tretalig slamkrypa

Tretalig slamkrypa
är tidig i år. Den brukar växa till sig och att den är röd beror nog på att den växer ovan vattenytan i år!
Foto Per Wahlén, Halmstad, 7 juni -08.

Galium spurium ssp vaillantii
Galium spurium ssp vaillantii - småsnärjmåra

Småsnärjnåran är inte vanlig och är snarlik snärjmåran. Blomman är liten och grönaktig och frukten har korta kroktaggar.
Foto Per Wahlén, Halmstad, 7 juni -08.

Hippuris vulgaris
Hippuris vulgaris - hästsvans

Hästsvansen
får nog också ett gott år då den blommar tidigare och sätter rikligt med frukt.
Foto Per Wahlén, Halmstad, 7 juni -08.

Poaceae
Poaceae
Gräset
på bilden kunde jag inte identifiera. Märkliga småax som skulle kunna tyda på Bromus. Snärpet var relativt långt - kanske Poa trivialis av udda modell.
Foto Per Wahlén, Halmstad, 7 juni -08.

Poa palustris av udda modell ELJ in situ

Juncus capitatus
Juncus capitatus - huvudtåg

Huvudtåget
är nu i blom. Tror torkan hämmar dess framfart i södra Halland där den ju annars är frekvent på grund av de sandiga markerna.
Foto Per Wahlén, Halmstad, 7 juni -08.

Lolium sp
Lolium sp - rajgräs

Rajgräs
med ovanligt insänkta ax kan möjligtvis tyda på att det är någon ovanligare art.
Foto Per Wahlén, Halmstad, 7 juni -08.

Engelskt rajgräs ELJ in situ

Torilis japonica
cf Torilis japonica - rödkörvel

Rödkörveln
har nog minskat i utbredning i Hallands södra delar. Har ingen aning om vad det kan bero på. är heller inte helt säker på att detta är arten då inga frukter förekom och bladen inte är typiska.
Foto Per Wahlén, Halmstad, 7 juni -08.

Schoenoplectus tabernaemontani
Schoenoplectus maritimus - blåsäv
Blåsäven
är ganska ovanlig i södra Halland. Det finns för få strandängar här. Många gånger kan det vara mycket svårt att skilja den från sjösäven.
Foto Per Wahlén, Halmstad, 7 juni -08.

Radiola linoides
Radiola linoides - dvärglin

Dvärglinet har det inte så bra i torkan. Eftersom den gillar öppna, tillfälligt fuktiga ytor, kan torkan vara för svår.
Foto Per Wahlén, Halmstad, 7 juni -08.

Lysimachia thyrsiflora
Lysimachia thyrsiflora - topplösa

Topplösan
kommer nog att blomma som aldrig förr. Växtplatserna är lagom torra för detta.
Foto Per Wahlén, Halmstad, 7 juni -08.

Vulpia cf myuros
Vulpia cf myuros - råttsvingel

Rått
svingel är det nog frågan om - men eftersom bl.a. bladen var bredare är jag inte helt säker. Den hade iallafall en "knäck" vid noderna, om än ännu tydligare än vanligt.
Foto Per Wahlén, Halmstad, 7 juni -08.

Vulpia myuros ELJ in situ

Chaenorrhinum minus
Chaenorrhinum minus - småsporre
Småsporren
har börjat blomma. Det är en art under stark spridning.
Foto Per Wahlén, Ö. Karup, 6 juni -08.

Festuca arenaria
Festuca arenaria - gråsvingel

Gråsvingeln bestämmer man lättast genom att gräva upp den och kolla rötterna. Den är ju mycket vanlig så det är ju inget problem.
Foto Per Wahlén, Malen, 6 juni -08.

Kål
Kål

Kål av något slag träffade jag på i klapper nära havet.
Foto Per Wahlén, Malen, 6 juni -08.

Mycket troligare Raps

(Cf Rorippa/) Cardamine amara
Cf Rorippa/Cardamine

Källfräne eller någon annan "crusifer" växte på sötvattenpåverkad tånginvallning, tillsammans med stor- och kupandmat. Får invänta blomningen försåvitt inget stormigt väder tar den.
Foto Per Wahlén, Malen, 6 juni -08.

Centaurea scabiosa
Centaurea scabiosa - väddklint

Väddklinten
pryder sandiga vägkanter och betesmarker.
Foto Per Wahlén, Hallandsås, 6 juni -08.

Rubus camptostachys
Rubus camptostachys - hårbjörnbär

Hårbjörnbär är ett sydligt krypbjörnbär som jag funnit på flera ställen utmed järnvägen mot norr. Det är ett av de enklaste björnbären att bestämma - detta då ståndarknapparna är håriga (kan bara anas på bilden)!
Foto Per Wahlén, Hallandsås, 6 juni -08.

Tanacetum macrophyllum
Tanacetum macrophyllum - röllikekrage
Stötte på ett stort bestånd av röllikekrage i en vägkant. Inte så vanlig som förvildad vad jag förstår.
Foto Per Wahlén, Hallandsås, 6 juni -08.

Bistorta officinalis
Bistorta officinalis - stor ormrot

Stor ormrot
är mycket vanligare som förvildad i vägkanterna söderut.
Foto Per Wahlén, Hallandsås, 6 juni -08.

Fabaceae
Fabaceae

En ärtbuske av något slag cyklade jag förbi i stan. Blommar väl framöver.
Foto Per Wahlén, Halmstad 5 juni -08.

Bortfraktad.

Lavandula angustifolia
Lavandula angustifolia - lavendel

Lavendeln
är inte sparsmakad om växtplats. En liten springa i asfalten är tillräcklig.
Foto Per Wahlén, Halmstad 5 juni -08.

Matricaria recutita
Matricaria recutita - kamomill
Kamomillen har börjat blomma. Doften är härlig när man krossar blomman.
Foto Per Wahlén, Slottsmöllan, Halmstad 4 juni -08.

Herniaria glabra
Herniaria glabra - knytling

Knytling
är inte som namnet anger kal utan har kort, tätt hårig stjälk (kan bara anas på bilden). Det är foderbladen som är kala!
Foto Per Wahlén, Slottsmöllan, Halmstad 4 juni -08.

Rubus allegheniensis
Rubus allegheniensis - sammetsbjörnbär

Sammetsbjörnbär hittade jag första gången för ca 10 år sedan i Möllegård. Sedan dess har den dykt upp på många ställen. Nu fann jag dock en lokal där den naturaliserat sig i öppen lövskog. Den är här för att stanna!
Blomaxeln är hårig och glandelhårig medan stammen är kal och med få ganska små taggar. Men bladen - känn på dem så förstår ni det svenska namnet!!!
Foto Per Wahlén, Frännarp, Halmstad 4 juni -08.

Geranium macrorrhizum
Geranium macrorrhizum - flocknäva

Flocknävan hittar man ofta som synes helt vild i öppna skogar i urbana trakter. Men låt er inte luras - åtminstone har jag inte funnit någon lokal där den blivit spridd från frö!
Pistillen är som synes spektakulär.
Foto Per Wahlén, Frännarp, Halmstad 4 juni -08.

Dianthus (cf caryophyllea) deltoides
Dianthus cf caryophyllea - trädgårdsnejlika
Trädgårdsnejlika tror jag att detta är, fast det finns säkert andra odlade arter som förvildas. Sidobild.
Foto Per Wahlén, Halmstad 3 juni -08.

Tror det är en trädgårdsform av backnejlika ELJ

Echium vulgare
Echium vulgare - blåeld

Blåelden
är på gång. Runt Halmstad finns det många fina lokaler där man kan njuta av den vackra växten.
Foto Per Wahlén, Halmstad 3 juni -08.

Puccinellia distans
cf Elusine - kärleksgräs

(K
ärleksgräs
har jag bara hittat en gång tidigare. Här är jag dock inte helt säker på släktet. Rent habituellt liknar den de tre beskrivna i "Moster" - men ingen passar in så det är kanske någon annan art. Småaxen är mycket vackra, plantan nedliggande och som synes gråfärgat grön. Vippan är mycket tätblommig och har ännu inte brett ut sig helt. Även detta gräs har tydligen följt med sädesutkast(dump).)
Foto Per Wahlén, Halmstad 3 juni -08.

" Kärleksgräs" är nog snarare, en Puccinellia, Saltgräs... sp; Henry G

Troligen Puccinellia ELJ

Jag vare inne på Puccinellia också och kommer inte ihåg varför jag uteslöt dem. Kanske för att det inte var åkermarksogräs. Men Henry bör ha rätt och då kan det vara Puccinellia distans i en helt udda form. Agnarna är tydligt cilierade och vackert gula så det kan ju vara någon odlad sort?!. PW

Puccinellia distans ELJ, Åke och Bengt in situ

Lolium cf multiflorum
Lolium cf multiflorum - italienskt rajgräs

Italienskt rajgräs
är det nog frågan om här - men eftersom de andra gräsen var långväga ifrån och småaxen mycket grova, kan det vara frågan om en odlad hybrid.
Foto Per Wahlén, Halmstad 3 juni -08.

(Ceratochloa cf sitchensis) = Bromus arvensis
Ceratochloa cf sitchensis - sloklosta
Sloklosta har jag något tidigare belägg på. Den finns nog spridd i södra Halland men är något svår att "komma på". Man kan nog lätt gå förbi den om man inte gör en närmare koll. Märkligt är dock att den fanns både i en mycket hårig (på slidorna) form samt i en kal.
Foto Per Wahlén, Halmstad 3 juni -08.

Nix pix - inte sloklosta utan Bromus arvensis - Renlosta ELJ

Ceratochloa (cf) cathartica
Ceratochloa cf cathartica - plattlosta

Plattlostan
fanns i samma område som föregående och var nästan helt kal på slidorna. Mycket vackert småax med helt raka sidor på "blommorna".
Foto Per Wahlén, Halmstad 3 juni -08.

Verkar rätt möjligen någon närstående ELJ in situ

Alopecurus myosuroides
Alopecurus myosuroides - renkavle
Renkavlen har mig veterligen inte hittats de senaste 50 åren. Detta har jag tyckt vara märkligt då arten är frekvent i Ängelholms-trakterna (där jag inventerat för Skånes flora). Äntligen fann jag växten i Halland i ett 20-tal exemplar (på en plats jag inte tittat på förut). Den växte bland stråsädsutkast där även andra ogräsarter förekom. Kolla in axet - den bör ses för att man lättare ska kunna finna nya lokaler.
Foto Per Wahlén, Halmstad 3 juni -08.

Renkavle har blivit ganska spridd här (=Stockholm) , i nya gräsinsåningar. Det byggs ju överallt..) från att ha´varit en stor raritet. Henry G

Anisantha sterilis
Anisantha sterilis - sandlosta

Sandlostan fanns i samma område som föregående - och var mogen. Dessa gräs var verkligen en omväxling från min tidigare runda (1 juni) där det mesta var "skåpmat". 5 ovanliga till rara ogräs - måste dit igen för att checka om det finns mer.
Foto Per Wahlén, Halmstad 3 juni -08.

Rhinanthus minor
Rhinanthus minor - ängsskallra

Ängsskallran har blommor som är nästan raka och foder som mörknar. Det är en art där vägkanterna har betytt mycket för dess fortlevnad.
Foto Per Wahlén, 1 juni -08.

Rubus sp
Rubus sp

Kunde faktiskt inte ens avgöra om det vara kryp- eller vanligt björnbär. Den var tättaggig som hallandsbjörnbär och med vita blommor. Årsstammen hade inte kommit så långt den var grön och nästan alla blad var tretaliga (!).
Foto Per Wahlén, 1 juni -08.

Torde efter koll i Rydes nyckel (se länkar) vara Rubus lagerbergii. PW

Helt klart filtbjörnbär - R. lagerbergii - tidig blomning, tättaggig nästan som hallandsbjörnbär, undersidan av bladen mjukhårig mm ELJ

Pilularia globulifera
Pilularia globulifera - klotgräs
Klotgräset
kan få problem om det inte regnar snart. Bladen har börjat gulna. Men lokaler i dammar och sjökanter klarar sig ju alltid.
Foto Per Wahlén, 1 juni -08.

Pinguicula vulgaris
Pinguicula vulgaris - tätört

Tätörten
har börjat blomma. Det är en trevlig växt att stöta på då den nog är i avtagande!
Närbild.
Foto Per Wahlén, 1 juni -08.

Blyssmus compressus
Blyssmus compressus - plattsäv

Plattsäven
skiljer man från rödsäv genom det långa stödbladet och att den har stela blad. Dessa blad är iögonfallande på strandängen och röjer genast arten.
Foto Per Wahlén, 1 juni -08.

Levermossa
Levermossa

En levermossa med ett huvud som hade "kulor" under kanten av sporkapseln (syns inte på närbilden). Miljö tätörtskärr
Foto Per Wahlén, 1 juni -08.

Apium inundatum
Apium inundatum - krypfloka

Krypflokan
börjar nu blomma. Borde nog få en riklig blomning på grund av torkan..
Foto Per Wahlén, 1 juni -08.

Viola cf rupestris
Viola cf rupestris - sandviol

Sandviol
skulle det kunna vara frågan om. De nedre bladen runda och de övre långsmala. Dessutom håriga (dock ej tätt) och mycket små. Får kolla om den blommar nästa år.
Foto Per Wahlén, 1 juni -08.

Troligen ej ELJ