Dagbok maj 2008

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

bakåt
 

Anthemis arvensis
Anthemis arvensis - åkerkulla

Åkerkullan
börjar nu blomma. Den är märkligt nog för en Hallänning rödlistad. Fast det är klart - åkermarken blir numera mest vallodling och det passar inte arten.
Foto Per Wahlén, Oskarström 30 maj -08.
 
Carex lasiocarpa
Carex lasiocarpa - trådstarr

Trådstarren
är nu i frukt och vid närmare kontroll ser man att fruktgömmena är håriga.
Foto Per Wahlén, Oskarström 30 maj -08.
Carex dioica
Carex dioica - nålstarr
Nålstarr
av hanligt kön. Egentligen ska det inte finnas någon frukt allt i axet.
Foto Per Wahlén, Oskarström 30 maj -08.
Cytisus sp
Cytisus sp

Tänkte ta med en vit variant av harris. Tittade dock av en tillfällighet på nätet och såg att det fanns två stycken närstående arter med vit blomma. Tog ju inget belägg så jag måste dit igen (en skjutbana i f.d. grustag) för att kontrollera!
Foto Per Wahlén, Oskarström 30 maj -08.
Carex dioica
Carex dioica - nålstarr
Nålstarr
är en av våra tvåbyggare som man finner i kärr som inte är alltför magra. Här ett honexemplar.
Foto Per Wahlén, Oskarström 30 maj -08.
Vaccinium oxycoccos
Vaccinium oxycoccos - tranbär
Tranbäret
har kommit i blom och det bör nog bli ett rikt åt på grund av torkan.
Foto Per Wahlén, Oskarström 30 maj -08.
Papaver croceum
Papaver croceum - sibirisk vallmo

Sibirisk vallmo
hade öppnat sin första blomma när jag träffade på den. Den kommer att blomma kraftigt av knopparna att döma.
Foto Per Wahlén, Halmstad 28 maj -08.
Lithospermum arvense
Lithospermum arvense - sminkrot

Sminkrot
ser man verkligen inte ofta i Halland. Detta exemplar blommade vackert och frukterna - som är vårtiga till skillnad från stenfröets - fanns på plats.
Foto Per Wahlén, Halmstad 28 maj -08.
Heuchera cf Xbrizoides
Heuchera cf Xbrizoides - hybridalunrot

Hybridalunrot
är egentligen en hel grupp inom familjen. Tänkte först att det var en blodalunrot men efter kontroll kan det knappast vara så. Vidare efterforskningar gjorde att jag har förslag om sorten = 'Bressingham Red' Detta exemplar stod ensamt och lyste med sina rödskära blommor.
Foto Per Wahlén, Halmstad 28 maj -08.
Symphytum asperum x officinale
Symphytum asperum x officinale - uppländsk vallört
Uppländsk vallört
är svår att avgränsa från fodervallört. Här var ståndarna OK men stammen hade smala lister. Iallafall vackert flankerad av luddvicker.
Foto Per Wahlén, Halmstad 28 maj -08.
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis - sandlosta

Sandlostan
är en art som ett par i "botaniska stöldligan" var villiga att offra hedern för. Kanske mer intressant för botaniken att hitta egna lokaler? Här en ny lokal så gott jag vet.
Foto Per Wahlén, Halmstad 28 maj -08.
Anchusa officinalis
Anchusa officinalis - oxtunga

Oxtungan
har börjat blomma! Första blommande för i år får mig.
Foto Per Wahlén, Halmstad 28 maj -08.
Lycopodiella inundata
Lycopodiella inundata - strandlummer

Stötte på en mindre grupp av strandlummer som ju troligen får ett gott år i uttorkade dammar o dyl. På denna lokal hade jag inte sett den innan.
Foto Per Wahlén, Snöstorp 27 maj -08.
Salix cinerea hybrid
Salix cinerea hybrid - videhybrid

Videhybrider
är ju lika vanliga som svåra att identifiera. Amatörförsöket på denna buske blir gråvide x svartvide. Men då blir frågan hur det kan komma sig då svartvide i Halland är mycket ovanligt!! Tyvärr fanns inga hängen så jag fick nöja mig med blad och stipler.
Foto Per Wahlén, Snöstorp 27 maj -08.

Inte helt omöjligt ELj

cf Papaver hybridum
cf Papaver hybridum - mönjevallmo
Mönjevallmo
skulle det kunna handla om här. De nedre bladen var stora och breda. Får kolla när den kommit i frukt!
Foto Per Wahlén, Snöstorp 27 maj -08.

Brukar inte se så ut ELj

Nej, ELJ har rätt - Papaver dubium form

Senecio vernalis
Senecio vernalis - vårkorsört
Vårkorsört
ökade starkt för ca 20 år sedan. Den är nu ganska vanlig men har på något sätt inte lyckats etablera sig konstant utan försvinner ofta från sina växtplatser. Undrar vad det kan bero på?
Foto Per Wahlén, Snöstorp 27 maj -08.
Rosa pimpinellifolia
Rosa pimpinellifolia - pimpinellros
Pimpinellros
förvildas lätt och etablerar sig genom rotskott. Rosor är inte min "grej" och i "Moster" står det att den har "tunna, nållika, raka taggar"! På detta exemplar fanns även grova breda taggar - kan det vara en hybrid??
Foto Per Wahlén, Snöstorp 27 maj -08.
Geranium endressii
Geranium endressii - spansknäva

Först var vi konfunderade över denna näva - men efter kontroll visade det sig att det var spansknäva. Det som lurade oss var nog att blomman slokade på grund av torkan. De vassa bladflikarna gjorde att vi kom på rätt spår.
Foto Per Wahlén, Halmstad 25 maj -08.
Euphorbia epithymoides
Euphorbia epithymoides - gulltörel

Gulltörel
ser man inte så ofta - men då björnroten kontrollerades växte den i närheten! Närbild.
Foto Per Wahlén, Halmstad 25 maj -08.
Veronica chamaedrys
Veronica chamaedrys - teveronika
När teveronikan växer tätt blir den som allra vackrast. Här en närbild.
Foto Per Wahlén, södra Halland 24 maj -08.
Papaver orientale
Papaver orientale - orientvallmo

Orientvallmo
i en vacker ansamling utmed vägen till Steninge fick Erik L. Eva-Lena H och jag beundra. Typiskt för arten enligt Erik är just att den växer "otätt". Såg att någon annan varit och studerat växten närmare och troligen fotograferat då en liten stig ledde in mitt i ansamlingen! Närbild.
Foto Per Wahlén, Harplinge 25 maj -08.
Allium sp
Allium sp

Någon lök som förvildats och slogs mot kirskålen.
Foto Per Wahlén, södra Halland 24 maj -08.
Carex flacca
Carex flacca - slankstarr

Slankstarr
kan på skuggiga lokaler få ett udda utseende. Trodde min vana trogen att det var en hybrid men efter kontroll bör den rymmas inom arten!
Foto Per Wahlén, södra Halland 24 maj -08.
Ulmus cf Xhollandica
Ulmus cf Xhollandica - hybridalm
Hybriden mellan skogs- och lundalm tror jag det handlar om här. Bladen var för kala och långsmala för att bli en skogsalm. Frukter.
Foto Per Wahlén Eldsberga s:n 22 maj -08.

Nix, bladen är helt OK för skogsalm. ELj m.fl. In situ

Sorbus sp cf aria
Sorbus sp cf aria - vitoxel

Kanske någon art inom sorbus aria-komplexet. Bladen är dock något för långsmala för att riktigt passa.
Foto Per Wahlén Eldsberga s:n 22 maj -08.

Sorbus kanske är Häckoxel, Sorbus mougeotii Henry G

Som inte syns på bilden var bladen helt vita under - så det kan stämma PW

Nej, det kan inte stämma!!! Kan inte vara mougeotii som jag har på många lokaler i Göteborg. Iallafall en trolig aria!
S. mougeotii är mer lik S. intermedia och är inte så skarpt vita som S. aria. ELj

(Rubusstuk ??) = Anemone sp
Rubusstuk ??

Tog en sväng innan rundturen med Kill. Den här saken var inget jag kunde koppla med något jag sett. Bladstam.
Foto Per Wahlén Eldsberga s:n 22 maj -08.

Jag tror, att "Rubus" kan vara en i komplexet Höstanemon Henry G

Strobilurus stephanocystis
Strobilurus stephanocystis - tallkotteskivling

Kills specialitet är ju svampar och direkt visade han en svamp som "lever på" tallkottar. Det var Tallkotteskivling som är en av de arter som hittas under våren.
Foto Per Wahlén Eldsberga s:n 22 maj -08.
Sanguisorba minor ssp polygama
Sanguisorba minor ssp polygama - vingpimpinell
Vingpimpinell har invaderat kustlandet i Halland. Lokal efter lokal poppar upp i vägkanter vilket tyder på att den finns i gräsfröblandningar.
Foto Per Wahlén Söndrum 21 maj -08.
Cetraria aculeata
Cetraria aculeata - hedlav

Hedlav
var en av de arter Kill Persson visade under sin "sand mellan tårna"-runda i Tönnersa-reservatet. Vi fick bl.a. reda på det senaste om skötseln av kustreservaten.
Foto Per Wahlén Eldsberga s:n 22 maj -08.
Lonicera caerulea ssp caerulea
Lonicera caerulea caerulea - blåtry

Blåtry
et har redan satt frukt medan skogs- och rosentryet just börjat blomma. Stammen fotograferade jag också. Inte hårig så rysk blåtry är uteslutet.
Foto Per Wahlén Söndrum 21 maj -08.
Maianthemum bifolium
Maianthemum bifolium - ekorrbär

Ekorrbäret öppnar sina första blommor nu.
Foto Per Wahlén Söndrum 21 maj -08.
Cotoneaster divaricatus
Cotoneaster divaricatus - spärroxbär
Spärroxbäret har börjat blomma. Det är nu utan tvekan vårt vanligaste oxbär.
Foto Per Wahlén Söndrum 21 maj -08.
Cerastium cf glutinosum
Cerastium cf glutinosum - klibbarv

Känner mig nästan säker på att det är klibbarv på bilden. Här i södra Halland vet jag inte om någon lokal sedan Ahlvengrens i Påarp 1909. Men jag har nog den ibland mina belägg från fler platser men då med namnet fontanum x semidecandrum. Närbild där man se den smala hinnkanten på de övre stödbladen.
Foto Per Wahlén Söndrum 20 maj -08.

Godkänd!!!! in situ av Erik Ljungstrand - har nog en hel del lokaler i södra Halland för arten - se ovan. PW Tack för hjälpen!!!

Argentina anserina
Argentina anserina - gåsört
Gåsörten blommar nu med sina vackra blommor och ger mer gult åt våra strandängar.
Foto Per Wahlén Söndrum 20 maj -08.
Valerianella locusta
Valerianella locusta - vårklynne

Nu är snart säsongen över för vårklynnet. Här har den hittat en lämplig växtplats i en söndertrasad dyn.
Foto Per Wahlén Söndrum 19 maj -08.
Lonicera caprifolium
Lonicera caprifolium - kaprifol

Kaprifol
ser man inte så ofta i vild terräng. Här växer den bland vresrosor på en sanddyn. Närbild.
Foto Per Wahlén Söndrum 19 maj -08.
Genista pilosa
Genista pilosa - hårginst

Hårginst har nu börjat blomma och ger ljunghedarna gul färg.
Foto Per Wahlén Söndrum 19 maj -08.
Chaenomeles x superba
Chaenomeles x superba - hybridrosenkvitten
Hybridrosenkvitten
är nu i blom. Blommorna sitter gömda inne i den torniga busken.
Foto Per Wahlén Söndrum 19 maj -08.
Carex riparia
Carex riparia - jättestarr
Jättestarr ser man inte så ofta men finns ofta i mängd på sina växtplatser. Lättast att skilja den från brunstarr är att slidorna vid basen är rödaktiga och inte upprispade.
Foto Per Wahlén Söndrum 19 maj -08.
Cirsium acaule
Cirsium acaule - jordtistel

Jordtisteln är inte heller den speciellt vanlig i Halland. Tyvärr var denna lokal (vägkant) troligen en rest från betesmarker i närheten. Den kommer icke att klara sig! Visst är det roligt att hitta sällsynta växter - men glädjen blir grumlad vid att fall som detta!
Foto Per Wahlén södra Halland 17 maj -08.
Cardamine impatiens
Cardamine impatiens - lundbräsma

Lundbräsman trivs inte i Halland magrare trakter. Hittade en lokal där den vandrat in från Skåne!
 Foto Per Wahlén södra Halland 17 maj -08.
Erysimum strictum
Erysimum strictum - bergkårel
Bergkårel
ser man inte så ofta i våra trakter. I Norge och i fjälltrakterna är den vanligare. På denna lokal växte ett 100-tal exemplar. Närbild.
Foto Per Wahlén södra Halland 17 maj -08.
Lathyrus linifolius
Lathyrus linifolius - gökärt

Gökärt tyder på naturlig terräng och överlever kraftig igenväxning. Kanske inte så konstigt eftersom den naturligt växer i öppen lövskog.
 Foto Per Wahlén södra Halland 17 maj -08.
Geranium dissectum
Geranium dissectum - fliknäva

Fliknävan
förekommer i hela landskapet - men numerären vid de enskilda lokalerna är oftast liten.
Foto Per Wahlén södra Halland 17 maj -08.
Orchis mascula
Orchis mascula - sankt Pers nycklar
Sankt pers nycklar hittade jag senast under en exkursion med HBF för mer än 10 år sedan. Nu var det äntligen dags för ett nytt fynd. Men det var inte enbart roligt eftersom lokalen var en övergiven naturbetesmark! Antagligen gynnas den under en tid - men klarar den att växa under slån som är på väg att ta över i hagen? Såg 18 blommande exemplar.
 Foto Per Wahlén södra Halland 17 maj -08.
Milium effusum
Milium effusum - hässlebrodd
Hässlebrodd
är i klar ökning i Halland. Förutom lundlokaler som denna kan den växa i ganska magra och sandiga skogar.
Foto Per Wahlén södra Halland 17 maj -08.

 

Melica uniflora
 
Melica uniflora - lundslok
Lundslok är ovanlig i söder och växer inte i mängder som i norra Halland.
Foto Per Wahlén södra Halland 17 maj -08.
Taraxacum vulgare
Taraxacum vulgare - maskros

Maskros
som klonat sig med tre huvuden. Undrar vad som föranledde detta. Hela växten.
Foto Per Wahlén södra Halland 17 maj -08.

 

Ruderatmarksväxt
Ruderatmarksväxt
Tänkte först att det kunde vara höstrudbeckia - men den brukar inte vara så smalbladig. Vinterståndare.
Foto Per Wahlén södra Halland 17 maj -08.
Pseudofumaria lutea
Pseudofumaria lutea - gul nunneört
Gul nunneört
förvildas ofta och blommar kraftigt. Den trivs både i ruderat miljö och mera vilt.
Foto Per Wahlén södra Halland 17 maj -08.
Polygonatum verticillatum
Polygonatum verticillatum - kransrams
Kransrams
har nog flest lokaler i landet just i södra Halland. Den är inte särskilt krävande utan nöjer sig med en lövlund av det fattigare slaget.
Foto Per Wahlén södra Halland 17 maj -08.
Carex pulicaris
Carex pulicaris - loppstarr

Loppstarr
är nog gynnad av Hallands blöta marker - men så måste ju det bli rikt förståss?!
Foto Per Wahlén södra Halland 16 maj -08.
Ajuga sp = cf genevensis x reptans
Ajuga sp - suga
Sugan på bilden tog jag först för revsuga - men det stämmer inte med kronans teckning.
Foto Per Wahlén södra Halland 16 maj -08.

Ajuga genevensis - kritsuga vågade jag inte skriva men som ett brev på posten kom Erik Ljungstrands besked. Växten har varit noterad sedan 1992 som revsuga - man lär sig så länge man lever och med facit i handen begriper man inte hur man kunde ta så fel!! En av anledningarna till att jag besökte platsen var att jag den 15 maj insåg att det var något som inte stämde. Måste erkänna att jag även 1998 såg den utan att reagera. Givetvis är den förvildad från odling.

Postscriptum - troligen är det inte heller kritsuga utan snarare hybriden mellan revsuga och kritsuga. Allt enligt belägg! PW

Elaeagnus commutata
Elaeagnus commutata - silverbuske
Silverbuske
är ofta planterad utmed E6:an. Ibland följer den med vid jordförflyttningar. Vet inte om den sätter frö och kan förvildas på normalt sätt?
Foto Per Wahlén södra Halland 16 maj -08.

 

Papaver argemone
Papaver argemone - spikvallmo
Spikvallmo är ju mycket vanlig i Skånes kalktrakter. Men här i Halland brukar det gå många år mellan fynden. Ett säkert kännetecken är kapselns borsthår.
Foto Per Wahlén södra Halland 16 maj -08.
Pedicularis sylvatica
Pedicularis sylvatica - granspira

Granspiran
är ofta en följeslagare till hedsäven. Den är ganska vanlig i södra Halland.
Foto Per Wahlén södra Halland 16 maj -08.
Scirpus cespitosum ssp germanicum
Scirpus cespitosum ssp germanicum - hedsäv
Hedsäv
en har börjat blomma. Den är gynnad av bete och växer oftast i kärrens övergång till torrmark.
Foto Per Wahlén södra Halland 16 maj -08.
Trifolium fragiferum
Trifolium fragiferum - smultronklöver
Smultronklöver
brukar oftast finnas på strandängar längst ute vid havet. Detta exemplar växte i gräsmark vid hällar inåt land.
Foto Per Wahlén södra Halland 16 maj -08.
Antennaria dioica
Antennaria dioica - kattfot
Kattfot
är alltid lika trevlig att träffa på. Av uppenbara orsaker är den på tillbakagång.
Foto Per Wahlén Eftra s:n 15 maj -08.
Carex distans
Carex distans - glesstarr

Glesstarr
från en lokal som aldrig - trots att jag visade den under en exkursion - kom med i Hallands-floran. I vilket fall är den fortfarande rikligt förekommande och nu precis i blom!
Foto Per Wahlén Eftra s:n 15 maj -08.
Pulmonaria rubra
Pulmonaria rubra - röd lungört
Röd lungört
hittade jag tidigt i våras och kom då ihåg en lokal där den var riktigt naturaliserad. Belägg från 1998 lämnades till Kjell G men har inte returnerats?! I vilket fall fanns den kvar i stort antal med vackert blommande exemplar.
Foto Per Wahlén Eftra s:n 15 maj -08.
Rumex acetosella ssp tenuifolius
Rumex acetosella ssp tenuifolius - rödsyra
Rödsyra
växer på hällar och torra magra marker.
Foto Per Wahlén Eftra s:n 15 maj -08.
Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis - ängskavle
Ängskavle
är ju en vanlig växt liksom kärrkavle. Där de växer tillsammans uppstår det mycket ofta hybrider. Här skiljekaraktärer.
Foto Per Wahlén Eftra s:n 15 maj -08.
Callitriche sp
Callitriche sp - lånke

Lånkar
kan ibland växa i enorma massor. De blir då nästan lite lika vitmossor. Närmare.
Foto Per Wahlén Eftra s:n 15 maj -08.
Ajuga pyramidalis
Ajuga pyramidalis - blåsuga
Blåsuga
är ju en vanlig växt på naturliga betesmarker och soliga bergssluttningar. Men revsugan och hybriden finns också. Här skiljekaraktärer.
Foto Per Wahlén Eftra s:n 15 maj -08.
Saxifraga umbrosa
saxifraga umbrosa - skuggbräcka

Skuggbräcka
var det som växte i tallskogen (8 maj - Eldsberga s:n). Tog hem ett ex som jag fick att blomma!
Foto Per Wahlén 14 maj -08
Trollius x cultorum
Trollius x cultorum - trädgårdssmörboll
Trädgårdssmörboll som utkommen har jag bara sett en gång på I 16:s övningsområde. Det är en hybrid mellan europaeus och chinensis. Blomman är här inte helt utslagen.
Foto Per Wahlén Halmstad 13 maj -08

Godkänd av Erik Ljungstrand In situ.

Nepeta racemosa
Nepeta racemosa - bergnepeta

Bergnepetan
blommar runt sommarhalvåret både tidigt och sent. Bladen är hjärtlika och trubbigt taggade.
Foto Per Wahlén Halmstad 13 maj -08
Hyacinthus cf x variabilis(/hispanica)
Hyacinthus cf x variabilis/hispanica - spansk eller hybridklockhyacint
(Spansk klockhyacint) eller hybrid-klockhyacint bör dessa exemplar vara. Ej så tillbakavikta kronblad och ståndare i samma längd. Jämför med 12 maj.
Foto Per Wahlén Halmstad 13 maj -08

Helt klart en hybridklockhyacint. Den spanska har smalare blommor ELJ

Geranium pratense
Geranium pratense - ängsnäva

(Ängs) nävan
har jag mest sett förvildad i Laholms kommun. Här ett exemplar från hemstaden. Närbild.
Foto Per Wahlén Halmstad 12 maj -08

Är troligen en annan art. Uj, det är ingen lätt grupp. PW 19 maj

Nej - Erik Ljungstrand kollade in situ och det blev ängsnäva

Anisantha sterilis
Anisantha sterilis - sandlosta
Sandlosta är ganska ovanlig i Halland. Trots att jag sett den i miljontal i Skåne är det roligt att träffa på den vackra växten. Och speciellt när det blåser kommer den till sin fulla rätt. Närbild. Småax.
Foto Per Wahlén Halmstad 12 maj -08
Lepidium heterophyllum
Lepidium heterophyllum - vallkrassing
Vallkrassing
har ett liggande växtsätt. Som växande i betesmarker är den här ganska ovanlig. Oftast är det vägdiken och ruderata miljöer som gäller.
Foto Per Wahlén Halmstad 12 maj -08
Hyacinthoides cf x variabilis/non-scripta
Hyacinthoides cf x variabilis/non-scripta - engelsk el. hybridklockhyacint
Hybridklockhyacint brukar det handla om när man träffar på förvildade exemplar. Att det inte är spansk klockhyacint kan men de på de oliklånga ståndarna med vitaktig färg. Detta är inte mitt område och det skulle kunna vara frågan om engelsk klockhyacint.
Foto Per Wahlén Halmstad 12 maj -08

Nästan helt säkert hybridklockhyacint. ELJ

Populus balsamifera cf elongata
Populus balsamifera cf elongata - jämtlandspoppel
Jämtlandspoppel
har jag bild på nedan. Detta måste väl vara samma art.
Foto Per Wahlén Halmstad 12 maj -08
Meum athamanticum
Meum athamanticum - björnrot
Björnrot är en art jag bara sett en gång tidigare. Kryddoften påminde något om selleri. Bladen är mycket smalt delade.
Foto Per Wahlén Halmstad 12 maj -08

Godkänd av Erik L. in situ

Ranunculus cf peltatus ssp baudotii
Ranunculus cf peltatus ssp baudotii - vitstjälksmöja

Vitstjälksmöja
har jag bara tagit en gång tidigare. Kollade nektarierna som var typiska. I Halland är arten ovanlig.
Foto Per Wahlén Varberg k:n 11 maj -08
Valerianella locusta
Valerianella locusta - vårklynne
Vårklynne måste man titta närmare på för att kunna uppskatta de enskilda blommorna. I gengäld finns det många i huvudet.
Foto Per Wahlén Varberg k:n 11 maj -08
Euphorbia palustris
Euphorbia palustris - kärrtörel
Kärrtöreln är nog på spridning söderut. Den gynnas av de nedlagda betesmarkerna.
Foto Per Wahlén Varberg k:n 11 maj -08
Filipendula vulgaris
Filipendula vulgaris - brudbröd
Brudbrödet är i blom inom en vecka. Oj, vad tiden går.
Foto Per Wahlén Varberg k:n 11 maj -08
Cerastium = glutinosum
Cerastium - arv

Ibland kan arvarna vara svåra att identifiera. Detta ex hade rikligt med glandelhår och smal hinnkant på stödbladen. Glandelhårig hönsarv?
Foto Per Wahlén Varberg k:n 11 maj -08

Klibbarv - jmf 20 maj PW

När klibbarven i Tylösand blev godkänd av Erik Ljungstrand blev även denna klar!!!

Carex paleacea
Carex paleacea - strandstarr
Strandstarren har börjat blomma. Som fullvuxen blir den mycket vacker att skåda.
Foto Per Wahlén Varberg k:n 11 maj -08
Carex cespitosa
Carex cespitosa - tuvstarr

Tuvstarren
, som är ganska ovanlig i norra Halland är nu snart i frukt. Ett bra sätt att identifiera växten är att kontrollera den röda basen i tuvan.
Foto Per Wahlén Kungsbacka k:n 11 maj -08
Equisetum pratense
Equisetum pratense - ängsfräken
Även ängsfräken utnyttjar vägdiken som växtplats. Som synes kan de bli rikliga i mängd.
Foto Per Wahlén Kungsbacka k:n 11 maj -08

 

Adoxa moschatellina
Adoxa moschatellina - desmeknopp
Desmeknoppen
är nu snart i frukt. Den härligaste tiden är nu snart förbi!
Foto Per Wahlén Kungsbacka k:n 11 maj -08
Anemone nemorosa
Anemone nemorosa - vitsippa
Vitsippan
blir ibland monstruös. Kanske är det någon insekt som framkallar detta.
Foto Per Wahlén Kungsbacka k:n 11 maj -08
Populus sp
Populus sp

Poppel
som jag tror blir en balsamifera 'Elongata' Jämtlandspoppel.
Foto Per Wahlén Laholms k:n 10 maj -08
Veronica verna
Veronica verna - vårveronika
Vårveronika
med lite udda utseende. Var inne på att det skulle vara en hybrid med arvensis då den växte i något störd miljö - men hybriden är inte känd så det är väl inte så troligt. Närbild.
Foto Per Wahlén Laholms k:n 10 maj -08
Blechnum spicant
Blechnum spicant - kambräken
Kambräken
kan ibland stå på torrare lokaler. Men då är det oftast nordvända bergbranter med sipprande fukt som hjälper till.
Foto Per Wahlén Skedala 9 maj -08
Doronicum pardalianches
Doronicum pardalianches - kloster(alp)gemsrot
Kloster(alp)gemsrot
blev det som jag misstänkte den 5 april. Bladen är speciella och stammen är kraftigt hårig.
Foto Per Wahlén Laholms k:n 10 maj -08
Circaea alpina
Circaea alpina - dvärghäxört

Dvärghäxört är inte så ovanlig i södra Halland. Har den noterad på ett 70 tal lokaler. Antagligen är de de blöta somrarna och rikedomen på källsprång som "gör det".
Foto Per Wahlén Skedala 9 maj -08
Carex montana
Carex montana - lundstarr
Lundstarr har jag förstått är relativt sparsam på många håll. I södra Halland är den vanlig trots de magra miljöerna. Närbild.
Foto Per Wahlén Skedala 9 maj -08
Saxifraga cf umbrosa / xgeum = Saxifraga umbrosa
Saxifraga cf umbrosa / xgeum - skuggbräcka/vippbräcka
S
kuggbräcka eller vippbräcka? Inte helt enkelt att avgöra då min inte har någon vana med dem. Och så missade jag blomningen med kanske bara en vecka. Får väl återkomma om jag har vägarna förbi tallskogen.
Foto Per Wahlén Eldsberga 8 maj -08

Troligen Xgeum ELJ blommorna ger svaret

Är nog istället ren saxifraga umbrosa (en av arterna i Saxifraga x geum se juni). PW

Syringa vulgaris
Syringa vulgaris - syren

"
Mellan hägg och syren" är nu överståndet - så nu kan ni gå till skomakaren igen!
Foto Per Wahlén Fyllinge 8 maj -08
Aphanes arvensis
Aphanes arvensis - jungfrukam

Jungfrukam
är ganska svårbestämd ibland gentemot den småfruktiga. Detta exemplar var det dock inga problem att bestämma. Tydligt utbredd krona och korta stödbladsflikar.
Foto Per Wahlén Eldsberga 8 maj -08
Picea sitchensis
Picea sitchensis - sitkagran

Sitkagran
är inte så ofta förvildad. den liknar något blågranen men har platta barr istället för fyrkantiga. Kotte.
Foto Per Wahlén Eldsberga 8 maj -08
Euphorbia palustris
Euphorbia palustris - kärrtörel
Kärrtöreln
skulle just börja blomma vid Brandshultsåns mynning - då hade vi vandrat i enorma mängder av lundslok och därtill hörande arter - även en vattenskräppa förevisades men givetvis ej i blom.
Foto Per Wahlén Vallda 7 maj -08
Euphorbia cyparissias
Euphorbia cyparissias - vårtörel

Vårtöreln
fick jag nöja mig med under min lilla kvällstur i Eldsberga dagen efter (se t.v.). Lika vacker är den nästan.
Foto Per Wahlén Eldsberga 8 maj -08
Ranunculus aquatilis ssp aquatilis
Ranunculus aquatilis ssp aquatilis - vattenmöja

Vattenmöjan
blommade för fullt vid Vallda Sandö. Flytbladen var ännu ej fullt utvecklade.
Foto Per Wahlén Vallda 7 maj -08
Primula veris
Primula veris - gullviva

Gullvivan
blommade för fullt i början av den trevliga och omväxlande runda Gunilla Tochtermann bjöd på i Hördalens naturreservat.
Foto Per Wahlén Vallda 7 maj -08
Puccinia suaveolens
Puccinia suaveolens - doftrost
Doftrost var en speciell liten svamp. Erik visade mig den - som namnet anger - starkt doftande växten.
Foto Per Wahlén Gottskär 7 maj -08
Taraxacum proximum
Taraxacum proximum - brunmaskros

Brunmaskros
var en av de otaliga maskrosor som vi såg - och jag fick en liten lektion i - under rundan. Om jag minns rätt, så har arten bruna frukter istället för de vanligen röda hos sandmaskrosor. Det var även en art som växer både i naturliga som ruderata (här gräsmattekant) miljöer. Blad. Holkfjäll.
Foto Per Wahlén Gottskär 7 maj -08
Amelanchier cf lamarckii x laevis
Amelanchier cf lamarckii x laevis

Erik L. och jag hade lite olika mening om denna häggmispel. Erik ville åt "laevis-hållet" och jag ville åt "lamarckii-hållet" - så jag skriver hybriden dem emellan som arbetsnamn.
Foto Per Wahlén Gottskär 7 maj -08
Geranium lucidum
Geranium lucidum - glansnäva

Glansnäva
var bland det första vi såg i strandklipporna. En liten goding för mig som Halmstads-bo.
Foto Per Wahlén Gottskär 7 maj -08
Doronicum cf orientale
Doronicum cf orientale - gemsrot
Gemsrot i familjen doronicum brukar oftast handla om pardalianches. Tror dock att detta är D. orientale. Närbild. Blad. Miljö.
Foto Per Wahlén Söndrum s:n 5 maj -08

Verkar vara orientale Henry G

Amelanchier spicatahybrid?
Amelanchier spicatahybrid?

Misplar
kommer ju i många hybrider - en hybrid som "inte finns" är med spicata som ena föräldern. Men här är kronbladen långa, bladen delvis rödaktiga och fel formade samt att blommorna är i otät klase. Blir svår att reda ut!!
Foto Per Wahlén Söndrum s:n 5 maj -08
Lonicera caerulea ssp caerulea
Lonicera caerulea ssp caerulea - blåtry

Blåtry har jag bara blivit förevisad av Jan K. i Kungsbacka. Det kanske mest beror på att jag förr sällan tittade på förvildade buskar! Närbild. Se 17 april.
Foto Per Wahlén Söndrum s:n 5 maj -08

- Blåtry; Den jag hittar här, har grenlister, och flagnande,
rödbrun bark; Ser ej ut, som dina... Henry G

Ja, inte vet jag, då den här är mkt ovanlig, men kronan har likstora kronflikar. PW

Se 21 maj - det är nog iallafall blåtry. PW

Ilex aquifolium
Ilex aquifolium - järnek

Järneken
kommer snart att blomma. Förr om åren var det mycket sällan jag såg den i blom!
Foto Per Wahlén Söndrum s:n 5 maj -08
Tulipa gesneriana
Tulipa gesneriana - tulpan
Tulpan ser maj ju oftast på ruderatmarker eller utsatta i betesmarker. Här en lokal i buskage på strandklapper.
Foto Per Wahlén Söndrum s:n 5 maj -08
Skimmia japonica
Skimmia japonica - skimmia

Skimmian är i full blom just nu.
Foto Per Wahlén Söndrum s:n 5 maj -08
Stellaria nemorum ssp nemorum
Stellaria nemorum ssp nemorum - nordlundarv

Nordlundarv är ganska vanlig vid Falkenbergs åar. Måste erkänna att jag fortfarande har svårt att habituellt skilja underarterna åt.
Foto Per Wahlén Vinberg s:n 4 maj -08
Viola canina
Viola canina - ängsviol

Ängsviolen är i full blom på soligare växtlokaler.
Foto Per Wahlén Söndrum s:n 5 maj -08
cf klibbticka
cf klibbticka
Denna ticka hade funnit goda växtbetingelser i en illa medfaren granplantering i slättbygden. Underifrån.
Foto Per Wahlén Vinberg s:n 4 maj -08
Myosotis discolor
Myosotis discolor - brokförgätmigej

Brokförgätmigej
är för mig en växt som visar på nedgångna (botaniskt sett) betesmarker. Den har på grund av gödslingen ökat kraftigt på dessa lokaler.
Foto Per Wahlén Vinberg s:n 4 maj -08
Taraxacum sect erythrosperma
Taraxacum sect erythrosperma - sandmaskros

Denna sandmaskros hade mycket korta stänglar - arttypiskt eller miljöbetingat?
Foto Per Wahlén Harplinge s:n 3 maj -08
Taraxacum erythrosperma
Taraxacum sect erythrosperma - sandmaskros

Här en sandmaskros med väldigt bleka korgar. Korg.
Foto Per Wahlén Harplinge s:n 3 maj -08
Taraxacum sect erythrosperma och obliquum
Taraxacum sect erythrosperma och obliquum - sand o dvärgmaskros
Hade ju fel på dvärgmaskrosen tidigare i våras. Men här har vi välan båda sektionerna representerade!
Foto Per Wahlén Harplinge s:n 3 maj -08
Taraxacum erythrosperma
Taraxacum erythrosperma - sandmaskros

Här en sandmaskros med blad som inte finns på någon art i Mossbergs flora. Korg.
Foto Per Wahlén Harplinge s:n 3 maj -08
Stellaria pallida
Stellaria pallida - blekarv

Blekarv
är ju sydlig i sin utbredning. Den verkar dock med värmen söka sig mot norr även på vilda lokaler. Som kyrkogårdsväxt har den varit med länge och jag har tagit den många gånger sedan början av 90-talet. Som gräsfröinkomling verkar den också öka. Ni norrut borde söka på golfbanor och liknande lokaler!!
Foto Per Wahlén Harplinge s:n 3 maj -08
Stellaria alsine
Stellaria alsine - källarv

Den spröda källarven har ju kronblad som verkligen är djupt delade. Man kan lätt förledas tro att det är tio kronblad det handlar om.
Foto Per Wahlén Harplinge s:n 3 maj -08
Plantago cf coronopus
Plantago cf coronopus
Strandkämpar
har ju gulaktiga ståndare - månne det är dvärgkämpar i farten? Min fantasi har inga gränser.
Foto Per Wahlén Harplinge s:n 3 maj -08
Sagina subulata
Sagina subulata - sylnarv

Sylnarv
är ju en västkustspecialité. Men inte är det mycket att visa upp för utombys botaniker.
Foto Per Wahlén Harplinge s:n 3 maj -08
Menyanthes trifoliata
Menyanthes trifoliata - vattenklöver

Vattenklöver
är en alltid lika rolig syn på våren. Den vackra växten är ju dessutom vanlig i våra fattigkärr.
Foto Per Wahlén Harplinge s:n 3 maj -08
Montia fontanaMontia fontana - källört
Källört
ser man sällan med öppen krona. Blomningen är nog också snabbt överstånden.
Foto Per Wahlén Harplinge s:n 3 maj -08
Hippuris vulgarisHippuris vulgaris - hästsvans
Hästsvansen
kan man på ett lättillgängligt sätt se i dammarna söder om Heden. Den har inte börjat blomma än.
Foto Per Wahlén Harplinge s:n 3 maj -08
Lamium galeobdolon ssp argentatumLamium galeobdolon ssp argentatum - praktgulplister
Praktgulplister förvildas gärna liksom huvudarten. Se 1 maj. Det syns kanske inte på bilden men kronans övre läpp var bred. Och de fläckiga bladen var tydliga
Foto Per Wahlén Harplinge s:n 3 maj -08
Amelanchier cf lamarckii
Amelanchier cf lamarckii - prakthäggmispel

Prakthäggmispeln
har blad som är håriga på undersidan av de unga bladen. I "Moster" står det att blomklasen är hängande men efter koll på nätet verkar det vara fel. Man kan ju inte ta det som skrivs och visas på nätet för sanning men eftersom i stort sett alla bilder på prakthäggmispeln har upprätta blomklasar (kanske något nickande ibland) verkar det vara så. Rödaktiga håriga unga blad är en indikation på arttillhörigheten. Blad.
Foto Per Wahlén Harplinge s:n 3 maj -08
Cardamine pratensisCardamine pratensis - ängsbräsma
Ängsbräsman blommar nu med sina violettonade kronblad.
Foto Per Wahlén Harplinge s:n 3 maj -08
Spergula arvensis
Spergula arvensis - åkerspärgel
Åkerspärgel
har blommat och satt frukt. Nog det tidigaste exemplaret i frukt jag sett. Tänkte ett tag på vårspärgel men den har ju inga glandler. Och ingen hybrid finns omnämnd! Kapseln var dessutom - som synes - rundare än normalt.
Foto Per Wahlén Skrea s:n 1 maj -08
Carex disticha ?
Carex disticha - plattstarr

Plattstarr med växtsätt och rotsystem som sandstarr väckte min uppmärksamhet. Men det fanns ingen sådan hybrid. Axet hade iallafall ett för Halmstad kommun kraftigt ax.
Foto Per Wahlén Eldsberga s:n 2 maj -08

Belägg lämnat till Thomas Karlsson - ska bli spännande att se vad han säger!

Prunus padus
Prunus padus - hägg

Häggen
blommar nu. Jag stod först litet frågande om det verkligen var hägg. Jag kom då på vad det var som störde, den brukar ha hängande blomklasar.
Foto Per Wahlén Skrea s:n 1 maj -08
Serratula tinctoria
Serratula tinctoria - ängsskära

Ängsskära är lätt att inventera även vid denna tid då bladrosetten är omisskännlig. Skrea har ju många lokaler för växten.
Foto Per Wahlén Skrea s:n 1 maj -08
Lamium galeobdolon = ssp galeobdolon
Lamium galeobdolon - gulplister
Gulplister
förvildas lätt i båda sina underarter. Här hade jag svårt att bestämma vilken underart som gäller. Hade växtplatsen varit en bokskog i Skåne hade jag nog noterat den som vanlig gulplister eftersom bladen hade små fläckar och kronans överläpp var smal. Växtplats var en liten liljekonvaljdunge.
Foto Per Wahlén Skrea s:n 1 maj -08

Vågar nu skriva att det verkligen är vanlig gulplister (egentligen ovanligare) jfr 3 maj.

Lunaria annua
Lunaria annua - judaspenningar

Judaspenningar
har svårt att klara sig i Hallands magrare trakter. Den står oftast bara några år på det ställe den blivit utkastad till..
Foto Per Wahlén Skrea s:n 1 maj -08
Equisetum palustre
Equisetum palustre - kärrfräken
Nu "blommar" snart kärrfräken här utan utvuxna grenar. Lånken i vattnet är klolånke.
Foto Per Wahlén Skrea s:n 1 maj -08
Hierochloë odorata ssp odorata
Hierochloë odorata ssp odorata - ängsmyskgräs

Kollar ibland ängsmyskgräset så att det inte har smugit sig in något strandmyskgräs till Halland. Men som kan anas på bilden har hanblomman smal hinnkant i toppen och i luppen sågs ett mycket kort borst.
Foto Per Wahlén Skrea s:n 1 maj -08
Amelanchier (laevis/) cf confusa
Amelanchier confusa - svensk häggmispel

K
opparhäggmispel torde vara lik svensk häggmispel om man kollar "Moster". Båda har hängande och glesa blomklasar. Dessutom har båda långa kronblad. Svensk hängmispel har nedre blomskaft längre än de övre som på bilden. Trots att den ska ha foderblad med hårig spets har jag efter koll på nätet sett att många där ser ut som denna.
Under min promenad såg jag 1000-tals som alla var av denna "klonen". Den kan bli en vacker plåga i magra tall och björkskogar då den dominerade buskskiktet. Blad och foder.
Foto Per Wahlén Skrea s:n 1 maj -08

Efter nya studier blir jag alltmer förvirrad mellan dessa två arter. Har ändrat till confusa/laevis.

Efter ytterligare studier borde det nog ändå vara Amelanchier confusa - svensk häggmispel. Detta på grund av bladformen som hos laevis är jämnt avsmalnande från mitten! PW

Corydalis nobilis
Corydalis nobilis - sibirisk nunneört
Sibirisk nunneört
verkar inte kräsen på växtplats. Det kanske är en klippväxt i Sibirien?
Foto Per Wahlén Falkenberg 1 maj -08