Dagbok november 2008

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

bakåt

Festuca gigantea
Festuca gigantea - långsvingel
En art som, liksom boerstånds nedan, också ökar i utbredning är långsvingel. Men här är takten bra mycket beskedligare.
Foto Per Wahlén, Kungsbacka 4 november 2008.

 

Conocybe sp
Conocybe sp - hätting

I skogen var det ganska få svampar men några hättingar av okänt slag fanns på plats. Foten var nedtill rejält fjällig.
Foto Per Wahlén, Kungsbacka 4 november 2008.

Senecio inaequidens
Senecio inaequidens - boerstånds

Boerstånds
har exploderat i sin ökning i Halland. Åke, Bengt och Charlotte har funnit ett tiotal lokaler, Semir har sett den i Oskarström och själv har jag funnit den i Laholm och nu Kungsbacka. De flesta lokalerna är utmed stora vägar som på bilden.
Foto Per Wahlén, Kungsbacka 4 november 2008.

Corticiaceae
Corticiaceae - slätsvamp/skinn
Svampar av denna typen är dåligt utredda. Letade på nätet och fann en slätsvamp/skinn som det kanske kan vara: Porostereum spadiecum? 
Foto Per Wahlén, Falkenberg 1 november 2008.

Chara sp
Chara sp - sträfse

När man ändå är ute och botaniserar kan man ju samla kransalger. Vid ett snabbesök i Kungsbacka fann jag dessa små rosetter i en klarvattensjö. Tog upp ett par "rosetter" och såg att det måste vara ett sträfse. Den var inte fertil men en hel del bulbiller (övervintringsorgan) fanns vid basen.
Foto Per Wahlén, Kungsbacka 4 november 2008.

Hydrocharis morsus-ranae
Hydrocharis morsus-ranae - dyblad

Nu är det mesta redan på tillbakagång - men man kan se resterna av sommarens sköna växter. Här är det ett dyblad som överlever via groddknoppar.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 1 november 2008.

Panellus cf mitisPanellus cf mitis - vintermussling
Den här lilla vintermusslingen får väl snart göra skäl för sitt namn. Den hade nedvikt hattkant och var bara centimeterstor.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 1 november 2008.

Cladonia sp
Cladonia sp

Här en Cladonia med helt annat utseende än de nedan. Ormlikt slingriga grenar. Skulle kunna vara C uncialis - pigglav eftersom den i granspetsarna var brun. Annars är C. zopfii Stel bägarlav ett förslag.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 1 november 2008.

Clavaria argillacea
Clavaria argillacea - hedfingersvamp

På sandiga hedmarker ska denna svamp finnas. Hedfingersvamp som gärna växer bland ljung.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 1 november 2008.

Cladonia sp
Cladonia sp
Här en annan tratt/bägarlav där jag hamnar på C. pyxidata-gruppen. Den ska tydligen ha podetier upphöjda från trattkanten?!
Foto Per Wahlén, Falkenberg 1 november 2008.

Cladonia sp
Cladonia sp
Inte heller här var det lätt att komma till art. Men möjligen kan det vara frågan om C. macilenta -
mager bägarlav.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 1 november 2008.

Cetraria islandica
Cetraria islandica - islandslav

På hedar förekommer ofta islandslav i mängder.
Eftersom jag inte kollar lavar är jag inte !00 % på att det är just denna art. Den hade iallafall rödaktig bas.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 1 november 2008.

Cladonia sp
Cladonia sp

I gruppen med tratt/bägarlavar fanns det så många arter med bruna apothecier att jag inte lyckades bena mig igenom nyckeln. Kom fram till att det kanske kan vara C. cariosa
rötbägarlav.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 1 november 2008.