Dagbok oktober 2008

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

bakåt

Tremella mesenterica
Tremella mesenterica - gullkrös

På en låga växte denna gullkrös.
Det var verkligen ingen rik lokal!
Foto Per Wahlén, Halmstad 28 oktober 2008.

Sigesbeckia serrata
Sigesbeckia serrata - klibbstjärna

Hittade några klibbstjärnor i naturlig miljö på sand i tallskog. Fast det var ju inte långt till villaområdet! Nu är det nog klart att orientalisk klibbstjärna inte är funnen i Halland! Anders Svenson benade ut situationen. Klibbstjärnan skall ha jämnt taggad bladkant som här. Den orientaliska ska dessutom inte ha stjälkomfattande bladbas som här! När det gäller blomman så var överlappet stort då det gäller hyllebladens längd och glandler har båda.
Foto Per Wahlén, Halmstad 28 oktober 2008.

Torr svamp
Torr svamp
Jämte hättan nedan stod denna helt uttorkade svamp. Kanske bara en torr version av den föregående?!
.
Foto Per Wahlén, Halmstad 27 oktober 2008.

Oxalis corniculata
Oxalis corniculata - krypoxalis

Ibland är det märkligt att man inte ser en växt på 10 år och så plötsligt finner man två lokaler med några dagars mellanrum! Krypoxalis är ingen växt jag har många lokaler av.
Foto Per Wahlén, Halmstad 28 oktober 2008.

Hygrocybe/Camarophyllus virgineus
Hygrocybe/Camarophyllus virgineus - alabastervaxskivling

En liten trattformad svamp kom i sökaren. Det bör vara
alabastervaxskivling. Den trivs i kortvuxen gräsmark och kan därför även hittas på gräsmattor o.dyl.
Foto Per Wahlén, Halmstad 26 oktober 2008.

Mycena sp
Mycena sp

Vackra men svåra att bestämma är hättorna. Glömde till och med att kolla om den hade mjölksaft. Och hur luktade den??!
Foto Per Wahlén, Halmstad 27 oktober 2008.

Catabrosa aquatica
Catabrosa aquatica - källgräs
En ganska vanlig art utmed våra sandiga stränder är ju källgräs som bl.a. trivs i de näringsrika pölarna som tången skapar. Men som på denna lokal kan man vara säker på att den försvinner i stormarna på hösten/vintern. Ett 20 tal ruggar av denna typ fanns på plats men inga var fertila! Men än är det inte för sent...
Foto Per Wahlén, Halmstad 26 oktober 2008.

Jordtunga
Jordtunga

En erkänt svår grupp bland svamparna är jordtungorna. Hittade en liten grupp i den snaggade betesmarken. Ska man döma av svampens hårighet kan det kanske vara Trichoglossum hirsutum - hårig jordtunga?
Foto Per Wahlén, Halmstad 26 oktober 2008.

Hätting
Hätting

Letade länge innan jag fann något som liknade denna svamp. Och strax hade jag två alternativ som via habitus var svåra att skilja. Galerina hypnorum - mosshätting eller Conocybe tenera - rosthätting är vad jag tror det kan vara. Lutar mest åt det senare på grund av färgen på lamellerna...
Foto Per Wahlén, Halmstad 26 oktober 2008.

Clavulinopsis cf luteoalba
Clavulinopsis cf luteoalba - aprikosfingersvamp

Den här svampen har jag sett förut om det nu är aprikosfingersvamp. Det som fällde avgörandet i bestämningen var den vita spetsen på fruktkroppen.
Foto Per Wahlén, Halmstad 26 oktober 2008.

Lycoperdon sp
Lycoperdon sp
Denna röksvamp stod nära den mörka nedan och först tänkte jag att det var samma. Men det kan det inte vara. Men här fanns flera att välja bland så jag avstod från vidare undersökningar. Förresten kanske det kan vara en långfotad...
Foto Per Wahlén, Halmstad 26 oktober 2008.

Hygrocybe chlorophana
Hygrocybe chlorophana - citrongul vaxskivling

En svamp som trivs på kortsnaggad naturbetesmark är
citrongul vaxskivling. På denna lokal fanns det rikligt.
Foto Per Wahlén, Halmstad 26 oktober 2008.

Ranunculus hederaceus
Ranunculus hederaceus - murgrönsmöja

Fann ännu en vild lokal med murgrönsmöja! Den var inte i blom men såg annars ut att trivas bra. Troligen kommer den inte att klara sig länge utan försvinner med höststormarna... Och det där med vild är kanske att ta i - eftersom den är planterad runt om i kommunen är det nog troligare ett förvildat exemplar!!!
Foto Per Wahlén, Halmstad 26 oktober 2008.

Lycoperdon cf nigrescens
Lycoperdon cf nigrescens - mörk röksvamp

Detta borde väl vara en mörk röksvamp. Fast det är svårt att som amatör veta om det finns några närbesläktade... Vackert taggig var den i alla fall och fanns även i mogna exemplar.
Foto Per Wahlén, Halmstad 26 oktober 2008.

Slemmig klump i gräset
Slemmig klump i gräset
Vad i helskotta kan detta vara. Har många gånger halkat på den hala slemklumpen! Letade länge på nätet efter grönalger och slemsvampar som kunde komma ifråga. Men jag fann inget och tar gärna hjälp om vad det kan vara.
Foto Per Wahlén, Laholm 25 oktober 2008.

Ramaria cf aurea
Ramaria cf aurea - guldfingersvamp

Ännu en sorts fingersvamp, men av den mer buskiga typen. Fann på nätet en art det skulle kunna vara. Guldfingersvamp - men den är ju orange?! Men färgerna är tydligen inget att lita på i denna gruppen... Den växte på trevlig kortsnaggad gräsmark.
Foto Per Wahlén, Halmstad 26 oktober 2008.

Cordyceps ophioglossoides
Cordyceps ophioglossoides - smal svampklubba

Eftersom Jan Kuylenstierna informerade mig om att smal svampklubba levde som parasit på en underjordisk svamp grävde jag för att finna den. Jag fann inget och trodde det var något annat. Men såg sedan på nätet att värdsvampen kan finnas längre ifrån än jag grävde (ni ser de gula "rötterna"). Så det fick bli en smal svampklubba iallafall.
Foto Per Wahlén, Laholm 25 oktober 2008.

Clavaria/clavulina ??
Clavaria/clavulina ?? - fingersvamp

Letade efter denna men det var inget som passade. En sorts fingersvamp är det iallafall.
Foto Per Wahlén, Laholm 25 oktober 2008.

Pycnoporus cinnabarinus
Pycnoporus cinnabarinus - cinnoberticka
En ticka som inte var svår att få namn på var cinnobertickan. Den hade ordentligt färgat sporskikt. Vad jag förstår är det en svamp som förr var mindre allmän som numera har blivit ganska vanlig.
Foto Per Wahlén, Laholm 25 oktober 2008.

cf Clavulina rugosa
cf Clavulina rugosa - rynkad fingersvamp

Egentligen hade denna svamp mer knottrigt utseende än den
rynkade fingersvampen brukar ha. Men jag fann ingen annan svamp som var lik.
Foto Per Wahlén, Laholm 25 oktober 2008.

Oxalis corniculata
Oxalis corniculata - krypoxalis

Äntligen ett exemplar av krypoxalis där man kan känna sig säker på bestämningen. Tvärhuggna stipler och rotslående stam samt annorlunda hårighet på kapseln gjorde att jag blev övertygad.
Foto Per Wahlén, Halmstad 24 oktober 2008.

Svamp = Xylaria hypoxylon - stubbhorn
Svamp med svampangrepp?

Hittade en jordtungeformad svamp som verkade ha blivit angripen av en annan svamp i toppen. Den var hårig och skulle kunna vara en smal svampklubba. I så fall skulle en parasitisk svamp vara angripen av en annan parasitisk svamp och i så fall skulle det handla om tre svampar i en "smäll".
Foto Per Wahlén, Laholm 25 oktober 2008.

Kan nog vara Xylaria hypoxylon - stubbhorn Henry Gudmundson

Mentha cf X villosa var. alopecuroides
Mentha cf X villosa var. alopecuroides - Bowles mynta
En annan ovanlig växt fanns i grustäkten med grusnejlika. En mynta som går under namnet Bowles mynta. Den har ljusa blommor (endast en blomma var kvar) och är mer eller mindre steril. Man kan ana den ena föräldraarten i bladen Mentha suaveolens.
Foto Per Wahlén, Laholm 19 oktober 2008.

Chenopodium cf giganteum
Chenopodium cf giganteum - praktmålla

En mycket färgrik målla som skulle kunna vara
Chenopodium giganteum - praktmålla stod i ett antal exemplar med hylle som var ordentligt "åsigt". Stjälken var också rödstripig. Den liknar den som Martin Sjödahl fann ifjol i Ugglarp.
Foto Per Wahlén, Halmstad 21 oktober 2008.

Crucibulum laeve
Crucibulum laeve - brödkorgsvamp

Efter en lyckad svampexkursion hittade jag själv en skojig svamp. Brödkorgsvamp fick jag den till och namnet är ju lysande. Att det blev just denna art beror på hatten på det nedre exemplaret och att "bröden" var fästade i ett litet "snöre". Det syns inte men den växte på multnade blad.
Foto Per Wahlén, Laholm 19 oktober 2008.

Gypsophila muralis
Gypsophila muralis - grusnejlika

Efter att ha sett de fina rödlistade svamparna (se nedan) hittade jag en grupp - även de rödlistade - blommor i en grustäkt: Grusnejlika.
Foto Per Wahlén, Laholm 19 oktober 2008.

Cotoneaster bullatus
Cotoneaster bullatus - rynkoxbär
Nu är det mogna frukter hos rynkoxbär. Det var ganska dåligt med frukter på busken, så den stod väl inte så bra.
Foto Per Wahlén, Halmstad 18 oktober 2008.

Svampexkursion
Svampexkursion

Under en solig dag mellan regnigare hade Kill Persson med hjälp av Gunilla Hederås en svampexkursion med strandheden som bas. Detta fick vi bl.a. se.
Foto Per Wahlén, Skummeslöv 19 oktober 2008.

Chenopodium urbicum
Chenopodium urbicum - bymålla

En växt som man numera - då dynghögarna samt avskrädeshögarna som förr fanns på gatorna är mer eller mindre försvunna - måste söka på ruderatmarker är bymållan. Ett stort exemplar fanns som ogräs och den hade gott om blommor.
Foto Per Wahlén, Halmstad 17 oktober 2008.

Agastache cf urticifolia
Agastache cf urticifolia - nässelisop
Har ofta kollat isoperna för att finna nya arter. Och nu är jag nästan säker på att jag funnit nässelisop. En tydlig detalj är - förutom den lilla blomman -  det förlängda fodret. Bladens lukt är svag jämfört med den vanliga anisisopen.
Foto Per Wahlén, Halmstad 17 oktober 2008.

Cyperus eragrostis
Cyperus eragrostis - blekag
En växt som nog har möjlighet att naturalisera sig är blekag. Den frösår sig vid tidvis uppdykande pölar, men riktigt vilda lokaler stås ännu att finna.
Foto Per Wahlén, Halmstad 17 oktober 2008.

Cyperus cf longus
Cyperus cf rotundus - nötag

En ny ag för mig är den även odlade dammagen. (Här har Erik Lj. kommit med förslaget och det mesta verkar stämma...) Ca 8 blommor i småaxet och andra karaktärer stämmer väl. Ett av de fåtaliga frågetecknen är nervernas mellanrum på bladens undersida som är pruinöst vitaktiga.
Denna art kan tänkas naturalisera sig eftersom den finns som sådan i Danmark!
Foto Per Wahlén, Halmstad 17 oktober 2008.

Trädgårdsväxt
Trädgårdsväxt

Som tidigare sagts finns det ett otal mer eller mindre vanliga trädgårdsväxter. Även här har jag ingen aning om vad det är.
Foto Per Wahlén, Halmstad 17 oktober 2008.

Det måste vara från köksträdgården. ELj gav svaret Capsicum annuum - spanskpeppar. Inte helt lik den jag såg för några dagar sedan.

Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa - underblomma

En trädgårdsväxt som ofta kommer ut med kompostmaterial är underblomman. Ännu är ingen naturaliserad förekomst noterad av mig.
Foto Per Wahlén, Halmstad 17 oktober 2008.

Liten buske
Liten buske
Någon sorts trädgårdsbuske som ju inte är min starka sida precis. Stammen hade någon form av små fjäll och "nedlöpande" blad.
Foto Per Wahlén, Halmstad 17 oktober 2008.

Utkast
Utkast

När man går på platser med kompostmaterial finns det ofta, förutom ogräs av skilda slag, trädgårdsväxter där det märks att det är tydligt utkastat. Vad det är vet jag dock inte!
Foto Per Wahlén, Halmstad 17 oktober 2008.

Hippeastrum X hortorum - amaryllis. ELj

Setaria verticillata(/adhaerens)
Setaria verticillata/adhaerens - sträv/arabisk kavelhirs

När jag såg denna setaria-art tänkte jag genast på sträv kavelhirs. Men den var inte det minsta sträv. När jag kollade borstet hade den dock nedåtriktade hullingar och då borde det vara den eller den arabiska kavelhirsen. Snärpet var hårigt men det stod inget i "Moster" om det så denna får jag nog låta någon expert se på - det skulle ju kunna vara en närbesläktad till de av mig föreslagna arterna. Närbild.
Foto Per Wahlén, Halmstad 17 oktober 2008.

Efter koll på herbarium och genomgång blev det Setaria verticillata. Anders Svenson

Salix/poppel ?
Salix/poppel ?

Pil
eller poppel tror jag det handlar om. Bladen var som popplarna ofta är - vita undertill. Men bladformen??! Och bladkanten var sågad som pilarna brukar vara...
Foto Per Wahlén, Halmstad 17 oktober 2008.

Populus sp., men vilken..? ELj

Tuja ? 
Tuja ? 
I en dynsvacka stod denna buske som jag inte klarar av - det är väl egentligen ingen tuja utan ädelcypress/kryptomeria. Den emanerar från utkast och hade inga frukter (kottar). Närbild.
Foto Per Wahlén, Laholm 14 oktober 2008.

Sisymbrium sp
Sisymbrium sp - senap

Hamnsenap
var mitt omedelbara förslag till namn på denna växt som stod vild en räl. Men bladen var inte som de brukade och stjälken nedåtriktat hårig. Och nästa års bladrosett vet jag inte vad jag säga säga om.
Foto Per Wahlén, Halmstad 15 oktober 2008.

Hamnsenap. ELj.

Juncus arcticus ssp balticus x filiformis 
Juncus arcticus ssp balticus x filiformis - östersjö x trådtåg

På hösten och vintern är det bästa tiden att söka efter hybriden östersjö- x trådtåg. Eftersom mycken annan vegetation försvunnit blir den lätt att hitta. Det man söker är en förvuxen trådtåg med krypande rot av det bredare slaget samt tomma blommor i de glesa axen. Märk att hybriden går längre norrut i landskapet än östersjötåget!
Foto Per Wahlén, Laholm 14 oktober 2008.

Stachys arvensis
Stachys arvensis - åkersyska

Nu har tiden med åkersyska kommit igång! Nere i Laholm ser man den ganska sällan. Här handlar det om endast tre exemplar. Men visst lyser den upp nu när säsongen börjar ta slut.
Foto Per Wahlén, Laholm 14 oktober 2008.

Cucumis sativus 
Cucumis sativus - gurka
En gurka får avsluta bildsvepet från den trevliga exkursionen med sydlänningarna. Trots att den odlas så ofta ser man de mycket sällan i det "vilda". Som ni ser var den mer än mogen och blommorna var inte mycket att fotografera. Kan förresten meddela att de från södern hittade omkring 8 nya lokaler med boerstånds under utfärden!!
Foto Per Wahlén, Varberg 12 oktober 2008.

Phytolacca esculenta/acinosa
Phytolacca esculenta - kermesbär

Erik Ljungstrand nämnde härförleden att det finns fler arter av kermesbär. Hittade denna grupp som jag efter idogt letande på nätet bestämde till ätligt kermesbär. "Blommor och blader" stämde perfekt.
Tittade sedan i Thomas Karlssons checklista - det var en synonym till P. acinosa - kermesbär!! Ridå!!
Foto Per Wahlén, Laholm 14 oktober 2008.

Fuchsia sp 
Fuchsia sp - fuchsia

Ännu en ny art eller sort av fuchsia stod i en jordhög. Ingen av oss hade sett denna typen förut.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 oktober 2008.

Vicia sp
Vicia sp

Fick syn på en annorlunda vicker på en skrapad jordplan. Vi dividerade lite om vad det kunde vara men hade inte många gissningar. Själv tror jag det kan vara en vårvicker. Tog hem ett exemplar för kultivering - men den dör nog eftersom jag har "svarta fingrar".
Foto Per Wahlén, Varberg 12 oktober 2008.

P. somniferum ssp. setigerum 
P. somniferum ssp. setigerum - vild opievallmo
Detta bör vara den vilda formen av opievallmo eftersom den har utspärrade hår på blomskaftet. Fast huruvida det håller kan man ju fråga sig. Detta eftersom den vilda ska ha grönare blad än hos trädgårds-opievallmo. Visste inte om att den delades upp förrän Erik Lj. sa det under senaste turen.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 oktober 2008.

Rudbeckia hirta ssp hirta 
Rudbeckia hirta ssp hirta - sträv rudbeckia

Sträv rudbeckia
av den gammeldags typen är inte lika vanlig som de nya underarterna. Det här lilla exemplaret hittade vi på en grusig plan.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 oktober 2008.

Campanula cf isophylla
Campanula cf isophylla - betlehemsstjärna

Någon gång på 1980-talet tog jag betlehemsstjärna på Slottsmöllan. Denna liknade den i bladen. Men tror ni inte jag glömde ta belägg. Och jag som har så svårt att hitta tillbaka till denna typ av växtlokaler!!
Foto Per Wahlén, Halmstad 11 oktober 2008.

Echinochloa sp
Echinochloa sp

Hönshirs-arterna
kan vara svåra att hålla isär. Under en runda med Charlotte W, Bengt N och Åke S träffade vi på denna sak. Alltför tätaxig för att vara hönshirs och lite för yvig för att vara den japanska. Dessutom med rejält breda blad. Något att undersöka under mörka vinterkvällar...
Foto Per Wahlén, Varberg 12 oktober 2008.

Nepeta sp
Nepeta sp
Troligen är det väl kant- eller bergnepeta, men bladen var annorlunda och blommorna något större. När jag undersökte det på nätet visade det sig att det fanns gott om snarlika arter.
Foto Per Wahlén, Halmstad 11 oktober 2008.

Oxalis dillenii
Oxalis dillenii - prärieoxalis

Prärieoxalis
verkar öka och jag ser den på flera ställen varje år numera. Dessutom kan den växa i tät vegetation som t.ex. gräsmattor där inte klöveroxalis trivs så bra.
Foto Per Wahlén, Halmstad 11 oktober 2008.

Scutellaria galericulata
Scutellaria galericulata - frossört

Frossörten
är inte alltid så nogräknad, utan kan ibland nöja sig med singel som växtplats.
Foto Per Wahlén, Halmstad 10 oktober 2008.

Mink
Mink
En mink på födosök sprang omkring men var inte så lätt att fotografera.
Foto Per Wahlén, Halmstad 11 oktober 2008.

Anchusa officinalis
Anchusa officinalis - oxtunga
Oxtungan
håller sig envist kvar i blom
. Men inte ser det ut som i dennes glans dagar.
Foto Per Wahlén, Halmstad 10 oktober 2008.

Hypochoeris glabra
Hypochoeris glabra - åkerfibbla

När åkerfibblan växer i opåverkad omgivning har den buktflikiga blad. Här har den blivit besprutad av troligen roundup. För att spara på näringstillgången och tid har den på denna växtplats (rikliga mängder) blommat och fått frukt med nya, helbräddade små blad. Även höjden på plantorna var låg - ca 5 cm. Verkar vara en överlevare!
Foto Per Wahlén, Halmstad 10 oktober 2008.

Odontites vulgaris
Odontites vulgaris - rödtoppa

Rödtoppan
är inte helt vanlig i mina trakter. Här finns den mest på ruderatmarker till skillnad mot norrut där den står på betade strandängar. Någon gång kan den stå i åkerkanter.
Foto Per Wahlén, Halmstad 10 oktober 2008.

Juncus arcticus ssp balticus
Juncus arcticus ssp balticus - östersjötåg

I södra Halland finns ju östersjötåg i tidvis fuktiga hedar och tallskogar utmed kusten. Mycket sällsynt står den som ruderatmarksväxt som här.
Foto Per Wahlén, Halmstad 10 oktober 2008.

Setaria viridis
Setaria viridis - grön kavelhirs
Grön kavelhirs
är vanlig vid sandiga åkerkanter. När den släppt sina frön sitter borsten kvar.
Foto Per Wahlén, Halmstad 9 oktober 2008.

Sedum hispanicum
Sedum hispanicum - blek fetknopp

Då och då kan man hitta blek fetknopp som förvildad. Trodde först det var vit fetknopp men kronbladen var sex till antalet och växten var glandelhårig - vilket tyder på den bleka.
Foto Per Wahlén, Halmstad 10 oktober 2008.

Chrysanthemum zawadskii
Chrysanthemum zawadskii - höstkrage

Höstkragen
gör verkligen skäl för sitt namn. Den hade ifjol vita strålblommor på denna växtplats - undrar hur det kommer sig?
Den heter även
Dendranthema z. och jag vet inte vilket namn man ska använda.
Foto Per Wahlén, Halmstad 9 oktober 2008.

Eupatorium maculatum
Eupatorium maculatum - fläckflockel

Antagligen kommer fläckflockeln bli mer spridd i våra marker. Fruktsättningen verkar nämligen helt OK.
Foto Per Wahlén, Halmstad 9 oktober 2008.

Spiraea x vanhoutteii
Spiraea x vanhoutteii - bukettspirea

En del av de odlade spireorna är svåra. Detta bör vara bukettspirea trots att den har något zig-zagformade blad. Ståndarna är kortare än kronbladen och bladen är något treflikiga. På platsen har den funnits i 20 år men inte gjort några nämnvärda försök att sprida sig.
Foto Per Wahlén, Halmstad 9 oktober 2008.

Aphanes arvensis
Aphanes arvensis - jungfrukam

I sandiga åkerkanter hittar man ganska ofta jungfrukam. Den kan som synes även finnas på plats sent på säsongen.
Foto Per Wahlén, Halmstad 9 oktober 2008.

Ricinus communis
Ricinus communis - ricin

En växt som blommar sent är ricin som nu just släpper ut sina hanblommor.
Foto Per Wahlén, Halmstad 7 oktober 2008.

Sigesbeckia sp = serrata
Sigesbeckia serrata - klibbstjärna

Nu måste jag ännu en gång meddela att klibbstjärnan i Halmstadstrakten åter är utan namn. Någon av stockholmarna som var på besök den 28 september hade sett S. orientalis på utkast där. Den har oregelbundet tandade blad (inte som dessa blad) och efter konsultation på nätet ser det ut som de har rätt. Får väl återgå till det namn som P. Lassen gav den på 80-talet. Sigesbeckia serrata/jorullensis. Erik Lj. återfann den idag då en grupp från Göteborg var på besök.
Foto Per Wahlén, Halmstad 8 oktober 2008.

Sigesbeckia serrata - klibbstjärna! Anders Svenson

Bladrosett
Bladrosett

Avslutar dagens runda med en totalt okänd bladrosett. Har nog haft med en liknande för något år sedan...
Foto Per Wahlén, Halmstad 6 oktober 2008.

Miscanthus sinensis
Miscanthus sinensis - elefantgräs

Var och kollade elefantgräset dör att se skillnaderna mot det jag hittade igår. Och det fanns klara skillnader. Småaxen var mindre och snärpet likaså. Dessutom var snärpslidan hårbemängd hos cf tinctoria och kal his sinensis.
Foto Per Wahlén, Halmstad 7 oktober 2008.

Miscanthus cf tinctoria
Miscanthus cf tinctoria

Vi har ju en lokal med elefantgräs vid Andersberg sedan många år. Nu hittade jag en tuva med en annan miscanthus-art. Efter konsultationer med nätet kom jag fram till att det bör vara Miscanthus tinctoria. Den hade randiga blad men ej som sinensis "zebragräs" på tvären utan på längden som hos Phalaris arundinacea 'picta'. Men eftersom det är ett virrvarr bland de odlade arterna är ett cf ett måste. Den är iallafall under en meter hög och verkar vara kraftigare tuvad.
Foto Per Wahlén, Halmstad 6 oktober 2008.

Physalis grisea
Physalis grisea - gyllenbär

Bland alla kapkrusbär träffar man ibland på det mer ovanliga gyllenbäret, som därför troligen inte är så vanlig i hushållen. Den har en mycket liten blomma som annars är lik kapkrusbärets.
Foto Per Wahlén, Halmstad 6 oktober 2008.

Vicia faba
Vicia faba - bondböna

Precis som hampan kommer ibland bondbönan ut i det vilda. Ganska speciella blommor har den.
Foto Per Wahlén, Halmstad 6 oktober 2008.

Malope trifida
Malope trifida - praktmalva

Om ni träffar på en malva som har tredelat foder som sitter ihop vid basen är det ingen vanlig malva. Denna ser ut som en sommarmalva men hade en stam som var något genomskinlig. Kollade på nätet och fann snart en art vid namn praktmalva
Nu när den är bestämd kan ni njuta av den vackra blomman.
Foto Per Wahlén, Halmstad 6 oktober 2008.

Lamiaceae = Calamintha grandiflora
Lamiaceae

Fick den tidigare visade som jag trodde kattmynta i blom. Trots att jag gått igenom samtliga tänkbara släkten, har jag inte funnit något som stämmer. Vet inte om blomman kanske är något nedvissnad.
Foto Per Wahlén, Halmstad 3 oktober 2008.

Calamintha grandiflora - rosenmynta kan det vara ELj. ÄR! In situ senare.

Kollade på nätet och hade innan hoppat över den eftersom blommorna var stora. Men ser nu att det mesta i övrigt stämmer - bara blommorna nu får vara så små! PW

Cannabis sativa ssp sativa
Cannabis sativa ssp sativa - hampa

Hittade en rest från odling då det är den odlade hampan
. Ingen speciell lukt stod att finna!
Foto Per Wahlén, Halmstad 6 oktober 2008.

Stachys arvensis
Stachys arvensis - åkersyska

Hittade några exemplar av åkersyskan här i Halmstad. Den lyser verkligen upp nu när det mesta börjar sloka.
Foto Per Wahlén, Halmstad 5 oktober 2008.

Impatiens sp
Impatiens sp

Fann en balsamin som jag inte känner igen. Tyvärr var den överblommad. Skulle kunna vara I.
capensis - apelsinbalsamin.
Foto Per Wahlén, Halmstad 5 oktober 2008.

Inte capensis - någon annan okänd art. ELj.

Capsicum annuum
Capsicum annuum - spanskpeppar

Det vi äter kommer ju ut igen och frön från t.ex. spanskpeppar kan gro, blomma och sätta frukt. Men helt mogna blir det väl inte? Det fanns blommor kvar.
Foto Per Wahlén, Halmstad 5 oktober 2008.

Rubus sp
Rubus sp - björnbär

Ibland hittar man björnbär som är krypande men ändå ser ut som sötbjörnbär. Får kolla det under nästa säsong vid blomning.
Foto Per Wahlén, Halmstad 5 oktober 2008.

Solanum sp = bonariense
Solanum sp - nattskatteart

Efter en lärorik svamprunda med Robert Daun vid Lygnern ville en del från norr se på ogräsen i Falkenberg. Nattskatte-arten stod nu med flera blommor och ett fruktämne. Nu hänger det på frosten om det ska bli något namn på växten.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 4 oktober 2008.

Polypogon monspeliensis
Polypogon monspeliensis - skäggräs

Vid en lokal där det bildats en damm/pöl i gruset, hittade jag detta gräs som jag trodde kunde vara kavelhirs. Erik Lj. som var med rättade mig genast och gav den sitt rätta namn. Men håll med om att skäggräset liknar kavelhirs. Vet inte om den har något tidigare fynd i Halland.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 4 oktober 2008.

Hypochoeris glabra
Hypochoeris glabra - åkerfibbla

Åkerfibblan
vid museets grusgång har nu klarat sig i över 10 år. Detta trots ordentliga rensningar lite då och då. Har nog långlivade frö. Närbild.
Foto Per Wahlén, Halmstad 3 oktober 2008.

Oenothera cf scandinavica
Oenothera cf scandinavica - nordiskt nattljus

Har nu samlat ett otal nattljus för vidare befordran till K. Rostanski i Polen. Tror här det handlar om nordiskt nattljus. Men det är inte helt lätt!
Foto Per Wahlén, Halmstad 3 oktober 2008.

Clematis vitalba
Clematis vitalba - skogsklematis

Skogsklematisen
är inte så vanlig som förvildad i Halland - om man nu jämför med Skåne. Den står nu i blom - eller ska man säga "står i foder" eftersom den saknar kronblad.
Foto Per Wahlén, Halmstad 3 oktober 2008.

Geranium dissectum
Geranium dissectum - fliknäva

Här fick jag en bild på en fliknäva som blommar. Oftast ska den vara överblommad vid denna tiden.
Foto Per Wahlén, Halmstad 3 oktober 2008.

(cf) Scleroderma
cf Scleroderma  - rottryffel

I föregående nämnda tallskog stod denna rottryffel. Tryfflarna växer tydligen inte bara under jord - och de flesta rottryfflarna är giftiga! Gleban blir snart svart.
Foto Per Wahlén, Halmstad 2 oktober 2008.

Ceratochloa sp
Ceratochloa sp - plattlosta/losta

Fortfarande finns det en tuva med plattlosta (?) kvar. Eftersom småaxet är smalt har det inte samma habitus om den "riktiga" som stod på samma plats tidigare (överblommad och nedvissnad). Inte helt otroligt att det skulle kunna vara en bromus istället.
Foto Per Wahlén, Halmstad 3 oktober 2008.

Oenothera wienii
Oenothera cf wienii - wiennattljus

Ett nattljus som blir allt vanligare är det som jag tror är wiennattljus. Det som stör bilden är att kapslarna har dåligt med depressas (en av föräldraarterna) liggande hår. Men bladen har en mycket kort liggande hårighet.
Foto Per Wahlén, Halmstad 2 oktober 2008.

Quercus (cf) rubra
Quercus cf rubra - rödek

Direkt tänkte jag att detta måste vara rödek. Men den är inte som den brukar och ska man följa amerikanska beskrivningar har den för många flikar. Ett ensamt exemplar i tallskog.
Foto Per Wahlén, Halmstad 2 oktober 2008.

Unga ex ofta flerflikiga ELj