Dagbok april 2009

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

bakåt

Viola tricolor
Viola tricolor -styvmorsviol

En blomma som har lång blomningstid är  styvmorsviolen. På soliga ställen har den en mycket tidig blomning.
Foto Per Wahlén, Halmstad 13 april 2009.

 

Viola odorata
Viola sp - viol

Ibland är man inte riktigt "med" när man är ute och botaniserar. Tänkte nog på att det var en skogsviol jag fotograferade. Men det kan väl inte stämma?? Närbild.
Foto Per Wahlén, Halmstad 5 april 2009.

Troligen luktviol HG - GIVETVIS PW

Viola riviniana
Viola riviniana - skogsviol

I Halland är det ganska ont om violer men  skogsviolen visar sig tidigt i soliga slänter och bryn.
Foto Per Wahlén, Halmstad 13 april 2009.

 

Teesdalia nudicaulis
Teesdalia nudicaulis - sandkrassing

I grusig stenig miljö trivs en väst som gillar magra marker. Det är sandkrassingen som med sina små blommor lyser upp den allra första våren.
Foto Per Wahlén, Halmstad 5 april 2009.

Sedum annuum
Sedum annuum - liten fetknopp
En annan växt som man nog får vänta minst en månad på blomning är liten fetknopp.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 17 april 2009.

Saxifraga granulata
Saxifraga granulata - mandelblom

Bland de blommor som ännu inte kommit i blom har vi denna mandelblomma. Men den kommer nog snart.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 17 april 2009.

Prunus spinosa
Prunus spinosa - slån

I rätt mikromiljö blommar slån säkert en vecka innan huvudblomningen. När detta skrivs är nog blomningen total.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 17 april 2009.

Oxalis acetocella
Oxalis acetocella - harsyra

En blomma man ska se på nära håll är harsyrans. Bara en blick på detta underverk är en frid för själen...
Foto Per Wahlén, Falkenberg 17 april 2009.

Myosurus minimus

Om en växtsäsong i vardande är den ganska vanliga växten råttsvans ett tecken på. I tidigt läge är blomaxet mycket kort - men vänta bara... Och oftast växer den i mängder.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 17 april 2009.

Huperzia selagoHuperzia selago - lopplummer
Nu "blommar" det i backarna med den vackra växten lopplummer. Här en närbild av det fertila axet.
Foto Per Wahlén, Halmstad 13 april 2009.

Hierochloë odorata
Hierochloë odorata - myskgräs

En annan växt med trevlig doft är ju myskgräs som är på spridning, Fler och fler lokaler kan noteras.
Foto Per Wahlén, Halmstad 21 april 2009.

Glechoma hederaceaGlechoma hederacea- jordreva
En annan växt som man kanske inte ser som en vårväxt är jordreva. Mycket tidig med en vacker blomning och glöm inte att lukta på den. Starkt!!!
Foto Per Wahlén, Falkenberg 17 april 2009.

Daphne mezerum
Daphne mezerum- tibast

En införd växt som gillar lövskogsmarker är
tibast. Den pryder våra marker tidig vår. Fast det är ingen växt som i mitt tycke är särskilt vacker - jämför gullpudran nedan. Närbild på den hoya-lika blomman.
Foto Per Wahlén, Halmstad 13 april 2009.

Gagea luteaGagea lutea - vårlök
På många platser i Halland är nog vårlöken införd. Leriga bäckdalar är en naturlig ståndort.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 17 april 2009.

Chrysosplenium alterniflorum
Chrysosplenium alterniflorum - gullpudra
Nu är den sköna tid då de sidlänta kärren översållas av
gullpudra. Den slår gärna till även då kärren inte är av rikkärrstyp. Men en sak vill den ha - odikade kärr i lövskog. Det är en växt som till skillnad från vårstarren nedan inte är beroende av människans skötsel av marker. Men visst är den vacker.
Foto Per Wahlén, Halmstad 21 april 2009.

Cystopteris fragilisCystopteris fragilis - stenbräken
En växt som man kanske inte ser som en vårväxt är stenbräken. Men den är tidig och gillar lodytor vid berg eller ständigt förändrade strandbrinkar vid åar. Men "blomningen" sker senare.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 17 april 2009.

Carex pulicaris
Carex pulicaris - loppstarr

I Halland är
loppstarren nog vanligare än på de många platser i vårt land. En orsak är de rikligt förekommande källkärren, som väl ytterst beror på den rikliga nederbörden. Det är en art som är typisk för våra medelrikkärr.
Foto Per Wahlén, Halmstad 21 april 2009.

Carex caryophyllea
Carex caryophyllea - vårstarr

Vårstarren
indikerar att nu har en ny säsong för våra växter börjat. Fortfarande håller den stånd trots att betet på många håll försvunnit. Men snart är den ett minne blott utom på reservat för ålderdomligt brukande av marker.  Extrabild.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 17 april 2009.

Adoxa moschatellina
Adoxa moschatellina - desmeknopp
Typisk växtplats för
desmeknoppen är vid basen av en ek eller annat lundträd. I våra magra marker runt Halmstad är den inte så vanlig som på andra platser.
Foto Per Wahlén, Halmstad 8 april 2009.

Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum - vårbrodd

Nu har vårbrodden slagit ut i sina första blommor. Snart står den i massor på naturliga betesmarker.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 17 april 2009.