Dagbok juli 2009

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

bakåt

Vicia villosa ssp. villosa
Vicia villosa ssp. villosa - luddvicker
En art som är svår att begripa sig på är luddvicker som ibland kan "poppa upp" i mängder men snart vara försvunnen igen....
Foto Per Wahlén juli 2009.

 

Vaccinium vitis-idaea
Vaccinium vitis-idaea - lingon
Nu börjar lingonen mogna i soligare backar....
Foto Per Wahlén juli 2009.

Vicia angustifolia var. segetalis
Vicia angustifolia var. segetalis - stor sommarvicker

Hörde att stor sommarvicker inte var så vanlig i nordöstra delarna av landet...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Ulmus glabra
Ulmus glabra - alm
Denna alm hade märkliga knoppar. Iallafall inget jag minns mig sett tidigare...
Foto Per Wahlén juli 2009.

Vaccinium uliginosum
Vaccinium uliginosum - odon

Visst ser odonets bär läckra ut. Men så är det ju inte...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Triglochin maritimum
Triglochin palustre - kärrsälting
När man träffar på havssälting i strandängarna blir de tydligen små...
Foto Per Wahlén juli 2009.

Fuligo septica
Fuligo septica - trollsmör

Vanligt i skogarna är ju trollsmör som ju är en slemsvamp. Har nästan samma konsistens som slemsvampen(?) nedan.
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Thymus pulegioides
Thymus pulegioides - stortimjan
Räknade exemplar av stortimjan men fick nöja mig att räkna rosettsamlingar. Gott om var det i alla fall. Finns troligen som ursprunglig i östra Sverige eftersom den är rödlistad. Här i Halland är det en skräpmarksväxt...
Foto Per Wahlén juli 2009.

Torilis japonica
Torilis japonica - rödkörvel

I Skåne blev man ju blasé på rödkörvel men tillbaks till Halland är den ju inte helt vanlig...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Sparganium emersum x erectum
Sparganium emersum x erectum - vanlig x stor igelknopp
Inte helt säker men troligen är det frågan om hybriden mellan vanlig och stor igelknopp. Verkade stå flera stycken likadana på en inskränkt fläck. Tog en närbild också.
Foto Per Wahlén juli 2009.

Svamp ? = Mucialgo spongiosa - jordspott
Mucialgo spongiosa - jordspott

Denna sörjiga klump borde väl vara en slemsvamp. Liknande utseende som trollsmör... Tog en close-up.
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Det slår mig att den vita amorfa svampen juli är Jordspott - en slemsvamp. Mucialgo
spongiosa. Henry G

Sorbus sp
Sorbus sp - oxel
En oxel som troligen är latifolia. Träffar nu på den lite då och då...
Foto Per Wahlén juli 2009.

Sorbus cf mougeotii
Sorbus sp - oxel

Ännu en oxel som väl är lite för tjockbladig för att vara austriaca...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Verkar vara Sorbus mougeotii - häckoxel Erik Ljungstrand

Solanum sp.
Solanum sp. - nattskatta
Måste ta mig samman i vinter och kolla nattskattebeläggen. Vet ibland varken ut eller in när jag träffar på ett sånt här exemplar... Blommor, hårighet och blad bör nogsamt granskas... Kanske är det rent av hårig nattskatta (kolla bladens kanthårighet) och då har jag tidigare belägg på den. Ock, ock, ock...
Foto Per Wahlén juli 2009.

Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia - rönn

Snart är rönnen mogen och då ör det höst?! Rariteterna hopar sig på exkursionerna...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Setaria viridis
Setaria viridis - grön kavelhirs
Första blommande exemplaret av grön kavelhirs i år för mig...
Foto Per Wahlén juli 2009.

Silene noctiflora
Silene noctiflora - nattglim

I Halland är inte nattglim lika vanligt som i Skåne där den finns i stora mängder.
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Sagina nodosa
Sagina nodosa - knutnarv
Ett tidigblommande ex av knutnarv stod ovanligt skirt på strandängen...
Foto Per Wahlén juli 2009.

Selinum carvifolia
Selinum carvifolia - krusfrö

Har testat erfarna botaniker och alla blir osäkra när det gäller krusfrö. Ska kanske sända belägg till Fröberg som ju kan denna snåriga familj...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Rubus plicatus
Rubus plicatus - sötbjörnbär
Ovanligt tidigt mogna exemplar av sötbjörnbär stod att finna i en solig miljö...
Foto Per Wahlén juli 2009.

Rumex rugosus
Rumex rugosus - trädgårdssyra

Hittade en mycket ovanlig växt på denna plats ifjol och glömde fotografera trädgårdssyra. Har hittat den i hamnen tidigare. Här kommer hyllebladen.
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Consolida regalis
Consolida regalis - riddarsporre
Här kommer Henry Gudmundson traskande ibland riddarsporre i en vägkant. Men inte var det åkerkulla som den växte tillsammans med...
Foto Per Wahlén juli 2009.

Capreolus capreolus
Capreolus capreolus - rådjur

Hade turen att komma nära ett rådjur i vild miljö. Nog vet hon att jag står bakom en buske...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Portulaca oleracea var. sativa
Portulaca oleracea var. sativa - trädgårdsportlak
Åke, Bengt och Charlotte påpekade ifjol att det jag påstod vara trädgårdsportlak inte var rätt. Nu förstår jag det även om bilden inte ger arten rättvisa. Alla gamla noteringar får ändras... Men blommorna var desamma.
Foto Per Wahlén juli 2009.

Riccia fluitans
Riccia fluitans - dammlevermossa

Har inte noterat så många mossor men kunde inte motstå denna dammlevermossa. Den trivdes i en näringsrik märgelgrav.
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Plantago coronopus
Plantago coronopus - strandkämpar
En art som är riklig på strandklippor är strandkämpar. Fast i Laholm är den av naturliga orsaker rar.
Foto Per Wahlén juli 2009.

Platanthera bifolia
Platanthera bifolia - nattviol

Hittade denna vackra nattviol på en naturbetesmark. Borde kanske stannat och sett vilka nattsvärmare som pollinerar arten.
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Physalis alkekengi
Physalis alkekengi - judekörs
En art som ibland står i grustagen är den allt vanligare judekörs. Arten nedtill i bilden är grönmynta.
Foto Per Wahlén juli 2009.

Physalis grisea
Physalis grisea - gyllenbär
Inte så vanlig som den till vänster är gyllenbär. Den föredrar mullrik jord.
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Rana temporaria
Bufo bufo - vanlig padda
Hade denna som padda men trots vårtorna är det en vanlig groda (ELj)...
Foto Per Wahlén juli 2009.

Papaver orientale
Papaver orientale - orientvallmo
Länsstyrelsen håller på med att inventera våra grustag. Jag har sänt vad jag har men jag tror inte jag sett orientvallmo innan...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Oenothera wratislaviensis
Oenothera wratislaviensis - "rödbrämat nattljus"
En art som jag plockat ett antal gånger är "rödbrämat nattljus" som är en ovanlig art i gruppen "hybridarter".
Foto Per Wahlén juli 2009.

Aurelia aurita
Aurelia aurita - öronmanet
Den första maneten jag har på hemsidan är ju som sig bör öronmanet. Det är den ojämförligt vanligaste vi har.
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Narthecium ossifragum
Narthecium ossifragum - myrlilja
Nu har många myrliljor blommat över men en del står kvar och lyser...
Foto Per Wahlén juli 2009.

Oenothera cf depressa x glazioviana
Oenothera cf depressa x glazioviana - nattljushybrid

En art som gärna korsar sig är jättenattljus och har ni bara någon annan art i närheten blir det ofta som här. Blomman med pistillen bara strax över ståndarna och blad med liggande hår minst på nerven.
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Mentha spicata
Mentha spicata - grönmynta
En art som ökat i Halland är grönmyntan som har sittande blad och oftast ingen trevlig doft
Foto Per Wahlén juli 2009.

Mentha spicata var. crispata
Mentha spicata var. crispata - krusmynta
Nu kommer även krusmyntan som har väldigt "bubbliga" blad. Men det är samma art som den till vänster...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Lycopodiella inundata
Lycopodiella inundata - strandlummer

Hittade flera nya lokaler av strandlummer när jag hade inspekterat min huvudlokal. På ett ställe var det dock bara 2 ex - men vänta bara det är gynnsamma miljöer och den lär öka!
Foto Per Wahlén juli 2009.

Malva sp.
Malva sp. - malva

Trodde det var en rödmalva men det är ett snårigt komplex. Fodret var för brett och blommorna var iallafall pråliga.
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Limonium vulgare
Limonium vulgare - marrisp
Ett vackert bestånd av marrisp lyste upp min vandring. Det är det en lokal som är väldigt annorlunda mot det normala - strandängar. Mer torrt och sandigt, grusigt.
Foto Per Wahlén juli 2009.

Luzula congesta
Luzula congesta - hedfryle
Hedfryle
borde kanske flyttas till underartsnivå eftersom den på många platser närmar sig ängsfrylet. Kalkbladen är då inte riktigt så långa som i växtens kärnområde...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Leonurus cardiaca
Leonurus cardiaca - hjärtstilla

Ännu en lokal med hjärtstilla som ju är en genom alla tider odlad art som lätt förvildas. Rödlistad ?! - man upphör aldrig att förvånas...
Foto Per Wahlén juli 2009.

Lepidium campestre
Lepidium campestre - fältkrassing

Fältkrassing
var en gång rödlistad men visade sig vara alltför vanlig - speciellt här i väster. Men jämfört med växten bredvid var det enligt mitt tycke bättre att lägga kraft och pengar på den...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Lavatera cf thuringiaca
Lavatera cf thuringiaca - gråmalva
Troligen är det den rödlistade gråmalvan men jag är inte säker. Blomman kan dock vara ljus och fodret verkade stämma...
Foto Per Wahlén juli 2009.

Leersia oryzoides
Leersia oryzoides - vildris

Här har verkligen vildriset funnit en udda lokal. uppe över vattnet och under buskar. Jag har aldrig funnit det så här förr!
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Inula sp = helenium NIX = racemosa
Inula sp - ålandrot?
Trodde i förstone att det var den magnifika ålandsroten med kandelaberlikt växande sidogrenar - men kanske är det ändå den vanliga. Får studeras närmare...
Foto Per Wahlén juli 2009.

En växt som inte Erik Ljungstrand klarade var denna. Även den bästa kan ta fel! Är och var alltså Inula racemosa! PW

Cantharellus cibarius
Cantharellus cibarius - kantarell
Det var länge sedan jag i Halland kunde plocka mer än 5 liter av kantarell. Här en del av "smultron"stället....
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Hypochoeris glabra
Hypochoeris glabra - åkerfibbla
Trodde i förstone att det var rotfibbla men efter närmare studium visade det sig vara en ovanligt välväxt åkerfibbla...
Foto Per Wahlén juli 2009.

Hypochoeris maculata
Hypochoeris maculata - slåtterfibbla
Träffade på en senblommande slåtterfibbla - på en välbetad naturbetesmark. Som tidigare nämnts ser man den allt mer sällan...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Gentiana pneumonanthe
Gentiana pneumonanthe - klockgentiana
Skulle försöka få en bild på alkonblåvingen men fann den icke. Klockgentianan som är värdväxt hade åtminstone några ägg. Klicka på bilden så ser ni några uppe till höger...
Foto Per Wahlén juli 2009.

Glebionis coronaria
Glebionis coronaria - kranskrage

En fulsnygg växt är kranskragen - men kanske gör den sig i mängd...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Fumaria vaillantii
Fumaria vaillantii - vit jordrök
Inte är det stor skillnad på jordrök och blek jordrök. Men titta på nöten som har en något spetsig topp.
Foto Per Wahlén juli 2009.

Genista pilosa
Genista pilosa - hårginst

Det är nog så att ginsten verkligen är på randen av sina växtmöjligherer. Ofta är fruktsättningen dålig - men så icke här!
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Eruca vesicaria var. sativa
Eruca vesicaria var. sativa - senapskål
Brukar ha med en bild av senapskål som var ganska ovanlig förr. Blomman har strimmor och skidan en ganska platt näbb...
Foto Per Wahlén juli 2009.

Fallopia baldschuanica
Fallopia baldschuanica - bokharabinda

Ett fint bestånd av den allt vanligare bokharabinda blommade så det stod härliga till....
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Epilobium cf ciliata x lamyi
Epilobium cf ciliata x lamyi - dunörtshybrid
Tror detta är ett grupp dunörtshybrider.  Blomman var vit och bladen hade hår på nerven. Fast jag får titta på den i vinter...
Foto Per Wahlén juli 2009.

Epilobium roseum
Epilobium roseum - grendunört

Även på omrörd mark kan man finna rosendunört. Den blandar sig ofta i sina artfränder - men inte här.
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Eleocharis parvula
Eleocharis parvula - dvärgsäv
Söder om Falkenberg är dvärgsäv sällsynt. På min sydligaste lokal finns den dock i 1000-tal.
Foto Per Wahlén juli 2009.

Emberiza citrinella
Emberiza citrinella - gulsparv

En fågel som i mitt tycke minskat mycket sedan 80-talet är gulsparven. Ändrade jordbruksmetoder är väl "boven" i dramat.
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Digitaria ischaemum
Digitaria ischaemum - fingerhirs
Nu kan ni börja leta fingerhirs. Fina, frodiga exemplar stod i "nästanblom" denna dag.
Foto Per Wahlén juli 2009.

Echium plantagineum
Echium plantagineum - blå snokört

I år verkar det vara bra för blå snokört. Den växer med sina vackra blommor på flera lokaler.
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Cygnus cygnus
Cygnus cygnus - sångsvan
När inte sångsvanarna lyfte vid mitt besök så började jag fundera i banorna om att ungarna inte var flygga. Men inte kan väl sångsvanen häcka i en märgelgrav...
Foto Per Wahlén juli 2009.

Datura innoxia
Datura innoxia - mexikansk spikklubba

Träffade på några ex av mexikansk spikklubba. Nämner inte lokalen då den är eftersökt av ett visst klientel som söker berusning...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Circaea alpina
Circaea alpina - häxört
På en liten men naggande god urskogsrelikt stod den trevliga häxörten. Det är inte många ställen som är så opåverkade av människan....
Foto Per Wahlén juli 2009.

Cotoneaster sp
Cotoneaster sp - oxbär

Har inte sett något oxbär med vita bladundersidor. Eller är det inte ens oxbär???
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Ceratocapnos claviculata
Ceratocapnos claviculata - klängnunneört
Denna klängnunneört hade följt med bark och grenar för kompostering. Rikliga mängder fanns på plats med frökapslar i startgroparna...
Foto Per Wahlén juli 2009.

Charadrius hiaticula
Charadrius hiaticula - större strandpipare

Alltid lika roligt att träffa på större strandpipare som trivs på öppna marker. Springer ju ofta i grustagen och häckar väl där...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Carex hostiana
Carex hostiana - ängsstarr
Kollade upp en vild lokal med ängsstarr och loppstarr. De fanns kvar men i ganska ringa mängd...
Foto Per Wahlén juli 2009.

Carex pulicaris
Carex pulicaris - loppstarr

Lokalen med vilda starrar hade ganska sparsamt med loppstarr. Men kanske var det inte så många där ens när jag fann lokalen!
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Campanula cf glomerata
Campanula cf glomerata - toppklocka
Jag har inte sett någon klocka så här. Troligtvis är det en toppklocka av udda modell. Hoppas det inte är en sällsynthet för jag tog inget belägg då detta var enda exemplaret. Fast vore den sällsynt så kan man ju inte... Och dessutom kan det kvitta - sänd den sällsynta växten till ett offentligt herbarium och genast så är den borta!
Foto Per Wahlén juli 2009.

Icke toppklocka (ELj HG) kanske en latifolia uv fortfarande udda modell.(ELj)

Carex distans
Carex distans - glesstarr
Nu har nog glesstarren fått fast fotfäste i södra Halland också. Lokalerna blir fler och rikare på exemplar. Här ett ax.
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Bidens ferulifolia
Bidens ferulifolia - ampelskära
Ingen ovanlighet men varför klarar inte ampelskäran av att stanna kvar på sina växtplatser? Borde kanske kolla hur den växer i hemmiljö....
Foto Per Wahlén juli 2009.

Campanula cf carpatica
Campanula cf carpatica - karpaterklocka

Trodde först det var en leiophyllum men får nog kalla den karpaterklocka istället. Blomman var stor och bladen vågiga i kanten...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Arnica montana
Arnica montana - slåttergubbe
Det är inte ofta man ser slåttergubben på nya lokaler. På denna lokal fanns den inte förr - åtminstone inte så länge jag hållit på... Orsaken är nog hårt använda marker på detta ställe...
Foto Per Wahlén juli 2009.

Betula pendula
Betula pendula - vårtbjörk

Oj, ett riktigt storfynd gjorde jag när jag fann detta träd. En vårtbjörk och i riklig blom och frukt... Smiley!
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Arctium minus
Arctium minus - liten kardborre
Ett tag fick jag för mig att ullkardborren var vanligast i landskapet. Men jag får nog ändra mig - åtminstone nu har jag hittat flest lokaler av liten kardborre...
Foto Per Wahlén juli 2009.

Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi - mjölon

Det är faktiskt ganska sällan man ser mjölon i blom eller frukt. Men här fann jag en solig slänt där den trivdes till blom...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Amaranthus sp
Amaranthus sp - amarant
Grönamarant
tror jag detta är. Kollade inte så noga men placerade delar i pressen. Tja, nu börjar ruderatsäsongen...
Foto Per Wahlén juli 2009.

Anaphalis margaritacea
Anaphalis margaritacea - pärleternell

Verkar som om pärleternellen åter kommit i ropet som trädgårdsväxt. Förvildas ofta med försvinner oftast igen efter några år...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Agastache rugosa
Agastache rugosa - anisisop
Anisisopen
kan tydligen växa lite varstans. I asfaltshögarna stod ett par exemplar. Finns snarlika dubbelgångare så bestämningen är inte helt säker...
Foto Per Wahlén juli 2009.

Alnus sp.
Alnus sp. - al

En liten förvildad alplanta som jag inte kunde identifiera konkurrerade med gräset. blom. Kan vara grönal som jag hittade ifjol...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Acer tatarica ssp. ginnala
Acer tatarica ssp. ginnala - ginnalalönn
Ginnalalönnen
trivs och får allt fler lokaler i allt vildare miljö. Här står den i ett vägdike...
Foto Per Wahlén juli 2009.

Aconogonon divaricatum
Aconogonon divaricatum - vippslide

Det var herrans massa år sedan jag såg vippslide senast. Men nu stod den ostasiatiska växten som förvildad i full blom. Bladen var cilierade men bredden gör att bestämningen är något osäker. Får granska till vintern...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Lonicera sp = caerulea ssp caerulea
Lonicera caerulea ssp caerulea - blåtry
Har tittat närmare på de mogna, men dåligt utvecklade, frukterna hos den buske jag kallat blåtry. Här stämmer det dåligt med bl.a. de långa stödbladen till frukterna och jag kan tänka mig att det är en helt annan art.
Foto Per Wahlén, Halmstad 1 juli 2009.

Blåtry bör det vara Håkan Anders Erik och Henry - bör väl vara så då...

Salix repens x sp
Salix repens x sp - krypvidehybrid

Först tänkte jag att det väl är krypvide i upprätt form. Men om ni ser på bladen är de naggade och då får man fundera på om den är ren. Vad jag vet är det ovanligt med krypvidehybrider med de glandelsågade arterna. Stammen var blank...
Foto Per Wahlén, Halmstad 1 juli 2009.

Castanea sp
Castanea dentata - amerikansk kastanj

Eventuellt har vi begåvats med ett nytt träd här i Halland. Ett exemplar av Amerikansk kastanj med flera års ålder stod i ett tallparti. Fast den är nog förvildad på andra håll förut. De odlade träden har ju en förmåga att lätt förvilda sig. Trodde först det var kastanj - men bladet var för tunt och den sågade kanten grövre än hos den vanliga kastanjen.
Foto Per Wahlén, Halmstad 1 juli 2009.

Eventuellt kan det vara kastanj iallafall enligt Erik Ljungstrand.

Cotoneaster dielsianus
Cotoneaster dielsianus - rosenoxbär

Nu står rosenoxbär både i blom och i frukt. Lättare att hantera än många av de andra arterna där man måste återbesöka växtlokalen för att ha med båda delar. Detta är en art med luddhårig bladundersida.
Foto Per Wahlén, Halmstad 1 juli 2009.