Dagbok maj 2009

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

bakåt

Veronica hederifolia ssp. lucorum
Veronica hederifolia ssp. lucorum - skuggveronika

Som åkerkantsväxt är inte skuggveronikan vanlig. Trots att den blivit röd hade den fortfarande några blommor kvar.
Foto Per Wahlén, Halmstad 31 maj 2009.

 

Viola canina
Viola canina - ängsviol

Visst är det tråkigt när ängsviolen står så här!
Foto Per Wahlén, Laholm 30 maj 2009.

Veronica verna
Veronica verna - vårveronika

Hittade en ny lokal med vårveronika och återfann den på en tidigare lokal. Alltid lika roligt då den ju är ovanlig i Halland. På ena lokalen var det små ex och på den andra lite större. Bladen är som bekant flikiga.
Foto Per Wahlén, Laholm 30 maj 2009.

Vaccinium vitis-idaea
Vaccinium vitis-idaea - lingon
Riktiga lingonmarker blir allt sällsyntare. Och på denna plats fanns det bara ett fåtal.
Foto Per Wahlén, Laholm 30 maj 2009.

Spiraea sp
Spiraea sp

Ett buskage av spirea gjorde mig konfunderad då den inte passade ihop bland de vanligaste. Liknar mest x arguta.
Foto Per Wahlén, Laholm 30 maj 2009.

Ononis arvensis
Ononis arvensis - stallört
Även stallörten har man mig veterligen kunnat säga "long time - no see" i Laholm! Men nog är det väl den som är på väg upp i det gröna.
Foto Per Wahlén, Laholm 30 maj 2009.

Potamogeton alpinus
Potamogeton alpinus - rostnate

Några exemplar av rostnate var på väg att blomma. Blomskaftet skall vara jämnbrett hos arten.
Foto Per Wahlén, Laholm 30 maj 2009.

Fulica atra
Fulica atra - sothöna
Tror det är sothönans bo till höger. Ett par tog sig knappt fram i den rikliga växtligheten.
Foto Per Wahlén, Laholm 30 maj 2009.

Geranium columbinum
Geranium columbinum - duvnäva

Se upp när det gäller duvnävans blad. De är ibland lika smalflikiga som fliknävans. Nedåtriktade hår på stammen var det. Och fodret är ju speciellt...
Foto Per Wahlén, Laholm 30 maj 2009.

Festuca brevipila
Festuca brevipila - hårdsvingel

Egentligen borde inte hårdsvingeln stå i naturlig terräng. Efter att den skapades på 30-talet har utbredningsområdet ökat enormt. Som vägkantväxt är den ju annars ganska vanlig. Borde titta på denna sak!! Slidor. Vippa. Snärp.
Foto Per Wahlén, Laholm 30 maj 2009.

Fragaria viridis
Fragaria viridis - backsmultron

Mig veterligen har det inte hörts något om backsmultron från Laholms kommun sedan Theorins uppgift på 1800-talet. Nu finns den att skåda där igen. På hedliknande mark skyltade den med sina vackra blommor och blad.
Foto Per Wahlén, Laholm 30 maj 2009.

PS. Kan kanske vara en odlad version?! Eller odlad hybrid. PW

Anthemis arvensis
Anthemis arvensis - åkerkulla

I sandiga trakter är åkerkullan fortfarande allmän och växer i både små och stora bestånd. Hittade sju olika ställen på min runda med 10.000-tals exemplar. Närbild.
Foto Per Wahlén, Laholm 30 maj 2009.

Anthyllis vulneraria
Anthyllis vulneraria - getväppling

En växt som pryder allehanda sandiga och grusiga marker är getväppling.  
Foto Per Wahlén, Halmstad 29 maj 2009.

Bromus tectorum
Bromus tectorum - taklosta
När taklostan växer i större samlingar blir den spektakulär!
Foto Per Wahlén, Halmstad 29 maj 2009.

Nepeta sp
Nepeta sp - nepeta

En nepeta med speciella blad som jag träffat på tidigare har börjat blomma.
Foto Per Wahlén, Halmstad 29 maj 2009.

Spiraea x arguta
Spiraea x arguta - brudspirea

Nu står brudspirean i massblomning. Den har ståndare kortare än kronbladen.
Foto Per Wahlén, Halmstad 29 maj 2009.

Cotoneaster sp = x suecicus
Cotoneaster sp - krypande oxbär

Ett oxbär som kröp utmed marken skulle snart till att blomma. Krypoxalis - C. dammeri tyckte jag bladen liknade - men jag tittade på bladens undersida och förstod att det måste vara någon annan art.
Foto Per Wahlén, Halmstad 28 maj 2009.

Måste vara Cotoneaster x suecicus - svenskt praktoxbär se 8 juni. PW

Clematis sp
Clematis sp - klematis

I närheten av en utkasthög hade en klematis börjat sprida sig. Ingen art jag känner igen på bladen.
Foto Per Wahlén, Halmstad 28 maj 2009.

Polygonatum verticillatum
Polygonatum verticillatum - kransrams

Även vilda växter kommer in i naturparkerna då de får stå orörda. Kransrams är inte sparsmakad utan trivdes alldeles utmärkt i den igenväxande miljön.
Foto Per Wahlén, Halmstad 28 maj 2009.

Rhododendron sp
Rhododendron sp - rhododendron

Halmstad har ju gott om naturparker där närheten till odlade växter gör att det förvildas en del. I ett sumpkärr stod denna pampiga sak. Brukar väl tolkas som catawbiense men skulle väl kunna vara ponticum också. Den senare används ju som bas till mer sofistikerade odlade sorter och arter - och är snarlik. Närbild.
Foto Per Wahlén, Halmstad 28 maj 2009.

Geranium macrorrhizum
Geranium macrorrhizum - flocknäva
I sydeuropas berg hittar man flocknäva som vild. Numera kan man ofta se den förvildad runt samhällena. Närbild.
Foto Per Wahlén, Halmstad 28 maj 2009.

Cotoneaster lucidus
Cotoneaster lucidus - häckoxbär

Häckoxbär
är en av de arter som har mycket tätt bladverk. Speciellt märks det så här på försommaren.
Foto Per Wahlén, Halmstad 27 maj 2009.

Euonymus europaeus
Euonymus europaeus - benved

Nu står benveden i blom. Ofta kan blomningen, som här, vara riklig i solöppen miljö!
Foto Per Wahlén, Halmstad 27 maj 2009.

Genista pilosa
Genista pilosa - hårginst

Man kan tänka sig hur det såg ut på ljunghedarnas tid då man ser en rikare lokal med ginst. Men arten är fortfarande vanlig - då den var "årets art" i Hallands botaniska förening lämnade jag in bortåt 500 lokaluppgifter. Och den står oftast kvar då jag återbesöker platserna!
Foto Per Wahlén, Halmstad 27 maj 2009.

Hieracium cf cruentifolium
Hieracium cf cruentifolium - blodfibbla

En art som Tyler förmodar är vanlig i södra Halland är blodfibblan. Det verkar vara riktigt då man ofta ser fibblor av denna typen. Rikligt fläckiga, långsmala blad. Holk. Korg.
Foto Per Wahlén, Halmstad 27 maj 2009.

Trifolium sp
Trifolium medium - skogsklöver
Nu är det definitivt sommar eftersom klövern blommar.
Foto Per Wahlén, Halmstad 27 maj 2009.

Pilosella officinarum cf. peleteriana
Pilosella officinarum cf. peleteriana - mattfibbla
En dag när man inte hittar något särskilt intressant går man gärna in på småsaker. En förmodad mattfibbla blev skärskådad och jag kom då på en sak. Holken var hårig på ett sätt som jag inte känner igen från gråfibblan! Och i "Rothmaler" står det "Hüllblatt... dicht seidenhaarig". Om ni känner till mattfibblelokaler - kolla om detta gäller rakt över. Underlättar i så fall bestämningen avsevärt!
Foto Per Wahlén, Halmstad 27 maj 2009.

Myosotis cf arvensis x stricta
Myosotis cf arvensis x stricta - åker- x vårförgätmigej
Normalt sett är det ju vårförgätmigej som kan komma ifråga. Men det ovanliga utseendet med mycket stor blomrikedom, långa fruktställningarna och de något skaftade fruktskaften gjorde att jag tog belägg och fotograferade. En annan form, sjukdom var tanken. Såg sedan att arten sällsynt hybridiserar med åkerförgätmigej och det här måste undersökas. Sänds till expert i Europa!!
Foto Per Wahlén, Halmstad 26 maj 2009.

Geranium X cantabrigiense
Geranium X cantabrigiense - liten flocknäva

En odlad art som kommit i ropet är liten flocknäva. Och då dröjer det ju inte länge förrän den försöker rymma trädgårdarna. Här ett exemplar på flykt. Närbild.
Foto Per Wahlén, Halmstad 26 maj 2009.

Spirea chamaedryfolia
Spirea chamaedryfolia - kvastspirea
I en liten dunge stod dessa kvastspireor och lyste. Mycket rikligt med små insekter passade på att ta ett skrovmål.
Foto Per Wahlén, Halmstad 26 maj 2009.

Thermopsis montana
Thermopsis montana - lupinväppling

En art som är i klar ökning i Halmstadstrakterna är lupinväppling. Ett vackert inslag som gärna får "befolka" vägkanterna! Närbild.
Foto Per Wahlén, Halmstad 26 maj 2009.

Ornithogalum boucheanum
Ornithogalum boucheanum - skymningsstjärna

En av de ovanligare stjärnlökarna är skymningsstjärna som igenkänns genom sin mer än "normalt" gröna blomma.
Foto Per Wahlén, Halmstad 25 maj 2009.

Hieracium sylvaticum
Hieracium cf pellucidum - granfibbla

Granfibblan
är en skogsfibbla som mest är funnen i skogslandet. Men trots ivrigt nycklande i Torbjörn Tylers utmärkta (men av sakens natur svåra) nyckel i LBF:s medlemsblad 1998:2 kan jag inte få denna till att bli annat. Dock kan kanske Hieracium lepistoides komma i fråga. Bladen är relativt små och en karaktär som inte passar granfibblan är de mörka men icke svarta märkena.
Foto Per Wahlén, Halmstad 25 maj 2009.

Stämmer nog inte ELj

Saxifraga granulata
Saxifraga granulata - mandelblom
Som jag sagt innan måste man åka till Falkenberg för att hitta mandelblom i mängd.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 24 maj 2009.

Populus balsamifera 'Gileadensis'
Populus balsamifera 'Gileadensis' - ontariopoppel

Ontariopoppel
är en av de vanligare popplar man hittar som förvildad. Men jag kan inte minnas mig ha sett många i blom eller frukt. Här var det dock ett exemplar i frukt som verkar OK. Kortskott.
Foto Per Wahlén, Halmstad 25 maj 2009.

Pulmonaria rubra
Pulmonaria rubra - röd lungört

Ville kolla upp hur den röda lungörten hade klarat sig på en lokal med en rännil källvatten. Jomän, den var kvar efter 15 år.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 24 maj 2009.

= Eruca vesicaria ssp. sativus
Raphanus sativus var. niger - rättika
I ett grustag hade denna vackra senapskål slagit till. Flikiga blad, borsthårig stjälk i nedre delen och en väldigt speciell blomma.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 24 maj 2009.

Trollius europaeus
Trollius europaeus - smörboll

När jag vill uppleva lite fjällstämning brukar jag titta till detta källkärr. Med möjlighet att se blommande smörboll i helt naturlig miljö.
Foto Per Wahlén, Tönnersjö 23 maj 2009.

Lepidium campestre
Lepidium campestre - fältkrassing

Den vanligaste krassingen i Halland är fältkrassing som gärna slår till i sandig, störd miljö.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 24 maj 2009.

Pulmonaria rubra
Pulmonaria rubra - röd lungört

Ser allt oftare röd lungört som förvildad. Den är tydligen ofta odlad och har som namnet anger röda blommor.
Foto Per Wahlén, Halmstad 23 maj 2009.

Polygonatum odoratum
Polygonatum odoratum - getrams

Jag har märkt att getrams ökar sin utbredning och numerär. Här stod den fint i blom i en solig backe. För nybegynnaren kan det vara bra att veta att stjälken är kantig!
Foto Per Wahlén, Tönnersjö 23 maj 2009.

Juncus inflexus
Juncus inflexus - blåtåg

En botaniker vid namn E. Lindh samlade 1942 ett belägg av blåtåg från Laholm vid märgelgrav. Fick i Hallands flora heta att han hade förväxlat etiketterna!! Månntro jag också förväxlar etiketterna om 50 år då de botanikerna inte finner arten själv?! Hursomhelst finns den nu att beskåda i Halmstad. Tillsammans med veke- och knapptågtuvor stod denna tuva. Att det är blåtåg kan man se genom att dela strået. Blomsamlingen var inte helt utvecklad och fjolårets satt kvar.
Foto Per Wahlén, Halmstad 23 maj 2009.

Geum rivale x urbanum
Geum rivale x urbanum - humleblomster x nejlikrot

En del hybrider är vanliga och lättidentifierade. Så humleblomster x nejlikrot har jag haft med på sidan några gånger...
Foto Per Wahlén, Tönnersjö 23 maj 2009.

Gallinula chloropus
Gallinula chloropus - rörhöna

Det är inte ofta jag fotograferar fåglar då kameran inte räckt till. Fast den nyinköpta hade 6 ggr förstoring och bilden på rörhönan blev hygglig.
Foto Per Wahlén, Tönnersjö 23 maj 2009.

Fragaria sp
Fragaria sp - smultronart

Denna förvildade smultronart har gjort mig konfunderad. Det är ingen av de vanliga vad jag förstår då den är tvåkönad och har nedåtriktade hår på blomskaftet. Bladen var tunna och lite glänsande...
Foto Per Wahlén, Halmstad 23 maj 2009.

Cardamine impatiens
Cardamine impatiens - lundbräsma

Hittade en troligen ny lokal med lundbräsma på en lite annorlunda lokal. Stensamling i öppen solig miljö.
Foto Per Wahlén, 22 maj 2009.

Cratageus hybrid
Cratageus hybrid - rund x trubbhagtorn

Hagtorn hybridiserar ofta och det måste en expert till för att säkert identifiera trädet. När blommorna har både 1 och 2 pistiller borde detta nog handla om rund x trubbhagtorn.
Foto Per Wahlén, Tönnersjö 23 maj 2009.

Vincetoxicum hirundinaria
Vincetoxicum hirundinaria - tulkört
Nu börjar tulkörten blomma. Några år efter att naturvårdande enheter bränt ris så kan den stå mitt i brännytan.
Foto Per Wahlén, 22 maj 2009.

Vicia sp
Vicia sp - vicker

Tänkte det kunde vara vitblommig sommarvicker men småbladen är inte urnupna. Får undersökas...
Foto Per Wahlén, 22 maj 2009.

Carex vesicaria-hybrid
Carex vesicaria-hybrid - blåsstarrhybrid

Tuvad blåsstarr bör det ju inte vara - och när axen är dåligt matade misstänker jag alltid hybridinslag. Närbild.
Foto Per Wahlén, 22 maj 2009.

Fragaria vesca
Fragaria vesca - smultron
Nu är det tid att skörda smultron i de soligaste lägena.
Foto Per Wahlén, 22 maj 2009.

Stellaria alsine
Stellaria alsine - källarv

En art som alltid finns med i betesmarkerna kärr är källarven. Den har nästan helt kluvna kronblad.
Foto Per Wahlén, Åsen 21 maj 2009.

Carex caryophyllea
Carex caryophyllea - vårstarr

Ibland kan vårstarren se lite annorlunda ut. Men växer alltid på fin betesmark.
Foto Per Wahlén, 22 maj 2009.

Pilosella officinarum ssp. pilosella
Pilosella officinarum ssp. pilosella - gråfibbla
Har tittat lite extra på gråfibblor och blir alltmer säker på mattfibblan den 12 maj. Här är det ju den vanliga
gråfibblan.
Foto Per Wahlén, Åsen 21 maj 2009.

Polygala vulgaris
Polygala vulgaris - jungfrulin

När betesmarken är av "naturligt" slag brukar alltid jungfrulinet vara med på noterna. Här en lite ovanligare färgform.
Foto Per Wahlén, Åsen 21 maj 2009.

Nardus stricta
Nardus stricta - stagg

En annan växt för de magra markerna är stagg. Har just börjat blomma.
Foto Per Wahlén, Åsen 21 maj 2009.

Milium effusum
Milium effusum - hässlebrodd

Lite rikare mark kräver ju lundgräset hässlebrodd. Här växte den på en skogsväg tillsammans med häxört.
Foto Per Wahlén, Åsen 21 maj 2009.

Geranium molle
Geranium molle - mjuknäva

En växt som är indifferent till ph-värde är mjuknävan. Den har en vacker blomma vid närmare beskådande.
Foto Per Wahlén, Åsen 21 maj 2009.

Galium saxatile
Galium saxatile - stenmåra

Nu börjar blomningen på stenmåran som älskar de riktigt magra markerna.
Foto Per Wahlén, Åsen 21 maj 2009.

Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum - knipparv

Om man finner en knipparv i en modern vall är ofta blomsamlingen mer spridd än normalt. En utländsk form gissar jag.
Foto Per Wahlén, Åsen 21 maj 2009.

Chrysosplenium alternifolium
Chrysosplenium alternifolium - gullpudra

Nu sjunger gullpudran på sista versen. I öppna, solbelysta kärr som detta mognar den också tidigare.
Foto Per Wahlén, Åsen 21 maj 2009.

Callitriche cf cophocarpa
Callitriche cf cophocarpa - sommarlånke
Det är lite tidigt att titta på lånkar men detta är troligen en sommarlånke. De långa ståndarna tyder på detta. Får väl dit och titta då frukter utvecklats.
Foto Per Wahlén, Åsen 21 maj 2009.

Carex magellanica
Carex magellanica - sumpstarr

På riktigt magra marker finner man i kärren sumpstarr som nästan alltid står i fåtal exemplar.
Foto Per Wahlén, Åsen 21 maj 2009.

Cotoneaster niger
Cotoneaster scandinavicus - rött oxbär

Vi tog en avstickare för att kolla in långstarren i Eftra. På platsen finns också det (röda) svarta oxbäret. Stora problem att återfinna starren men till sist fick Mattias syn på en liten samling. Kul att det var kvar! Blad.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 19 maj 2009.

Cotoneaster niger ELj se 11 maj

Cystopteris fragilis
Cystopteris fragilis - stenbräken

Nu står stenbräken som mest skir i bergskrevorna. Fertiliteten var god.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 19 maj 2009.

Mossa
Mossa
Har inte hunnit analysera denna lysande mossa. Tittade på Aulacomnium och Philonotis men inget passade direkt. Närbild.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 17 maj 2009.

Pulsatilla vulgaris
Pulsatilla vulgaris - backsippa
Alltmer rar står backsippan kvar i backarna. Fast bäst klarar den sig i vägkanter. Detta exemplar stod både i blom och frukt. Den var relativt sparsamt förekommande.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 17 maj 2009.

 

Lycopodiella inundata
Lycopodiella inundata - strandlummer

Jag tvekar inte att gå i stenbrott och grustag - där kan man ibland finna strandlummer. Detta var dock en sen länge känd lokal. Miljö.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 17 maj 2009.

Melampyrum pratense
Melampyrum pratense - ängskovall
Nu står även ängskovallen i blom.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 17 maj 2009.

 

cf Drepanocladus uncinatuscf Drepanocladus uncinatus - vanlig krokmossa
På en bergvägg hängde denna som jag tror vanliga krokmossan. Dåligt med fertiliteten var det. Miljö.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 17 maj 2009.

Hieracium vulgatum coll
Hieracium vulgatum coll - hagfibbla
Nu börjar även hagfibblorna blomma. Här är det hårighet på holken och bladens form som är viktiga. Har ännu inte försökt nyckla till art.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 17 maj 2009.

Cardamine amara
Cardamine amara - bäckbräsma
Nu står bäckbräsman som vackrast. Källkärr i skogen är vanligt tillhåll.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 17 maj 2009.

Centaurea montana
Centaurea montana - bergklint
En förvildad växt som nu börjat blomma i vägkanterna är bergklint. Minst lika vacker som våra inhemska arter.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 17 maj 2009.

Vaccinium vitis-idaea
Vaccinium vitis-idaea - lingon

Söttöreln
till vänster år nog svårt att finna sig tillrätta i blåbärsmarkerna och växer nog inte gärna tillsammans med lingon.
Foto Per Wahlén, Ågarp 16 maj 2009.

Abies alba
Abies alba - silvergran
Kameran fick fnatt på det gröna men det är en silvergran på bilden. Förvildas alltmer och nu även i blåbärsskogen.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 17 maj 2009.

 

Euphorbia dulcis
Euphorbia dulcis - söttörel
En art som jag spår kommer att finnas vild i våra lundar framöver är söttörel. Det är en odlad art som jag sett på tre platser i Halland. Här vid Ågarp kan den nog ha svårt att finna tillräckligt rik miljö förstås. Miljöbild. Närbild.
Foto Per Wahlén, Ågarp 16 maj 2009.

Veronica hederifolia ssp. lucorum
Veronica hederifolia ssp. lucorum - skuggveronika
Har haft med skuggveronika redan men när den växer i skogsmark blir den liten och tanig. Och de riktigt små exemplaren hittar man som åkerkantsväxt då åkern är grusig och mager.
Foto Per Wahlén, Ågarp 16 maj 2009.

Alliaria petiolata
Alliaria petiolata - löktrav
Löktraven
kom sent till Halland verkar det som. Men nu kommer den snart ut som förvildade i de massor som jag sett annorstädes i Sverige.
Foto Per Wahlén, Ågarp 16 maj 2009.

Paris quadrifolia
Paris quadrifolia - ormbär

På några ställen finns det bestånd av ormbär som väl är den exklusivaste lundarten i området.
Foto Per Wahlén, Ågarp 16 maj 2009.

 

Carex elongata
Carex elongata - rankstarr
Tog en runda för att checka in hur det var med alkärret i Ågarp. Rankstarren var vid god vigör och den risighet som fanns på platsen i mitten av 80-talet var borta. Också skräp som fanns där då var som bortblåst!!!
Foto Per Wahlén, Ågarp 16 maj 2009.

Carex cespitosa
Carex cespitosa - tuvstarr

Huvudarten som jag hittade då (och sökte nu) var tuvstarren och efter lite sökande återfann jag den. Men endast i en (1) tuva. Fast jag hade inte noterat hur många tuvor som fanns förr - men troligen mer än en för annars hade jag nog noterat det!
Foto Per Wahlén, Ågarp 16 maj 2009.

 

Menyanthes trifoliata
Menyanthes trifoliata - vattenklöver

En otroligt vacker och annorlunda blomma har vattenklöver som är en art som tål magrare trakter. Vilket gör att den lyser ännu klarare. Miljö.
Foto Per Wahlén, Laholm 15 maj 2009.

Ajuga pyramidalis x reptans
Ajuga pyramidalis x reptans - blåsuga x revsuga
Ågarp skogar är magra och skall det vara något intressant måste det nog vara förvildat. Blåsuga x revsuga fann jag i en sen länge nedlagd stentäkt. Blommor som hos blåsugan och revor som hos revsugan!
Foto Per Wahlén, Ågarp 16 maj 2009.

 

Nitella sp
Nitella sp - slinke

Jag hade en annan art jag ville se närmare på och hittade den i blom. Slinke är ju inget som jag sysslat med tidigare, men med hjälp av Erik Ljungstrand kanske vi kan kartlägga kransalgerna i Halland. Och det här var intressant med lite "tur" kan det vara frågan om N. capillaris - vårslinke. Kollade på nätet efter bilder och fann den på en dansk hemsida. Habitus helt OK förutom att den danska hade mucron!! Och i den nyligen utkomna nyckeln (SBT 3-4 2007) skall arten inte ha mucron?! Miljöbild.
Foto Per Wahlén, Laholm 15 maj 2009.

Valeriana dioica
Valeriana dioica - småvänderot
En art som gärna växer med humleblomster är småvänderot. Även denna art kan tänka sig både öppna och lövtäckta kärr. Närbild.
Foto Per Wahlén, Laholm 15 maj 2009.

Rosaceae sp
Rosaceae sp
Prunus
och närstående är en akilleshäl för mig. Såg länge på dessa blad - kanske körsbärsplommon, eller vejksel (fast den brukar ha tvärare bladbaser) för det kan väl inte vara Chaenomeles (rosenkvitten) I så fall den "vildaste" lokal jag sett den på. Men det är nog det tredje alternativet iallafall.
Foto Per Wahlén, Laholm 15 maj 2009.

 

Geranium lucidum
Geranium lucidum - glansnäva

Ujuj, ska den finnas i Laholm?? Givetvis ett förvildat bestånd av glansnäva som nu levt där i mer än 15 år. I en sandig, öppen lövskog växer den som ogräs. Märkligt nog kom lokalen inte in i Hallands flora trots jag lämnade material - och en lokal i samma kommun som kvarlevande i en trädgård kom med. Undrar varför??? Hela växten.
Foto Per Wahlén, Laholm 15 maj 2009.

Geum rivale
Geum rivale - geum rivale
Humleblomster
trivs bäst i näringsrika kärr. Där den finns brukar det alltid finnas andra kanske lite ovanligare växter.
Foto Per Wahlén, Laholm 15 maj 2009.

Genista pilosa
Genista pilosa - ginst
Ginsten
är ju ett måste varje år. Lite märkligt har den hamnat på hotlistan/observation hos Artdatabanken. Har nu 450 lokaler "and still counting"... Fast just den lokaltyp som på bilden - betesmark är starkt minskande. Där är jag med - och inte bara på grund av ginsten!
Foto Per Wahlén, Laholm 15 maj 2009.

Veronica arvensis
Veronica arvensis - fältveronika

Blomningstiden hos fältveronikan är mycket kort och oftast är blomman invikt och svår att fotografera. Här blev det dock en fullt utslagen blomma - 2 mm bred.
Foto Per Wahlén, Halmstad 14 maj 2009.

Cardamine hirsuta
Cardamine hirsuta - bergbräsma
Bergbräsman
har som jag nämnt tidigare ökat starkt i hela landskapet. Men den ökningen kommer av en bergbräsma av annan typ - låg och breda blad. Den ursprungliga (?) typen är smal och tanig, inte enbart ståndorten har betydelse... Närbild
Foto Per Wahlén, Laholm 15 maj 2009.

Polygonum verticillatum
Polygonum verticillatum - kransrams
Kransramsen
har nog sina rikaste förekomster i Halmstad kommun. Inte särskilt krävande men helst solöppen skog. Verkar vara stadd i ökning dessutom. Ibland är det dock så magert att den har svårt att komma i blom - som jag sett att den gör nu på andra ställen.
Foto Per Wahlén, Halmstad 14 maj 2009.

 

Philonotis fontana
Philonotis fontana - källmossa

Tyvärr gör inte bilden rättvisa till denna vackra mossa. Källmossan står helst som namnet anger vid källor med klart rent vatten.
Foto Per Wahlén, Halmstad 14 maj 2009.

Lamium amplexicaule
Lamium amplexicaule - mjukplister
Mjukplister
har de längsta blommorna av våra plisterarter. Allmän men inte överallt - helst sandig eller grusig åker!
Foto Per Wahlén, Halmstad 14 maj 2009.

Hieracium sylvaticum coll
Hieracium sylvaticum coll - skogsfibbla

En lokal med förvildad skogsfibbla. Bladen på de införda skogsfibblorna är ofta hårigare än hos de vilda. Korg.
Foto Per Wahlén, Halmstad 14 maj 2009.

Polygonatum multiflorum
Polygonatum multiflorum - storrams
Storrams
är också en art i kraftig spridning. På lokalen finns även getrams som har en fyrkantig stjälk och inte som denna! Närbild.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Silene dioica ssp. dioica f. alba
Silene dioica ssp. dioica f. alba - vit rödblära

Då och då träffar man på vit rödblära. Men det är inte speciellt vanligt och oftast är det ju så här det ser ut.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Stellaria nemorum ssp. nemorum
Stellaria nemorum ssp. nemorum - nordlundarv
Nordlundarv
är inte så ovanlig men vill gärna ha lite extra för att trivas.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Stellaria holostea
Stellaria holostea - buskstjärnblomma

En annan rikmarksväxt är buskstjärnblomma som finns på lokalen. Ingen notering om arten i floran från detta ställe. Kanske borde man meddela naturvårdsenheten om denna lokal - som även har ett rikt bestånd av lundskafting - men efter att i 20 år lämnat otaliga rikkärrslokaler av både skogs- och betesmarkstyp i 20 år - och inte hört ett pip från länsstyrelsen som tack för det frivilliga arbetet är jag inte speciellt hågad. En gammelskogslokal som jag fann och rapporterade har blivit reservat - fick jag någon klapp på axeln av naturvårdsenheten - ånej det vore väl alltför mycket begärt!?
Hade jag jobbat där hade jag givetvis vårdat frivilliga krafter!
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Paris quadrifolia
Paris quadrifolia - ormbär
Givetvis saknas inte ormbäret i rikbranten. Den var i frukt och i rikliga mängder.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Populus tremula
Populus tremula - asp

En art som jag försökt hitta fertil är asp - och äntligen fanns den där för fotografering. Närbild.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Rikligt med fertila i år ELj

Mossa = Rhytidiadelphus cf loreus
Rhytidiadelphus cf loreus - västlig hakmossa
Har inte hunnit kolla mossan på bilden. Men den var vacker och hamnade på bild. Närbild.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Rhytidiadelphus skulle det kunna vara. Kanske den västliga... Henry Gudmundson.

Jomenvisst, det måste vara så. Och eftersom den har längsveckade blad borde det vara Rhytidiadelphus loreus - västlig hakmossa! Men ensidigt böjda blad hade den inte så ett cf får stå kvar. Tack Henry. PW

Prunus padus
Prunus padus - hägg

Nu har häggen kommit i blom. Närbild.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Hieracium sylvaticum coll
Hieracium sylvaticum coll - skogsfibbla
Det som gör lokalen rik är utan tvekan berget som när de är skiktade som på bilden får rikligt med näring. Skogsfibblan saknas sällan på denna typ av lokaler.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Melica uniflora
Melica uniflora - lundslok

Ett stort bestånd av lundslok är ju också en indikation på rik terräng. Oftast står den ju inte som på bilden utan i öppna ruggar. Om arten inte kommit i blom kan man identifiera den via "taggen" vid snärpet.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Stubbsvamp
Stubbsvamp
Många av träden - då särskilt granen har blivit hårt härjad av Gudrun och Per. Och på högstubbarna finns givetvis stubbsvampar.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Hedera helix
Hedera helix - murgröna

I de soligare partierna finns rikligt med murgröna som på grund av de varmare åren kraftigt ökat.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Hepatica nobilis
Hepatica nobilis - blåsippa
I de rika branterna saknas sällan blåsippan - och den är rikligt företrädd här. Ett senblommande exemplar fick plåtas.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Mercurialis perennis
Mercurialis perennis - skogsbingel

Skogar av skogsbingel i den rika skogsmiljön. Gran var planterat på ett mindre stycke. I området har Gudrun härjat och lågor finns lite här och där.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Carex pairaei
Carex pairaei - snårstarr
I början på 1990-talet när jag fann denna vackra lokal hittade jag bland annat denna starr - snårstarr - som bara fick en lokal i floran. Eftersom jag visste att det inte skulle stå att jag funnit lokalen (eftersom det är en naturlig lokal) om jag lämnat in den till floraarbetet höll jag tyst om lokalen. Miljö. Närbild. Har förresten några lokaler till från norra Halland.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Corydalis intermedia
Corydalis intermedia - smånunneört

Det egentliga syftet med återbesöket var att se om vårfloran hade något att bjuda på denna rika lokal. Smånunneört var en av arterna jag inte noterat i "höstläge".
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Carex pallescens
Carex pallescens - blekstarr

I ungt tillstånd är blekstarr rätt lika många andra starrar. Men om man tittar på slidorna är de håriga.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Cotoneaster (cf scandinavicus) = niger
Cotoneaster cf scandinavicus - rött oxbär

Trots de spetsiga grenvinklarna, blad med nedsänkta nerver och upprätt växtsätt tror jag detta är rött oxbär. Det är en art som trivs i rikare bergbranter. Närbild. Miljö.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Trots mina försök att få det till rött oxbär blev det svart. ELj tipsade om att titta på bladhårigheten och de var håriga på ovansidan. Även till habitus tyckte Erik att det såg ut som Cotoneaster niger!

Asplenium trichomanes
Asplenium trichomanes - svartbräken

Utflyktens huvudmål var en vacker lövskogsluttning nedom veckade berg. Svartbräken är ju en första indikation på att det är rikare mark det handlar om.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Berberis vulgaris
Berberis vulgaris - berberis

I norra halland är berberis utan tvekan vanligare än i söder. Och visst pryder den sin plats även om den väl från början är förvildad. Närbild.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Racomitrium/Grimmia
Racomitrium/Grimmia - ragg/kuddmossa
På hällar i betesmarker kan man ofta träffa på dessa mossor som har ett blad med vit spets. Har inte hunnit utröna vad det rör sig om men den är trots det vacker! Närbild.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Asplenium septentrionale
Asplenium septentrionale - gaffelbräken

I betesmark med klippor av inte alltför mager sort träffar man ofta på gaffelbräken i stora mängder. Som många bräken är bladen inrullade i ung ålder.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Trifolium dubium
Trifolium dubium - trådklöver

Trådklöver
 är också en art som sällan saknas på naturbeten. Den är klart vanligare i Halland än jordklöver.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus - knölsmörblomma

Ännu en naturbetesart som är vanligare i rikare trakter är knölsmörblomma. Det är alltid trevligt att träffa på arten som är missgynnad av de alltfler nedlagda betesmarkerna.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Myosotis discolor
Myosotis discolor - brokförgätmigej
En art stadd i ökning är brokförgätmigej som klarar det vår- och backförgätmigej inte gör: När betet gödslas står den faktiskt kvar i större "modischang"! På denna lokal fanns dock alla tre!
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Potentilla erecta
Potentilla erecta - blodrot

Blodroten
har nu börjat blomma. En karaktärsväxt på både torra och fuktiga betesmarker. I närheten stod både brudbröd och vårstarr.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Pilosella officinarum ssp. peleteriana/pilosella
Pilosella officinarum ssp. peleteriana/pilosella - matt/gråfibbla

En växt som jag har lite erfarenhet av är mattfibbla. Här misstänker jag att det kan vara frågan om den arten. Det slog mig genast att bladen var långa och smala mot de här hemma (Halmstad) och enligt "Moster" skall den ha längre blad. Utlöparna var korta och bladen likstora. Det ska bli roligt att se vad det blir av denna växt, då det på grund av den tidiga säsongen kan vara den vanliga...
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Lychnis viscaria
Lychnis viscaria - tjärblomster

Tjärblomstret
har nu börjat blomma. Vildväxande finner man den i klippstup.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Helictotrichon pratense
Helictotrichon pratense - ängshavre
I alla betesmarker av naturlig typ är ängshavre en karaktärsväxt. Den behöver dock inte rikare mark utan snarare välhävdade - och finns följaktligen i hela landskapet. Den har precis börjat blomma!
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Lotus corniculatus
Lotus corniculatus - käringtand

Käringtand
av den traditionella typen (ej var. sativa) saknas nästan aldrig på naturbeten. Här flankerad av röllika och brokförgätmigej.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Astragalus glycyphyllos
Astragalus glycyphyllos - sötvedel

En växt som blir vanligare uppåt Halland är sötvedel som också trivs i något rikare betesmark. Många gånger som här i bryn. Det dröjer innan den blommar.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Atocium rupestre
Atocium rupestre - bergglim

Norr om Halmstad blir berg i dagen vanligare och då även bergglimmen som kan sägas vara en karaktärsart på hällar i naturliga betesmarker.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Ajuga pyramidalis
Ajuga pyramidalis - blåsuga
En karaktärsväxt på naturbete är blåsuga som har blommat ett tag nu. Den trivs även i öppna lövskogssluttningar som ju egentligen är den naturliga lokalen.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Aphanes australis
Aphanes australis - småfruktig jungfrukam

En växt som är vanligare norr om Halmstad är småfruktig jungfrukam. Till skillnad från jungfrukam vill den ha rikare betesmarker och de är vanligast i Falkenberg och Varbergs kommuner. Den "vanliga" jungfrukammen är mest en åker- och skräpmarksväxt och som sådan ökar den kraftigt i numerär. De två är inte helt enkla att skilja men foderbladen är slutna hos den småfruktiga. Närmiljö.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Geranium sanguineum
Geranium sanguineum - blodnäva

Har idag köpt en ny kamera och provar den i Varbergs rikare trakter. Blodnävan borde väl inte blomma än men på solvarma ställen kan den ändå titta fram.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Naturbetesmark
Naturbetesmark

En lokal som säkert är känd för länsstyrelsen då det var en sådan där betesmark som man älskar att hitta blev första fotograferingsstället. Något söndertrampad med hällar i är ju optimalt.
Foto Per Wahlén, Varberg 12 maj 2009.

Veronica hederifolia ssp. lucorum
Veronica hederifolia ssp. lucorum - skuggveronika
En växt som till skillnad från ryssgubben nedan har funnit sig väl tillrätta är skuggveronikan  som sprider sig med blixtens hastighet. Den kommer nog mest från plantskolorna som ogräs...
Foto Per Wahlén, Halmstad 8 maj 2009.

Senecio vernalis
Senecio vernalis - vårkorsört

Jag har blivit av med min kamera och lånade en kamera som inte klarar gula färger. Trots putsning i datorns bildprogram blev vårkorsörten lite gräll. Men jag är inte någon proffsfotograf och visar ändå den vackra vårblomman.
Foto Per Wahlén, Halmstad 8 maj 2009.

Anchusa officinalis
Anchusa officinalis - oxtunga

Under en hundrastning i hamnen fick jag syn på en växt som blommar hela året. Oxtungan är ändå inte helt lätt att finna då den utom på ruderatområden är ovanlig i Halland. Är en av mina favoritblommor på grund av den vackra blå blomman
Foto Per Wahlén, Halmstad 8 maj 2009.

Bunias orientalis
Bunias orientalis - ryssgubbe

En växt som jag trodde skulle bli vanlig på 90-talet visade sig ha svårare att sprida sig än jag tänkt. Ryssgubben har jag inte funnit på någon ny lokal på flera år.
Foto Per Wahlén, Halmstad 8 maj 2009.