Dagbok september-oktober 2009

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

bakåt

Xerochrysum bracteatum
Xerochrysum bracteatum - jätteeternell

Har aldrig sett jätteeternell som förvildad förut. Den måste ha förvildats via frö då den växte på en grusig/jordig plan. Passade på att titta inunder korgens undersida där färgen gick mer i vitt.
Foto Per Wahlén september 2009.

 

Viola cornuta hybrid ?
Viola cornuta hybrid ?
En växt som Håkan Andersson fann vid min rundvisning var denna som vi trodde hornviol. Den hade en sporre som var lång och krokböjd. Men det är nog inte ren hornviol utan troligare en hybrid enligt Erik Ljungstrand.
Foto Per Wahlén september/oktober 2009.

Troligen ingen hornviol inblandad ELj

Xanthium strumarium ssp. strumarium
Xanthium strumarium ssp. strumarium - gullfrö

Flera lokaler med gullfrö stod att finna i år. Arten är inte helt vanlig och alltid tillfällig...
Foto Per Wahlén, september 2009.

Vicia villosa  ssp. villosa
Vicia villosa ssp villosa - luddvicker

Det är märkligt hur en växt kan komma och gå från lokalerna. Ett exempel är luddvicker som man aldrig var var man har.
Foto Per Wahlén september 2009.

Vicia villosa  ssp. varia
Vicia villosa ssp varia - kvarnvicker

Ännu mer oregelbunden och klart ovanligare är kvarnvicker som intar samma miljöer som luddvicker...
Foto Per Wahlén, oktober 2009.

Weigela cf. florida
Weigela cf florida - weigela
Vackert blommande weigela blir allt vanligare på ruderata miljöer...
Foto Per Wahlén september 2009.

Veronica catenata
Veronica catenata - dikesveronika

Still going strong står dikesveronika kvar i sin dyiga miljö... Blommar sent gör den med sina skärblå blommor...
Foto Per Wahlén, oktober 2009.

Trifolium resupinatum
Trifolium resupinatum - doftklöver

Fann en lokal med doftklöver på en jordig plan. Visade den vackra men ej doftande växten för bland andra Gunilla Tochterman och Erik Ljungstrand...
Foto Per Wahlén september/oktober 2009.

Märklig växt
Märklig växt

På ett återbesök av en lokal fann jag denna Impatiens-lika sak. Förresten, det kanske är en sån?
Foto Per Wahlén, september 2009.

Spiraea japonica (x sp.)
Spiraea japonica x sp - praktspirea x ?
Det är första gången jag ser och inser att det måste vara en hybrid mellan praktspirea och någon art med axlik blomställning... Vad kan inte trädgårdsfolket göra...
Foto Per Wahlén oktober 2009.

Verkar vara den äkta arten Spiraea japonica ELj och HG (Spiraea bumalda är troligen en hybrid med denna art)

Tilia sp.
Tilia sp - lindart

Får visa någon som är bra på träd denna lindart som jag först inte kollade om den var fröspridd... Men som synes fanns det telningar av skilda storlekar. Hann inte leta efter moderträdet...
Foto Per Wahlén, september 2009.

Sigesbeckia serrata -
Sigesbeckia serrata - klibbstjärna

I år vad det bara ett tjugotal exemplar på två av växtställena av
klibbstjärna. Man det fluktuerar som bekant över åren...
Foto Per Wahlén september 2009.

Sorghum halepense
Sorghum halepense - ogräsdurra

En art som ökat starkt i södra Halland är ogräsdurra. Därmed ser man allt oftare vackert blommande exemplar...
Foto Per Wahlén, september 2009.

Hylotelephium chinense
Hylotelephium chinense - kinesisk kärleksört
Hittade en kinesisk kärleksört som jag tidigare säkert bara sett en gång och då med vit blomma. Skillnaden till den vanligt förvildade höstkärleksört är att den har långa ståndare i blomman...
Foto Per Wahlén oktober 2009.

Setaria cf. pumila var. pallidifusca
Setaria cf pumila var pallidifuscum - grå kavelhirs

En ovanlig variant av grå kavelhirs har jag valt som arbetsnamn. Visad för Erik Lj, och han skulle se vad han kunde göra... Closeup.
Foto Per Wahlén, september 2009.

Rumex sp.
Rumex sp - skräppa

Kunde inte bestämma denna skräppa som mest är lik gårdsskräppa. Den hade fåtal korn och bladen var ovalt rundade... Kanske en hybrid?
Foto Per Wahlén september 2009.

Rumex thyrsiflora
Rumex sp - skräppa
Denna skräppa tror jag kan vara en stor ängssyra men den var inte typisk. Bladen och hela växten mindre än normalt - dessutom vad den styv och "stel".
Foto Per Wahlén, oktober 2009.

 

Verkar rätt ELj

Amanita muscaria
Amanita muscaria - röd flugsvamp

Alltid lika vacker står den giftiga röda flugsvampen i allsköns terräng...
Foto Per Wahlén september 2009.

Bladrosett
Bladrosett

Som jag skrivit nedan var Håkan Andersson på besök och i ett grustag fann han denna bladrosett. Jag Anders Svenson och Håkan kunde inte lista ut vad det är... Befinner sig nu i en kruka i Uppland!
Foto Per Wahlén, oktober 2009.

 

Kanske papaver ELj

Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica - getapel
Jag tror inte getapel är vildväxande i Halland - åtminstone inte i den södra delen. Alla lokaler finns i anslutning till mänsklig aktivitet... Här ett exemplar i frukt.
Foto Per Wahlén september 2009.

Munkhättesläkting ?
Munkhättesläkting ?

De här bladen med trädgårdsanknytning växte på en jordhög/kompost. Någon släkting till munkhätta?
Foto Per Wahlén, september 2009.

Oenothera cf. fallax
Oenothera cf fallax

Denna skulle jag nog inte behöva cf. för. Det måste vara mellannattljus som liknar nattljus men har rödanlupna långa knoppar samt "bubbliga", vågiga blad från jättenattljus. Borde ju kunna finnas runt om i landet då dessa två arter ju finns nästan överallt...
Foto Per Wahlén september 2009.

Punica granatum
Punica granatum - granatäpple
Ibland är Erik Ljungstrand helt "omöjlig". Här står vi på en jordplätt med passionsfrukter i massor och han säger att här måste det nästan finnas granatäpple... Efter en halv minuts letande har han hittat två exemplar! Nog nya för landskapet dessutom?!
Foto Per Wahlén, oktober 2009.

Oenothera depressa x sp.
Oenothera depressa x sp - strävt nattljus-hybrid
Tänkte i vinter gå igenom mina nattljus som blivit bestämda av K. Rostanskí. Denna har jag ännu inte gett namn. Stjälken var rödprickig och knoppen hade utstående spetsar. Förmodligen depressa x biennis.
Foto Per Wahlén oktober 2009.

Oenothera cf. glazioviana x rubricaulis
Oenothera cf glazioviana x rubricaulis - jätte- x pricknattljus

En hybrid som tydligen inte ens Rostanskí sett mycket av är den mellan jättenattljus och pricknattljus. Blommorna stora med långt stift och det typiska högröda blomskaftet. Blad.
Foto Per Wahlén, september 2009.

Miscanthus sinensis
Miscanthus sinensis - elefantgräs

Har ju kollat de av länsstyrelsen undersökta grustagen lite extra i år. Nu blev det en extra art i elefantgräset. Den stod i blom. Har förresten hört att den mycket höga odlade arten inte är M. sinensis utan en annan art. Den arten blommar sällan enligt samma källa från trädgårdsmästeriet...
Foto Per Wahlén oktober 2009.

Mentha sp.
Mentha sp - mynta

Ännu en bild på den speciella myntahybrid jag plockat och visat i hamnen... Är det ädelmynta är det av en ovanlig sort...
Foto Per Wahlén, september 2009.

Melilotus officinalis
Melilotus officinalis - gul sötväppling

Man kan på håll känna att gul sötväppling är i faggorna på grund av den trevliga doften...
Foto Per Wahlén september 2009.

Skulle kunna vara Melilotus altissimus ELj

Oj, jag kollade väl inte så noga - får dit och se om den står kvar PW

Melilotus sp.
Melilotus sp - sötväppling
Borde väl återbesöka lokalen för en sötväppling inåt landet... Den sågade kanten var ovanligt vass. Men det borde vara den vita enligt erfarenheterna!
Foto Per Wahlén, oktober 2009.

Lemna turionifera
Lemna turionifera - röd andmat
Här en lokal med röd andmat i Vapnödalen. Bestämde den genast men lade den i herbariet som Lemna sp. då jag var mycket osäker. Jag fann arten i juni och enligt P. Uotila och L.
Pihlajaniemi var det anledningen att den gick att säkert bestämma "sommarmaterial är nästan bättre än höstmaterial". Även E. Ljungstrand har fått en mindre kollekt till Gbrg. Jag hade dock glömt ta foto på den arten och återvände nu. Som ni ser var det bara en enda sörja och jag får återkomma nästa år till märgeln.
Foto Per Wahlén september 2009.

Lonicera involucrata
Lonicera involucrata - skärmtry

Man hittar skärmtry lite då och då på ruderatmarker av skilda slag. Men det är sällan de blommar...
Foto Per Wahlén, september 2009.

Pilosella sp.
Hieracium sp - blåfibbla ?

En udda fibbla som skulle kunna vara blåfibbla växte i mängd på sandig omrörd mark... Bladen var långa och kala samt blomställningen ganska tät. Fanns ingen chans att förstå vart växten kommit ifrån då övrig växlighet var ordinär gräsmarksflora.
Foto Per Wahlén september 2009.

Skimmia japonica
Skimmia japonica - skimmia

Fick besök av Anders Svenson och Håkan Andersson från Uppsala. Håkan spanade bland annat in skimmia i strandskogen...
Foto Per Wahlén, oktober 2009.

Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum - skuggnäva
En vacker näva som trots det är ett ogräs är skuggnäva. Den är i ökning och sprider sig sakta men säkert. Blomman.
Foto Per Wahlén september 2009.

Helianthus tuberosus
Helianthus tuberosus - jordärtskocka
Har inte träffat på jordärtskocka med korgar utan strålblommor förut. Men rötterna stämde.
Foto Per Wahlén, september 2009.

Eupatorium maculatum
Eupatorium maculatum - fläckflockel

Den art av de odlade flocklarna som oftast kommer ut är fläckflockel. Åtminstone är det så här i Halmstad. Fast det är frågan om den håller som art - den kanske är en variant till rosenflockel. Men stjälken har fläckar i alla fall.
Foto Per Wahlén september 2009.

Geranium himalayense x pratense
Geranium himalayense x pratense - praktnäva x ängsnäva 'Johnson´s blå'

Träffade på ett bestånd av förvildade nävor som var ovanligt vackra. Här är det en odlad hybrid som tydligen kan sätta frö då det fanns gott om exemplar. 'Johnson´s blå' är det föga tilltalande namnet på sorten. Och blå är verkligen blomman
Foto Per Wahlén, september 2009.

Echium plantagineum
Echium plantagineum - snokört
Precis som den japanska hönshirsen har det varit gott om snokört på ruderatmarker i våra trakter...
Foto Per Wahlén september 2009.

Euonymus sp.
Euonymus sp - benved

Ofta träffar man på små telningar av  benved men här är det nog en annan art eftersom stammen hade röda lister.
Foto Per Wahlén, september 2009.

Echinochloa hybrid?
Echinochloa hybrid?

Vet inte varför men gräs är ganska sällan noterade som hybrider. Här funderar jag om det inte kan vara hönshirs x japansk hönshirs. Färgen på axen, den mer sammanhållna vippan och få borst kan ju tala för det...
Foto Per Wahlén oktober 2009.

Hybrider ej kända ELj

Echinochloa esculenta
Echinochloa esculenta - japansk hönshirs
Det har varit ovanligt gott om japansk hönshirs i år. De är oftast manshöga men ibland blir miljön så tuff att det blir en blommande pyssling.
Foto Per Wahlén, oktober 2009.

Hydrocharis morsus-ranae
Hydrocharis morsus-ranae - dyblad
I ett näringsrikt dike hade dybladet hittat en minilokal. Arten tål ganska mycket igenväxning...
Foto Per Wahlén september 2009.

Buteo buteo
cf Accipiter gentilis - duvhök

Är rätt kass på rovfåglar! (och är inte alls säker på om det var en duvhök) En ormvråk som blivit påkörd av en bil.
Foto Per Wahlén, september 2009.

Givetvis ormvråk ELj

Cucurbita pepo
Cucurbita pepo - pumpa

En liten minipumpa i vacker blom. Den har blommor som snabbt vissnar efter blomning...
Foto Per Wahlén september 2009.

Dianthus armeria
Dianthus armeria - knippnejlika
Var ute på en tur med naturvårdare på länsstyrelsen... Vi skulle se på knippnejlika i ett grustag. Det var till och med några blommor kvar trots den sena säsongen.
Foto Per Wahlén, september 2009.

Chrysanthemum zawadskii
Chrysanthemum zawadskii - höstkrage

Ett litet bestånd höstkrage hade hittat ut från någon trädgård...
Foto Per Wahlén oktober 2009.

Clematis tanguticaClematis tangutica - gullklematis
Ännu en gång har gullklematis förvildats från trädgårdar. Det är en vacker sak med klart gula blommor och den sätter tydligen frukt...
Foto Per Wahlén, september 2009.

cf Platanus x acerifolia
cf Platanus x acerifolia - hybridplatan
Hade en misstanke om att det rör sig om hybridplatan som hade frösått sig i ett grustag. Fortfarande inte klart men Erik Ljungstrand höll med om att det troligen är den arten! Platan odlas flerstädes i staden - och se till höger...
Foto Per Wahlén september 2009.

Platanus x acerifoliaPlatanus x acerifolia - hybridplatan
Här ser man att hybridplatanen sätter frukt och som är fallet i England då också kan förvilda sig. Bilden tagen som odlad i mina hemtrakter i Halmstad.
Foto Per Wahlén, september 2009.

Cannabis sativa
Cannabis sativa - hampa

Ett ganska illa medfaret exemplar av hampa hade lyckats etablera sig på ren grus. Lukten var som något bränt så användare göre sig ej besvär. Nästan i blom dock...
Foto Per Wahlén september 2009.

Fast den ser ut som den indiska ELj

Cerastium sp.
Cerastium sp - arv

Kunde inte ge ett säkert namn på några små arvar som stod i gruset. Ovanligt lång kapsel och ingen hinna på stödbladen bör väl indikera att det är en knipparv?! ...
Foto Per Wahlén, september 2009.

Verkar rätt - knipparv ELJ

Brassica juncea
Brassica juncea - sareptasenap
Ett stort bestånd sareptasenap slog till och kan kanske hinna sätta frö. Kapslarna är lite uppblåsta och blomman som hos vilken senap som helst... Nästan.
Foto Per Wahlén september 2009.

Canna x generalis
Canna x generalis - kanna

Första gången jag sett den förvildade kanna med frukter - men de verkar inte mogna...
Foto Per Wahlén, september 2009.

Artemisia absinthium
Artemisia absinthium - malört

Egentligen är inte malört särskilt vanlig i södra Halland. De flesta lokalerna är av tillfällig natur på ruderatmarker.
Foto Per Wahlén oktober 2009.

Bladrosett
Bladrosett

Denna bladrosett vållade huvudbry och jag kom inte på vad det kan bli. Och förmodligen kommer den inte hinna med att växa upp i år - men det skulle ju kunna vara en två- eller flerårig växt...
Foto Per Wahlén, september 2009.

Kanske blåklint ELj

Amaranthus graecizans var. sylvestris
Amaranthus graecizans var. sylvestris - bredbladig grekamarant
Ett ogräs jag aldrig förut sett är Bredbladig grekamarant som normalt förekommer i Främre Orienten och Nordafrika. Den liknar mycket mållamaranten och har förmodligen kommit in med trädgårdsmästerier. Habituella skillnaden är bladet som är spetsigare och ej urnupet. Dessutom omsluts fröet av en kapsel med hätta. Bilden visar blommande exemplar men senare har lokalen förevisats och då var den i frukt.
Foto Per Wahlén september/oktober 2009.

Anagallis minima
Anagallis minima - knutört

Hittade en förmodligen ny lokal med knutört på en lite udda lokal som var totalt människoskapad. Men växterna har ju en otrolig förmåga att finna de minilokaler med rätt miljö som står till buds... Lätt översilad fuktig jord/sandmark vill den ha -  och det får inte finnas någon konkurrens på växtplatsen.
Foto Per Wahlén, september 2009.

Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti - lindmalva
Numera är lindmalva årlig och förekommer flerstädes åtminstone runt Halmstad..
Foto Per Wahlén september 2009.

Acer saccharinum
Acer saccharinum - silverlönn

Man planterar silverlönn i parker och på liknade platser runt om i Halmstad. Jag fann för första gongen ett utkommet exemplar som hade bladens undersidor blåvita som sig bör...
Foto Per Wahlén, oktober 2009.