Diary on Arachnida in Halland, Sweden
 
wahlens@minmail.net

Dubbelklicka på bilderna och en detaljrik version av bilden visas då!
bakåt

2010 våren


Meta segmentata - höstspindel
Pardosa pullata/amentata - vargspindel
Diaea dorsata - bladkrabbspindel
Spindel
Vargspindel
Husspindel?

2009 augusti-september


Tegenaria atrica - stor husspindel - Agelenidae - trattspindlar
Opoliones - lockespindel
Opoliones - lockespindel
Araneus marmoreus - Araneidae - hjulspindlar

Xerolycosa nemoralis - Lycosidae - vargspindel
Theridion impressum - Theridiidae - klotspindlar
Spindel
Philodromus sp - Xysticus 2
Philodromus sp - Xysticus
Pisaura mirabilis - rovspindel - Pisauridae - vårdnätspindlar
Misumena vatia - blomkrabbspindel - Xysticus
Minispindel
Metellina segmentata - höstspindel - Tetragnathidae
Xysticus - krabbspindel
Clubiona cf terrestis - Clubionidae - säckspindlar
cf Pardosa pullata - Lycosidae - vargspindel 2
cf Pardosa pullata - Lycosidae - vargspindel
Gnaphosidae - plattbukspindlar
Agalenatea redii - Hjulspindlar - Araneidae


2007-9


Xysticus audax - allmän krabbspindel
Xysticus audax - allmän krabbspindel
Salticidae - hoppspindel
Phalangium opilio - hornlocke
Tetragnatha - käkspindel
Opoliones - Phalangodidae - lockespindel
Spindel = Tetragnatha - sträckspindlar
Spindel
Araneus diadematus - korsspindel
Krabbspindel med byte
Dolomedes fimbriatus - kärrspindel
Xysticus cristatus - allmän krabbspindel
Opiliones - lockespindel
Salticidae - hoppspindel
Krabbspindel med byte
Spindel
Krabbspindel
Spindelexkursion
cf Cygiella atrica - hjulspinnare = spindel
Opilio sp - lockespindel

Spindel 2 Opilio cf canestrinii
Spindel 1
Salticus, Zebraspidel