Diary on insects in Halland, Sweden

wahlens@minmail.net

Sänd gärna foton och info av allehanda slag

bakåt

Skalbaggar - Coleoptera
Fjä
rilar - Lepidoptera
Sländor - Odonata
Flugor - Diptera
Skinnbaggar - Heteroptera
Steklar - Hymenoptera
Gräshoppor - Orthoptera
Stritar - Homoptera

Övriga "insekter" - Megaloptera - Neuroptera - Dermaptera - Mecoptera - Aphidoidea - Arthropleona - Rhapidoptera - Ixodidae - Trichoptera
sävsländor - guldögonsländor - växtsugare - tvestjärtar - näbbsländor - bladlöss - hoppstjärtar - halssländor - fästingar - nattsländor m.m.


Spindlar - Arachnida