Diary on diptera in Halland, Sweden augusti - oktober 2009

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

bakåt

Fluga ?
Fluga ?
Den här grå saken kröp omkring på marken. Inte ens säker på att det är en fluga...
 Foto Per Wahlén, oktober 2009.

Syrphidae
Syrphidae

En bastant blomfluga med bred bakkropp besökte våra tokar. Har inte ens försökt identifiera den...
Foto Per Wahlén, september 2009.

Eumerus cf strigatus - Syrphidae
Eumerus cf strigatus - åkermånblomfluga - Syrphidae

Något syrittalik var denna åkermånblomfluga. Klängde i en röllika och jag tog bild även från framsidan och baken....
 Foto Per Wahlén, oktober 2009.

Diptera
Diptera

En fluga av den ordinära typen men med syrphidae-ögon. Tog en bild från ovan...
Foto Per Wahlén, oktober 2009.

Eristalis sp - Syrphidae
Eristalis sp - Syrphidae
Slamfluga handlar det om här. Vilken art som besökte våra ringblommor har jag inte kollat... Extrabild.
 Foto Per Wahlén, september 2009.

Eristalis sp - Syrphidae
Eristalis sp - Syrphidae

En slamfluga med ett extra öga i pannan - brukar väl vara tre...
Foto Per Wahlén, september 2009.

Volucella pellucens - Syrphidae
Volucella pellucens - fönsterblomfluga - Syrphidae

Fönsterblomfluga är ett mycket tråkigt namn på en häftig, stor och vacker fluga. Att larven dessutom utvecklas i stekelbon gör den inte mindre intressant... Framifrån...
 Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Xylota segnis - Syrphidae
Xylota segnis - lövvedblomfluga - Syrphidae

Har inte träffat på så många men lätt att fotografera var denna lövvedblomfluga... Extrabild.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Spetsnosig fluga
Spetsnosig fluga
Trots ett verkligt udda utseende har jag inte funnit vad detta kan vara. Här bild framifrån...
 Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Vitrandig fluga
Vitrandig fluga

Gott om dessa flugor fanns på renfanan. Till nöds skulle det kunna vara hane och hona av samma art...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Tjockfluga
Tjockfluga

En liten fluga med uppsvälld bakkropp satt och balanserade på ett strå.
 Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Dansande fluga
Dansande fluga

Även denna fluga utförde någon slags dans på renfanan. Här bakkropp och bild uppifrån... Kanske en Tachinidae?
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Tipula - Tipulidae
Tipula - Tipulidae - harkrank
En annan harkrank som får gå utan namn...
 Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Tipula cf oleracea - Tipulidae
Tipula cf oleracea - kålharkrank - Tipulidae

Denna harkrank skulle kunna vara en kålharkrank. Vet inte om det finns någon annan med samma utseende
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Tephritis hyoscyami - Tephritidae
Tephritis hyoscyami - Tephritidae - borrfluga

En annan borrfluga med annat vingmönster och svart bakkroppsspets...
 Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Tipula - Tipulidae
Tipula - Tipulidae - harkrank

Här en harkrank som verkar vara en förbigången grupp insekter. Endast på en amerikansk webbsida har jag funnit bilder och beskrivningar - och andra arter än här.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

cf Campiglossa difficilis - Tephritidae
cf Campiglossa difficilis - Tephritidae - borrfluga
Som kärrflugorna har borrflugor mönstrade vingar. Har till och med gett förslag om art...
 Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Tephritis cometa - Tephritidae
Tephritis cometa - Tephritidae - borrfluga

En borrfluga som väl fått sitt namn på grund av den kometliknande fläcken på vingen? Ett annat exemplar.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Syrphidae 5
Syrphidae 5

Två vita streck på ryggskölden hade denna blomfluga. Banden är också lite snett satta - men vad det är, det vet jag ej.
 Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Syrphidae 6
Syrphidae 6

Bör väl vara samma art som den nedanför?
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Syrphidae 3
Syrphidae 3
Parningsdags för några blomflugor. Några vita band längst bak på bakkroppen syns. Frontbild.
 Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Syrphidae 4
Syrphidae 4

En annorlunda blomfluga som något liknar Scaeva.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Syrphidae 1
Syrphidae 1

Har fotograferat en mängd blomflugor jag ej kunnat identifiera. Här nr 1. Frontbild.
 Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Syrphidae 2
Syrphidae 2

Äggstinn blomfluga verkar det vara.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Sphaerophoria sp - Syrphidae
Sphaerophoria sp - sländfluga - Syrphidae
Nysört är det inte många insekter på men denna sländfluga verkar passa i storlek för den lilla blomman.
 Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Syrphidae ?
Syrphidae ?

Med sina breda lår hade denna fluga en viss likhet med kompostblomfluga. Men här är det något helt annat. Den verkar ha fått någon parasit på benet. Kanske Xylota?
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Episyrphus balteatus - Syrphidae
Episyrphus balteatus - flyttblomfluga - Syrphidae

Livet är hårt i insektsvärlden - denna flyttblomfluga har blivit angripen av något. Det kan vara fysiskt angrepp eller någon svamp eller liknande som gett deformationen.
 Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Småfluga
Småfluga

En liten fluga i full färd med att lägga ägg. Här en bild från sidan.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Sepsis cf fulgens - Sepsidae
Sepsis cf fulgens - Sepsidae - svängfluga
Märkligt beteende hade denna svängfluga som utförde en dans och viftade med de prickförsedda vingarna.
 Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Sepsis cf fulgens - Sepsidae
Sepsis cf fulgens - Sepsidae - svängfluga

Bör väl vara samma art av svängfluga som till vänster. Denna höll dock till på en solidago-planta...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Sarcophagidae
Sarcophagidae - köttfluga
En som jag tror köttfluga slog sig ner på renfanan. Bakkroppen randig.
 Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Sarcophaga - Sarcophagidae
Sarcophaga - Sarcophagidae - köttfluga

Denna köttfluga borde vara en art i huvudsläktet Sarcophaga. Verkar ha funnit något "smarrigt" att äta...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Rovfluga
Rovfluga

Det verkar som att denna fluga fångat någon annan insekt - så det borde vara en rovfluga av något slag...
 Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Rödmurrig fluga
Rödmurrig fluga

Denna fluga har ju ganska speciellt utseende men jag kunde inte utröna vad det handlar om för art...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Rödöga-fluga
Rödöga-fluga
Kan kanske vara en kärrfluga men fann den inte på nätet. Den visade gumpen vid en tvätt...
 Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Rosen-tipula
Rosen-tipula

Denna rosenfärgade harkrank verkade vara ludet hårig på kroppen...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Phasia hemiptera - Tachinidae
Phasia hemiptera - Tachinidae - parasitfluga

En häftig och stor fluga var denna parasitfluga. Har inte kollat vad den parasiterar på men den verkar vara obekymrad att den syns lång väg...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Rhagio sp - Rhagionidae
Rhagio sp - Rhagionidae - snäppfluga

Lyckades fotografera en lite annorlunda snäppfluga. Ögonen var blå och teckningen annorlunda mot de jag sett tidigare...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Opomyza germinationis - Opomyzidae
Opomyza germinationis - Opomyzidae

Om det är en minerarfluga eller gräsfluga vet jag ej då jag funnit olika uppgifter. Får se om jag kan reda ut begreppen i vinter...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Opomyza sp - Opomyzidae
Opomyza sp - Opomyzidae - gräsfluga

Kan vara samma art som till vänster. Gräsflugor verkar ha ett band i ögonkanten. Extrabild.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Mygga/fluga/harkrank 
Mygga/fluga/harkrank
Även här är jag inte säker på vad jag fotograferat. Mygga, fluga eller småharkrank - det är frågan......
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Nephrotoma cf quadrifaria - Tipulidae
Nephrotoma cf quadrifaria - Tipulidae - harkrank

Här är en av de många Nephrotoma-arterna.  En sorts harkrank med mönster på både vingar och kropp... Extrabild.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Mygga 2 
Mygga 2

Detta bör vara en hane av någon slags mygga. Åtminstone tror jag att antennerna tyder på det... Vid närmare eftertanke kan det nog istället vara en harktank - Tipulidae.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Mygga/fluga
Mygga/fluga

Om det är en mygga eller en mygglik fluga är jag inte säker på i detta fall. Men troligtvis är det en fluga...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Micropeza corrigiolata - Micropezidae 
Micropeza corrigiolata - Micropezidae - skridfluga
Detta var nog den häftigaste fluga jag sett i år. Trodde till en början att det inte ens var en fluga. Men det är en skridfluga som sakta vandrar omkring på växterna. Bild från annan vinkel.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Mygga
Mygga

En mygga med randiga ben satt på renfanan. Alla myggor är inte blodsugare - hur det är med denna vet jag naturligtvis inte - men den har lång "snabel"...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Meliscaeva cinctella  - Syrphidae
Meliscaeva cinctella - bandflickblomfluga - Syrphidae

På denna flockblomstriga växt sprang denna bandflickblomfluga omkring.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Mesembrina cf resplendens - Muscidae
Mesembrina cf resplendens - Muscidae - husfluga

En mycket stor husfluga satt och solade sig på en sten...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Melanostoma eller Platycheirus
Melanostoma eller Platycheirus
Trots litteratur kunde jag inte ens avgöra i vilken grupp denna blomfluga skulle ingå...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Melanostoma scalare - Syrphidae
Melanostoma scalare - lång gräsblomfluga - Syrphidae

Här sticker jag ut hakan och påstår att detta är en lång gräsblomfluga. Habitus verkar nämligen stämma till punkt och prickar...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Helophilus trivittatus - Syrphidae
Helophilus trivittatus - ljus kärrblomfluga - Syrphidae

Detta ska vara en ljus kärrblomfluga som verkar ganska vanlig. Här en bild på fronten...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Limoniidae
Limoniidae - småharkrank

Här klamrar sig en småharkrank fast i grässtråna. Trots speciellt mönster på vingarna fann jag ej arten...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Grön fluga
Grön fluga
Såg någonstans en fluga som liknade denna grönskimrande sak. Men tappade bort stället och har inte hunnit kolla igen...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Helophilus cf hybridus - Syrphidae
Helophilus cf hybridus - större kärrblomfluga - Syrphidae

Vill ha detta till en större kärrblomfluga. Om jag har rätt får fackfolk avgöra.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Fluga
Fluga

Ännu en av de på nätet svårfunna flugorna med ordinärt utseende. Men den tycks ha röda band på bakkroppen!
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Geomyza tripunctata - Opomyzidae
Geomyza tripunctata - Opomyzidae - gräsfluga

Trots besöket på renfana är det en gräsfluga. Den sprang omkring och viftade med vingarna - en sorts parningsbeteende?
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Euthycera chaerophylli - Sciomyzidae
Euthycera chaerophylli - Sciomyzidae - kärrfluga
Tog en stund innan jag fann en match till denna, som det visade sig vara, kärrfluga. De har liknande schackmönster på vingarna som borrflugorna...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Rödfältad fluga
Rödfältad fluga

Här gick jag bet trots de röda fälten på bakkroppen. Någon som vet?
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Eristalis sp - Syrphidae
Eristalis sp - Syrphidae

Den här slamflugan borde man på det distinkta utseendet kunnat identifiera - men är man novis så är man...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Eristalis sp - Syrphidae
Eristalis sp - Syrphidae

Ännu en slamfluga som ser ut som den till vänster - man kan även se att färgsättningen på benen är samma...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Eristalis sp - Syrphidae
Eristalis sp - Syrphidae
Den här slamflugan hade två ränder på skutellen. Kan kanske vara en arbustorum lillslamfluga...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Eristalis sp - Syrphidae
Eristalis sp - Syrphidae

Även här kan det vara en lillslamfluga. Men den var inte särskilt liten. Tog en bild från sidan...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Eristalis cf similis - Syrphidae
Eristalis cf similis - vandrarslamfluga - Syrphidae

Tror här det handlar om en vandrarslamfluga som förirrat sig in till vår trädgård... Här en bild på fronten...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Eristalis intricaria - Syrphidae
Eristalis intricaria - mörk slamfluga - Syrphidae

En lite speciell, humlelik hona av mörk slamfluga besökte mina myntor. Här kan man inte ana att det rör sig om en slamfluga direkt... Extrabild.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Empis cf livida - Empididae
Empis cf livida - Empididae dansflugor
Denna dansfluga bör nog vara en Empis men vilken art det är är osäkert. Här en bild från sidan...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Eristalis cf interrupta - Syrphidae
Eristalis cf interrupta - fältslamfluga - Syrphidae

Som arbetsnamn kallar jag detta en fältslamfluga som besökte våra ringblommor. Får väl invänta nationalnyckeln med denna avdelning av blomflugor.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Cylindromyia interrupta - Tachinidae
Cylindromyia interrupta - Tachinidae parasitfluga

Här har jag hittat ett namn på denna blomflugelika insekt. Det handlar om en parasitfluga.  
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Dasysyrphus tricinctus - Syrphidae
Dasysyrphus tricinctus - trebandad skogsblomfluga Syrphidae

I trädgården hälsade en trebandad skogsblomfluga på och besökte våra ringblommor. Fast nog ser det ut som om blomflugan hade ett fjärde band?!
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Chlorops Chloropidae
Chlorops Chloropidae fritflugor
Har känt mig så säker att jag ger den släktnamnet Chlorops. Men då borde de övriga fritflugorna vara samma...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Conops sp
Conops sp

En art i gruppen Conops som är stekellika. Förresten är det kanske en Hymenoptera...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

cf Cheilosia
cf Cheilosia 2

Ännu en fluga som kanske är en Cheilosia Men vad det verkligen är är frågan...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Chloropidae
Chloropidae - fritflugor

Ännu en fritfluga som har mörka ögon...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

cf Bibionidae
cf Bibionidae - hårmygga
Kanske ändå inte en hårmygga då huvudet verkar vara för stort...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

cf Cheilosia
cf Cheilosia

Här måste man nog ha jobbat många år för att veta vad det kan vara.  Gissar på en blomfluga i släktet Cheilosia...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

cf Thaumatomyia - Chloropidae
cf Thaumatomyia - Chloropidae fritflugor

Ännu en av dessa fritflugor som har relativt lika teckning. Bör dock vara en Thaumatomyia...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

cf Adia cinerella Anthomyiidae - Helina Muscidae
cf Adia cinerella Anthomyiidae - Helina Muscidae

Ibland är det stört omöjligt att ens säga vilken grupp en fluga tillhör... Har gett denna fluga två namn för säkerhets skull...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

cf Psychodidae
cf Psychodidae fjärilmygga
Denna ytterligt småvuxna fluga ingår i gruppen fjärilmyggor som förutom sin litenhet kännetecknas med hårighet...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

cf - Syrphus vitripennis - Syrphidae
cf - Syrphus vitripennis - mindre solblomfluga - Syrphidae
När nationalnyckel kom med blomflugor kunde man se hur många arter det fanns med likartat utseende. Men jag har "bestämt" denna till mindre solblomfluga...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

cf Lyciella rorida - Lauxaniidae
cf Lyciella rorida - Lauxaniidae lövflugor

Förmodligen en fluga som nedom till höger. En lövfluga med lite speciell stjärt...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

cf Minettia sp - Lauxaniidae
cf Minettia sp - Lauxaniidae lövflugor

Ännu en lövfluga men ur släktet Minettia som inte alls hade den genomskinlighet som Lyciella hade..
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

cf Leucopis - Chamaemyiidae
cf Leucopis - Chamaemyiidae markflugor
En grupp flugor som jag var helt obekant med var markflugor som denna kan tillhöra. Men som vanligt fotograferad på renfana...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

cf Lyciella rorida - Lauxaniidae
cf Lyciella rorida - Lauxaniidae lövflugor

Mycket passande satt denna lövfluga just på ett blad. Liknar flugor från gruppen bananflugor...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

cf Eristalis intricaria - Syrphidae
cf Eristalis intricaria - Syrphidae

En stor lite humleliknande fluga som bör vara en mörk slamfluga. Den gillade mina myntor men var ovanligt vaksam för att vara en blomfluga. Extrabild.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

cf Hybos - Hybotidae
cf Hybos - Hybotidae Puckelfluga

En puckelfluga som troligen ingår i huvudsläktet Hybos hade verkligen huvudet på skaft...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

cf Dilophus febrilis - Bibionidae
cf Dilophus febrilis - Bibionidae hårmyggor
Liknar hårmyggan jag fotat nedan men det är en annan art som förmodligen kan sprida något som ger feber...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

cf Dilophus febrilis - Bibionidae
cf Dilophus febrilis - Bibionidae hårmyggor - hona

Troligen en hona av samma art som till vänster. En feber(hår)mygga som har ett litet huvud...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

cf Bibio marci - Bibionidae
cf Bibio marci - Bibionidae hårmyggor

Varken mygg- eller fluglik är denna hårmygga som hade ett annorlunda huvud...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

cf Chlorops - Chloropidae
cf Chlorops - Chloropidae fritflugor

Att det är en fritfluga bör väl vara klart men art och släkte var svårt att finna på nätet. Många flugor med nästan samma teckning fanns att finna..
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Calliphoridae - Lucilia sp
Calliphoridae - Lucilia sp - spyfluga
En fluga ur gruppen spyflugor som ju alla känner till. Den är en art i släktet Lucilia...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Ceroxys urticae - Tephritidae
Ceroxys urticae - Tephritidae borrflugor

Flugorna i gruppen borrflugor har ofta tecknade vingar. Denna nässelälskande art är inget undantag...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Asilidae
Asilidae - rovfluga

På en sten satt en rovfluga och lapade sol. Denna grupp har ofta håriga flugor...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Borsthårig fluga
Borsthårig fluga
Här en av de flugor som jag brukar kalla "fulfluga" som väl har med djupt sittande instinkter att göra. Vet inte ens vilken grupp den kan tillhöra...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.