Diary on diptera in Halland, Sweden 2009

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

bakåt

Syrphidae - Volucella pellucens
Syrphidae - Volucella pellucens - fönsterblomfluga
Detta är en fönsterblomfluga men namnet är inte så bra. Borde heta grantoppfluga då den håller till där. I litteraturen står det att den sällan visar sig vid marknivå och då oftast på björnbär vilket var mycket passande...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

 

Tipulidae - Nephrotoma sp
Tipulidae - Nephrotoma sp

Denna art ser man ganska ofta men jag har inte fått fram vilken harkrank det är... Har en liknande nedan...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Vitvingefluga
Vitvingefluga

En grå liten fluga men kanske en man kan finna på nätet...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Ptychopteridae - Ptychoptera sp
Ptychopteridae - Ptychoptera sp
Fläckiga vingar som den till höger men bakbenen var vita i nedre delen. Förmodligen en art i samma släkte
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Ptychopteridae - Ptychoptera cf contaminata
Ptychopteridae - Ptychoptera cf contaminata

Mörkare än den till vänster och inget vitt på bakbenen... Välan närstående harkrankarna...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Tabanidae - Tabanus sp.
Tabanidae - Tabanus sp.

Bilden blev lite suddig men det är nog en hästbroms iallafall. Men jag tror inte det är den vanligaste arten...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Tipulidae - Nephrotoma
Tipulidae - Nephrotoma

En röd harkrank satte sig med sina skrangliga ben. Han inte kollat ved det kan vara...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Syrphidae - Eristalis sp
Syrphidae - Eristalis sp
En av de mycket vanliga slamblomflugorna...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Syrphidae - Eristalis sp
Syrphidae - Eristalis sp

Både denna och den till vänster kan vara E. interrupta. Men får studera till vintern...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Syrphidae
Syrphidae
Ännu en oidentifierad blomfluga. Får ta fram nationalnyckeln och söka...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Syrphidae - cf Eupodes
Syrphidae - cf Eupodes

Tror detta är en fältblomfluga. En sak som gäller för detta släkte är den platta bakkroppen.
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

SyrphidaeSyrphidae
Få se framöver om jag kommer längre...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Syrphidae - cf Eupodes
Syrphidae - cf Eupodes
Om detta är en fältblomfluga bör det vara en annan art än de nedan. Aktre tergiten är nästan fylld...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Syrphidae
Syrphidae
Här en blomfluga som har skadat ryggskölden. Kunde kanske varit uppäten om oturen varit framme.
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Syrphidae - cf Eupodes
Syrphidae - cf Eupodes

Denna förmodade fältblomfluga verkar vara på full gång att lägga ägg...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Svart fluga
Svart fluga
Den här flugan liknar en blomfluga utom på bakkroppen. Även svampflugorna har stora ögon... Får fråga mig fram...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Syrphidae - cf Eupodes
Syrphidae - cf Eupodes

Vet inte som novis hur man skiljer på denna typ av flugor. Jag tror dock att det är en  fältblomfluga. Den vanligaste är corollae som är nyfiken. Den sista tergiten tyder på det...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Syrphidae - Sphaerophoria scripta - taggsländfluga
Syrphidae - Sphaerophoria scripta - taggsländfluga
En vanlig blomfluga, och då speciellt i skogslandet, är taggsländflugan. Här en hane som sörplar nektar...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Syrphidae - Sphaerophoria scripta - taggsländfluga
Syrphidae - Sphaerophoria scripta - taggsländfluga
I fjol fotograferade jag denna taggsländfluga och trodde inte det var scripta. Men nu är det nog så att det är honan som har de ljusa blå banden mellan de gula...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Syrphidae - Sericomyia silentis
Syrphidae - Sericomyia silentis - ljungtorvblomfluga
En bullig bakkropp hade ljungtorvblomflugan och den var relativt stor. Här en sidobild.
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Syrphidae - Sericomyia silentis
Syrphidae - Sericomyia silentis - ljungtorvblomfluga

Denna fluga hör till skogslandet och tycks gilla umbellater. Ljungtorvblomflugan har jag aldrig sett hemma på gatan..
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

cf Sarcophagidae
cf Sarcophagidae
Lade denna fluga i högen köttflugor men kanske kan det vara en blomsterfluga?
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Sciomyzidae - Tetanocera
Sciomyzidae - Tetanocera - kärrfluga

Har nog varit för dåligt med fuktiga utfärder då jag bara träffat på en kärrfluga. Denna grupp av flugor är lätt igenkännliga på grund av den minst sagt spektakulära munnen.
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Rhagionidae - Rhagio tringarius - snäppfluga
Rhagionidae - Rhagio tringarius - snäppfluga
Vår överlägset vanligaste snäppfluga. Ögonen är stora och oproportionerliga...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Sarcophagidae - Sarcophaga sp. - köttfluga
Sarcophagidae - Sarcophaga sp. - köttfluga

Denna fluga vill man inte ha i sitt hem då det är en köttfluga. Schackmönstret gör att detta är en av de mest kända flugorna. Men många arter med detta mönstret finns... Här en frontbild.
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Muscidae - cf Phaonia
Muscidae - cf Phaonia - husfluga

Inte så överdrivet stor var denna husfluga. Har en del tecken på framkroppen så en dipterist ser säkert vad det är. Jag gissar på en Phaonia...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Syrphidae - Platycheirus cf scambus
Syrphidae - Platycheirus cf scambus - sumpfotblomfluga

En fluga med svarta band på benen som gör att jag tror på sumpfotblomfluga. De ljusa vingarna gör ju att man ser banden ganska tydligt. Annars brukar man behöva fotografera flugan från sidan.
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Minifluga
Minifluga
Den här lilla flugan som ni ser är mycket liten har ett orange band på bakkroppen och ögonen har det vita band man ser på en del flugor. Men vad det är. Ingen aning...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Syrphidae - Mossefluga
Syrphidae - Mossefluga

I ett litet mossekärr höll denna cheilosialika blomfluga till. En hona som verkar vara färdig att yngla av sig...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Syrphidae - Syrittalik
Syrittalik

Har inte hunnit kolla denna blomfluga. Den har klart gula band på de bakre tergitarna. Trodde först att det var en Bacca men icke sa Nicke... Här en bild uppifrån.
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Syrphidae - Meliscaeva cinctella
Syrphidae - Meliscaeva cinctella - bandflickblomfluga

En liten vacker sak som heter bandflickblomfluga. Den hade en speciell flykt som gav intrycket att den var lättare än flugor i samma storlek...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Harkrank
Harkrank
Kunde inte namnge denna harkrank. Bilden är för otydlig - man ser bara svarta fläckar på vingarnas framsida...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Syrphidae - Leucozona glaucia
Syrphidae - Leucozona glaucia - ljus lyktblomfluga

Ännu en av de mer ovanliga blomflugorna. Det handlar om en ljus lyktblomfluga som inte har kunnat efterlikna getingens gula band...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Fulfluga
Fulfluga

Här en fluga som fick namnet fulfluga. Det finns ju en otalig mängd av dessa gråbrunmurriga flugor. På närmare håll ser man att den har vita band vid ögonen.
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Tabanidae - Haematopota pluvialis
Tabanidae - Haematopota pluvialis - regnbroms

Tog en bild i juni på regnbromsen. Då fick jag inte med det färgflammiga på vingarna - men här kan man se det.
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Syrphidae - Eristalis rupium
Syrphidae - Eristalis rupium - blank slamfluga
En art bland slamflugorna som man inte så ofta ser är blank slamfluga. Den har ju ett ganska speciellt utseende...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Syrphidae - Eristalis sp
Syrphidae - Eristalis sp - slamfluga

Tror denna fluga är samma som nedan t.v. Som man ser har den distinkta vita band mellan tergitarna...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Syrphidae - Eristalis cf interrupta
Syrphidae - Eristalis cf interrupta - fältslamfluga

Arterna i släktet slamblomflugor blir allt fler i naturen allteftersom tiden på året går. Och de är bland de sista flugorna på senhösten...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Syrphidae - Eristalis cf tenax
Syrphidae - Eristalis cf tenax - bilik slamfluga

På en strandäng flög denna som jag tror bilika slamfluga omkring och kalasade på nektarn...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Empididae - Empis tessellata
Empididae - Empis tessellata - dansfluga
En lite smalare "snabel" hade denna dansfluga (se nedan t.h.). Verkar vara praktiskt då flugan inte behöver böja sig för att komma åt nektarn....
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Syrphidae - Episyrphus balteatus
Syrphidae - Episyrphus balteatus - flyttblomfluga

Denna flyttblomfluga hade vingarna rakt över bakkroppen. Tur att de var genomskinliga så att man kan se den vackra bakkroppen...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Dolichopodidae - cf Dolichopus sp.
Dolichopodidae - cf Dolichopus sp. - styltfluga

Rätt så långa ben hade denna styltfluga. En av de otaliga flugor som försöker efterlikna getingens bakkropp....
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Empididae
Empididae - dansfluga

Tur att "snabeln" inte används till att stickas med. En sorts dansfluga
är det i alla fall....
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Dansmygga
Dansmygga
I en stor svärm flög dessa mygg över kärret. En sorts mygga som det ju finns gott om....
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Syrphidae - Dasysyrphus tricinctus Syrphidae - Dasysyrphus tricinctus
En av de blomflugor jag bara träffat på en gång - tror det är trebandad skogsblomfluga.
Fast det finns ju ett band längst bak på bakkroppen....
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Tabanidae - Chrysops relictus
Tabanidae - Chrysops relictus - vanlig blinning

När man är ute träffar man ju ofta på den vanliga blinningen. Tycker nog de kunde vara snällare mot fotografen.
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Culicidae - Culicidae cf ochlerotatus
Culicidae - Culicidae cf ochlerotatus - stickmygga

Inte bara blinningen förpestar tillvaron i det fria. Men denna stickmygga ska ju inte vara något att oroa sig för eftersom det är en hanne.
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Chlorops - Chloropidae
Chlorops - Chloropidae - fritflugor
En lite fritfluga med gröna ögon. många av  dessa inom Chlorops har randig rygg.
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Anthomyiidae - cf Delia sp
Anthomyiidae - cf Delia sp - blomsterfluga

Här en blomsterfluga som verkar tillhöra släktet Delia. Som botaniker ser man ju mycket på blommor!
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

cf Anthomyiidae
cf Muscidae Phaonia

Denna fluga var långbent men tror att det är en blomsterfluga. Se bilden nedan. Eller?
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Cheilosia sp
Cheilosia sp - örtblomfluga

Torde kunna vara en örtblomfluga. Få se om man kan finna någon med denna typ av färgade ben...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

cf Anthomyiidae
cf Anthomyiidae - blomsterfluga
Denna fluga liknar bananflugan nedan något. Tror det handlar om en blomsterfluga.
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

cf Chloropidae
cf Chloropidae -  fritfluga

Denna lilla fluga var också svår att finna på nätet. Det närmsta jag kom var en kanske fritfluga.
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Tabanidae - Haematopota pluvialis
Tabanidae - Haematopota pluvialis - regnbroms

Fick efter kontroll för mig att detta skulle vara en
regnbroms. Och efter kontroll hos diptera-info blev det konfirmerat av THeo.
Foto Per Wahlén, Halmstad 26 juni 2009.

Lauxaniidae - cf Lyciella rorida
Bananfluga
Finns säkert en skrälldus med lövflugor men jag såg en som var lik. Även en annan dag såg jag samma(?) fluga. Se här.
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.

Maxifluga
Maxifluga
Denna fluga hade ett klart intresse att sätta sig på mig. Den var rejält stor i jämförelse man vanliga flugor som den liknade. Men färgen kanske kan hjälpa mig att utröna vad det är?!
Foto Per Wahlén, Halmstad 26 juni 2009.

Conops ?
Conops ? - stekelfluga
Tror det är en stekelfluga men det kan vara en stekel. Får söka på nätet...
Foto Per Wahlén, Halmstad 25 juni 2009.

Trögkrypande mygga ?
Trögkrypande mygga ?
Ännu en konstig insekt. Den kröp sakta omkring på kvannen.
Foto Per Wahlén, Halmstad 24 juni 2009.

Viftfluga ?
Viftfluga ?

Denna insekt gick omkring på bladet och viftade med frambenen som semaforer. Intressant men ännu ej identifierad.
Foto Per Wahlén, Halmstad 24 juni 2009.

Blomfluga
Blomfluga

Ska nog kunna finna ett namn på denna blomfluga. På kvannen fanns det faktiskt inte så många blomflugor. Kommer kanske senare på säsongen...
Foto Per Wahlén, Halmstad 24 juni 2009.

Cheilosia ?
Blomfluga Cheilosia ?

Sådana här blomflugor bör man nog håva in för att få namn på dem.
Foto Per Wahlén, Halmstad 24 juni 2009.

Platystomatidae - cf Rivellia syngenesiae
Platystomatidae - cf Rivellia syngenesiae - bredmunsfluga
Den här lilla saken gick omkring och viftade med vingarna och tillhör bredmunsflugorna. Artnamnet är inte helt säkert då det kan finnas en liknande art med samma teckning på vingarna....
Foto Per Wahlén, Halmstad 24 juni 2009.

Rödmurrig fluga ?
Rödmurrig fluga ?

Skulle kunna vara en stekel men tror inte det. Ska undersöka saken framöver.
Foto Per Wahlén, Halmstad 24 juni 2009.

Mygga ?
Mygga ?

Egentligen var ju bilden för dålig men den uppåtriktade stjärten var så speciell så jag tog med den lilla saken.
Foto Per Wahlén, Halmstad 24 juni 2009.

Empididae
Empididae ? - dansfluga

En liten dansfluga som den nedan. Det mesta verkar vara samma - även platsen för fotot.
Foto Per Wahlén, Halmstad 23 juni 2009.

Vaxslända/fjärilsmygga???
Vaxslända/fjärilsmygga???

Mycket liten sak som därför är svåridentifierad för en novis. Vaxslända eller fjärilsmygga? Eller något helt annat... Någon som vet?
Foto Per Wahlén, Halmstad 22 juni 2009.

Empididae ?
Empididae ? - dansfluga
En annan småtting som borde vara en dansfluga. Den har ett litet sugrör i "nosen" som verkar bestå av detta och ögon för hela slanten...
Foto Per Wahlén, Halmstad 22 juni 2009.

Limoniidae
Limoniidae - småharkrank
En del harkrankar är små och ingår i gruppen småharkrankar. En grupp som är dåligt visad på nätet...
Foto Per Wahlén, Falkenberg 21 juni 2009.

Limoniidae
Limoniidae - småharkrank

Även denna "fluga" kan ingå i gruppen småharkrankar men jag är inte säker. Den dansade över ett älggräsbestånd i massor...
Foto Per Wahlén, Falkenberg 21 juni 2009.

Epiphragma fasciapenne
Epiphragma fasciapenne - harkrank

På grund av de vackert tecknade vingarna var denna harkrank lättidentifierad. Trivdes i bokskogen och landade på en mossmatta.
Foto Per Wahlén, Halmstad 17 juni 2009.

cf Platypezidae - svampfluga
cf Platypezidae - svampfluga

Tror detta är en svampfluga men det är inte lätt. Stora hopstående ögon kan ju tyda på blomfluga förstås. Och kroppen såg ut att vara beströdd med koldamm!
Foto Per Wahlén, Halmstad 17 juni 2009.

Rhagio scolopaceus - snäppfluga
Rhagio scolopaceus - snäppfluga
En ganska häftig bild på en snäppfluga som trivdes i alkärrsvegetationen. För att bestämma den behövs nog en sidobild.
Foto Per Wahlén, Laholm 16 juni 2009.

Ceratopogonidae - Culicoides obsoletusgruppen
Culicoides obsoletusgruppen Ceratopogonidae - svidknott

Det finns mängder av olika svidknott som gärna förpestar fotografen. Första gången för mig för i år.
Foto Per Wahlén, Halmstad 17 juni 2009.

Insekt
Insekt
Trodde först det var en vapenfluga på grund av utskottet på ryggskölden men "vapnen" sitter längre bak och är längre. Kanske en Hymenoptera? Bild 2.
Foto Per Wahlén, Halmstad 15 juni 2009.

Asilidae - rovfluga
Asilidae - rovfluga

Det går vilt till bland bladen här är det en rovfluga som suger ur en annan fluga.
Foto Per Wahlén, Laholm 16 juni 2009.

Drosophilidae - daggfluga
Drosophilidae - daggfluga

I gruppen daggflugor ingår även fruktflugor. En artrik grupp så jag hittade inte till art. Men ögonen verkar ju vara hämtade från en "alien".
Foto Per Wahlén, Halmstad 15 juni 2009.

Tephritis bardanae - borrflugor
Tephritis bardanae - borrflugor

Ibland kan man ha hjälp av miljövalet för att bestämma en fluga. Denna lilla borrfluga trivdes bäst på kardborrar. Hittade sedan på nätet att den lägger ägg i denna växt och larven äter dess frön. Har valt att kalla den "kardborre"borrfluga på grund av detta. Hannarna viftade med sina vingar för att locka honor.
Foto Per Wahlén, Halmstad 15 juni 2009.

Chlorops ? - fritfluga
Chlorops ? - fritfluga
Den här var en mycket liten fluga i gruppen fritflugor. Många är lika och svåra att skilja för en adept. Även om det inte är i Sverige orsakar dessa mycken skada i andra delar av världen.
Foto Per Wahlén, Halmstad 8 juni 2009.

Flugmygga
Flugmygga

Inte ens säker att denna lilla myggliknande sak är en Diptera. Men den uppsvängda stjärten gör väl att man ska kunna finna rätt på den på nätet.
Foto Per Wahlén, Halmstad 8 juni 2009.

Empis tessellata - dansfluga
Empis tessellata - dansfluga

En fluga som jag fått namn på ingår i gruppen dansflugor. Det är rovinsekter som även suger nektar som på bilden. En satt även och solade.
Foto Per Wahlén, Halmstad 7 juni 2009.

Sepsis punctum - svängfluga
Sepsis punctum - svängfluga

En liten krabat fick jag att vara en svängfluga. Fläcken på vingen används för att locka honor.
Foto Per Wahlén, Halmstad 7 juni 2009.

Dolichopodidae ?
Dolichopodidae - styltfluga
Kanske kan det här vara en styltfluga som trivdes i samma miljö som nedanstående.
Foto Per Wahlén, Halmstad 7 juni 2009.

 Spjutvingefluga ?
Spjutvingefluga ?

Kanske var det en spjutvingefluga ? som fanns i den flugrika lunden. Kan kanske vara svårt att ens hitta familj.
Foto Per Wahlén, Halmstad 7 juni 2009.

Rhagio scolopaceus - snäppfluga
Rhagio scolopaceus - snäppfluga

I samma lund som blomflugan fanns det flera snäppflugor här är en som jag nog hittat rätt namn på
Foto Per Wahlén, Halmstad 7 juni 2009.

 cf Rhagio sp
 cf Rhagio sp - snäppfluga
En annan som jag tror är en snäppfluga hann jag nästan inte med att fotografera. Ska kolla på nätet efter namn.
Foto Per Wahlén, Halmstad 7 juni 2009.

(Hymenoptera) =Diptera - Dioctria rufipes
Hymenoptera
Orange framben och svarta bakben borde väl vara lätt att hitta. Men det finns otaliga arter i gruppen...
Foto Per Wahlén, Laholm 30 maj 2009.

Flugan som kalasar på en liten stekel är en rovfluga, med all sannolikhet Dioctria rufipes. Mattias Lindström

Såg på den på nätet och vågar lägga den som just den arten. PW

 Syrphidae
Syrphidae - blomfluga

En blomfluga jag inte kan identifiera satt i en lund och lapade sol.
Foto Per Wahlén, Halmstad 7 juni 2009.

Med sidostrimmorna på ryggskölden bör det bli Sphaerophoria sp - hona. PW

Drosophila sp
Drosophila sp - fruktfluga

Fruktflugor
i mängder samlades kring nyutslagna hundkex. Bananflugan är en av arterna men det är inte den det är frågan om här!
Foto Per Wahlén, Halmstad 28 maj 2009.
Syritta pipiens
Syritta pipiens - kompostblomfluga

Nu har kompostblomflugan börjat flyga. Och här är jag säker på att det är den (jmf 26 maj)
Foto Per Wahlén, Halmstad 29 maj 2009.

Syritta pipiens ? = ! ML
Syritta pipens ? - blomfluga

En blomfluga som kanske kan vara Eumerus funeralis istället. Får se om Mattias Lindström kan hjälpa mig med skiljekaraktärer - hoppas det inte är för små detaljer!
Foto Per Wahlén, Halmstad 26 maj 2009.

Jag håller med dig om Syritta pipiens. Eumerus funeralis har två skarpa, mattgråa band på thorax ovansida, saknar S. pipiens ljusa thoraxsidor och har viss metallglans. Bakkroppens mönster och färg skiljer också, men det syns dåligt på bilden. Mattias L.

Tackar Mattias, man lär sig saker på kuppen. PW 

Ståndarbred fluga
Ståndarbred fluga
Det här var en pytteliten fluga som gömde sig i hagtornens blomma. Hittade inte något på nätet så artnamnet är tills vidare okänt.
Foto Per Wahlén, Halmstad 27 maj 2009.

Sepsis sp.
Sepsis sp. - svängflugor
Denna myrliknande fluga ingår i gruppen svängflugor. Den fanns i ett källkärr där jag skulle haft Mattias Lindström med - hade nog sluppit mycket letande på nätet i så fall.
Foto Per Wahlén, Tönnersjö 23 maj 2009.

Snabelfluga = Rhingia campestris
Rhingia campestris - ängsnäbbfluga

Med så här distinkt utseende borde jag funnit arten på nätet. Men nix - får nog be om hjälp även här.
Foto Per Wahlén, Tönnersjö 23 maj 2009.

Här har vi en Rhingia campestris - ängsnäbbfluga Mattias Lindström.

Tack Mattias -  jag letade genom i stort sett alla "vanliga" flugfamiljer och anade föga att detta var en Syrphidae-art - blomfluga. PW

Diptera
Diptera  - kanske spjutvingefluga

Ser ut som om den fått skallen kluven på mitten och jag trodde den skulle vara lättfunnen på nätet. Men nix - kanske en lonchoptera-art (spjutvingeflugor) men det är högst osäkert. Ännu en art från källkärr i lövskog.
Foto Per Wahlén, Tönnersjö 23 maj 2009.
Ptychoptera contaminata
Ptychoptera contaminata - glansmyggor

Detta skulle vara en harkrank som ingår i gruppen glansmyggor. Även denna fanns i källkärr och satt på en kärrfibbla.
Foto Per Wahlén, Tönnersjö 23 maj 2009.
cf Tipula dietziana
cf Tipula dietziana - harkrank

Fick denna harkrank på bild i det fina källkärret också.
Foto Per Wahlén, Tönnersjö 23 maj 2009.
Epiphragma cf ocellare
Epiphragma cf ocellare - harkrank

Det finns en skrälldus med harkrankar men denna sak kanske jag fått rätt namn på. Källsluttning i lövskog.
Foto Per Wahlén, Tönnersjö 23 maj 2009.

Med huvet på skaft = Hybotidae
Hybotidae - puckeldansflugor

Nog kan man väl säga att vissa flugor har "huvet på skaft". Vad det är är dock förborgat för mig.
Foto Per Wahlén, Åsen 21 maj 2009.

Bör vara en Hybotidae puckeldansflugor PW

OK! Mattias Lindström 

Svart fluga = Beris
Beris - barkvapenfluga
Just nu flyger denna svarta fluga i stora mängder på åsen. Vad den gjorde på häggbladet är vet jag ej.
Foto Per Wahlén, Åsen 21 maj 2009.

Detta är en Beris - barkvapenfluga i släktet gruppen Stratiomyiidae - vapenflugor, Mattias Lindström

Mesembrina meridiana
Mesembrina meridiana - husflugeart

I gruppen husflugor finns denna art som Mattias genast kände igen. Satt på en komocka och mumsade.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 19 maj 2009.

Cheilosia (cf) albitarsis !
Cheilosia cf albitarsis - maskrosblomfluga
En av Mattias Lindströms specialområden att studera är blomflugor. Han gav genast familjens namn men det finns ett otal svårbestämda arter - ett arbetsnamn blev smörblomfluga.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 19 maj 2009.

Smörblomfluga, Cheilosia albitarsis
Vanlig art som enligt litteraturen är knuten till smörblommearter både som larv och som vuxen insekt.
Mattias L