Diary on Heteroptera in Halland, Sweden augusti - oktober 2009

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

bakåt

Nabis cf rugosus
Nabis cf rugosus
En skinnbagge som väl kan vara denna art. De har svartprickiga ben.
Foto Per Wahlén, september 2009.

 

Myrmus miriformis
Myrmus miriformis - smalkantskinnbagge

En smalkantskinnbagge av de ca 10 arter som finns i Sverige. Honan är grön och hanen grön eller som här brun.
Foto Per Wahlén, september 2009.

Lygus ?
Lygus ?
Ett stinkfly luddvicker. Den hade ett svart band på bakbenens lår...
Foto Per Wahlén, september 2009.

cf Stenodema/Nabis ??
cf Stenodema/Nabis ??
Här fastnade jag ganska snart och den fick flera namn...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Lygus ?
Lygus ?

En skinnbagge som jag inte kunde ge namn på...
Foto Per Wahlén, september 2009.

Rhyparochromus pini
Rhyparochromus pini

Trodde pini i det latinska namnet betydde tall. Men denna var ett marklevande stinkfly i trädgården...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Rhyparochromus pini
Rhyparochromus pini

Även denna fanns långt från tallar. Hm, kanske något fel begånget... Är det rätt art lever den på fröer.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Ranatra linearis
Ranatra linearis - smal vattenskorpion
Skuggorna var inte helt rätt när jag fotograferade smal vattenskorpion. Den kan tydligen krypa omkring på torra land...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Stinkfly
Stinkfly

När insekterna är så här slitna kan inte ens jag (optimisten) ge något namn...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Plagiognathus arbustorum
Plagiognathus arbustorum

Ett jordgubbstinkfly som håller till i trädgården om man ska tro artnamnet...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Plagiognathus chrysanthemi
Plagiognathus chrysanthemi

Är inte det med samma familjenamn som denna lite väl olika? Krysantemumstinkfly gillar tydligen prästkragar och liknande växter...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Phytocoris cf varipes
Phytocoris cf varipes
Har hittat detta stinkfly på många ställen. Troligen en allmän art...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Phytocoris varipes
Phytocoris varipes

Är väl samma som den till vänster men jag kommer inte ihåg om det fanns närstående arter...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Palomena prasina
Palomena prasina - grön bärfis
En av de vanligare arterna är grön bärfis. Men det är inte den mest allmänna...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Piezodorus lituratus
Piezodorus lituratus - harrisbärfis

På en riktigt fin ljunghedsliknade mark fanns denna harrisbärfis. Nog inte så vanlig eftersom detta var min enda notering.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Orthops cf basalis
Orthops cf basalis

Övre delen av frambenen har vita leder. Och lutningen på ryggskölden större än normalt... Om bestämningen är rätt ger den sig på odlad dill.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Orthotylus flavosparsus
Orthotylus flavosparsus

Detta är en av de minsta skinnbaggar jag sett.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Notonecta sp
Notonecta sp - ryggsimmare
En ryggsimmare som hamnat i trubbel. Kunde trots att den hade "stämpel" på ryggen inte hitta arten...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Orthocephalus coriaceus
Orthocephalus coriaceus

Trots en dålig bild fann jag denna på nätet. Den hade lite kortare antenner än brukligt bland skinnbaggar. Och utstående ögon...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Nabis cf rugosus
Nabis cf rugosus

Det finns ett antal Nabis-arter och kanske är detta rugosus..
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Nithecus jacobaeae
Nithecus jacobaeae
Detta trodde jag var en nymf men Krister Larsson hjälpte och gav den namnet. Borde väl av namnet att döma gilla stånds. Extrabild.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Nabis cf flavomarginatus
Nabis cf flavomarginatus

En skinnbagge som också är speciell i utseendet är Nabis-arter...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Nabis flavomarginatus
Nabis flavomarginatus
Här skall det om bestämningen är riktig vara samma art som till vänster...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Nabis cf limbatus
Nabis cf limbatus

Ännu en Nabis vars täckvingar är mycket korta. Alla har prickiga ben...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Nabis limbatus
Nabis limbatus

Skulle om min "bestämning" är rätt samma som till vänster.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Lygus pratensis
Lygus pratensis - vanligt ängsstinkfly
Här är det nog ganska säkert vanligt ängsstinkfly. Verkar vara just den vanligaste arten...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Nabis ferus
Nabis ferus
Denna Nabis kunde jag ge namn åt. Men nog borde en expert kommentera...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Lygus cf rugulipennis
Lygus cf rugulipennis - ängsstinkfly

Ett ludet ängsstinkfly. Vet dock inte hur viktiga den gula fläcken är i artbestämningen...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Lygus cf rugulipennis
Lygus cf rugulipennis

Samma art som till vänster. Men om det är rugulipennis är frågan... Är så fallet är den till besvär i jordgubbsplanteringar!
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Heterotoma planicornis
Heterotoma planicornis
Det tog en stund innan jag insåg att detta var en bärfissläkting. Mycket udda utseende och speciella antenner...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Lygus cf pratensis
Lygus cf pratensis - vanligt ängsstinkfly

Kan nog vara ett vanligt ängsstinkfly. Men det finns närbesläktade...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Elasmostethus interstinctus
Elasmostethus interstinctus - björkbärfis

En vanlig art är björkbärfis som man oftast finner i lövverket - vid dåligt väder oftast på undersidan...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Eurydema oleracea
Eurydema oleracea - rapssugare

Vanliga arter som är till skada har ofta namn. Denna lite vackrare art heter rapssugare.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Bärfis
cf Piezodorus lituratus - bärfis
Här var det svårt och jag gav inget namn.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Coreus marginatus
Coreus marginatus - bärfis

En grupp av bärfisar har en bred list på bakkroppen. Detta bör vara en bredkantskinnbagge.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Lygus sp
Lygus sp - stinkfly

Borde vara en Lygus. Som man kan se är de inte särskilt stora...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Bärfisnymf Bärfisnymph
Skinnbaggar har många stadier i sin utveckling till imago. Därför är det svårt att se vilken bagge detta är...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

cf Dolycoris baccarum
cf Dolycoris baccarum - bärfisnymph
Denna nymf bör vara en Dolycoris. Som tidigare sagts svåra att skilja och de flesta har upphöjningar med fläck på bakkroppen...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

cf Lygocoris pabulinus cf Lygocoris pabulinus - stinkfly
Ännu ett av de gröns stinkflyn man kan se. Har ett förslag på artnamn...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

cf Amblytylus nasutus
cf Amblytylus nasutus - stinkfly

Fann ett namn på detta stinkfly. Osäkert men den hade svarta fläckar bakom halsskölden...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

cf Capsodes gothicus cf Capsodes gothicus - stinkfly
Stinkfly
ser man även i trädgården - både som marklevande och i växtligheten...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Apolygus lucorum
Apolygus lucorum - stinkfly
Det finns många gröna stinkflyn men jag fann en som det bör vara.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

cf Apolygus lucorumcf Apolygus lucorum - stinkfly
Detta borde vara en nymf till Apolygus. Arten som imago syns nedan...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Adelphocoris cf lineolatus
Adelphocoris cf lineolatus

Ännu finns det inte svenska namn så jag skriver Adelphocoris som artnamn. Gillade som synes renfana.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Anthocoris nemorum Anthocoris nemorum - allmänt näbbstinkfly
En grupp skinnbaggar med smalt framåtriktat huvud ingår i gruppen näbbstinkfly. Denna heter allmänt näbbstinkfly. Extrabild.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.