Diary on hymenoptera in Halland, Sweden, 2009

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

bakåt

Tenthredo campestris - Tenthredinidae
Tenthredo campestris - Tenthredinidae - bladstekel

Här har jag vågat ge namn åt en bladstekel. Men man måste nog hålla på ett tag och kanske samla in insekten...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.
 
Bladstekel ?
Bladstekel ?
En vacker sak sprang omkring på bladet. Få se om bilden kan räcka för att namnge den...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.
En sorts bi - cf Halictinae
En sorts bi
Håll med om att detta bi ser häftigt ut. Verkar vara klädd med axelmuffar... Eventuellt kan det vara ett bi ur gruppen Halictinae.
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.
Myra
Myra

En liten rödmyra som nog är samma som den till höger...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.
Myra 2
Myra 2
Även denna rödmyra verkar gilla nektar - eller är det bladlöss i krokarna...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.
Hymenoptera 7
Hymenoptera 7
Får väl se om man har bättre lycka med denna typ av stekel...
Skulle kunna vara Tenthredo vespa eller närstående.
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.
Hymenoptera 8
Hymenoptera 8

Här en stekel i gruppen med parasitsteklar...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.
Hymenoptera 5
Hymenoptera 5

Såg någonstans en liknande men släktet var stort...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.
Hymenoptera 6
Hymenoptera 6

Liknande den till höger men med bredare bakkropp. Usch, det här verkar omöjligt...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.
Hymenoptera 3
Hymenoptera 3

Ännu en stekel med halva band på bakkroppen...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.
Hymenoptera 4
Hymenoptera 4

Kanske en man kan ge namn på släktet. Har inte funnit något ställe på nätat med steklar. Artportalen kanske kan hjälpa...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.
Hymenoptera
Hymenoptera
Det finns enormt många steklar och denna bild kan ju knappast räcka för att identifiera vilken...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.
Hymenoptera 2
Hymenoptera 2

Är inte ens säker på att det är en stekel. Finns även flugor som ser ut åt detta hållet...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.
Humla 4
Humla 4

Denna kan nog vara omöjlig att namnge - kommer ihåg att de med orange bakkroppsspets är förvillande lika... Men den har lite gult närmast huvudet...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.
Humla 5
Humla 5
Ännu en humla med kombinationen gul svart vit...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.
Humla gul svart vit
Humla gul svart vit
Vet att det finns en sida där färgmönstret på våra humlor beskrivs. Skall när jag får tid kolla gul - svart - vit...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.
Humla 3
Humla 3

Här var färgerna brun svart svart. Det är ganska svårt att få skärpa på hela humlan...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.
Geting på gran
Geting på gran

I ett planterat barrträd (Picea glauca) fanns det hundratals getingar. Lyckades aldrig utröna varför då jag inte vågade gå för närma de ramlade ibland ner i stor fart...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.
Humla1
Humla1

Har fotograferat en hel del humlor. Men har ännu inte kollat vad det kan vara...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.
Geting ?
Geting ?
För att skilja på getingarna måste nog bilden vara bättre tagen - om det nu är en geting... Tog även bilder framifrån och från sidan.
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.
Geting
Geting

Här handlar det nog om den vanliga getingen. Men frontbild borde jag tagit...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.
Humla på gatan
Humla på gatan

I rätt stort antal huserade denna art av humla bland nedfallna(!) blommor från en lind. Har aldrig sett något sådant förut...
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.
Gasteruption assectator - Gasteruptiidae
Gasteruption assectator - Gasteruptiidae - bisteklar

En riktigt häftig stekel med lång bakkropp och relativt kort äggläggningsrör. Den fanns på nätet och kan vara en bistekel.
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.
Bi av udda slag
Bi av udda slag
Denna lilla insekt for omkring i blåeldsbestånden och hoovrade tidvis. Ett udda bi av något slag tror jag det är.
Foto Per Wahlén, Halmstad 25 juni 2009.
Hymenoptera

Ännu en konstig getingliknande eller geting. Den verkade gilla salvia eller bara vilade på dess blad.
Foto Per Wahlén, Halmstad juli 2009.
Hymenoptera ?
Hymenoptera ?

Ännu en som jag trodde blomfluga i trädgården, Men de små ögonen tyder på att det är en stekel av någon sort. Vad, keine anung! Annan bild.
Foto Per Wahlén, Halmstad 25 juni 2009.
Midjestekel ?
Midjestekel ?

Har inte heller här haft tid för att kolla vad det kan vara. Jag kallar den en midjestekel. Trivdes på kvanne
Foto Per Wahlén, Halmstad 29 juni 2009.
Hymenoptera
Hymenoptera
Tror det handlar om en stekel men är inte säker. Ett björkblad var utkikspunkt för denna sak.
Foto Per Wahlén, Halmstad 24 juni 2009.
Bombus terrestis
Bombus terrestis - mörk jordhumla
När de två "gula" banden på humlan har en orange färg bör det handla om mörk jordhumla. Antagligen inte ovanlig. Vad den gjorde på denna plats kunde jag inte utröna.
Foto Per Wahlén, Halmstad 25 juni 2009.
Formica fusca
Formica fusca - svart slavmyra

Mängder av svart slavmyra kravlade omkring på kvannen. Det ljusa bandet på bakkroppen och på ryggen fanns inte så tydligt på alla exemplar.
Foto Per Wahlén, Halmstad 24 juni 2009.
Getingsläkting (?)
Getingsläkting

Har inte hunnit kolla vad denna delvis röda geting (?) är. Här gäller det ju att se upp då många arter vill likna den gaddförsedda insekten (mimikry). Mängder av den vanliga getingen fanns också på kvannen.
Foto Per Wahlén, Halmstad 24 juni 2009.
Argogorytes fargeii
Argogorytes fargeii - grävstekel
En grävstekel som tydligen gillar spottstrit landade på ett blad. 
Foto Per Wahlén, Falkenberg 21 juni 2009.
Bombus hypnorum
Bombus hypnorum - hushumla

Varför denna humla heter hushumla vet jag ej - kanske för att den gärna finns i trädgårdar. Vanlig i våra rabatter.
Foto Per Wahlén, Halmstad 24 juni 2009.
Stekel ?
Stekel ?

Borde inte vara en stekelfluga då den inte har de små vingrudimenten vid midjan. Troligen en hymenoptera - men vilken?
Foto Per Wahlén, Laholm 16 juni 2009.
Rhogogaster viridis
Rhogogaster viridis - grön bladstekel
Denna lilla gröna stekel ingår i gruppen växtätare och har just namnet grön bladstekel. Huserade i bladverket i ett skogsbryn.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 20 juni 2009.
Antennstekel
Antennstekel
I den insektsrika lundens bladverk sprang även en stekel (?) med långa antenner.
Foto Per Wahlén, Halmstad 7 juni 2009.
Stekel ?
Insekt
Trodde först det var en vapenfluga på grund av utskottet på ryggskölden men "vapnen" sitter nog längre bak och är längre. Kanske en Hymenoptera? Bild 2.
Foto Per Wahlén, Halmstad 15 juni 2009.
Bi
Hymenoptera

I den insektsrika lundens solglänta fanns detta biliknande kryp!
Foto Per Wahlén, Halmstad 7 juni 2009.
Argidae - rosensteklarArgidae - rosensteklar
Denna insekt liknar den jag kallade rovstekel i maj. Annorlunda ben annars väldigt lika.
Foto Per Wahlén, Halmstad 7 juni 2009.
Tenthredo campestris
Tenthredo campestris - bladstekel
Har inget svenskt namn på denna stekel men den ingår i gruppen bladsteklar. Och det passar ju bra!
Foto Per Wahlén, Halmstad 3 juni 2009.
Bombus cf ruderarius
Bombus cf ruderarius - gräshumla

Gräshumla
fick jag denna svarta humla till. Ett litet frågetecken får stå kvar då det till nöds kan vara b. sylvarum - haghumla. Det latinska namnet ruderarius passar ju bra annars då det handlade om ruderatmarker. Obs! Bakkroppen var tegelröd.
Foto Per Wahlén, Halmstad 6 juni 2009.

Bi-liknande på ginst
Bi-liknande på ginst

Får väl titta på vad det kan vara när tiden räcker till. Men det är bara födosök det handlar om, ingen äggläggning och därmed beroende...  
Foto Per Wahlén, Laholm 30 maj 2009.

Sandbi?
Sandbi?

Ännu ett sandbi kravlade omkring i den snustorra marken. Varför heter det så egentligen - snus skall ju vara fuktig?!
Foto Per Wahlén, Laholm 30 maj 2009.

Bi2?
Bi2?

Liknar den till höger - och här var jag inne på att det kunde vara ett sandbi. Får studeras närmare!
Foto Per Wahlén, Halmstad 25 maj 2009.

Bi3?
Bi3?
Var även här inne på att det skulle vara ett sandbi men blev osäker!
Foto Per Wahlén, Halmstad 25 maj 2009.

Panorpa germanica
Panorpa germanica - (tysk) näbbslända
När teckningen på vingarna blir så här tydliga tycker man att det skulle vara lätt att ge artnamn. Men det finns närstående men troligen är detta denna näbbslända. Även denna fanns i källkärr.
Foto Per Wahlén, Tönnersjö 23 maj 2009.

Bi?
Bi?
Bör vara ett bi eller ditåt. Små ögon utesluter väl blomflugor??
Foto Per Wahlén, Halmstad 25 maj 2009.

Philanthus sp
Philanthus sp - bivarg
Borde väl inte vara den vanliga bivargen då teckningen på ryggen är annorlunda. Men honor och hanar har olika utseende och jag hittade ingen som liknade...
Foto Per Wahlén, Tönnersjö 23 maj 2009.

Hålbyggeinsekt
Hålbyggeinsekt

Den här lilla insekten sprang ut och in i hålet. Om det var eget bo eller om det var parasiterande av någon annan insekt vet jag ej.
Foto Per Wahlén, Tönnersjö 23 maj 2009.

Nomada sp
Nomada sp - gökbi
Ett gökbi satt och solade på fjolårslöven. Många arter att välja bland.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 19 maj 2009.

Andrena cf barbilabris
Andrena cf barbilabris - sandbi
Den här lilla saken pilade kring i lågvuxet gräs i en sandig slänt. Kan kanske vara ett sandbi.
Foto Per Wahlén, Tönnersjö 23 maj 2009.

Flugfä
Flugfä

vårkorsörten slog denna insekt ned. Kommer inte ihåg vad Mattias Lindström gav för preliminärt namn. Han tog med ett ex för säker bestämning.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 19 maj 2009.

Bombus cf sylvarum
Bombus cf sylvarum - haghumla

En av våra humlor som jag tror är haghumla mumsade i sig/samlade nektar på en maskros.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 19 maj 2009.

Vårinsekt
Vårinsekt

Runt en enbuske fanns de här mimikry-artade "getingarna" rikligt förekommande. Varför har jag ingen aning om... De fanns förövrigt i mängder...
Foto Per Wahlén, Falkenberg 17 april 2009.

Flugkryp
Argidae - rosensteklar

Det här var en trög och orädd insekt. Fanns i stort antal i fuktig betesmark.
Foto Per Wahlén, Laholm 15 maj 2009.

Borde vara någon inom Argidae - rosensteklar. PW