Diary on lepidoptera in Halland, Sweden 2009

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

bakåt

Yellowfjäril = Camptogramma bilineata
Camptogramma bilineata - gulvingad fältmätare
Trots ivrigt sökande fann jag inte denna på nätet. Är ju annars rätt distinkt.
Foto Per Wahlén juli 2009.

Detta är en gulvingad fältmätare (finns med tidigare) PW

Nattfly
Nattfly

Ständigt fladdrande var detta som jag tror nattfly som besökte lotusblommor som den värsta hippie.
 
Foto Per Wahlén, Halmstad 29 juni 2009.
Tyria jacobaeae
Tyria jacobaeae - karminspinnare
Inte så konstigt att karminspinnaren har hittat till Halland då stånds ju ökat något alldeles otroligt...
Foto Per Wahlén juli 2009.
Yponomeuta evonymella
Yponomeuta evonymella - häggspinnmal

En vanlig mal är häggspinnmal, men man får se upp det finns snarlika med mindre antal prickar.
Foto Per Wahlén juli 2009.
Timandra comae/griseataTimandra comae/griseata - grå/gul syremätare
Fann denna ganska snabbt men fick ge mig om vilken syremätare det är grå eller gul.
Foto Per Wahlén juli 2009.
Timandra comae/griseataTimandra comae/griseata - grå/gul syremätare
Har ju olika färg men vilken är det tro. Tyckte jag såg att den måste dissekeras för att kunna bestämmas. Tur de är allmänna.
Foto Per Wahlén juli 2009.
Rödtonad fjäril
Rödtonad fjäril
Kunde inte finna denna fjäril på nätet...
Foto Per Wahlén juli 2009.
Vacker undervinge = Cataclysta lemnata
Cataclysta lemnata - andmatmott

Har inte trots den vackra teckningen funnit denna på nätet. Vet att jag sett nåt på Bert Gustafssons sida.
Foto Per Wahlén juli 2009.

Hittade den på UK Moth - det är andmatmott PW

Plutella xylostella
cf Plutella xylostella - kålmal
Ännu en förmodad kålmal men jag vet att det var någon annan med denna ryggteckning. Bör undersökas...
Foto Per Wahlén juli 2009.
Svarta ringar på antennerna är riktiga = rätt bestämd. PW
Plutella xylostella
cf Plutella xylostella - kålmal

Samma som den till vänster. Blir det kålmal av detta???
Foto Per Wahlén juli 2009.

Svarta ringar på antennerna är riktiga = rätt bestämd. PW

 

Plutella xylostella
cf Plutella xylostella - kålmal
Fick detta till kålmal men jag vet att det var någon annan med denna ryggteckning. Bör undersökas...
Foto Per Wahlén juli 2009.
Svarta ringar på antennerna är riktiga = rätt bestämd. PW

Plutella xylostella
cf Plutella xylostella - kålmal

Även denna fick namnet kålmal. Och de är ju onekligen lika...
Foto Per Wahlén juli 2009.

Svarta ringar på antennerna är riktiga = rätt bestämd. PW

Plebejus/Vacciniina optilete
Plebejus/Vacciniina optilete - violett blåvinge
En blåvinge som bör vara violett blåvinge. Trots många synade har jag bara sett den en gång.
Foto Per Wahlén juli 2009.
cf Pterophorus pentadactyla
cf Pterophorus pentadactyla - vitt fjädermott

Den här fjärilen har jag sett några gånger. Jag fick det till ett vitt fjädermott men jag är långt ifrån säker - kanske finns det liknande...
Foto Per Wahlén juli 2009.
Pieris sp
Pieris sp - vitfjäril

Ännu en av de svåra vitfärilarna.
Foto Per Wahlén juli 2009.
Plebejus idas
Plebejus idas - hedblåvinge

Nästan alla blåvingar är puktörneblåvinge men här har jag fått en hedblåvinge i sökaren. Skall vara allmän men jag har bara sett den en gång i sommar.
Foto Per Wahlén juli 2009.
cf Phymatopus hecta
Phymatopus hecta - dvärgrotfjäril
Lite suddig på bild blev denna som jag tror dvärgrotfjäril. Men det är en gissning...
Foto Per Wahlén juli 2009.
Pieris sp
Pieris sp - vitfjäril

Välan en vitfjäril. Har inte tittat närmare på dessa i mitt tycke svåra arter som man ändå ser i mängder.
Foto Per Wahlén juli 2009.
cf Ematurga
cf Ematurga
Vet inte vad det är men gissar på allmän ängsmätare? Men det är en grov gissning...
Foto Per Wahlén juli 2009.
Oxyptilus cf parvidactyla
Oxyptilus cf parvidactyla - sandfibblefjädermott

Lite osäker men jag tror det är ett sandfibblefjädermott. Undrade vad sandfibbla egentligen är för något - kanske ett annat namn för gråfibbla som är värdväxten.
Foto Per Wahlén juli 2009.
Grå fjäril
Grå fjäril

Ännu en av dessa ganska intetsägande teckningarna på vingarna. Kanske en vecklare?
Foto Per Wahlén juli 2009.
Ochlodes sylvanus
Ochlodes sylvanus - ängssmygare

Nu har jag lärt mig att det finns en smygare som heter ängssmygare. Den har varit vanligast på försommaren och nu på högsommaren...
Foto Per Wahlén juli 2009.
Minifjäril
Bryotropha cf terrella - brun mossmal
Detta var en mycket liten och oansenlig fjäril. Är väl en vecklare?
Foto Per Wahlén juli 2009.

Kan nog vara Bryotropha cf terrella brun mossmal PW

Pandemis corylana
Pandemis corylana -  mörkkantad bredvecklare

Hade stora problem att finna denna fjäril då jag trodde det var en mätare. Men det var en mörkkantad bredvecklare som lever på bladen av diverse träd och buskar..
Foto Per Wahlén juli 2009.
Svärmare
Svärmare?

Detta var en mycket sliten svärmare?. Tagen då den irrat sig in i huset.
Foto Per Wahlén juli 2009.
Mätare = cf Orthotaenia undulana
Orthotaenia undulana - klubbfläckad brokvecklare
Det blir svårt när mätarna fäller ihop vingarna. Är förresten inte ens klar på om det är en dylik.
Foto Per Wahlén juli 2009.

Kan nog handla om Orthotaenia undulana klubbfläckad brokvecklare i ordentligt utfärgad dräkt! PW

Lythria cruentaria
Lythria cruentaria - allmän purpurmätare
Ännu en vacker och dessutom vanlig "geometrid" allmän purpurmätare var namnet på den violettbandade fjärilen..
Foto Per Wahlén juli 2009.
Lythria cruentaria
Lythria cruentaria - allmän purpurmätare
Fast här går banden i rosa - kanske har hane och hona lite olika färg. Allmän purpurmätare lever på syra och är inte helt allmän trots namnet.
Foto Per Wahlén juli 2009.
Lycaena virgaureae
Lycaena virgaureae - vitfläckig guldvinge

Oj, denna fjäril var en syn för sägen i det fina rikkärret. Vitfläckig guldvinge är namnet.
Foto Per Wahlén juli 2009.
Lycaena virgaureae
Lycaena virgaureae - vitfläckig guldvinge
Här är undersidan av vingarna. Arten lever på skräppa enligt Bert Gustafsson.
Foto Per Wahlén juli 2009.
Lathronympha strigana
Lathronympha strigana - johannesörtvecklare
Denna lite märkliga vingtyp gjorde att jag fann namnet på arten - johannesörtvecklare. Fjärilen lever på johannesörtens blad.
Foto Per Wahlén juli 2009.
cf Lavspinnare
cf Lavspinnare
Liknar den tidigare insatta lavspinnaren. Kan kanske identifieras på färgen.
Foto Per Wahlén juli 2009.
Issoria lathonia
Issoria lathonia - storfläckig pärlemorfjäril
Utan tvekan en av de vanligaste storfjärilarna är storfläckig pärlemorfjäril. Fjärilen lever på violer.
Foto Per Wahlén juli 2009.
Lasiommata megera
Lasiommata megera - svingelgräsfjäril

Ännu en av de vanligare fjärilarna. svingelgräsfjäril. Den lever som namnet anger på gräs..
Foto Per Wahlén juli 2009.
cf Gillmeria tetradactyla
 
cf Gillmeria tetradactyla - renfanefjädermott
Inte säker, men det bör vara ett renfanefjädermott. Det var det mörka i ytterdelen av vingarna som gav namnet.
Foto Per Wahlén juli 2009.
Hipparchia semele
Hipparchia semele - sandgräsfjäril

På en sten satte sig denna sandgräsfjäril. Den har fällt ihop vingarna och den bakre vingen med pricken är inte synlig.
Foto Per Wahlén juli 2009.
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria - allmän ängsmätare

I våra torrare marker med ljung kan man träffa på allmän ängsmätare.
Foto Per Wahlén juli 2009.
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria - allmän ängsmätare
Ännu ett ex av allmän ängsmätare. Märk de fjäderlika antennerna vilket troligen visar ett det är en hane.
Foto Per Wahlén juli 2009.
Cydia triangulella
Cydia triangulella - ekollonvecklare
Detta bör vara ekollonvecklare. Vad den gjorde inomhus vet jag ej...
Foto Per Wahlén juli 2009.
Eilema sp
Eilema sp - lavspinnare

Träffade på en lavspinnare. Arten kunde jag inte bestämma...
Foto Per Wahlén juli 2009.
Cynthia cardui
Cynthia cardui - tistelfjäril

Mycket vanlig som invandrad har tistelfjärilen varit i år. Hundratals gånger har jag sett den vackra fjärilen...
Foto Per Wahlén juli 2009.
Cynthia cardui
Cynthia cardui - tistelfjäril
Här kan man se undersidan av tistelfjärilen.
Foto Per Wahlén juli 2009.
Dichrorampha flavidorsana/petiverella Dichrorampha cf flavidorsana gulhakad renfanerotvecklare
Verkar troligt att det handlar om gulhakad renfanerotvecklare som jag fotograferade på just renfana. Men den är inte så allmän som röllekrotvecklaren så...
Foto Per Wahlén juli 2009.
Dichrorampha flavidorsana/petiverella
Dichrorampha flavidorsana/petiverella - gulhakad röllik/renfanerotvecklare

Om det är olika arter (se till vänster) kan inte mitt otränade öga se...
Foto Per Wahlén juli 2009.
Crambus lathoniellus
Crambus lathoniellus - allmänt gräsmott

Denna lilla till och med i jämförelse med gräsets blad har fått namnet allmänt gräsmott. Men som mindre allmänt är att huvudet pekar uppåt - eller vände jag bilden fel?
Foto Per Wahlén juli 2009.
Crambus cf perlella
Crambus - gräsmott

Detta gräsmott är nog samma som nere till vänster. Fortfarande inget namn.
Foto Per Wahlén juli 2009.

Tror det handlar om Crambus perlella - silvervitt gräsmott PW

Crambus sp
Crambus sp - gräsmott
Är kanske lite för sliten för att få ett namn var detta gräsmott som sin vana trogen har huvudet nedåt på grässtrået...
Foto Per Wahlén juli 2009.
Crambus sp
Crambus sp - gräsmott

Detta gräsmott kanske jag kan identifiera vid tillfälle...
Foto Per Wahlén juli 2009.
Chiasmia clathrata
Chiasmia clathrata - liten buskmätare

En vacker och distinkt "geometrid" satte sig på grässtrået och lät sig avbildas. Handlar om en liten buskmätare som gillar klöver...
Foto Per Wahlén juli 2009.
Coenonympha pamphilus
Coenonympha pamphilus - kamgräsfjäril

Mycket vanlig i markerna är kamgräsfjärilen som trivs i allehanda gräsmarker...
Foto Per Wahlén juli 2009.
cf Gillmeria pallidactyla
cf Gillmeria pallidactyla - röllekfjädermott
Mycket distinkta som grupp är ju fjädermotten - men mitt förslag på röllekfjädermott är något osäkert. Men gott om rölleka var det även om den satt på renfana...
Foto Per Wahlén juli 2009.
cf Gillmeria pallidactyla
cf Gillmeria pallidactyla - röllekfjädermott
Även denna fick jag kalla röllekfjädermott men abdomen är olika i teckningen. Får kolla med expert...
Foto Per Wahlén juli 2009.
Mätare
Mätare

Den här fjärilen kunde jag inte ge namn på. Kanske kan det vara Cabera pusaria - snövit streckmätare. Om det är slitna vingar eller om den ska se ut så här vet jag ej....
Foto Per Wahlén juli 2009.
cf Mythimna pudorina
cf Mythimna pudorina - rödgrått gräsfly
Detta fly ramlade ner från en gran och hade mycket slitna vingar. Rödgrått gräsfly skulle det kunna handla om...
Foto Per Wahlén juli 2009.
Camptogramma bilineata
Camptogramma bilineata - gulvingad fältmätare
Med sitt mönster försökte nog denna art, en gulvingad fältmätare, kamouflera sig men valde helt fel underlag.
Foto Per Wahlén juli 2009.
Celaena haworthii
Celaena haworthii - Haworts ängsfly

Skrämde upp ett exemplar av haworths ängsfly under en promenad. En vackert tecknad fjäril som inte är helt allmän...
Foto Per Wahlén juli 2009.
Boloria selene
Boloria selene - brunfläckig pärlemorfjäril

Detta är en brunfläckig pärlemorfjäril som hänger i strået. Det är en art som gillar violer. Kolla ögonen som har svarta priskar...
Foto Per Wahlén juli 2009.
Calophasia lunula
Calophasia lunula - fläckat linariafly
Som namnet antyder går fläckat linariafly på sporrearter. Det är en grupp flyn som har de märkliga "tänderna" på ryggen.
Foto Per Wahlén juli 2009.
Aricia cf agestis
Aricia cf agestis - rödfläckig blåvinge
Borde väl vara en
rödfläckig blåvinge men det är inte lätt med dessa snarlika arter. Det vita strecket undertill fick fälla avgörandet...
Foto Per Wahlén juli 2009.
Aygaena loniceraeAygaena lonicerae - bredbrämad bastardsvärmare
Bredbrämad bastardsvärmare
är ett förslag på artnamn... Men det är inte lätt som amatör...
Foto Per Wahlén juli 2009.
Araschnia levana
Araschnia levana - kartfjäril

Blir inte klok på kartfjärilen som ju ska ha två olika utseenden - men trots att detta borde vara andra generationen har den vårdräkten. I vilket fall är den nu ganska allmän i södra Halland då jag sett den i denna dräkt ett tiotal gånger upp till Varberg.
Foto Per Wahlén juli 2009.
Arachnia levana
Araschnia levana - kartfjäril
Kartfjärilen
har en undersida på vingarna som är snarlik ovansidan...
Foto Per Wahlén juli 2009.
Aplocera plagiata
Aplocera plagiata - allmän taggmätare
Här ser man tydligt att det är en mätare och efter lite letande fann jag allmän taggmätare. Går på johannesört men vilade för tillfället på ett björnbär...
Foto Per Wahlén juli 2009.
Argyresthia goedartella
Argyresthia goedartella - alhängmal

Alhängmalen
är ju en vacker fjäril som jag trots att den stod så fint uppställd fick en medioker bild på. Lever på al och björk...
Foto Per Wahlén juli 2009.
Aphantopus hyperantus
Aphantopus hyperantus - luktgräsfjeril

Ganska tråkiga i dräkten är luktgräsfjärilen. Verkar vara ganska ovanligt att se den med utbredda vingar - oftast sitter den som på bilden till höger...
Foto Per Wahlén juli 2009.
Aphantopus hyperantus
Aphantopus hyperantus - luktgräsfjeril

Luktgräsfjärilen
sitter oftast med ihopfällda vingar och man kan då se de distinkta fläckarna....
Foto Per Wahlén juli 2009.
Fjäril
Fjäril
Ofta gömmer sig de små fjärilarna bakom gräset. Tråkigt att denna färggranna sak blev delad på mitten...
Foto Per Wahlén, Halmstad 1 juli 2009.

Henry G tipsade om Geometridae och jag fann Rödpudrad lövmätare - Idaea muricata PW

Amphipyra pyramidea
Amphipyra pyramidea - stort buskfly

Passar på att fotografera nattaktiva fjärilar som kommer in i sommarnatten. Här var det ett stort buskfly som försökte gömma sig...
Foto Per Wahlén juli 2009.
Lygephila pastinum
Lygephila pastinum - helfläckat vickerfly

En liten fin sak med månmönster på vardera vingen bör vara helfläckat vickerfly. Trivdes på vanlig gräsmark.
Foto Per Wahlén, Halmstad 25 juni 2009.
Plebejus idas
Plebejus idas - hedblåvinge

En illa färgad
hedblåvinge fladdrade omkring och fann rast och ro på en asp...
Foto Per Wahlén, Halmstad 29 juni 2009.
Mott ?
Mott ?
Ännu en insekt jag inte hunnit med. Borde kanske inte vara helt omöjlig att finna på nätet. Sidobild.
Foto Per Wahlén, Halmstad 24 juni 2009.
Aphantopus hyperantus
Aphantopus hyperantus - luktgräsfjäril
Nu kommer nog fler fjärilar till våra gräsmarker, här är det en
luktgräsfjäril
som satt sig i gräset.
Foto Per Wahlén, Halmstad 25 juni 2009.
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria - allmän ängsmätare

På många håll har jag sett denna murriga mätare. Den verkar kunna ha olika teckning på vingarna och torde vara allmän ängsmätare. Roligt att inte vingarna var slitna och blev en prydnad bland kvannebladen.
Foto Per Wahlén, Halmstad 24 juni 2009.
cf Nemophora degeerella
cf Nemophora degeerella - lövskogsantennmal

Har ju redan fått med
lövskogsantennmal. Men detta är kanske något annat?! Antennerna är ju inte tillnärmelsevis så långa som den jag fotograferade 16 juni. Bör undersökas!
Foto Per Wahlén, Halmstad 24 juni 2009.

Kanske en hona - har kortare antenner! Henry Gudmundson

Dichrorampha petiverella
Dichrorampha petiverella - gulhakad röllekrotvecklare
När mott och som här vecklare har ett tecken på vingarna kan man nog vara mer säker vid namngivandet. Detta skulle alltså vara en gulhakad röllekrotvecklare som är en allmän art som lever på bl.a. rölleka.
Foto Per Wahlén, Halmstad 24 juni 2009.
cf Coleophora follicularis
cf Coleophora follicularis - hampflockelsäckmal

Detta var en väldigt liten mal. Som ni ser på tågblommorna var den mindre än de man ser flyga omkring i gräset övarallt. Letade och fann en möjlig grupp att placera den ofärgade, men ändå vackra, malen i. Tror det handlar om en säckmal och då kanske hampflockelsäckmal
 - och hampflockel fanns i närheten.
Foto Per Wahlén, Halmstad 24 juni 2009.
Aglais urticaea
Aglais urticaea - nässelfjäril

Vår vackra nässelfjäril bredde ut sina vingar för fotografering och visade även vingundersidan.
Foto Per Wahlén, Halmstad 20 juni 2009.
Thymelicus = Ochlodes sylvanus
Thymelicus cf sylvestris - större tåtelsmygare
Det var inte tåtelsmygare utan
ängssmygare  som förekommer på ängar och vid gläntor. Vingarna var ganska slitna. Sidobild.
Foto Per Wahlén, Halmstad 20 juni 2009.

Du har fotograferat ängssmygare, se http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/o/
ochlodes_faunus.html
Mvh Bert Gustafsson

Tack för tillrättaläggandet! Per W

Prochoreutis myllerana/argentinetta
Prochoreutis myllerana/argentinetta - glansig frossörtmal
Glansig frossörtmal är en liten mal som lätt försvinner bland gräset. När det blåste till fick jag en bild av malens vingundersida.
Foto Per Wahlén, Laholm 16 juni 2009.
Odezia atrata
Odezia atrata - sotmätare

En spegelbild av rapsfjärilen är sotmätaren som i stort antal flög omkring i vägkanten. Den har bl.a. hundkex som värdväxt och borde därmed trivas nuförtiden. Även undersidan av vingarna var svarta.
Foto Per Wahlén, Halmstad 17 juni 2009.
Nemophora degeerella
Nemophora degeerella - lövskogsantennmal

Detta var en märklig krabat som hade en underlig flykt som nog berodde på de långa antennerna. Lövskogsantennmal är namnet och huserade i kanten till ett kärr. Sidobild.
Foto Per Wahlén, Laholm 16 juni 2009.
Pieris napi
Pieris napi - rapsfjäril

En vanlig fjäril är rapsfjärilen som ju är lätt funnen i det gröna med sin vita dräkt. Undersidan av vingarna är nätådriga.
Foto Per Wahlén, Laholm 16 juni 2009.
Mott = Elophila nymphaeata näckrosmott
Elophila nymphaeata - näckrosmott

Många ringar i oregelbundet mönster. Kan nog vara lurig att finna på nätet. Hög gräsmark vid damm.
Foto Per Wahlén, Halmstad 12 juni 2009.

Några dagar senare fotograferade jag detta mott igen och det blev alltså ett näckrosmott.

Coenonympha pamphilus
Coenonympha pamphilus - kamgräsfjäril
Under en blommans dag-exkursion med Kill P. Blev denna kamgräsfjäril plåtad.
Foto Per Wahlén, Halmstad 14 juni 2009.
Crambus pratella ?
Crambus pratella - tandgresmott

Fick syn på ett litet
tandgräsmott med modernistisk mönster på vingarna. Hedartad terräng var miljön. Tyvärr kom inte "bihanget" i fronten med.
Foto Per Wahlén, Laholm 9 juni 2009.
Liknar Crambus
Liknar Crambus
Trodde först det var samma
mott som jag fotograferat i Laholm t.h. Men jämte varandra har de ju många olikheter. Hedlik gräsmark.
Foto Per Wahlén, Halmstad 12 juni 2009.
Polyommatus icarus
Polyommatus icarus - puktörneblåvinge
Har haft med puktörneblåvinge innan men man ser ju inte vad det är för art förrän man kommer hem och granskar fotona. Det passade ju förresten bra med arten under denna bild. Antagligen är denna art helt förhärskande då alla blåvingar jag fotograferat varit denna.
Foto Per Wahlén, Halmstad 6 juni 2009.
Plymfjäril
Plymfjäril

Trodde nog att jag skulle hitta denna "plym"försedda fjäril på nätet. Jag hade till och med bild på undersidan. Möjligen en Euchoeca...
Foto Per Wahlén, Laholm 9 juni 2009.

Cynthia cardui
Cynthia cardui - tistelfjäril
En art som bara påträffas invandrad i Sverige är tistelfjärilen. Den kan fortplanta sig men klarar inte klimatet.
Foto Per Wahlén, Halmstad 26 maj 2009.

Amblyptilia acanthadactyla
Amblyptilia acanthadactyla - syskefjädermott

En grupp mott som man genast känner igen och detta var arten syskefjedermott. I stort antal och något olika utseende fanns den på gräs- blommark. Såg på Bert Gustafssons hemsida NRM att den förekommer sällsynt från Halland till Uppland.
Foto Per Wahlén, Halmstad 26 maj 2009.

Fjäril = Siona lineata
Fjäril

Oftast brukar man kunna finna rätt på fjärilars arttillhörighet. Men här hade jag svårt och den jag till slut fastnade för var
Aporia crataegi - hagtornsfjäril. En annan bild med ljuset uppifrån. Men en sak stör och det är att antennerna är inte speciellt klubblika! Några förslag??
Foto Per Wahlén, Halmstad 25 maj 2009.

Jag tror att din fjäril är Siona lineata - Svartribbad vitvingemätare... Jag har själv träffat den idag... Semir Maslo.

Utan tvekan har du rätt - finns inte med på englandslistan och det är platsen jag använder för att hitta artnamn! Tack Semir! PW

Glyphipterix simpliciella
Glyphipterix simpliciella - gräshakmal

Gräshakmal
är tämligen allmän och har olika gräs som värdväxt. Bild 2. Ingen stor sak att fotografera precis.
Foto Per Wahlén, Halmstad 26 maj 2009.

Gracillaria syringella
Gracillaria syringella - syrenmal
Det här lilla mottet heter syrenmal. Pilade omkring i ett källkärr.
Foto Per Wahlén, Tönnersjö 23 maj 2009.

Euclidia glyphica
Euclidia glyphica - Gulbrokigt slåtterfly
Gulbrokigt slåtterfly
är en allmän art som lever på olika ärtväxter. Detta exemplar försökte gömma sig i gräset på en sandig torrmark.
Foto Per Wahlén, Halmstad 25 maj 2009.

Thisanotia chrysonuchella
Thisanotia chrysonuchella - bågbandgräsmott

Ett mott med namnet bågbandgräsmott fladdrade också runt i betesmarken. Färgen på kaluven var speciell.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 19 maj 2009.

Mott
Mott

Trots ivrigt letande på UK-moth hittade jag inte denna slarvigt tecknade sak. Kan vara
Oegoconia deauratella - vitbandad förnamal.
Foto Per Wahlén, Åsen 21 maj 2009.

Lasiommata megera
Lasiommata megera - svingelgräsfjäril

Vi träffade på ett par svingelgräsfjärilar i en fin naturbetesmark. Rätt så tydlig skillnad mellan hane och hona.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 19 maj 2009.
Lycaena phlaeas
Lycaena phlaeas - mindre guldvinge

En art som går på bergsyra fladdrade omkring på betesmarken. Mindre guldvinge fick jag veta att det var. Fjärilsnamnsättarna har nog aldrig sett guld??!!
Foto Per Wahlén, Falkenberg 19 maj 2009.