Diary on lepidoptera in Halland, Sweden 2009

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

bakåt

Pieris sp
Pieris sp
Har inte hunnit kolla vad detta är - vinterpyssel...
 Foto Per Wahlén, september 2009.
 
Mätare ?
Mätare ?

Är inte säker om denna skall ingå bland mätarna men jag tror jag sett bild på arten innan...
 Foto Per Wahlén, september 2009.
Fly 2 ?
 
Fly 2 ?
Om man jämför med fjärilen nedan ser man att här kan det vara svårt att identifiera arten...
 Foto Per Wahlén, september 2009.
Alucita hexadactyla
Alucita hexadactyla - kaprifolfjädermott

En mycket speciell fjäril var detta kaprifolfjädermott som hade vingskrud som en fågel. Man kan se hur vingen är delad i många fjädrar.
 Foto Per Wahlén, oktober 2009.
Fly ?
 Fly ?

Med en så distinkt färgad vinge kan jag nog finna ut vad denna fjäril är.
 Foto Per Wahlén, september 2009.
Yponomeuta cf rorella
Yponomeuta cf rorella - pilspinnmal
Spinnmalarna är tydligt tecknade med svarta prickar. Tror detta är pilspinnmal...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Yponomeuta padella
 Yponomeuta padella - slånspinnmal

Slån är växten för slånspinnmal som namnet anger. Den är allmän.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Mal igen ?
Mal igen ?

Ännu en ganska intetsägande fjäril. Tror det är en mal...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Nattfjäril ?
 
Nattfjäril ?
Kan vara en nattfjäril. Bita prickar på vingarna har inte hjälpt mig i sökandet...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Rivula ?
Rivula ?
Skulle kunna vara ett slitet trådspinnarfly...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
cf Udea lutealis
 cf Udea lutealis - blekgult ängsmott

Kan gissa att det är ett blekgult ängsmott. Kan vara den nedan också...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Spetsiga vingar
Spetsiga vingar

En fjäril med spetsiga vingar. Vet inte vad det är...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Thymelicus lineola
 
Thymelicus lineola - mindre tåtelsmygare
Den vanligaste smygaren bör vara mindre tåtelsmygare. Träffar ofta på den på torr gräsmark...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Rivula sericealis
Rivula sericealis - trådspinnarfly
Ett trådspinnarfly med suddiga prickar på vingarna. Här ett mer slitet exemplar...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Rosenfärgad fjäril?
 Rosenfärgad fjäril?

En väldigt näpen liten fjäril med ljust rosa färg...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Prochoreutis cf sehestediana
Prochoreutis cf sehestediana - brunbandad frossörtmal

Tror detta är brunbandad frossörtmal. Den hade vingarna kantigt men även helt utbredda.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Mal ?
 Mal ?

Även denna förmodade mal har vingarna på kantigt vis...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Platyptilia cf gonodactyla/colodactyla
Platyptilia cf gonodactyla/colodactyla - hästhov- gullrisfjädermott
Ett fjädermott, ja. Men vilken - förslag kan vara hästhov- eller gullrisfjädermott.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
cf Plutella xylostella
 Plutella xylostella - kålmal

Vanlig på renfana är kålmal. Lever annars på kålväxter av olika slag. Kan kanske vara en annan art då den är rikligt prickig på vingarna...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Röd kaluv ?
Röd kaluv ?

Om detta är samma art som några nedan kan jag inte avgöra. Har en röd kaluv iallafall.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Pieris sp
 Pieris sp

Har inte kollat så noga men troligen är det en rovfjäril.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Liten fjäril ?
Liten fjäril ?
Det blir många fjärilar man inte kan ge namn på - här är en.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Orthotaenia undulana
 Orthotaenia undulana - klubbfläckad brokvecklare

En vecklare som bör vara klubbfläckad brokvecklare. Den är allmän och lever på flera olika växter.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Nattfly ?
Nattfly ?
De nattaktiva fjärilarna är ofta murrigt tecknade - och ger en amatör problem...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Nattfly ? 2
 Nattfly ? 2

Skulle kunna vara samma art som till vänster - men troligen inte.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Spinnare ?
Spinnare ?

Visserligen är den sliten men de tydliga märkena på vingarna borde ge mig arten. Även här blir det vinterarbete...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Geometrid igen ?
 Geometrid igen ?

Här kan det nog vara svårare att identifiera fjärilen.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Maniola jurtina
Maniola jurtina - slåttergräsfjäril
Slåttergräsfjäril
verkar vara den vanligaste gräsfjärilen här - träffar på den på många typer av gräsmark. Här en bild på undersidan av vingarna...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Svartbrokig fjäril
 Svartbrokig fjäril

Denna fjäril som ändå är ganska distinkt i teckningen fann jag inte på nätet. Får leta mer i vinter...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Lythria cruentaria
Lythria cruentaria - allmän purpurmätare

Med sina orangefärgade bakre vingar landade denna allmänna purpurmätare på en sten...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Mal ?
 Mal ?

Förmodar att det är en mal som som landat på en maskros. Storleken framgår ju ganska tydligt.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Lathronympha strigana
Lathronympha strigana - johannesörtvecklare
Även om detta är en johannesörtvecklare. har den här besökt renfana. Den finns mest i skogslandet.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Lycaena phlaeas
 Lycaena phlaeas - mindre guldvinge

En väldigt vacker liten fjäril är mindre guldvinge som lever på skräppa...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Inachis io
Inachis io - påfågelöga

En av våra vackraste fjärilar måste vara påfågelöga. Att den är vanlig gör ju inte saken sämre. Att den lever på nässlor gör ju att den bör klara sig i talrika samlingar.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Isophrictis striatella
 
Isophrictis striatella - renfanekorgmal
Den växt jag mest skärskådat efter insekter är renfana och många gånger har jag fotograferat renfanekorgmal. Förutom renfana lever den på nysört...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Hesperia comma
Hesperia comma - silversmygare
Träffade på en liten silversmygare som inte är jämnt spridd i landet. Men lokalt kan den vara vanligare...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Hypena proboscidalis
 Hypena proboscidalis - brunstreckat näbbfly

Ännu en mätare som bör vara brunstreckat näbbfly. Den är väldigt lik en mätare...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Geometrid ? sliten
Geometrid ? sliten

Även detta kan vara en mätare men den har varit med om mycket. En liten fjäril har många fiender...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Geometrid 4
Geometrid 5

Skulle kunna vara en gulvingad fältmätare men jag har inte tillräcklig erfarenhet att bedöma detta...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Geometrid ?
Geometrid ?
En sorts mätare med två bukter i ett tvärstreck...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Geometrid 2 ?
Geometrid 2 ? - mätare

Ännu en mätare jag inte fann på nätet. Två smutsfläckar på vingarna borde ha hjälpt...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Fly 1
Fly 1

Ännu ett fly med ganska intetsägande teckning...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Orangefärgat fly
Orangefärgat fly

Inte kunde jag identifiera detta fly
.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Eucalybites auroguttella
Eucalybites auroguttella - johannesörtstyltmal
En speciell typ av malar har långa ben - detta är en johannesörtstyltmal och som bilden visar är den liten ...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Brunmurrigt fly
Brunmurrigt fly

Här får nog skalpellen plockas fram för att få reda på vad det är för fly
.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Eilema cf lurideola
Eilema cf lurideola - blygrå lavspinnare

På en hampflockel satt denna blygrå lavspinnare och sög nektar. Det kan dock vara en närbesläktad art...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Elophila nymphaeata
Elophila nymphaeata - näckrosmott

Vid alla typer av vatten träffar men på denna fjäril -
näckrosmott. Men ibland är den sliten och man kan bara ana vingmönstret...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Dichrorampha petiverella
Dichrorampha petiverella  - gulhakad röllikrotvecklare

Tror detta är en gulhakad röllekrotvecklare vars larver lever just på renfana...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Dichrorampha flavidorsana
Dichrorampha flavidorsana  - gulhakad renfanerotvecklare

Denna liknar sin släkting till vänster och är en
gulhakad renfanerotvecklare . Men usch, dessa små fjärilar är inte lätta...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Crambus pratella
Crambus pratella - tandgräsmott
Vad namnet tandgräsmott syftar på men den har en vit strimma som är snett uppåtriktad. Här ett slitet exemplar.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Crambus silvella
Crambus silvella - skogsgräsmott

Små skillnader i teckningen kanske - detta skogsgräsmott gillade även renfana. Några punkter i bakre delen blev avgörande för bestämningen...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Chiasmia clathrata
Chiasmia clathrata - liten buskmätare

Här har en liten buskmätare hamnat i trubbel. En spindel har lyckts fånga den...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Crambus ?
Crambus ?

En del mott kan vara lögn att finna. Tror denna sak är en Crambus.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
cf Platyptilia gonadactyla
cf Platyptilia gonadactyla - hästhovfjädermott
Skulle kunna vara en urblekt hästhovfjädermott. Det skall finnas en höstflygande generation...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
cf Xanthorhoe designatacf Xanthorhoe designata - svartkantad fältmätare
Svartkantad fältmätare var mest lik denna sak. Mätare är iallafall säkert. Eller...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Camptogramma bilineata
Camptogramma bilineata - gulvingad fältmätare

Typiskt för mätare är de olikfärgade banden. Här en gulvingad fältmätare som kan vara allt från gul till mörkt brun... Den vistas gärna i fuktiga miljöer.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
cf Hellinsia osteodactyluscf Hellinsia osteodactylus - blekgult gullrisfjädermott
Blekgult gullrisfjädermott
var denna vackra sak lik. Vet ej om man måste dissekera för att finna rätt art...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Bryotropha cf terrella
Bryotropha cf terrella - brun mossmal

Här en annan mossmal som mest liknar brun mossmal. Den hade otydliga svarta fläckar på vingarna.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Boloria selene
Boloria selene - brunfläckig pärlemorfjäril

Brunfläckig pärlemorfjäril
verkar vara allmän. Violer är denna arts favorit. Här en bild på vingundersidan.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Autographa sp
Autographa sp - metallfly
Här ett annat metallfly eller närstående. Jag fann dock ingen som hade denna teckning.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Bryotropha cf similis
Bryotropha cf similis - allmän mossmal

Allmän mossmal var en liten spenslig sak. Den hade märkligt bakåtböjda palper.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Aplocera plagiata
Aplocera plagiata - allmän taggmätare
Denna randiga sak är en allmän taggmätare som höll till på en betesmark. Den gillar tydligen johannesört även om den här håller till bland annat.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Autographa gamma
Autographa gamma - gammafly

Gammafly
verkar vara mycket vanlig då jag fotograferat många i sommar. Det är väl en nattfjäril men skymningen verkar vara OK.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Amphipoea fucosa
Amphipoea fucosa - allmänt stamfly
Samtidigt som en dödskallefjäril svirrade höll ett allmänt stamfly på att lapa i sig något. Tidigare hade jag fotograferat ett exemplar i vila. Fick även en närbild.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Aphelia paleana
Aphelia paleana - timotejbredvecklare
Timotejbredvecklare bör detta foto visa. Just de vita och intetsägande tecknade är dock lätta att ta fel på antar jag.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Agriphila inquinatellaAgriphila inquinatella - grässkottmott
Här är det som jag tror grässkottmott som också har långa utskott i fronten.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Agriphila inquinatella
Agriphila inquinatella - grässkottmott
Grässkottmott föredrag torra platser och är allmän.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Aglais urticae
Aglais urticae - nässelfjäril
Helt plötsligt blev det stora mängder av den allmänna nässelfjärilen. Myntan i trädgården hade tydligen en doft som var oemotståndlig...
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Agriphila selasella
Agriphila selasella - strandgröegräsmott

Motten kan se lite olika ut men är oftast små - här är det ett
strandgröegräsmott som har långa utväxter i fronten.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Aethes smeathmanniana
Aethes smeathmanniana - allmän korgblomvecklare
Denna fjäril hade distinkta fläckar på ryggen och heter allmän korgblomvecklare. Finns i hela landet på korgblommiga växter
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.
Aethes smeathmanniana
Aethes smeathmanniana - allmän korgblomvecklare
Detta måste vara ett helt "oslitet" exemplar av samma art som till vänster. Den har två utskott på ryggen.
 Foto Per Wahlén, Halmstad augusti 2009.