Diary on Odonata in Halland, Sweden 2008-2009

OBS! Nästan alla bilder på hemsidan är "klickbara".
DVS dubbelklicka på bilden och en detaljrik version av bilden visas då!

bakåt

Sympetrum vulgatum
Sympetrum vulgatum - allmän ängstrollslända
Detta ska vara en allmän
ängstrollslända men jag har inte sett den så ofta - kanske vanligare i andra delar av landet.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

 

Sympetrum danae
Sympetrum danae - svart ängstrollslända

Ofta har trollsländorna speciella grässtrån de återkommer till. Här en
svart ängstrollslända vilande på ett sådant strå.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Sympetrum sp
Sympetrum sp - ängstrollslända
Kanske ännu en svart ängstrollslända.
Den uppslitna ryggen ser man ofta - har inte kunnat luska ut varför det är så...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Sympetrum sp
 
Sympetrum sp - trollslända
Kanske en hona av
svart ängstrollslända men jag får väl studera litteraturen...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Sympetrum cf sanguineum  Sympetrum cf sanguineum - blodröd ängstrollslända
I ett grustag häll denna trollslända till - borde handla om en blodröd ängstrollslända.

Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Lestes sp 2
 
Lestes sp - flickslända 2
Helt säkert en annan art än den nedan till höger men vilken
flickslända det är vet jag ej.
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Lestes sp 3
 
Lestes sp - flickslända 3
Förmodligen samma
flickslända som den till vänster...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Sympetrum danae
 
Sympetrum danae  - svart ängstrollslända
Inte särskilt svart men ändå en
svart ängstrollslända...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Lestes sp
 
Lestes sp - flickslända
Har inte lyckats utröna vad man skall se på för att få fram ett artnamn bland
flicksländorna...
Foto Per Wahlén, augusti 2009.

Onychogomphus forcipatus
 
Onychogomphus forcipatus  - stenflodtrollslända
Vid en stenig flod flög denna
stenflodtrollslända omkring. Tog även en bild framifrån.
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Guldöga
Guldöga

Inte med i odonata men med samma byggnad så jag lägger denna guldöga
bland sländorna.
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Libellula quadrimaculata
 
Libellula quadrimaculata - fyrfläckad trollslända
På denna trollslända fick jag namn.
Fyrfläckad trollslända hänsyftar troligen på vingarnas fläckar...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Aeshna cyanea
Aeshna cyanea - blågrön mosaikslända

Rikligt med fläckar på bakkroppen hade denna
blågröna mosaikslända som skyddade sig mot regnet under ett blad. Det är en amatörbestämning...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Sympetrum vulgatum
 
Sympetrum vulgatum - allmän ängstrollslända
Denna vilade på en gren och är väl en
allmän ängstrollslända. En del liknande finns...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Sympetrum vulgatum
Sympetrum vulgatum - allmän ängstrollslända
En ljusare
allmän ängstrollslända från ovan....
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Lestes sp
 
Lestes sp - flickslända
Denna
flickslända hade en del rött i teckningen.
Foto Per Wahlén, juli 2009.

 Sympetrum danae
 Sympetrum danae - svart ängstrollslända

Har haft svart ängstrollslända innan men här kommer en hane som verkligen är svart...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Lestes sp
 
Lestes sp - jungfruslända
En bit från vatten fotograferade jag denna
flickslända . Ska kolla...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Lestes sp
Lestes sp - flickslända

Ännu en icke kollad
flickslända...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Calopteryx virgo Calopteryx virgo  - blå jungfruslända
Även denna
blå jungfruslända trivs vid vatten. Bakkroppen har många blå band...
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Lestes sp
Coenagrium - flickslända
Har inte haft tid att söka på denna
flickslända med helt gul bakkropp.
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Lestes sp Lestes sp
Vid ett rikare kärr flög denna slända omkring. Kan vara en ovanlig sort eller som det brukar - en variant av en vanlig... Dock en hona. Frontbild.
Foto Per Wahlén, Laholm 30 juni 2009.

Calopteryx splendens Calopteryx splendens - blåbandad jungfruslända
Vid våra vatten kan man se den
blåbandade jungfrusländan. Här är det en hona utan band.
Foto Per Wahlén, juli 2009.

Slända Slända
Ännu en sak jag inte hunnit titta på. Flög omkring i högt gräs vid vatten.
Foto Per Wahlén, Halmstad 24 juni 2009.

Stor slända= Libellula depressa
Libellula depressa - bred trollslända

På torr mark långt från vatten fanns denna "libell". Den verkade till och med attackera mig när jag fotograferade. Tuffa saker!
Foto Per Wahlén, Halmstad 26 juni 2009.

Detta är en bred trollslända, hane. PW

Calopteryx splendens Calopteryx splendens - blåbandad jungfruslända
I en lund men lite sol som hittade in på bladen satt en blåbandad jungfruslända och lapade sol. Det är en hona vilket gör att den saknar bandet och den blå färgen. Fick en närbild också.
Foto Per Wahlén, Halmstad 7 juni 2009.

Heptagenia sulphurea Heptagenia sulphurea - gul forsslända/svavelfärgad dagslända
Denna krabat lurade i gräset vid en fors och har namnen
gul forsslända/svavelfärgad dagslända. En populär art bland flugfiskare som gärna fiskar när den svärmar... Hela insekten.
Foto Per Wahlén, Laholm 16 juni 2009.

Leucorrhinia dubia
Leucorrhinia cf dubia - myrtrollslända
Vid en göl träffade jag på denna slända och trodde först att det samma art som den till höger. Men efter konsulterande på nätet borde detta vara myrtrollslända. Foto Per Wahlén, Halmstad 31 maj 2009.

Leucorrhinia rubicunda
Leucorrhinia rubicunda - nordlig myrtrollslända

Och detta skulle då vara nordlig myrtrollslenda. Även denna art är vanlig här i söder.
Foto Per Wahlén, Halmstad 31 maj 2009.

Coenagrion puella
Coenagrion puella - Ljus U-flickslända
Även här handlar det om Ljus U-flickslända  men en hona. Som ni kan se hade den ett byte som den mumsade på - en "jammig" fruktfluga.   
Foto Per Wahlén, Laholm 30 maj 2009.

Coenagrion cf. hastulatum = cf pulchellum
Coenagrion cf. pulchellum - mörk lyrflickslända

Fann några flicksländor som jag tror är T-flickslenda. Men bestämningen har gjorts via habitus så den kan vara därefter....
Foto Per Wahlén, Halmstad 31 maj 2009.

Snarare  Mörk lyrflickslända PW

Ischnura elegans
Ischnura elegans - allmän kustflickslända
Mycket smal bakkropp hade allmän kustflickslenda. Denna var sparsam till antalet..
Foto Per Wahlén, Laholm 30 maj 2009.

Coenagrion puella = Enallagma cyathigerum
Enallagma cyathigerum - Sjöflickslända
Även här handlar det troligen om Ljus U-flickslända.  Kanske är det ett ungt inte utfärgat exemplar. Någon som vet?  
Foto Per Wahlén, Laholm 30 maj 2009.

Här handlar det om Sjöflickslända istället. PW

Pyrrhosoma nymphula
Pyrrhosoma nymphula
Hurra, en flickslända man kan vara 100 % på vad det är. Röd flickslända verkar vara en art som inte håller till så mycket vid vatten som de andra?!.
Foto Per Wahlén, Laholm 30 maj 2009.

Coenagrion puella
Coenagrion puella - Ljus U-flickslända

Här har jag nog träffat rätt och kallar den Ljus U-flickslända. Denna var utan tvekan den vanligaste runt en damm och även vid skogsbryn.
Foto Per Wahlén, Laholm 30 maj 2009.

Libellula depressa
Libellula depressa - bred trollslända

Bred trollslända
är tydligen en trollslända som snabbt koloniserar nya "vatten-miljöer". Detta exemplar var troligen ute på en sådan resa då inget vatten med vegetation fanns i närheten!
Foto Per Wahlén, Halmstad 25 maj 2009.

Flicksländor
Flicksländor
Är långt ifrån säker men fick dessa till Coenagrion hastulatum - T-flickslenda. Hade svårt att hitta någon som var grön på "hakan" på nätet...  
Foto Per Wahlén, Laholm 30 maj 2009.

Aeshna cyanea
Aeshna cyanea - blågrön mosaikslända

En
blågrön mosaikslända for i sin jakt på byte runt, runt i en damm vid havet. Kameran är väl inte lämpad för aktion-foton men denna bild blev OK för nätet.
Foto Per Wahlén, Varberg 6 september 2008.

Coenagrion sp.
Coenagrion pulchellum - Mörk lyrflickslända

En flickslända som jag inte heller lyckades ge artnamn. Men vacker är den i alla fall.
Foto Per Wahlén, Falkenberg 19 maj 2009.

Detta borde vara Mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum PW

Lestes sponsa
Lestes sponsa - allmän smaragdflickslända

Färgen börjar slitas ut på den allmänna smaragdflicksländan. Den satt på ett blad av bredkaveldun.
Foto Per Wahlén, Halmstad 18 augusti 2008.
Sympetrum danae
Sympetrum danae - svart ängstrollslända

Svart ängstrollslända är inte särskilt svart speciellt inte om det är en hona!.
Foto Per Wahlén, Halmstad 21 augusti 2008.
Platycnemis pennipes
Platycnemis pennipes - flodflickslända
Fick en bild på en flodflickslända som passande nog uppehöll sig vid Lagan. 
Foto Per Wahlén, Laholm 15 augusti 2008.
Aeshna mixta
Aeshna mixta - höstmosaikslända

Den stora höstmosaiksländan hade trasslat in sig i gräset och gav mig tillfälle att fotografera
. De stora sländorna är väldigt vaksamma och är inte lätta att få i sökaren.
Foto Per Wahlén, Laholm 15 augusti 2008.

Lestes cf sponsa
Lestes cf sponsa - Allmän smaragdflickslända

Allmän smaragdflickslända är en mycket vacker slända, väl värd att ta en närmare titt på.
Foto Per Wahlén, Laholm 13 juli 2008.

Lestes cf dryas
Lestes cf dryas - kraftig smaragdflickslända

Tror att denna vackra slända är kraftig smaragdflickslända. Men om man tittar på nätet ser man att lestesarter kan se väldigt olika ut (eller felbestämda).
Foto Per Wahlén, Laholm 13 juli 2008.

Orthetrum cf cancellatum
Orthetrum cf cancellatum - större sjötrollslända
Större sjötrollslända
tror jag detta skall vara. Varför ryggen är uppslitsad vet jag ej.
Foto Per Wahlén, Laholm 13 juli 2008.

cf Enallagma cyathigerum
cf Enallagma cyathigerum - sjöflickslända

Sjöflicksländan
är mycket lik flera andra arter i familjen Coenagrium. I habitus ser detta exemplar mest ut som just sjöflickslända.
Foto Per Wahlén, Laholm 13 juli 2008.