Diary on Odonata in Halland, Sweden

 wahlens@minmail.net

Dubbelklicka på bilderna och en detaljrik version av bilden visas då!
bakåt

 2008-9
Sympetrum vulgatum - allmän ängstrollslända
Sympetrum sp - ängstrollslända
Sympetrum danae - svart ängstrollslända
Sympetrum cf sanguineum - blodröd ängstrollslända
Sympetrum sp - ängstrollslända
Lestes sp - flickslända 3
Lestes sp - flickslända 2
Lestes sp - flickslända
Sympetrum danae - svart ängstrollslända
Guldöga
Onychogomphus forcipatus - stenflodtrollslända
Libellula quadrimaculata - fyrfläckad trollslända
Aeshna cyanea - blågrön mosaikslända 
Sympetrum vulgatum - allmän ängstrollslända
Sympetrum vulgatum - allmän ängstrollslända
 Sympetrum danae - svart ängstrollslända
Lestes sp - flickslända
Lestes sp - flickslända
Lestes sp - flickslända
Lestes sp - flickslända
Calopteryx virgo - blå jungfruslända
Calopteryx splendens - blåbandad jungfruslända
Lestes sp - flickslända
Stor slända = Libellula depressa - bred trollslända
Slända
Heptagenia sulphurea - gul forsslända/svavelfärgad dagslända
Calopteryx splendens - blåbandad jungfruslända
Sialis lutaria - allmän sävslända
Leucorrhinia rubicunda - nordlig myrtrollslända
Leucorrhinia cf dubia - myrtrollslända
Coenagrion cf. hastulatum - T-flickslända = cf
pulchellum - Mörk lyrflickslända
Coenagrion puella - Ljus U-flickslända Ung? =
Enallagma cyathigerum - Sjöflickslända
Ischnura elegans - allmän kustflickslända
Coenagrion puella - Ljus U-flickslända Hona
Coenagrion puella - Ljus U-flickslända
Flicksländor
Libellula depressa - bred trollslända
Coenagrion sp. - flickslända =
Coenagrion pulchellum - Mörk lyrflickslända
Aeshna cyanea - blågrön mosaikslända
Sympetrum danae - svart ängstrollslända
Lestes sponsa - allmän smaragdflickslända
Platycnemis pennipes - flodflickslända
Lestes cf dryas - kraftig smaragdflickslända
Lestes cf sponsa - Allmän smaragdflickslända
cf Enallagma cyathigerum - sjöflickslända
Orthetrum cf cancellatum - större sjötrollslända