Detta är en lista på i Halland funna skalbaggar.
Listan är hämtad på nordiska riksmuseet
Svenska insektskataloger
coleoptera Bert Gustafsson
om ni vill se övriga svenska skalbaggar gå till
http://www2.nrm.se/en/catalogus.html.se  
eller till Sveriges Entomologiska Förening  
Bilderna är hämtade från Edmund Reitters: "Die Käfer des Deutschen Reiches" och
G.G. Yakobson "Beetles of Russia" .

Om ni önskar meddela nyheter eller har andra synpunkter kontakta
wahlens@minmail.net
Röda = rödlistade
övriga färger = problem och frågor 
Övriga färger för min uppläggning = utan betydelse
Där det fattas länkar nedan har jag inte funnit någon art i Halland inom gruppen.

Nyheter och bilder

Foton på oidentifierade insekter - ge gärna förslag

Myxophaga (svampätarbaggar)
Microsporidae (Sphaeriusidae)    
Adephaga (rovskalbaggar)
Caraboidea
Gyrinidae
virvelbaggar
Gyrininae      
Haliplidae
vattentrampare
     
Trachypachidae
bredhöftlöpare
   
Noteridae
grävdykare
     
Dytiscidae
dykare
Copelatinae Laccophilinae Hydroporinae Agabinae Colymbetinae
Dytiscinae        
Carabidae
jordlöpare
Omophroninae Nebriinae   Carabinae Cicindelinae
sandjägare
Loricerinae
  Elaphrinae Scaritinae Broscinae Patrobinae Rhysodinae
hakbaggar
Trechinae Pterostichinae Platyninae Panagaeinae Chlaeniinae
  Oodinae Licininae Harpalinae Perigoninae Lebiinae
  Brachininae        
Polyphaga (allätarbaggar)
Staphyliniformia
Hydrophiloidea
Hydrophilidae Helophorinae
halsrandbaggar
Georissinae
slambaggar
Hydrochinae
gyttjebaggar 
Spercheinae
klotbaggar
Hydrophilinae
palpbaggar
Sphaeritidae
savbaggar
   
Histeridae
stumpbaggar
Abraeinae Saprininae Dendrophilinae Onthophilinae Histerinae
Hetaeriinae        
Staphylinoidea
Hydraenidae
vattenbrynsbaggar
Hydraeninae Ochtebiinae    
Ptiliidae
fjädervingar
Ptiliinae Nanosellinae Acrotrichinae    
Agyrtidae
sumpbaggar
Pteromalinae Agyrtinae    
Leiodidae
mycelbaggar
Leiodinae Coloninae Cholevinae Platypsyllinae  
Scydmaenidae
glattbaggar
     
Silphidae
asbaggar
Silphinae Nicrophorinae    
Staphylinidae
kortvingar
Omaliinae
stinkkortvingar
Proteininae
åtelkortvingar
Micropeplinae
åsryggbaggar
Pselaphinae
klubbhornsbaggar
Phloeocharinae
barkkortvingar
Olisthaerinae
bastkortvingar
Tachyporinae
spolkortvingar
Trichophyinae
trådhornskortvingar
Habrocerinae
borstkortvingar
Aleocharinae
småkortvingar
Scaphidiinae
droppbaggar
Oxytelinae
grävkortvingar
Oxyporinae
brokkortvingar
Steninae
ögonkortvingar
Euastethinae
brednoskortvingar
Paederinae
smalkortvingar
Staphylininae
storkortvingar
   
Scarabaeiformia
Scarabaeoidea
Lucanidae  
ekoxbaggar
         
Trogidae  
knotbaggar
     
Geotrupidae    
Aegialiidae    
Aphodiidae Aphodiinae Psammodiinae    
Scarabaeidae    bladhorningar          
Melolonthidae Sericinae Melolonthinae        
Dynastidae          
Rutelidae            
Cetoniidae Cetoniinae   Trichiinae      
Elateriiformia
Scirtoidea
Eucinetidae
platthöftbaggar
   
Clambidae
dvärgkulbaggar
Calyptomerinae Clambinae    
Scirtidae (=Helodidae)
mjukbaggar
   
Dascilloidea
Dascillidae
mossbaggar
     
Buprestoidea    
Buprestidae
praktbaggar
Buprestinae Chrysobothrinae Agrilinae    
Byrrhoidea + Dryopoidea
Byrrhidae
kulbaggar
Byrrhinae Syncalyptinae    
Elmidae
bäckbaggar
   
Dryopidae
öronbaggar
   
Limnichidae
lerstrandbaggar
   
Heteroceridae
strandgrävbaggar
   
Ptilodactylidae    
Elateroidea
Eucnemidae
halvknäppare
Melasinae Microrhaginae syn. Dirhaginae Eucneminae Macraulacinae  
Throscidae
småknäppare
   
Elateridae
knäppare
Lissominae
trubbknäppare
Agrypninae Denticolliinae Negastriinae Elaterinae
Cardiophorinae        
Drilidae
snäckbaggar
   
Lycidae
rödvingebaggar
Erotinae Metriorrhynchinae Calochrominae    
Lampyridae
lysmaskar
   
Cantharidae
flugbaggar
Cantharinae Silinae Malthininae    
Derodontidae (d-dea)
barrlusbaggar
   
Bostrichiformia
Bostrichoidea
Nosodendridae
almsavbaggar
   
Dermestidae 
ängrar
Dermestinae Thorictinae Trinodinae Thylodriinae Attageninae
Megatominae        
Bostrichidae
kapuschongbaggar
Bostrichinae Dinoderinae      
Lyctidae          
Anobiidae
trägnagare
Eucradinae Ptininae Dryophilinae Ernobiinae Anobiinae
Ptilininae Xyletininae Dorcatominae    
Cucujiformia
Lymexyloidea
Lymexylidae
varvsflugor
Hylecoetinae Lymexylinae      
Cleroidea
Phloiophilidae
vinterbaggar
     
Trogossitidae
flatbaggar
Peltinae Calitinae Trogossitinae    
Cleridae
brokbaggar
Tillinae Clerinae Enopliinae Tarsosteninae Korynetinae
Dasytidae Rhadalinae Dasytinae      
Malachiidae          
Cucujoidea
Sphindidae + Aspidiphoridae slemsvampbaggar    
Brachypteridae  + Kateretidae kullerglansbaggar    
Nitidulidae
glansbaggar
Carpophilinae Epuraeinae Meligethinae Nitidulinae Cryptarchinae
Cybocephalinae        
Monotomidae
gråbaggar
       
Silvanidae
smalplattbaggar
       
Cucujidae
plattbaggar
   
Laemophloeidae
ritsplattbaggar
   
Phalacridae
sotsvampbaggar
     
Cryptophagidae
fuktbaggar
Hypocoprinae Telmatophilinae   Cryptophaginae Atomariinae  
Languriidae
långbaggar
Xenoscelinae    
Erotylidae
trädsvampbaggar
Dacninae Tritominae    
Byturidae
hallonängrar
   
Biphyllidae
dynsvampbaggar
   
Bothrideridae
rovbarkbaggar
         
Cerylonidae
gångbaggar
   
Alexiidae
svampklotbaggar
   
Endomychidae
svampbaggar
Holoparamecinae Leiestinae Endomychinae Lycoperdininae Mycetaeinae
Coccinellidae
nyckelpigor
Coccidulinae Scymninae Chilocorinae Coccinellinae Epilachninae
Corylophidae
punktbaggar
Corylophinae Rypobiinae Orthoperinae    
Latridiidae
mögelbaggar
Latridiinae Corticariinae    
Tenebrionoidea
Mycetophagidae
vedsvampbaggar
Mycetophaginae Bergininae    
Cisidae
trädsvampborrare
     
Tetratomidae
skinnsvampbaggar
Tetratominae Hallomeninae    
Melandryidae
brunbaggar
         
Mordellidae
tornbaggar
     
Rhipiphoridae
kamhornsbaggar
Ripidiinae Rhipiphorinae      
Zopheridae
barkbaggar
       
Tenebrionidae
svartbaggar
Lagriinae Tenebrioninae Alleculinae Diaperinae Palorinae
Phrenapatinae        
Prostomidae
plattkäkbaggar
   
Oedemeridae
blombaggar
Calopodinae Nacerdinae Oedemerinae    
Stenotrachelidae
dubbelklobaggar
   
Meloidae
oljebaggar
Meloinae Nemognathinae    
Boridae
skuggbaggar
   
Pythidae
barkplattbaggar
   
Pyrochroidae
kardinalbaggar
   
Salpingidae
trädbasbaggar
Agleninae Lissodeminae Salpinginae    
Anthicidae
kvickbaggar
     
Aderidae
ögonbaggar
   
Scraptiidae(=Anaspidae)
ristbaggar
Scraptiinae Anaspidinae    
Chrysomeloidea
Cerambycidae
långhorningar
Prioninae Spondylinae Lepturinae Necydalinae Cerambycinae
Lamiinae        
Chrysomelidae
bladbaggar
Zeugophorinae Orsodacninae Donaciinae Criocerinae Clytrinae  
  Cryptocephalinae Lamprosomatinae Synetinae Eumolpinae Chrysomelinae
  Galerucinae Alticinae Hispinae Casidinae
Sköldbaggar
Bruchinae
Curculionoidea
Nemonychidae
barrblomvivlar
Cimberidinae    
Anthribidae
plattnosbaggar
Anthribinae Choraginae Urodontinae
Rhynchitidae          
Attelabidae
rullvivlar
Attelabinae Apoderinae      
Apionidae
spetsvivlar
       
Nanophyidae          
Erirhinidae          
Curculionidae(+Scolytidae)
vivlar
Entiminae Lixinae Cyclomidae Hyperinae   Curculioninae
Bagoinae Cossoninae Mesoptilinae Molytinae Cryptorhynchinae
Baridinae Ceutorhynchinae Conoderinae Orobitinae Scolytinae
Dryophthoridae Dryophthorinae   Rhynchophorinae      
Platypodidae