Inkomna nyheter och bilder för skalbaggslistan

 

 

Ernobius longicornis (Sturm, 1837)
Phalacrus dieckmanni - Dieckmanns  sotsvampbagge
 
Nya för Halland se Abenius J. o Larsson K. "Gaddsteklar och andra insekter i halländska sanddynsreservat (jämfört med Sverigelistan)