Inkomna nyheter och bilder för fluglistan

Helophilus affinis Wahlberg, 1844
Merodon equestris (Fabricius, 1794)

Nya för Halland (efter Hans Bartsch / 2002-04-06  Sverige-lista) enligt Abenius J. o Larsson K. "Gaddsteklar och andra insekter i halländska sanddynsreservat.

 

Syrphidae:
Chrysotoxum fasciolatum (De Geer, 1776)
Epistrophe nitidicollis (Meigen, 1822)
Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763)
Eristalis pseudorupium Kanervo, 1938
Ferninandea cuprea (Scopoli, 1763)
Melanogaster aerosa (Loew, 1843)
Meligramma triangulifera (Zetterstedt, 1843)
Ortonevra nobilis (Fallén, 1817)
Paragus finitimus Goeldlin, 1971
Paragus haemorrhous Meigen, 1822
Parasyrphus lineolus (Zetterstedt, 1843)
Parasyrphus
macularis (Zetterstedt, 1843)
Parhelophilus consimilis (Malm, 1863)
Sphaerophoria philanta (Meigen, 1822)

Nya för Halland (efter Hans Bartsch / 2002-04-06  Sverige-lista) enligt Abenius J. o Larsson K. "Gaddsteklar och andra insekter i fyra halländska hedområden.

En del nyheter för din Halländska blomflugelista. Följande arter har jag och/eller Lars Andersson hittat i Halmstads kommun:
Eristalis picea, Eristalis similis, Orthonevra intermedia, Platycheirus europaeus, Sphaerophoria fatarum, Sphegina sibirica, Temnostoma bombylans och Melanogaster hirtella.

Mattias Lindström