Detta är en lista på i Halland funna fjärilar.
Listan är hämtad på nordiska riksmuseet Svenska insektskataloger lepidoptera Bert Gustafsson
om ni vill se övriga svenska
fjärilar gå till http://www2.nrm.se/en/catalogus.html.se  
eller till
Sveriges Entomologiska Förening.
Vill du försöka ta reda på vilken fjäril du sett kan du finna bilder på nästan alla i Sverige funna arter på http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/svenska_fjarilar.html .
En enormt användbar sida som är gjord av Bert Gustafsson - se ovan.

Bilderna på denna sida är hämtade från "John Curtis’s ‘British Entomology" samt några från Kirby, W.F "The Butterflies and Moths of Europe". Hämtade från http://delta-intkey.com/britin/lep/index.htm

Om ni önskar meddela nyheter eller har andra synpunkter kontakta
wahlens@minmail.net
Röda = rödlistade
Övriga färger för min uppläggning = problem och frågor 
Där det fattas länkar nedan finns det ingen art i Halland inom gruppen.

Nyheter och bilder

Foton på oidentifierade insekter - ge gärna förslag

Micropterigoidea
Käkmalar
Micropterigidae 
Käkmalar
       
Eriocranioidea
Purpurmalar
Eriocraniidae  
Purpurmalar
       
Hepialoidea
Rotfjärilar
Hepialidae  
Rotfjärilar
       
Nepticuloidea
Dvärgmalar
Nepticulidae  
Dvärgmalar
       
  Opostegidae  
Ögonlockmalar
       
Incurvarioidea
Bladhålsmalar
Heliozelidae
Bladhålsmalar
       
  Adelidae
Antennmalar
Adelinae  Nematopogoninae    
  Prodoxidae  
Knoppmalar
       
  Incurvaridae  
Bredmalar
       
  Tischeriidae  
Luggmalar
       
Tineoidea
Äkta malar
Tineidae
Äkta malar
Myrmecozelinae Meessiinae Scardiinae Nemapogoninae
    Tineinae Teichobiinae
Bräkenmalar
   
  Lypusidae
Sotmalar
       
  Psychidae
Säckspinnare
Naryciinae Taleporiinae Psychinae Epichnopteryginae
    Oiketicinae      
Gracillarioidea
Styltmalar
Roeslerstammiidae  
Bronsmalar
       
  Douglasiidae
Skäckmalar
       
  Bucculatricidae  
Ögonlappmalar
       
  Gracilllariidae
Styltmalar
Gracilllariinae  
Styltmalar
Lithocolletinae  
Guldmalar
Phyllocnistinae  
Saftmalar
 
Yponomeutoidea
Spinnmalar
Yponomeutidae
Spinnmalar
Scythropiinae Yponomeutinae  
Spinnmalar
Praydinae  
Vesslemalar
Argyresthiinae 
Knoppmalar
  Ypsolophidae
Höstmalar
Ypsolophinae  
Höstmalar
Ochsenheimeriinae 
Hornmalar
   
  Plutellidae  
Senapsmalar
       
  Acrolepiidae  
Kluddmal
       
  Glyphipterigidae
Hakmalar
Orthoteliinae  
Vattenmalar
Glyphiperiginae  
Hakmalar
   
  Heliodinidae
Signalmalar
       
  Bedellidae
Åkervindemalar
       
  Lyonetiidae
Vridvingemalar
Cemiostominae  
Puckelmalar
Lyonetiinae  
Vridvingemalar
   
Gelechioidea
Stävmalar
Ethmiidae  
Sorgmalar
       
  Depressariidae  
Plattmalar
       
  Elachistidae  
Gräsminerarmalar
       
  Agonoxenidae  
Brokmalar
       
  Scythrididae  
Korthuvudmalar
       
  Chimabachidae  
Vårmalar
       
  Oecophoridae
Praktmalar
Oecophorinae  
Praktmalar
Stathmopodinae  
Spretmalar
   
  Batrachedridae  
Smalvingemalar
       
  Coleophoridae  
Säckmalar
       
  Momphidae  
Brokmalar
       
  Blastobasidae  
Förnamalar
       
  Autostichidae
Förnamalar
Symmocinae  
Förnamalar
Holcopogoninae
Spillningsmalar
   
  Amphisbatidae  
Hedmalar
       
  Cosmopterigidae
Fransmalar
Chrysopeleiinae  
Brokmalar
Antequerinae  
Brokmalar
Cosmopteriginae  
Fransmalar
 
  Gelechiidae
Stävmalar
Gelechiinae  
Stävmalar
Dichomeridinae  
Bågpalpmalar
Pexicopiinae
Malvamalar
 
Zygaenoidea
Bastardsvärmare
Limacodidae  
Snigelspinnare
       
  Zygaenidae
Bastardsvärmare
Procridinae Zygaeninae    
Sesioidea
Glasvingar
Sesiidae
Glasvingar
Tinthinae Sesiinae    
Cossoidea
Träfjärilar
Cossidae
Träfjärilar
Cossinae Zeuzerinae    
Tortricoidea
Vecklare
Tortricidae
Vecklare
Tortricinae  
Vecklare
Chlidanotinae  
Skuggvecklare
Olethreutinae  
 
Choreutoidea
Gnidmalar
Choreutidae  
Gnidmalar
       
Urodoidea
Raspmalar
Urodidae
Raspmalar
       
Schreckensteinioidea
Konkavmalar
Schreckensteiniidae  
Konkavmalar
       
Epermenioidea
Skärmmalar
Epermeniidae  
Skärmmalar
       
Alucitoidea
Fjädermott
Alucitidae  
Fjädermott
       
Pterophoroidea
Fjädermott
Pterophoridae
Fjädermott
Pterophorinae      
Pyraloidea
Mott
Pyralidae
Mott
Gallerinae  
Vaxmott
Pyralinae  
Mott
Phycitinae  
Mott
Scopariinae  
Ugglemott
    Crambinae  
Gräsmott
Schoenobiinae  
Sävmott
Acentropinae  
Vattenmott
Odontiinae
Mott
    Evergestinae  
Senapsmott
Pyraustinae  
Ängsmott
   
Lasiocampoidea
Egentliga spinnare
Lasiocampidae
Egentliga spinnare
Poecilocampinae  
Lövspinnare
Lasiocampinae  
Egentliga spinnare
   
Bombycoidea
Spinnare
Endromidae  
Skäckspinnare
       
  Saturniidae
Påfågelspinnare
Agliinae Saturniinae    
  Lemonidae
Mjölkörtspinnare
       
  Sphingidae
svärmare
Smerinthinae Sphinginae Macroglossinae  
Hesperioidea
tjockhuvudfjärilar
Hesperidae
tjockhuvudfjärilar
Pyrginae Heteropterinae Hesperiinae  
Papilionoidea
Riddarfjärilar
Papilionidae
riddarfjärilar
Parnassinae
apollofjärilar
Papilioninae
Riddarfjärilar
   
Pieridae
vitfjärilar
  Dismorphiinae
vitfjärilar
Pierinae
vitfjärilar
Coliadinae
höfjärilar
 
  Lycaenidae
juvelvingar
Riodininae
Gullvivefjärilar
Lycaeninae
Juvelvingar
   
  Nymphalidae
praktfjärilar
Heliconiinae
pärlemorfjärilar
Nymphalinae
Ädelfjärilar
Melitaeinae
nätfjärilar
Limenitinae
kronseglare
    Apaturinae
Ädelfjärilar
Satyrinae
gräsfjärilar
   
Drepanoidea
Sikelvingar
Drepanidae
Sikelvingar
Thyatirinae  
Hallonspinnare
Drepaninae  
Sikelvingar
   
Geometroidea
Mätare
Geometridae
Mätare
Archiearinae
flickfjärilar
Ennominae  
Fläckmätare
Oenochrominae  
Gulvingemätare
Geometrinae  
Mätare
    Sterrhinae  
Lövmätare
Larentiinae  
Fältmätare
   
Noctuoidea
Nattflyartade fjärilar
Notodontidae
Tandspinnare
Thaumetopoeinae
Högstjärtar
Pygaerinae  
Högstjärtar
Notodontinae
tandspinnare
Phalerinae  
tandspinnare
  Noctuidae
Nattflyn
Acronictinae  
Aftonflyn
Bryophilinae  
Lavflyn
Herminiinae  
Sprötflyn
Strepsimaninae  
Näbbflyn
    Catocalinae  
Ordensflyn
Calpinae  
Mönsterflyn
Hypeninae  
Näbbflyn
Plusiinae  
Metallflyn
    Acontiinae
Glansflyn
Eustrotiinae  
Glansflyn
Cuculliinae  
Kapuschongflyn
Amphipyrinae  
Buskflyn
    Psaphidinae  
Taggflyn
Dilobinae  
Spinnarflyn
Stiriinae
Solflyn
Heliothinae  
Knölflyn
    Hadeninae  
Nejlikflyn
Noctuinae  
Jordflyn
   
  Pantheidae  
Klosterflyn
       
  Lymantriidae  
Tofsspinnare
       
  Nolidae
Trågspinnarflyn
Nolinae  
Trågspinnarflyn
Chloephorinae  
Fotsläpare
Eariadinae  
Spinnarflyn
 
  Arctiidae
Oäkta spinnare
Lithosiinae  
Lavspinnare
Syntominae 
Lavdagsvärmare
Arctiinae
Oäkta spinnare