Detta är en lista på i Halland funna sländor.
Listorna är hämtad på Sveriges Entomologiska Förening.  
där ni kan se övriga svenska sländor. 


Bilderna på dessa sidor är hämtade från "John Curtis’s ‘British Entomology". Samt från "
British dragonflies (Odonata)." av Lucas, (W.).

Hämtade från http://delta-intkey.com/britin/lep/index.htm

Om ni önskar meddela nyheter eller har andra synpunkter kontakta
wahlens@minmail.net
Röda = rödlistade
Övriga färger för min uppläggning = problem och frågor 
Där det fattas länkar nedan finns det ingen art i Halland inom gruppen.

Nyheter och bilder

Foton på oidentifierade insekter - ge gärna förslag

Trichoptera - nattsländor källa Bo Gullefors februari-2004 www.sef.nu/insektsguiden
Spicipalpia Rhyacophiloidea Rhyacophilidae
rovnattsländor
     
  Glossosomatoidea Glossosomatidae
stenhusnattsländor
Hydroptilidae
smånattsländor
   
Annulipalpia Philopotamoidea Philopotamidae
stengömmenattsländor
     
  Hydropsychoidea Psychomyiidae
tunnelnattsländor
Ecnomidae
trattnattsländor
Polycentropodidae
fångstnätnattsländor
Hydropsychidae
ryssjenattsländor
    Arctopsychidae
rutnätnattsländor
     
Integripalpia Phryganeoidea Phryganeidae
broknattsländor
     
  Limnephiloidea Brachycentridae
bäcknattsländor
Lepidostomatidae
kantrörnattsländor
Apataniidae Limnephilidae
husmasknattsländor
    Goeridae
grusrörnattsländor
     
  Sericostomatoidea Beraeidae
sandrörnattsländor
Sericostomatidae
krumrörnattsländor
   
  Leptoceroidea Odontoceridae
böjrörnattsländor
Molannidae
skivrörnattsländor
Leptoceridae
långhornssländor
 
Odonata - Trollsländor källa Johannes Bergsten kontr av Göran Sahlén se www.sef.nu/insektsguiden
Zygoptera
Flick- o jungfrusländor
Calopterygoidea Calopterygidae
Jungfrusländor
     
  Coenagrionoidea Coenagrionidae
Smalflicksländor
Platycnemididae
Fjäderflicksländor
   
  Lestoidea Lestidae
Glansflicksländor
     
Anisoptera
Egentliga trollsländor
Aeshnoidea Aeshnidae
Mosaiktrollsländor
Gomphidae
Flodtrollsländor
   
  Cordulegastroidea Cordulegasteridae
Kungstrollsländor
     
  Libelluloidea Corduliidae
Skimmertrollsländor
Libellulidae
Segeltrollsländor
   
           
Neuroptera - Nätvingar SEF Johannes Bergsten se www.sef.nu/insektsguiden
  Osmylidae
Vattenrovsländor
       
  Myrmeleontidae
Myrlejonsländor
       
  Sisyridae
Svampsländor
       
  Coniopterygidae
Vaxsländor
Aleuropteryginae Coniopteryginae    
  Chrysopidae
Guldögonsländor
Chrysopinae Nothochrysinae    
  Hemerobiidae
Florsländor
Hemerobiinae Sympherobiinae Megalominae Microminae