källa Johannes Bergsten kontrollerat av Göran Sahlén se www.sef.nu/insektsguiden
     
  Odonata Trollsländor
     
  Zygoptera Flick- o jungfrusländor
     
  Calopterygoidea  
     
  Calopterygidae Jungfrusländor
     
  Calopteryx  
Bild splendens (Harris, 1789) Blåbandad jungfruslända
Bild virgo (Linnaeus, 1758) Blå jungfruslända
     
  Coenagrionoidea  
     
  Coenagrionidae Smalflicksländor
     
  Coenagrion  
  armatum (Charpentier, 1840) Tång-flickslända
  hastulatum (Charpentier, 1825) T-tecknad flickslända
  lunulatum (Charpentier, 1840)  NT Mån-flickslända
Bild puella (Linnaeus, 1758) Ljus U-flickslända
Bild pulchellum (Vander Linden, 1823) Mörk U-flickslända
     
  Enallagma  
Bild cyathigerum (Charpentier, 1840) Sjöflickslända
     
  Erythromma  
Bild najas (Hansemann, 1823) Rödögonflickslända
     
  Ishnura  
  elegans (Vander Linden, 1823) Allmän kustflickslända
     
  Pyrrhosoma  
Bild nymphula (Sulzer, 1776) Röd flickslända
     
  Platycnemididae Fjäderflicksländor
     
  Platycnemis  
Bild pennipes (Pallas, 1771) Flodflickslända
     
  Lestoidea  
     
  Lestidae Glansflicksländor
     
  Lestes  
  dryas (Kirby, 1890) Kraftig smaragdflickslända
Bild sponsa (Hansemann, 1823) Allmän smaragdflickslända
     
  Anisoptera Egentliga trollsländor
     
  Aeshnoidea  
     
  Aeshnidae Mosaiktrollsländor
     
  Aeshna  
Bild cyanea (Müller, 1764) Blågrön mosaikslända
Bild grandis (Linnaeus, 1758) Brun mosaikslända
Bild juncea (Linnaeus, 1758) Starrmosaikslända
  subarctica Walker, 1908 Gungflymosaikslända
     
  Brachytron  
Bild pratense (Müller, 1764) Tidig mosaikslända
     
  Gomphidae Flodtrollsländor
     
  Gomphus  
Bild vulgatissimus (Linnaeus, 1758) Sandflodtrollslända
     
  Onychogomphus  
  forcipatus (Linnaeus, 1758) Stenflodtrollslända
     
  Cordulegastroidea  
     
  Cordulegasteridae Kungstrollsländor
     
  Cordulegaster  
Bild boltoni (Donovan, 1807) Kungstrollslända
     
  Libelluloidea  
     
  Corduliidae Skimmertrollsländor
     
  Cordulia  
Bild aenea (Linnaeus, 1758) Guldtrollslända
     
  Somatochlora  
Bild arctica (Zetterstedt, 1840) Nordlig glanstrollslända
  flavomaculata (Vander Linden, 1825) Gulfläckig glanstrollslända
Bild metallica (Vander Linden, 1825) Metalltrollslända
     
  Libellulidae Segeltrollsländor
     
  Leucorrhinia  
  albifrons (Burmeister, 1839)  (?) Pudrad kärrtrollslända
  caudalis (Charpentier, 1840) Bred kärrtrollslända
Bild dubia (Vander Linden, 1825) Myrtrollslända
  pectoralis (Charpentier, 1825)  (?) Citronfläckad kärrtrollslända
  rubicunda (Linnaeus, 1758) Nordisk kärrtrollslända
     
  Libellula  
Bild depressa Linnaeus, 1758 Bred trollslända
Bild quadrimaculata Linnaeus, 1758 Fyrfläckad trollslända
     
  Orthetrum  
Bild cancellatum (Linnaeus, 1758) Stor sjötrollslända
Bild coerulescens (Fabricius, 1798) Liten sjötrollslända
     
  Sympetrum  
  danae (Sulzer, 1776) Svart ängstrollslända
Bild flaveolum (Linnaeus, 1758) Gulfläckad ängstrollslända
Bild sanguineum (Müller, 1764) Blodröd ängstrollslända
Bild striolatum (Charpentier, 1840) Stor ängstrollslända
  vulgatum (Linnaeus, 1758) Allmän ängstrollslända