Micropterigoidea Käkmalar
   
  Micropterigidae Käkmalar
     
  Micropterix Hübner, 1825  
  tunbergella (Fabricius, 1787) Lövskogskäkmal
  mansuetella Zeller, 1844 Starrkäkmal
Bild aruncella (Scopoli, 1763) Dubbelkäkmal
  aureatella (Scopoli, 1763) Barrskogskäkmal
  calthella (Linnaeus, 1761) Kärrkäkmal
     
  Eriocranioidea Purpurmalar
     
  Eriocraniidae Purpurmalar
     
  Dyseriocrania Spu 1910 (Eriocrania)  
  subpurpurella (Haworth, 1828) Ekpurpurmal
     
  Eriocrania Zeller, 1851  
  unimaculella (Zetterstedt, 1839) Långfläckig purpurmal
  sparrmannella (Bosc, 1791) Praktpurpurmal
  salopiella (Stainton, 1854) Spetsfläckig purpurmal
  cicatricella (Zetterstedt, 1839) Hagpurpurmal
     syn. haworthi Bradley, 1966  
     syn. purpurella (Haworth, 1828)  
  sangii (Wood, 1891) Tvillingpurpurmal
  semipurpurella (Stephens, 1835) Vårpurpurmal
     
  Hepialoidea Rotfjärilar
     
  Hepialidae Rotfjärilar
     
  Triodia Hübner, 1820 (Hepialus)
Bild sylvina (Linnaeus, 1761) Kamsprötad rotfjäril
     
  Korscheltellus Börner, 1920  
  lupulina (Linnaeus, 1758) Lerfärgad rotfjäril
     
  Pharmacis Hübner, 1820  
  fusconebulosa (De Geer, 1778) Ormbunksrotfjäril
     
  Phymatopus Wallengren, 1869  
  hecta (Linnaeus, 1758) Dvärgrotfjäril
     
  Hepialus Fabricius, 1775  
  humuli (Linnaeus, 1758) Humlerotfjäril
     
  Nepticuloidea Dvärgmalar
     
  Nepticulidae Dvärgmalar
     
  Nepticulini
     
  Stigmella Schrank, 1802
  lapponica (Wocke, 1862) Grå björkdvärgmal
  confusella (Wood & Walsingham, 1894) Brun björkdvärgmal
  tiliae (Frey, 1856) Linddvärgmal
  betulicola (Stainton, 1856) Småbjörkdvärgmal
     syn. nanivora Petersen, 1930  
  luteella (Stainton, 1857) Gulbrun björkdvärgmal
  glutinosae (Stainton, 1858) Vitkragad aldvärgmal
  microtheriella (Stainton, 1854) Mindre dvärgmal
  catharticella (Stainton, 1853) Bandad apeldvärgmal
  anomalella (Goeze, 1783) Nypondvärgmal
  ulmivora (Fologne, 1860) Skogsalmdvärgmal
     syn. ulmifoliae Hering, 1931  
     syn. ulmicola Hering, 1932  
  crataegella (Klimesch, 1936) Pärldvärgmal
  magdalenae (Klimesch, 1950) Ljus rönndvärgmal
     syn. nylandriella sensu auct.  
  nylandriella (Tengström, 1848) Mörk rönndvärgmal
     syn. aucupariae Frey, 1857  
  oxyacanthella (Stainton, 1854) Skimmerdvärgmal
     syn. aeneella sensu auct.  
  hybnerella (Hübner, 1813) Opaldvärgmal
  floslactella (Haworth, 1828) Hasseldvärgmal
  carpinella (Heinemann, 1862) Avenboksdvärgmal
  tityrella (Stainton, 1854) Mörk bokdvärgmal
  salicis (Stainton, 1854) Sälgdvärgmal
  myrtillella (Stainton, 1857) Blåbärsdvärgmal
  zelleriella (Snellen, 1874) Dyndvärgmal
  benanderella (Wolff, 1955) Krypvidedvärgmal
  trimaculella (Haworth, 1828) Rostgumpdvärgmal
  assimilella (Zeller, 1848) Aspdvärgmal
  sorbi (Stainton, 1861) Bandad rönndvärgmal
  plagicolella (Stainton, 1854) Slåndvärgmal
  lemniscella (Zeller, 1839) Lundalmsdvärgmal
     syn. marginicolella Stainton, 1853  
  continuella (Stainton, 1856) Kärrdvärgmal
  auromarginella (Richardson, 1890) Björnbärsdvärgmal
  splendidissimella (Herrich-Schäffer, 1855) Praktdvärgmal
  pretiosa (Heinemann, 1862) Humleblomsterdvärgmal
  aeneofasciella (Herrich-Schäffer, 1855) Mässingsdvärgmal
  poterii (Stainton, 1857) Fingerörtsdvärgmal
     syn. comari Wocke, 1862  
     syn. diffinis Wocke, 1874  
  incognitella (Herrich-Schäffer, 1855) Brun apeldvärgmal
     syn. pomella Vaughan, 1858  
  hemargyrella (Kollar, 1832) Brun bokdvärgmal
  basiguttella (Heinemann, 1862) Rotfläcksdvärgmal
  ruficapitella (Haworth, 1828) Korttofsdvärgmal
  atricapitella (Haworth, 1828) Långtofsdvärgmal
  samiatella (Zeller, 1839) Brunhuvad ekdvärgmal
     
  Trifurculini
     
  Trifurcula Zeller, 1848
  cryptella (Stainton, 1856) Alvardvärgmal
  immundella (Zeller, 1839) (NT) Harrisdvärgmal
  subnitidella (Duponchel, 1843) Ängsdvärgmal
     syn. griseella Wolff, 1957  
     
  Bohemannia Stainton, 1859  
  pulverosella (Stainton, 1849) Fjällig apeldvärgmal
  quadrimaculella (Boheman, 1851) Fyrfläckig dvärgmal
     
  Ectoedemia Busck, 1907
  sericopeza (Zeller, 1839) Lönnfruktsdvärgmal
  weaveri (Stainton, 1855) Lingondvärgmal
  septembrella (Stainton, 1849) Johannesörtsdvärgmal
  atrifrontella (Stainton, 1851) Vitryggsdvärgmal
  longicaudella Klimesch, 1953 Svartryggsdvärgmal
  intimella (Zeller, 1848) Signaldvärgmal
  argyropeza (Zeller, 1839)  (VU) Aspgallsdvärgmal
  albifasciella (Heinemann, 1871) Gulkragad ekdvärgmal
  subbimaculella (Haworth, 1828) Brunkragad ekdvärgmal
  angulifasciella (Stainton, 1849) Bågbandad nypondvärgmal
  rubivora (Wocke, 1860) Stenbärsdvärgmal
Bild occultella (Linnaeus, 1767) Vårtbjörksdvärgmal
     syn. mediofasciella Haworth, 1828  
     syn. argentipedella Zeller, 1839  
  minimella (Zetterstedt, 1839) Glasbjörksdvärgmal
     syn. woolhopiella Stainton, 1887
     
  Opostegidae Ögonlockmalar
     
  Opostega Zeller, 1839
  salaciella (Treitschke, 1833) Vit ögonlocksmal
     
  Pseudopostega Kozlov, 1985  
  crepusculella Zeller, 1839 Vinkelögonlocksmal
     
  Incurvarioidea Bladhålsmalar
     
  Heliozelidae Bladhålsmalar
     
  Heliozela Herrich-Schäffer, 1853  
  sericiella (Haworth, 1828) Ekbladshålmal
  hammoniella Sorhagen, 1885 Björkbladshålmal
     syn. betulae Stainton, 1890  
     
  Adelidae Antennmalar
     
  Adelinae  
     
  Nemophora Illiger & Hoffmannsegg, 1798
  degeerella (Linnaeus, 1758) Lövskogsantennmal
  minimella (Denis & Schiffermüller, 1775) Kärrantennmal
     
  Adela Latreille, 1796  
Bild reaumurella (Linnaeus, 1758) Ekantennmal
     syn. viridella Scopoli, 1763  
  cuprella (Denis & Schiffermüller, 1775) Videantennmal
  croesella (Scopoli, 1763) Buskantennmal
     
  Cauchas Zeller, 1839
  fibulella (Denis & Schiffermüller, 1775) Dvärgantennmal
  rufimitrella (Scopoli, 1763) Bräsmeantennmal
     
  Nematopogoninae  
     
  Nematopogon Zeller, 1839
  pilella (Denis & Schiffermüller, 1775) Bronsantennmal
  schwarziellus Zeller, 1839 Gulaktig antennmal
  magna (Zeller, 1878) Sorgantennmal
     syn. variella Brandt, 1937  
  swammerdamella (Linnaeus, 1758) Vårantennmal
  robertella (Clerck, 1759) Barrskogsantennmal
     
  Prodoxidae Knoppmalar
     
  Lampronia Stephens, 1829  
  capitella (Clerck, 1759) Vinbärsknoppmal
  luzella (Hübner, 1817) Mosseknoppmal
  corticella (Linnaeus, 1758) Hallonknoppmal
     syn. rubiella Bjerkander, 1781  
  flavimitrella (Hübner, 1817) Blåhallonknoppmal
  fuscatella (Tengström, 1848) Björkgallmal
     
  Incurvaridae Bredmalar
     
  Incurvaria Haworth, 1828  
  syn. Alloclemensia Sch.-Niels. 1981
  pectinea Haworth, 1828 Blek kambredmal
Bild (?) masculella (Denis & Schiff. 1775) Mörk kambredmal
  oehlmanniella (Hübner, 1796) Blåbärsbredmal
  praelatella (Denis & Schiff. 1775) Smultronbredmal
  koerneriella (Zeller, 1839) Bokbredmal
     
  Phylloporia Heinemann, 1870  
  bistrigella (Haworth, 1828) Dvärgbredmal
     
  Tischeriidae Luggmalar
     
  Tischeria Zeller, 1839
Bild ekebladella (Bjerkander, 1795) Större ekluggmal
  dodonaea Stainton, 1858 Mindre ekluggmal
     
  Emmetia Leraut, 1993  
  heinemanni Wocke, 1871 Björnbärsluggmal
  gaunacella (Duponchel, 1843) Slånluggmal
     
  Tineoidea Äkta malar
     
  Tineidae Äkta malar
     
  Myrmecozelinae  
     
  Myrmecozela Zeller, 1852 Myrstacksmalar
  ochraceella (Tengström, 1848) Myrstackmal
     
  Haplotinea Diakonoff & Hinton, 1956 Insektsmalar
  ditella (Pierce & Diakonoff, 1938) Kvarnmal
  insectella (Fabricius, 1794) Insekstmal
     
  Meessiinae  
     
  Infurcitinea Spuler, 1910 Lavmalar
  ignicomella (Heydenreich, 1851) Grenlavsmal
  argentimaculella (Stainton, 1849) (NT) Eklavsmal
     
  Agnathosia Amsel, 1954 Svampmalar
  mendicella (Denis & Schiff. 1775) Tiggarsvampmal
     
  Scardiinae  
     
  Montescardia Amsel, 1952 Svampmalar
  tessulatellus (Lienig & Zeller, 1846) Punktsvampmal
     
  Scardia Treitschke, 1830 Svampmalar
  boletella (Fabricius, 1794) Jättesvampmal
     syn. polypori Esper, 1804  
     
  Morophaga Herrich-Schäffer, 1853 Svampmalar
  choragella (Denis & Schiff. 1775) Snedbandad svampmal
     syn. boleti Fabricius, 1777
     
  Nemapogoninae
     
  Triaxomera Zagulajev, 1959 Svampmalar
  fulvimitrella (Sodoffsky, 1830) Nunnesvampmal
     
  Archinemapogon Zagulajev, 1962 Svampmalar
  yildizae Kocak, 1981 Björksvampmal
     syn. laterella Thunberg, 1794  
     
  Nemaxera Zagulajev, 1964 Svampmalar
Bild betulinella (Paykull, 1785) Barksvampmal
     syn. corticella Curtis, 1834
     syn. emortuella Zeller, 1839
     
  Nemapogon Schrank, 1802 Svampmalar
  granella (Linnaeus, 1758) Kornmal
  cloacella (Haworth, 1828) Vedsvampmal
  variatella (Clemens, 1859) Gårdsvampmal
     syn. personella Pierce & Metc 1934  
  fungivorella (Benander, 1939) (NT) Musslingsvampmal
  picarella (Clerck, 1759) Skatsvampmal
     
  Triaxomasia Zagulajev, 1964 Svampmalar
  caprimulgella (Stainton, 1851) (EN) Hålträdsvampmal
     
  Tineinae
     
  Tineola Herrich-Schäffer, 1853 Klädesmalar
Bild bisselliella (Hummel, 1823) Klädesmal
     
  Tinea Linnaeus, 1758 Bomalar
Bild pellionella (Linnaeus, 1758) Pälsmal
  columbariella Wocke, 1877 Duvbomal
  trinotella Thunberg, 1794 Trepunktsbomal
     
  Niditinea G Petersen, 1957 Bomalar
  fuscella (Linnaeus, 1758) Sparvbomal
     syn. fuscipunctella Haworth, 1828  
  striolella (Matsumura, 1931) Kattugglebomal
     syn. piercella (Bentinck, 1935)  
  truncicolella (Tengström, 1848) Hästmyrebomal
     
  Monopis Hübner, 1825 Bomalar
  laevigella (Denis & Schiffermüller 1775) Fällmal
     syn. rusticella Hübner, 1796  
  weaverella (Scott, 1858) Hedbomal
  spilotella (Tengstöm, 1848) Svartvit bomal
  obviella (Denis & Schiffermüller, 1775) Guldkantmal
     syn. ferruginella Hübner, 1813  
  monachella (Hübner, 1796) Munkbomal
     
  Teichobiinae Bräkenmalar
     
  Lypusidae Sotmalar
     
  Lypusa Zeller, 1852 Sotmalar
  maurella (Denis & Schiffermüller, 1775) Hedsotmal
     
  Psychidae Säckspinnare
     
  Naryciinae  
     
  Naryciini
     
  Diplodoma Zeller, 1852
  laichartingella (Goeze, 1783) Dubbelsäckspinnare
     syn. marginepunctella Stephens 1835  
     
  Narycia Stephens, 1836  
  duplicella (Goeze, 1783) Algsäckspinnare
     syn. monilifera Geoffroy, 1785  
     
  Dahlicini
     
  Dahlica Enderlein, 1912
  triquetrella (Hübner, 1813) Kantsäckspinnare
  lichenella (Linnaeus, 1761) Jungfrusäckspinnare
  lazuri (Clerck, 1759) Röksäckspinnare
     syn. fumosella (Heinemann, 1870)  
  charlottae (Meier, 1957) Tunnvingesäckspinnare
     
  Siederia Meier, 1957
  listerella (Linnaeus, 1758) Tallsäckspinnare
     syn. cembrella (Linnaeus, 1761)  
  rupicolella (Sauter, 1954) Klippsäckspinnare
     syn. pineti Zeller, 1852  
     
  Taleporiinae  
     
  Taleporia Hübner, 1825  
Bild tubulosa (Retzius, 1783) Nätrörsäckspinnare
     
  Psychinae
     
  Psyche Schrank, 1801
  casta (Pallas, 1767) Mindre stråsäckspinnare
  crassiorella (Bruand, 1851) Större stråsäckspinnare
     
  Epichnopteryginae  
     
  Whittleia Tutt, 1900  
  retiella (Newman, 1847) (CR) Nätsäckspinnare
     
  Oiketicinae
     
  Acanthopsychini
     
  Acanthopsyche Heylaerts, 1881
  atra (Linnaeus, 1767) Ljungsäckspinnare
     
  Pachythelia Westwood, 1848  
  villosella (Ochsenheimer, 1810) Raggsäckspinnare
     
  Phalacropterychini  
     
  Phalacropterix Hübner, 1825  
  graslinella (Boisduval, 1852) Silkessäckspinnare
     
  Sterrhopterix Hübner, 1825  
  fusca (Haworth, 1809) Gråhårig säckspinnare
     syn. hirsutella sensu Hübner, 1796
     
  Gracillarioidea Styltmalar
     
  Roeslerstammiidae Bronsmalar
     
  Roeslerstammia Zeller, 1839
  erxlebella (Fabricius, 1787) Lindbronsmal
     
  Douglasiidae Skäckmalar
     
  Bucculatricidae Ögonlappmalar
     
  Bucculatrix Zeller, 1839  
  cristatella Zeller, 1839 Röllekögonlappmal
  nigricomella Zeller, 1839 Prästkrageögonlappmal
  maritima Stainton, 1851 Strandasterögonlappmal
  ratisbonensis Stainton, 1861 Sandögonlappmal
  frangutella (Goeze, 1783) Brakvedögonlappmal
  demaryella (Duponchel, 1840) Björkögonlappmal
  bechsteinella (B&S, 1805) Hagtornögonlappmal
     syn. crataegi Zeller, 1839
Bild ulmella Zeller, 1848 Ekögonlappmal
  cidarella Zeller, 1839 Alögonlappmal
  thoracella (Thunberg, 1794) Lindögonlappmal
     
  Gracilllariidae Styltmalar
     
  Gracilllariinae Styltmalar
     
  Caloptilia Hübner, 1825
  populetorum (Zeller, 1839) Punktstyltmal
  elongella (Linnaeus, 1761) Alstyltmal
  betulicola (M.Hering, 1928) Björkstyltmal
  rufipennella (Hübner, 1796) Naverlönnstyltmal
  alchimiella (Scopoli, 1763) Större ekstyltmal
  robustella Jäckh, 1972 Mindre ekstyltmal
  stigmatella (Fabricius, 1781) Aspstyltmal
     
  Gracillaria Haworth, 1828
Bild syringella (Fabricius, 1794) Syrenmal
     
  Aspilapteryx Spuler, 1910  
  tringipennella (Zeller, 1839) Grobladstyltmal
     
  Eucalybites Kumata, 1982  
  auroguttella (Stephens, 1835) Johannesörtstyltmal
     
  Calybites Hübner, 1822  
  phasianipennella (Hübner, 1813) Videörtstyltmal
     
  Acrocercops Wallengren, 1881  
  brongniardella (Fabricius, 1798) Snedstreckad ekstyltmal
     
  Callisto Stephens, 1834
  denticulella (Thunberg, 1794) Apelvikbladmal
     
  Parornix Spuler, 1910  
  loganella (Stainton, 1848) Fjällbjörkvikbladmal
  fagivora (Frey, 1861) Bokvikbladmal
  carpinella (Frey, 1861) Avenbokvikbladmal
  anglicella (Stainton, 1850) Hagtornvikbladmal
  devoniella (Stainton, 1850) Hasselvikbladmal
     syn. avellanella Stainton, 1854  
  betulae (Stainton, 1854) Vårtbjörkvikbladmal
  scoticella (Stainton, 1850) Rönnvikbladmal
  finitimella (Zeller, 1850) Slånvikbladmal
  traugotti Svensson, 1976 Glasbjörkvikbladmal
     
  Lithocolletinae Guldmalar
     
  Phyllonorycter Hübner, 1822
  harrisella (Linnaeus, 1761) Gulspetsad ekguldmal
     syn. cramerella Fabricius, 1777  
  roboris (Zeller, 1839) Vinterekguldmal
  heegeriella (Zeller, 1846) Vit ekguldmal
  tenerella (Joannis, 1915) Avenbokguldmal
  quercifoliella (Zeller, 1839) Ekbladguldmal
Bild oxyacanthae (Frey, 1856) Ekbladguldmal
Bild sorbi (Frey, 1855) Rönnguldmal
     syn. padella Glitz, 1863  
Bild blancardella (Fabricius, 1781) Apelguldmal
Bild junoniella (Zeller, 1846) Lingonguldmal
Bild spinicolella (Zeller, 1846) Slånguldmal
     syn. pomonella sensu auct.
     syn. cerasicolella (Herr-Schäff 1855)
  salictella (Zeller, 1846) Pilguldmal
? heringiella Grönlien, 1932  
?med salicicolella (Sircom, 1848)  Vinkelbandad videguldmal
  brevilineatella (Benander, 1944) Kortstreckad videguldmal
  dubitella (Herrich-Schäffer, 1855) Vinkelhakad videguldmal
  hilarella (Zetterstedt, 1839) Klubbstreckad videguldmal
     syn. grönlieni Hering, 1926
     syn. spinolella Duponchel, 1840
  cavella (Zeller, 1846) Glasbjörkguldmal
  staintoniella (Nicelli, 1853) (CR) Ginstguldmal
Bild maestingella (Müller, 1764) Bokguldmal
  coryli (Nicelli, 1851) Ovanhasselguldmal
  esperella (Goeze, 1783) Ovanavenbokguldmal
     syn. carpinicolella Stainton, 1851
  strigulatella (Lienig & Zeller, 1846) Gråalguldmal
     syn. rajella sensu auct.  
  rajella (Linnaeus, 1758) Allövguldmal
     syn. alnifoliella Hübner, 1796  
  quinqueguttella (Stainton, 1851) Krypvideguldmal
  anderidae (W.Fletcher, 1885) Kärrbjörkguldmal
     syn. nanella Petersen, 1927  
  lautella (Zeller, 1846) Ekplantguldmal
  ulmifoliella (Hübner, 1817) Vårtbjörkguldmal
  emberizaepenella (Bouche, 1834) Tryguldmal
  tristrigella (Haworth, 1828) Skogsalmguldmal
  stettinensis (Nicelli, 1852) Ovanalguldmal
  froelichiella (Zeller, 1839) Rödgul alguldmal
  nicellii (Stainton, 1851) Underhasselguldmal
  kleemannella (Fabricius, 1781) Mörkröd alguldmal
  trifasciella (Haworth, 1828) Kaprifolguldmal
  platanoidella (Joannis, 1920) Lönnguldmal
     syn. joanisi Le Marchand, 1936  
  geniculella (Rahonot, 1874) Sykomorguldmal
     syn. acernella sensu auct.
  connexella (Zeller, 1846) Jolsterguldmal
  apparella (Herrich-Schäffer, 1855) Grå aspguldmal
     
  Cameraria Chapman, 1902  
  oridella Deschka & Dimic, 1986 (ohr.) Kastanjemal
     
  Phyllocnistinae Saftmalar
     
  Phyllocnistis Zeller, 1848  
Bild unipunctella (Stephens, 1834) Poppelsaftmal
     syn. suffusella Zeller, 1847  
     
  Yponomeutoidea Spinnmalar
     
  Yponomeutidae Spinnmalar
     
  Scythropiinae
     
  Yponomeutinae Spinnmalar
     
  Yponomeuta Latreille, 1796
  evonymella (Linnaeus, 1758) Häggspinnmal
  padella (Linnaeus, 1758) Slånspinnmal
  malinellus Zeller, 1838 Apelspinnmal
  plumbella (Denis & Schiff. 1775) Svartspetsad benvedspinnmal
  sedella Treitschke, 1832 Prickig fetbladspinnmal
     syn. vigintipunctata Retzius, 1783  
     
  Pseudoswammerdamia Friese, 1960 Gråmalar
  combinella (Hübner, 1786) Orangespetsad gråmal
     
  Swammerdamia Hübner, 1825 Gråmalar
  caesiella (Hübner, 1796) Björkgråmal
     syn. heroldella Hübner, 1825  
  pyrella (Villers, 1789) Pärongråmal
  compunctella (Herrich-Schäffer, 1855) Rönngråmal
     
  Paraswammerdamia Friese, 1960 Gråmalar
  albicapitella (Scharfenberg, 1805) Slångråmal
     syn. caesiella sensu auct.
  conspersella (Tengström, 1848) Kråkrisgråmal
  nebulella (Goeze, 1783) Hagtorngråmal
     syn. lutarea Haworth, 1828  
     
  Cedestis Zeller, 1839 Tallbarrmalar
  gysseleniella Zeller, 1839 Större tallbarrmal
  subfasciella (Stephens, 1834) Mindre tallbarrmal
     syn. farinatella Duponchel, 1840  
     
  Ocnerostoma Zeller, 1847  
  piniariella Zeller, 1847 Ljussprötad tallbarrmal
  friesei Svensson, 1966 Mörksprötad tallbarrmal
     
  Praydinae Vesslemalar
     
  Atemelia Herrich-Schäffer, 1853  
  torquatella (Zeller, 1846) Björkvesslemal
     
  Prays Hübner, 1825  
  fraxinella (Bjerkander, 1784) Vit askmal
  ruficeps Heinemann, 1854 Brun askmal
     syn. rustica sensu auct.  
     
  Argyresthiinae Knoppmalar
     
  Argyresthia Hübner, 1825
  syn. Blastotere Ratzeburg, 1840  
  laevigatella Herrich-Schäffer, 1855 Lärkskottmal
  glabratella (Zeller, 1847) Granknoppmal
  praecocella Zeller, 1839 Enbärmal
  arceuthina Zeller, 1839 Enskottmal
  dilectella Zeller, 1847 Punkterad enbarrmal
  Argyresthia Hübner, 1825 s.str.  
  abdominalis Zeller, 1839 Linjerad enbarrmal
  aurulentella Stainton, 1849 Guldenbarrmal
  ivella (Haworth, 1828) Vildapelknoppmal
  brockeella (Hübner, 1813) Björkknoppmal
  goedartella (Linnaeus, 1758) Alhängemal
  pygmaeella (Denis & Schiffermüller, 1775) Sälghängemal
  submontana Frey, 1870 Oxelknoppmal
  curvella (Linnaeus, 1761) Äppleknoppmal
     syn. arcella (Fabricius, 1776)  
     syn. cornella sensu auct.
  retinella Zeller, 1839 Björkskottmal
  fundella (F. v Röslerstam, 1835) Silvergranbarrmal
  glaucinella Zeller, 1839 Ekbarkmal
  spinosella Stainton, 1849 Grå slånknoppmal
     syn. mendica sensu auct.  
  conjugella Zeller, 1839 Rönnbärsmal
  semifusca (Haworth, 1828) Häggskottmal
     syn. spiniella Zeller, 1839  
  pruniella (Clerck, 1759) Körsbärsmal
  bonnetella (Linnaeus, 1758) Hagtornsknoppmal
     syn. curvella Linnaeus, 1761  
  albistria (Haworth, 1828) Rödbrun slånknoppmal
  semitestacella (Curtis, 1833) Bokskottmal
     
  Ypsolophidae Höstmalar
     
  Ypsolophinae Höstmalar
     
  Ypsolopha Latreille, 1796
  nemorella (Linnaeus, 1758) Ljusgul trymal
Bild dentella (Fabricius, 1775) Näbbtrymal
     syn. xylostella sensu auct.  
Bild scabrella (Linnaeus, 1761) Hagtornhöstmal
  horridella (Treitschke, 1835) Slånhöstmal
  lucella (Fabricius, 1775) Änkehöstmal
  alpella (Denis & Schiffermüller, 1775) Bergekhöstmal
  sylvella (Linnaeus, 1767) Skogsekhöstmal
  parenthesella (Linnaeus, 1761) Vitstreckad höstmal
  ustella (Clerck, 1759) Längsstreckad höstmal
     syn. radiatella Donovan, 1794  
  sequella (Clerck, 1759) Lönnhöstmal
  vittella (Linnaeus, 1758) Almhöstmal
     
  Ochsenheimeriinae Hornmalar
     
  Ochsenheimeria Hübner, 1825
  urella F.v Röslerstam, 1842 Uroxehornmal
     syn. bisontella Lienig & Zeller, 1846  
     
  Plutellidae Senapsmalar
     
  Plutella Schrank, 1802  
  xylostella (Linnaeus, 1758) Kålmal
     syn. maculipennis Curtis, 1832  
  porrectella (Linnaeus, 1758) Trädgårdsnattviolmal
     
  Rhigognostis Staudinger, 1857  
Bild annulatella (Curtis, 1832) (DD) Skörbjuggsörtmal
  schmaltzella (Zetterstedt, 1839) Skogssenapsmal
     
  Eidophasia Stephens, 1834  
  messingiella (F. v Röslerstam, 1849) Kärrsenapsmal
     
  Acrolepiidae Kluddmal
     
  Digitivalva Gaedike, 1970
  arnicella (Heyden, 1863) (EN) Slåttergubbemal
     
  Acrolepiopsis Gaedike, 1970  
  assectella (Zeller, 1839) Lökmal
     
  Acrolepia Curtis, 1838  
  autumnitella Curtis, 1838 NT) Besksötemal
     syn. pygmeana Haworth, 1811 nec Hübner, 1825  
     
  Glyphipterigidae Hakmalar
     
  Orthoteliinae Vattenmalar
     
  Orthotelia Stephens, 1829  
  sparganella (Thunberg, 1788) Igelknoppmal
     
  Glyphiperiginae Hakmalar
     
  Glyphipterix Hübner, 1825
  thrasonella (Scopoli, 1763) Tåghakmal
  bergstraesserella (Fabricius, 1781) Frylehakmal
  equitella (Scopoli, 1763) Fetknopphakmal
     syn. minorella Snellen, 1882  
  hawortana (Stephens, 1834) Tuvullhakmal
  forsterella (Fabricius, 1781) Starrhakmal
  simplicella (Stephens, 1834) Gräshakmal
     syn. fischeriella Zeller, 1839  
     
  till lyonetiidae